Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

63 procent meer opleidingsplaatsen om tekort in te lopen

Plaats een reactie

De huidige zorgvraag overstijgt inmiddels bij alle medisch ondersteunende en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen het beschikbare aanbod. Het Capaciteitsorgaan adviseert om substantieel meer op te leiden: liefst 63 procent meer opleidingsplaatsen dan in 2016, naar 5945 per jaar.

Ziekenhuizen en instellingen moeten over de hele linie meer gaan opleiden, ten eerste om de huidige tekorten aan te pakken en daarnaast om op de middellange termijn een balans te krijgen tussen zorgaanbod en zorgvraag.

In een verklaring voor de hogere raming wijst het Capaciteitsorgaan erop dat er in het recente verleden bij verreweg de meeste beroepen niet voldoende is opgeleid. Het in 2016 reeds vastgestelde tekort is daarom niet ingelopen, terwijl de uitstroom doorgaat, onder meer doordat medewerkers met pensioen gaan. Daar bovenop neemt de zorgvraag toe en neemt meer tijd in beslag. Nieuwe technologische ontwikkelingen komen de kwaliteit ten goede, maar ook dat vergt zorgcapaciteit. Al met al neemt de bestede tijd per patiënt daardoor fors toe.

Er is meer tijd nodig voor administratieve taken, dit geldt voor alle beroepen. Voorts zorgt de substitutie van taken voor extra stuwing van de vraag naar de medisch ondersteunende en gespecialiseerd verpleegkundige beroepen. Kortom: er zijn meer mensen nodig en de opleidende instellingen zullen aan de bak moeten. ‘Daarbij zullen binnen de zorginstellingen overwegingen van financiële aard een belangrijke rol spelen’, verwacht het Capaciteitsorgaan, ‘ondanks de bestaande beschikbaarheidsbijdrage en overige gelden. Ook overwegingen van inhoudelijke aard, over bijvoorbeeld de hoogte van een verantwoorde opleidingscapaciteit, spelen een rol.’

De grootste tekorten in absolute zin zijn te zien onder ic-verpleegkundigen, operatieassistenten, SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en kinderverpleegkundigen. De krapte kan per regio bovendien sterk uiteenlopen. Zo heeft vooral de regio Nijmegen en ook SR(ijnmond)Z en Limburg te kampen met tekorten aan SEH-verpleegkundigen. In Rijnmond en Noordwest-Nederland zijn de tekorten aan ic-kinderverpleegkundigen nijpend.

Het Capaciteitsorgaan denkt dat werving van voldoende instromers in de opleidingen lastiger wordt, omdat de behoefte aan zorgpersoneel breed wordt gevoeld. ‘Zoals in het vorige advies ook al geconstateerd was, betreft dit allemaal vraagstukken die binnen de opleidende zorginstellingen én binnen de bestaande regionale verbanden besproken en beantwoord moeten worden.’ Een blijf- of een lokbonus heeft overigens geen (positieve) invloed op de totale benodigde opleidingscapaciteit in Nederland, zo stelt het adviesorgaan: ‘Het zorgt enkel dat een eventueel tekort wordt verschoven.’

lees ook

Nieuws werk opleiding arbeidsmarkt
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.