Tuchtrecht
Anneloes Rube
1 minuut leestijd
Tuchtrecht

Welkom regiebehandelaar, dag hoofdbehandelaar

2 reacties
Getty Images
Getty Images

Vorige week ging in deze rubriek de voorwaardelijke schorsing van tafel van de kinderarts van een meisje dat maar tien dagen heeft geleefd. Deze week publiceren we een zaak van dezelfde ouders tegen een gynaecoloog die bij de verloskundige zorg betrokken was.

> lees ook: Voorwaardelijke schorsing kinderarts van tafel, klacht ongegrond

Opvallend in deze uitspraak is dat de tuchtrechter het concept van de hoofdbehandelaar vervangt door een regiebehandelaar. Hiermee herformuleert het Centraal Tuchtcollege de vaste rechtspraak over de taken en verantwoordelijkheden van verschillende zorgverleners bij de behandeling van één patiënt.

De toegenomen complexiteit van zorg vereist uitgangspunten ‘die meer flexibel toegepast kunnen worden’, aldus het tuchtcollege. Een regiebehandelaar dus. Wat doet die precies? Hij ziet er in ieder geval op toe dat de continuïteit en samenhang van zorg worden bewaakt, waarborgt informatie-uitwisseling en overleg tussen betrokken zorgverleners en regelt het aanspreekpunt voor de patiënt. Met de uitspraak wordt de vrij gedetailleerde lijst van verantwoordelijkheden van een hoofdbehandelaar losgelaten. De KNMG neemt de uitspraak mee in de herziening van de ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ uit 2010.

Eva Nyst, journalist

mr. Anneloes Rube, adviseur gezondheidsrecht

download de ingekorte uitspraak (in pdf)

Volledige uitspraak

De complete uitspraak in zaken C2020.004 en C2020.009 is hieronder te downloaden.

Tuchtrecht
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Cornelis Bruijninckx

    chirurg n.p., Den Haag

    Ik had de reactie van collega Duits nog niet gelezen toen ik in de papieren editie deze tuchtuitspraak gelezen had en de stellige behoefte voelde te reageren om exact de reden die collega Duits noemt: hiermee zou juist wel eens onduidelijkheid gecreë...erd kunnen worden die in sommige gevallen fataal zal kunnen blijken. Wat van een hoofdbehandelaar mag en moet verwacht worden, zijn we ons als artsen goed bewust, ook zonder de regels daarop nog eens na te slaan: we zijn op dat moment als enige eindverantwoordelijk voor het beloop van de behandeling van de betrokken patiënt en voor diens welzijn. In opleidingssituaties is dat in beginsel altijd een stafchirurg. In complexe gevallen dient wanneer daar onduidelijkheid over dreigt te ontstaan desnoods dagelijks de vraag gesteld en beantwoord (!) te worden wie de hoofdbehandelaar is. Dat hoort ook in de decursus steeds duidelijk te zijn. In geval een collega van wie medebehandelaars vinden dat die de hoofdbehandelaar zou moeten zijn en deze collega die rol expliciet afwijst, dient onverwijld de directie gevraagd te worden een hoofdbehandelaar aan te wijzen. Eem afgang voor de professionals natuurlijk, maar iedere patient dient een voor iedereen, de patient incluis, zichtbare hoofdbehandelaar te hebben. Hoofdverantwoordelijkheid voor patiënten met complexe (maar ook met eenvoudige!) problematiek dient altijd en overal serieus genomen te worden. Onduidelijkheid hierover leidt tot onzorgvuldigheid.

  • Wil Duits

    Bedrijfsarts, Houten

    Bij regie is een onduidelijke rolverdeling voor wat betreft de term verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid betekent dat degene die deze draagt alle noodzakelijke handelingen die bij deze verantwoordelijkheid horen ook zelf kan initiëren en kan af...dwingen. In de beschrijving van de hoofdbehandelaar is dat wel duidelijk aanwezig. Op het moment dat we het hebben over regie, wat betekent dat dan? Is de regiebehandelaar dan eindverantwoordelijk? Met andere woorden, is in feite een hoofdbehandelaar geworden, dus wat is er dan anders? Maar stel de regiebehandelaar is een psycholoog. Deze kan geen medicatie voorschrijven, noch kan deze de arts verplichten deze voor te schrijven. Is geen hoofdbehandelaar, maar wat schiet de patiënt daar dan mee op?. Creëren we zo geen Poolse landdag? Regie is wat anders dan eindverantwoordelijk zijn, een secretaresse/secretaris voert ook vaak regie, maar altijd in opdracht van de eindverantwoordelijke. We moeten ons bezinnen op wat verantwoordelijkheid inhoud en welke inhoud verantwoordelijkheid heeft. Regiebehandelaar is niet de oplossing, bewustzijn over wat hoofdbehandelaar zijn betekent, daar ligt de opening. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling, de regiebehandelaar zou dit als taak kunnen krijgen om het proces te begeleiden, maar zonder eindverantwoordelijk te zijn. Laten we dat vooral niet loslaten. Rolonduidelijkheid leidt tot afschuiven van verantwoordelijkheid, dat is een onwenselijke situatie.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.