Tuchtrecht
4 minuten leestijd
Tuchtrecht

Als cruciale info buiten het beeldscherm valt…

2 reacties

Zaaknummer : RTC ’s-Gravenhage 2010-049 - 16 november 2011

Specialisme : Huisarts

Uitspraak : Waarschuwing

Klager : Echtgenoot patiënte

Feiten
Patiënte kwam bij de huisarts in verband met cyclische klachten aan de linkerborst en werd doorgestuurd voor een mammografie. De conclusie van de radioloog: mogelijk rest van een hematoom, geen afwijkingen maligne kenmerken (…). Biradsclassificatie 3. Controle over een halfjaar.

De assistente van de huisarts heeft de uitslag telefonisch aan patiënte doorgegeven. Waarschijnlijk vanwege een ongelukkige schermindeling vermeldde ze niet: ‘Biradsclassificatie 3. Controle over een halfjaar.’

Tweeënhalf jaar later openbaarde zich bij patiënte een tumor in de borst (buiten het gebied van genoemd hematoom) en een uitzaaiing in een rugwervel. De echtgenoot van de vrouw diende een klacht in tegen de huisarts, omdat deze zijn assistente telefonisch een volledig geruststellende uitslag heeft laten doorgeven.

Overwegingen tuchtcollege
De arts valt te verwijten dat niet aan patiënte is doorgegeven dat geadviseerd werd om na een halfjaar terug te komen. Aangenomen mag immers worden dat patiënte dit advies ter harte zou hebben genomen. Of hiermee de (op een andere plaats in de borst geconstateerde) tumor eerder ontdekt zou zijn, kan het college niet beoordelen, omdat dit van meerdere factoren kan afhangen. De arts krijgt een waarschuwing.

Relevantie volgens de inspectie
Er zijn twee belangrijke elementen aan deze casus. Vertel de patiënt de complete uitslag van het verrichte onderzoek. De mededeling dat ‘alles goed is’ is niet voldoende. Daarnaast geeft deze casus goed aan dat wat op het scherm te zien valt, niet altijd de complete of juiste informatie is. We gaan er te snel van uit dat ‘wat in de computer staat of op het beeldscherm te zien is’ wel zal kloppen.

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE
Beslissing in de zaak onder nummer van: 2010-049
Datum uitspraak: 16 november 2010
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft de navolgende
beslissing gegeven inzake de klacht van:

A,  wonende te B, klager,
tegen:
C, gepensioneerd huisarts, wonende te D, de persoon over wie geklaagd wordt, hierna te noemen de arts.


1. Het verloop van het geding
Het klaagschrift is ontvangen op 18 maart 2010. De arts heeft op de klacht gereageerd, waarna is gerepliceerd en gedupliceerd. Medische gegevens van klaagster zijn in het geding gebracht. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om in het vooronderzoek mondeling te worden gehoord. De mondelinge behandeling door het College heeft plaatsgevonden ter openbare zitting van 21 september 2010. Partijen zijn verschenen en hebben hun standpunten mondeling toegelicht.

2. De feiten
2.1. De echtgenote van klager (verder patiënte), heeft op 7 maart 2007 het spreekuur van de arts bezocht. Deze heeft haar in verband met cyclische klachten aan de linkerborst doorgestuurd voor een mammografie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op 18 april 2007.
2.2 De conclusie van de radioloog was: mogelijk rest van een hematoom, geen afwijkingen met maligne kenmerken (g.b.). Bij blijvende klachten een chirurgisch consult te overwegen. Biradsclassificatie 3. Controle over een half jaar.
2.3 De assistente van de arts heeft de uitslag telefonisch aan patiënte doorgegeven.
Daarbij is in ieder geval niet doorgegeven: “Biradsclassificatie 3. Controle over een half jaar”.
2.4 In oktober 2009 heeft zich bij patiënte een tumor in de borst (buiten het gebied van genoemd hematoom) geopenbaard. Tevens is toen een uitzaaiing in een rugwervel aangetroffen.
2.5 De arts is per 1 augustus 2007 met pensioen gegaan.

