Inloggen
Laatste nieuws
P.W.A. Edgar
2 minuten leestijd

Afslankdokter tuchtrechtelijk veroordeeld

Plaats een reactie

De inspectie heeft in 2001 een tuchtklacht ingediend tegen een arts die het geneesmiddel Pregnyl (humaan choriongonadotrofine, HCG1) op grote schaal toepaste bij de zogenoemde Simeonstherapie: een afslankkuur met een zeer strikt dieet, dat wordt ondersteund door dagelijkse injecties, gedurende enkele weken, met HCG.

Niet alleen was de klacht van de inspectie gericht op de onzorgvuldige en onwettige manier waarop de arts met het voorschrijven en het in beheer hebben van geneesmiddelen omging, maar ook op het toepassen van dit geneesmiddel buiten de daarvoor geregistreerde indicatie (off-label voorschrijven). De inspectie is van mening dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor het voorschrijven van Pregnyl voor afslankbehandelingen en ondersteunt deze mening met een uitgebreide literatuurstudie.2 3 Het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle heeft de klacht, inclusief het off-label voorschrijven, gegrond verklaard en de arts de maatregel van waarschuwing opgelegd.
De arts heeft, volgens het tuchtcollege, ‘in strijd gehandeld met de zorg die hij als arts tegenover één of meer van zijn patiënten die hij in verband met hun gezondheidstoestand bijstand verleende, behoorde te betrachten’. Maar ook heeft hij zich ‘als arts schuldig gemaakt aan een handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg’.

Het tuchtcollege heeft de arts de lichtste maatregel, een waarschuwing, opgelegd omdat ‘aan verweerder langere tijd de ruimte is gelaten om zich als medisch begeleider van de Simeonskuur te profileren en te ontplooien’.
De arts is in hoger beroep gegaan omdat hij van mening is dat het voorschrijven van Pregnyl ter ondersteuning van een vermageringskuur niet in strijd is met de zorg die hij als arts behoort te betrachten. Tijdens de zitting van het Centraal Tuchtcollege in 2003 heeft de discussie zich vooral toegespitst op het off-label voorschrijven van geneesmiddelen in het algemeen. Het Centraal Tuchtcollege heeft hierover geen uitspraak willen doen, omdat dat de ‘rechtsvormende taak van de tuchtrechter te boven gaat’. Het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege, in het individuele geval van de aangeklaagde arts, en de opgelegde maatregel heeft het Centraal Tuchtcollege echter geheel gevolgd en het hoger beroep van de arts verworpen.

Vanzelfsprekend mag van artsen en andere BIG-geregistreerde zorgverleners worden verwacht dat zij ‘verantwoorde zorg’ leveren. Volgens de wet is dat: zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. In de meeste gevallen hoeft er gelukkig geen tuchtrechter aan te pas te komen om te begrijpen wat daarmee wordt bedoeld.
Het is natuurlijk niet zo dat zolang de inspectie maar geen klacht heeft ingediend, er altijd sprake is van verantwoorde zorg. Degene die afwijkt van de gangbare behandelmethoden moet er rekening mee houden dat zijn handelwijze tuchtrechtelijk kan worden getoetst. De uitspraak over de Simeonstherapie is daar een voorbeeld van.

De inspectie gaat ervan uit dat elke arts die de Simeonstherapie toepast (en dus HCG


toepast bij afslankkuren) medisch ongefundeerd handelt. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat al herhaaldelijk aangetoond, de uitspraken


van het Regionaal Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege hebben dat nu nog eens bevestigd.

P.A.W. Edgar,
Hoofdinspecteur voor de curatieve somatische gezondheidszorg

Referenties
1. HCG is een geneesmiddel dat wordt toegepast bij de bevordering van de vruchtbaarheid. Dit hormoon kan worden gewonnen uit urine van zwangere vrouwen (‘Moeders voor moeders’).  2. Lijesen GK, Theeuwen I, Assendelft WJ, Wal G van der. The effect of human chorionic gonadotropin (HCG) in the treatment of obesity by means of the Simeonstherapy: a criteria-based meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 1995; 40 (3): 237-43.  3. Wal G van der. Simeonstherapie: geen verantwoorde zorg. Medisch Contact 1996;  51 (20): 667.

Medisch ongefundeerd handelen bij Simeonstherapie

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.