Inloggen
Laatste nieuws
Bas Knoop
2 minuten leestijd
Nieuws

Tuchtcollege pleit kno-arts AMC vrij

1 reactie

De kno-arts in het AMC Amsterdam die in augustus 2014 een complexe ingreep uitvoerde aan het strottenhoofd van een toen 3 maanden oude baby heeft de operatie zorgvuldig uitgevoerd. De ernstige complicaties die na de behandeling optraden, waardoor de baby tot twee keer toe opnieuw geopereerd moest worden, zijn haar niet aan te rekenen.

Dat concludeert het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam in een zaak die was aangespannen door de ouders van de inmiddels 2 jaar oude peuter. Alle klachten die door de vader en moeder zijn ingediend tegen de kno-arts zijn door de tuchtrechter verworpen. De ouders stelden onder meer dat de arts op onjuiste gronden besloot tot een operatie, de ingreep onzorgvuldig heeft uitgevoerd en slechte nazorg leverde.

Het jongetje onderging drie maanden na zijn geboorte een operatie aan zijn strottenhoofd na ernstige ademhalingsproblemen. Hierbij werd zijn strottenhoofd iets verruimd en tegelijk zijn strottenklepje een beetje opgetrokken. Kort na de operatie ging het mis: het hechtdraad raakte los. Een nieuwe operatie was noodzakelijk. Maar enkele dagen na deze tweede ingreep, moest de baby opnieuw geopereerd worden. Het strotklepje bleek gedeeltelijk ingescheurd op de plek waar tijdens de tweede operatie hechtingen waren aangebracht. De kno-arts probeerde tijdens deze derde operatie de scheur te herstellen, maar het afgescheurde deel bleek ‘onvoldoende vitaal’. Uiteindelijk is dit afgestorven deel door haar verwijderd. De baby werd enkele maanden gevoed via een maagsonde en moest drinken vanaf een lepeltje, zo blijkt uit de uitspraak van het Amsterdamse tuchtcollege.

Diezelfde tuchtrechter stelt dat ‘hoezeer het tuchtcollege zich realiseert dat de uitkomst van de behandeling (..) voor de baby slecht is geweest en mogelijk gevolgen heeft gehad voor zijn ontwikkeling, is het tuchtcollege van oordeel dat de arts de ingrepen lege artis heeft uitgevoerd en daarbij steeds voldoende adequaat onderzoek heeft gedaan’.

Zo meldt het tuchtcollege dat de loslating van het hechtdraad geen gevolg is van onzorgvuldig handelen door de arts, ‘zodat dit als een complicatie bij de operatie moet worden beoordeeld (..)’. Dat zij bij de operatie hechtdraad gebruikte dat zij nog nooit eerder had gebruikt (PDS 4.0 in plaats van Vicryl) is haar volgens de tuchtrechter niet aan te rekenen. ‘Het gebruik van dit hechtdraad is niet ongebruikelijk bij operaties in de keel.’ Daarnaast heeft de arts haar keuze voor dit hechtdraad ‘goed onderbouwd’, onder andere door de visie te raadplegen van deskundigen. Ook het gedeeltelijk inscheuren van het strotklepje is de dokter niet aan te rekenen. ‘Zij heeft geopereerd conform de actuele inzichten van de medische wetenschap.’

Verder concludeert de tuchtrechter dat de kno-arts de ouders goed heeft geïnformeerd over de gang van zaken rond de operatie van de baby en altijd klaarstond om hen te woord te staan en informatie te geven.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf het AMC begin dit jaar een reprimande omdat het academische ziekenhuis de ernstige complicaties na de operaties niet gemeld had bij de inspectie. De kno-arts vertelde haar verhaal wel aan haar afdelingshoofd, die de medisch directeur inlichtte. Maar het ziekenhuisbestuur oordeelde dat er sprake was een ernstige complicatie, niet van een calamiteit. En dus werd de IGZ niet ingelicht. De inspectie oordeelde anders en stelde dat  er in deze zaak wel degelijk sprake is van een calamiteit.

Bas Knoop
Twitter: @bknoop

Lees ook:
Nieuws werk KNO IGZ AMC Amsterdam
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • P.J.M. van Loon

    orthopeed, OOSTERBEEK Nederland

    Zouden er bij IGZ nog wel artsen werken? Of is een op de Inquisitie gelijkende rechtsorde daar toonaangevend geworden? Waar haalt de IGZ de kennelijke rekbaarheid van het door hun te hanteren begrip calamiteit vandaan? Wordt de diep juridisch inhoude...lijke onderbouwing van hun handelen alleen door het Ministerie van VWS aangeleverd? En wie toets dan deze wet-en regelgeving vanuit dit Ministerie? Het heeft maar al te vaak tot een meer op onderbuikgevoelens gestoelde "aanpak"van zorgverleners geleid in de afgelopen jaren, te starten met de ongelukkige Lucia de Berk.Of staat de juridische denktanken , die onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie garant voor de onderbouwing van het juridisch denkraam, wat op VWS en bij IGZ wordt gebruikt.
    Het lijken me met het oplopend aantal incidenten in het grensgebied tussen Geneeskunde en Recht valide, maar ook broodnodige vragen vanuit het Parlement.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.