3. De klacht
Klager, die met machtiging van patiënte deze klacht heeft ingediend, verwijt de arts dat hij zijn assistente telefonisch een volledig geruststellende uitslag van de mammografie en echoscopie heeft laten doorgeven waar dit absoluut niet op zijn plaats was. Met name wordt de arts verweten dat niet is gemeld dat er sprake was van een Birad 3 met het advies een half jaar later terug te komen.
Deze nalatigheid van de arts heeft ernstige gevolgen gehad voor patiënte, hetgeen de arts ook wordt verweten.


4. Het verweer
De arts erkent dat de passage “Biradsclassificatie 3. Controle over een half jaar” niet is doorgegeven aan patiënte. Dit is volgens de arts waarschijnlijk veroorzaakt door de ongelukkige schermindeling van de computerprogrammatuur, waardoor niet in één blik de gehele tekst van het bericht zichtbaar werd. Het is de arts ontgaan dat er nog een regel tekst volgde, waardoor het advies voor controle na een half jaar buiten beeld is gebleven. De arts voelt zich hier verantwoordelijk voor. Als hij dit wel had gezien zou hij het advies van de radioloog hebben gemeld.
De arts vindt verder dat de uitslag van de radioloog wel degelijk geruststellend was en zo mocht worden doorgegeven. De arts bestrijdt dat de uiteindelijke aandoening van patiënte een rechtstreeks gevolg is van zijn vergissing.

5. De beoordeling
Het College is van oordeel dat de uitslag van de radioloog wel degelijk geruststellend was, nu de radioloog geen bijzonderheden had geconstateerd. De – door de arts niet gelezen – opmerking “Birad classificatie 3. Controle over een half jaar” maakt dit niet anders, omdat Birad 3 betekent dat er vrijwel zeker (98% van de gevallen) niets aan de hand is. De assistente van de arts heeft dan ook in zoverre een geruststellende
boodschap mogen doorgeven aan patiënte.
Wél valt de arts te verwijten, zoals hij ook zelf toegeeft, dat niet aan patiënte is doorgegeven dat geadviseerd werd om na een half jaar terug te komen. Aangenomen mag immers worden dat patiënte dit advies ter harte zou hebben genomen. Of hiermee de in 2009 (op een andere plaats in de borst) geconstateerde tumor dan eerder ontdekt zou zijn kan het College niet beoordelen, omdat dit van meerdere – het College niet bekende – factoren kan afhangen.
Uit het voorgaande vloeit voort dat de klacht deels slaagt. Hierbij past een waarschuwing.

6. De beslissing
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ’s-Gravenhage beslist als volgt:
legt op de maatregel van waarschuwing.
Deze beslissing is gegeven door: mr. M.A.F. Tan- de Sonnaville, voorzitter, mr. C.C.
Dedel-van Walbeek, dr. R.W. Koster, prof. dr. J.W. van Kleef en drs. A.J.M. Janssen,
leden-artsen, bijgestaan door mr. S.R.M.I. Roos-Bollen, secretaris en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 16 november 2010.

 • Meer tuchtzaken

<b>PDF van dit artikel</b>
Tuchtrecht borstkankerscreening
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • P.W. Blankevoort

  Huisarts, WILLEMSTAD Netherlands Antilles

  Had de cliënte spontaan een hematoom????? Was er wel sprake van een trauma in het verleden.....,was er familiaire belasting?, want met die vraag komt de hele uitspraak in een ander daglicht te staan. Heeft de cliënte het advies gekregen om maandelijk...s beide mammae te onderzoeken en bij het opmerken van een verschil direct naar de huisarts te gaan? Is het Amerikaans advies om (op deze leeftijd, die overigens niet genoemd wordt) ieder jaar een mammogram te maken dan toch waardevol?

 • Mr. L.A.M. van den Berg-Voermans

  jurist n.p., Amsterdam

  Een goed voorbeeld van de noodzaak om uitslagen van onderzoeken niet alleen aan de aanvragende arts maar ook aan de patient zelf te zenden. Ook als je er expliciet om vraagt krijg je die niet. Bij het 2-jaarlijkse borstonderzoek krijg je wel een beri...cht dat er iets - of niets - is gezien. De huisarts krijgt dat bericht enkele dagen eerder met de bedoeling dat hij/zij de patient kan informeren voordat die het mogelijk verontrustende bericht onder ogen krijgt. Een goede methode lijkt mij.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.