Meer over abstineren

 • Waarnemend huisarts mocht beslissen over staken behandeling

  Naar aanleiding van het overlijden van haar moeder, dient klaagster een klacht in tegen de waarneemster die de huisarts van patiënte verving wegens een sabbatical. Het tuchtcollege stelt vast dat de waarneemster heeft overlegd met medisch specialisten op momenten dat dit geboden was. Waarneemster vond dat behandeling medisch gezien niet zinvol was en heeft dat getoetst bij een specialist ouderengeneeskunde en bij een geriater en heeft dit gecommuniceerd met klaagster. Een dergelijke beslissing behoeft niet de instemming van patiënte en/of de familie. Het college verwijst in dit verband naar de KNMG-handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ (juni 2011). Het college is van oordeel dat de behandeling die de waarnemend huisarts aan patiënte heeft gegeven de tuchtrechtelijke toets doorstaat en verklaart de klachten ongegrond.

 • ‘Het is de wil van Allah’

  Is het humaan om een terminale patiënt te laten weten dat zijn einde nadert? Of moet je hem tot op het laatste moment hoop blijven geven op genezing? Op een ic komen verschillende visies op lijden en sterven geregeld met elkaar in botsing.

 • Beëindigen babyleven te divers beoordeeld

  Er zijn nauwelijks meldingen van levensbeëindiging bij ernstig gehandicapte pasgeborenen. Maar dat komt vooral doordat de NICU’s nogal verschillend aankijken tegen de voorwaarden waaronder dat mag: wanneer is het lijden van een baby uitzichtloos?

 • Open kaart spelen over orgaandonatie

  Het voorstel om bij een donor met een infauste prognose al voor het staken van de behandeling een nier uit te nemen, ontlokte veel verontwaardiging. Arts en ethicus Robert D. Truog voerde in de Verenigde Staten een vergelijkbaar debat.

 • Doodsnood in Italië

  Een hoogbejaarde Italiaanse regisseur sprong onlangs uit een raam van het ziekenhuis waar hij werd behandeld voor prostaatkanker. Het voorval heeft de roep om liberalere euthanasiewetgeving versterkt, maar die lijkt nog ver weg.

 • Míjn patiënten

  Ik huil in mijn droom omdat een goede vriend sterft. Ik zit met hem – een oude man – op een bankje in een herfstig park te praten, als ik plotseling merk dat hij dood is.

 • Uitzetting met hiv

  Afgaande op onderstaande, ingekorte uitspraak lijkt uitzetting van een asielzoeker met hiv naar een land waar antiretrovirale behandeling onzeker is, voortaan onmogelijk.

 • Richtlijn sterven op ic

  De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NIVC) heeft een richtlijn uitgebracht voor het stop­zetten van de behandeling van volwassen patiënten op de intensive care.

 • Zorgvuldig tot het einde

  Rond het levenseinde van pati‘nten moet een arts soms veel beslissingen nemen. Wat mag en moet een arts? En wat te doen met een pati‘nt die niet zijn hele verdere leven aan de beademing wil liggen?

 • Heilig

  Sommige dingen lijken voorstelbaar omdat je er een woord voor hebt. Maar het woord is de zaak zelve niet, zo weet de filosoof, en zo kun je het jarenlang over multiculturalisme hebben zonder ooit iets op dat gebied mee te maken.

 • Belang van de patiënt

  Aan het eind van de avond gaat de pieper. Een verpleegkundige vraagt of een patiënte wat zwaardere pijnstilling mag. Omdat de informatie vager is dan anders, vraag ik verder.

 • Ontluikend begrip voor levensbeëindiging in Italië

  Het staken van een levensverlengende behandeling stond tot voor kort volgens de katholieke kerk in Italië gelijk aan hulp bij zelfmoord. Maar er zijn tekenen dat dat onwrikbare standpunt aan het opschuiven is.

 • Nieuwe biologicals tegen reuma

  Recentelijk is in Nederland rituximab geregistreerd voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) bij patiënten die niet of niet meer reageren op TNF-blokkerende therapie of bij patiënten die deze behandeling staken vanwege te veel bijwerkingen.

 • ‘Meer onderzoek naar levensbeëindiging pasgeborenen’

  Het is noodzakelijk om meer onderzoek te doen naar hoe het kinderen vergaat die er bij de geboorte zeer slecht aan toe waren. Dat schrijft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in een advies dat vandaag is gepresenteerd.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.