Meer van Johan Legemaate

 • Hervorm het tuchtrecht

  Hoe kan het tuchtrecht optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de zorg? Volgens hoogleraar Johan Legemaate moet je ervoor zorgen dat alleen de belangrijkste zaken aan de tuchtrechter worden voorgelegd.

 • Expertise traumaheli kan waardevol zijn op SEH

  Aan de hand van een casus laten anesthesioloog Ed Spoelder en collega’s zien hoe lastig het is dat heldere richtlijnen ontbreken voor de primaire opvang van patiënten met ernstig letsel.

 • Zes jaar Klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan?

  Meestal verlopen SCEN-consultaties probleemloos. Maar niet altijd. Voor die gevallen is eind 2008 de klachtencommissie SCEN in het leven geroepen. Een overzicht van de uitspraken van de afgelopen vijf jaar biedt bruikbare inzichten.

 • Wees open over calamiteitenonderzoek

  Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht calamiteiten te melden bij de IGZ, en deze vervolgens te onderzoeken. Maar lang niet alle ziekenhuizen delen de onderzoeksresultaten met de patiënt of diens familie. Dat zou wel moeten, bepleit hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate.

 • Steeds meer tuchtklachten

  Het aantal tuchtklachten neemt toe, blijkt uit analyse van jaarverslagen van de tuchtcolleges. De inspectie draagt hier, ondanks haar goede voornemens, niet aan bij. Ook blijkt dat klagers nog steeds onvoldoende duidelijk is op wie het tuchtrecht van toepassing is.

 • Beoordeel de dokter, maar wel toetsbaar

  Vergelijkingssites als Zoekdokter.nl zijn erg populair. Hoewel kritiek moet kunnen, is vaak sprake van onnodige reputatieschade. Maar als zorgverleners hiertegen in het geweer komen is vaak hachelijk.

 • After sales

  Op 2 september verscheen het tweede rapport van de commissie-Lemstra over de zaak van de neuroloog in het Medisch Spectrum Twente (MST).

 • KNMG: Heroïek en verguizing

  De laatste tijd blijkt weer met grote regelmaat dat er in de samenleving sprake is van een grote ambivalentie tegenover artsen.

 • KNMG: Keuzestress?

  Met de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet is er de laatste maanden veel aandacht voor de keuzevrijheid van de verzekerde burger en patiënt.

 • Dubbel bestraft

  Het afgelopen jaar ontstond in de beroepsgroep beroering over enkele zaken waarin op basis van dezelfde feiten tegen de arts zowel een tuchtrechtelijke als een strafrechtelijke procedure werd aangespannen. Kan dat zomaar?

 • Veilig melden

  Er gaan stemmen op om blamefree melden wettelijk te regelen. Daar valt zeker iets voor te zeggen, maar dan moet ook de informatieplicht jegens de patiënt worden aangescherpt.

 • De voorschrijfvrijheid van de arts

  Is en blijft een arts vrij om een geneesmiddel voor te schrijven dat hij in het belang van de patiënt acht of mag een apotheker eigenmachtig een voorgeschreven middel vervangen door een goedkopere variant? Hierover zijn vier gerechtelijke uitspraken g...

 • Open en eerlijk

  Online voorpublicatie. Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk het is dat een arts die een fout maakt, daarover open en eerlijk met de patiënt praat. Aansprakelijkheidsverzekeraars stellen daar beperkingen aan. Is dat terecht?

 • Een verwarrende dubbelrol

  De Tweede Kamer wil dat klachtencommissies in de gezondheidszorg de wettelijke plicht krijgen om ernstige klachten te melden aan de inspectie. Maar is dat wel te verenigen met de bedoeling van het klachtrecht?

 • Vergelijkbaar maar niet hetzelfde

  Tot voor kort was Nederland het enige land met een uitgewerkte wettelijke regeling van levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de patiënt. Onlangs kwam België daarbij. De Belgen namen de hoofdlijnen uit Nederland over, maar maakten ook...

 • De klok tikt door

  De WGBO heeft de privacy van de patiënt hoog in het vaandel. Volgens de wet moeten dossiers na tien jaar worden vernietigd. Dat is echter niet altijd in het belang van de patiënt. En ook het wetenschappelijk onderzoek kan baat hebben bij een langere b...

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.