Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
20 juni 2016 1 minuut leestijd

Arbeidsmarktmonitor

Met de arbeidsmarktmonitor laat Medisch Contact elk kwartaal zien hoeveel artsen er zijn en hoe het is gesteld met de vacatures. De arbeidsmarktmonitor van Medisch Contact registreert sinds 1 april 2006 de bewegingen op de arbeidsmarkt voor artsen van bijna alle disciplines. Daartoe worden op een selectie van relevante banensites vacatures voor artsen geteld. Tot 1 januari 2014 werd het tellen uitgevoerd door de redactie van Medisch Contact. Sinds die datum is de Arbeidsmarktmonitor ondergebracht bij het Capaciteitsorgaan. De Arbeidsmarktmonitor berekent voor elke discipline het aantal vacatures per 100 geregistreerde specialisten. De berekening levert een ranglijst op die illustratief is voor de spanning op de arbeidsmarkt per specialisme. Gegevens over de omvang van de beroepsgroepen zijn steeds afkomstig van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Voor vragen over de Arbeidsmarktmonitor kunt u zich wenden tot het Capaciteitsorgaan: info@capaciteitsorgaan.nl


De arbeidsmarktmonitor:

 • Iets meer vacatures voor artsen

  De nieuwste top tien van vacatures voor medisch specialisten laat kleine wijzigingen zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en jeugdartsen merken het gebrek aan nieuwe collega’s.

 • Arbeidsmarktmonitor: een vertaling naar opleidingsplekken

  Al jaren is er min of meer dezelfde top vijf van specialismen die naarstig op zoek zijn naar nieuwe aanwas, aldus de arbeidsmarktmonitor . Dit wekt de schijn dat er wellicht ook weinig animo is voor de bijpassende opleidingen.

 • ‘Opleiding bedrijfsgeneeskunde lijdt aan marktfalen’

  De tekorten aan specialisten ouderengeneeskunde en bedrijfsartsen blijven aanzienlijk, zo blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor. Het Capaciteitsorgaan adviseert in zijn recente Capaciteitsplan dan ook om de instroom van aiossen vanuit deze specialismen te verhogen.

 • Psychiater nog altijd een krapteberoep

  Het grootste tekort op de arbeidsmarkt is te zien in de zorg voor mensen met mentale stoornissen. Uit de cijfers van de Arbeidsmarktmonitor blijkt dat de vraag naar psychiaters onverminderd hoog is.

 • De onnodige spagaat tussen overwerkt en werkloos

  Terwijl beginnende artsen vaak moeilijk werk vinden, zijn veel gevestigde artsen burn-out. Met een combinatie van sabbaticals en andere vormen van deeltijd zouden beide partijen zeer gebaat zijn. Maar de concrete mogelijkheden daartoe zijn bedroevend schaars.

print dit artikel
inkomen
Dit artikel delen