Casus van de week
Gezien

Meisje met koorts en verminderd bewustzijn

Plaats een reactie

Een 7-jarig meisje met een blanco voorgeschiedenis komt op de SEH met koorts en een verminderd bewustzijn. Zij was niet gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatie­programma. Een week daarvoor had ze koorts en verkoudheidsklachten. Ze knapte hiervan weer op, maar sinds twee dagen is zij weer zieker met koorts en hoofdpijn. Sinds één dag is er nu sprake van een verminderd bewustzijn met kreunen.

Anamnestisch zijn er geen aanwijzingen voor een doorgemaakt insult. Haar bloeddruk is 130/88 mmHg, pols 120/min en temperatuur 36,1 °C. Neurologisch gezien is er sprake van een verminderd bewustzijn (E4M5V2): zij heeft spontaan de ogen open maar kijkt niet gericht, waarbij er sprake is van een divergente oogstand; zij lokaliseert op een pijnprikkel met rechts, wat duidt op lateralisatie ten nadele van links; zij kreunt spontaan.

Laboratoriumonderzoek toont een CRP van 22 met een leukocytengetal van 25 (met name neutrofielen). De elektrolyten zijn normaal. CT-hersenen toont geen aanwijzingen voor een bloeding, infarct of ruimte-innemend proces. Liquoronderzoek toont een leukocytose van 289 106/l (81% mono­nucleair; normaal = 0-5 106/l) met daarbij een eiwit van 1,18 g/l (normaal = 0,16-0,31 g/l) en een normaal glucose. Onder verdenking van een meningo-encefalitis wordt zij ingedekt met ceftriaxon en aciclovir. Vanwege uitblijvende verbetering bij negatieve bloed- en liquorkweken wordt een MRI-hersenen en -myelum verricht. Deze laat uitgebreide multifocale supra- en infra-tentoriele witte­stofafwijkingen zien met een extensieve myelitis transversa passend bij een acute demyeliniserende encefalomyelitis (ADEM).1

ADEM is zeldzaam met een incidentie van ongeveer 1:200.000 kinderen. De piekleeftijd is 3 tot 7 jaar. Het ontstaat als auto-immuunreactie op een recente infectie of vaccinatie. Een ADEM wordt behandeld met een methylprednisolonkuur eventueel aangevuld met gammaglobulines en/of plasmaferese bij ernstige aanhoudende klachten. Het meisje kreeg een methylprednisolonkuur in combinatie met gammaglobulines. Zij kon na twee weken in klinisch goede conditie naar huis en kreeg aanvullende fysio- en ergotherapie in de eerste lijn. 

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek? Stuur uw tekst (max. 300 woorden) en beeld naar kopij@medischcontact.nl. Als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons het boek Coronaperikelen. Dokteren in tijden van covid-19.

auteurs

Anne Keetelaar, aios internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag

Caroline Veldhuis-Hogen Esch, kinderarts-mdl, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag

Stephanie Mohamed, aios kinderneurologie, Juliana Kinder­ziekenhuis, Den Haag

Janey Jiang, neuroradioloog, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag

contact

a.keetelaar@hagaziekenhuis.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

voetnoot

1. ”Acute disseminated encephalomyelitis in childhood: epidemiologic, clinical and laboratory features” John A.D. Leake et al. Pediatric Infectious Disease Journal, 2004

kindergeneeskunde Gezien
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.