Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Tuchtrecht
31 juli 2019 1 minuut leestijd
opvallende uitspraak

Klacht tegen anesthesioloog door derde

8 reacties

Klaagster is verwikkeld in een rechtszaak met haar buurvrouw. De anesthesioloog van de buurvrouw heeft op verzoek van haar advocaat informatie uit het medisch dossier van de buurvrouw verstrekt ten behoeve van de rechtszaak.

Het regionaal tuchtcollege oordeelde dat klaagster niet-ontvankelijk was in haar klacht, omdat er sprake moet zijn van een rechtstreeks bij een handeling op het gebied van de individuele gezondheidszorg betrokken belang. Het belang van klaagster ziet enkel op de uitkomst van de gerechtelijke procedure en is een afgeleid (financieel) belang.

Het Centraal Tuchtcollege ziet dit anders en stelt dat een derde best kan klagen wanneer deze benadeeld wordt door het handelen of nalaten van een beroepsbeoefenaar. Het college is van oordeel dat het niet enkel gaat om een afgeleid (financieel) belang. Het verstrekken van schriftelijke verklaringen over een eigen patiënt kan consequenties hebben voor het persoonlijk welzijn van een derde. In dit geval is daarvan sprake, omdat de verklaringen zijn gebruikt als belastende stukken in een strafrechtelijk onderzoek tegen die derde.

CTG, 20 juni 2019

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Een volledig overzicht kunt u vinden op medischcontact.nl/recht Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

Opvallende uitspraken tuchtcolleges
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Bart van der Leeuw, Anesthesioloog , Rotterdam 08-08-2019 00:24

  "Het is m.i. niet geheel consequent van het CTG;
  bij uitspraak 2016-244 is een derde geen belanghebbende ikv tuchtrecht, als er in een civielrechtelijke zaak een oordeel wordt gegeven door behandeld huisarts over het effect op de klachten van zijn patiënt door aanwezigheid bij deze civielrechtelijke procedure. Mogelijk dat de derde hierdoor benadeeld is.

  In de recente casus geeft een behandelend anesthesioloog een voorzichtig oordeel over de klachten van zijn patiënt in de richting van slachtofferhulp (belangeloze partij) en dan zou er wel een tuchtrechtelijke belanghebbende positie van een derde ontstaan als deze daardoor benadeeld wordt in een strafrechtelijke zaak?"

 • Lisette Tuin, psychiater, Deventer 07-08-2019 15:16

  "Gaat het hier nu om verstrekken van medische gegevens uit het dossier of een medische verklaring? Dat is een wezenlijk verschil. Als het gaat om een verzoek om medische gegevens uit het dossier, dan ben je als arts bij mijn weten verplicht aan dit verzoek te voldoen en is het aan de patient zelf wat die daar vervolgens mee doet."

 • Anne-Marie van Dam, psychiater, Amsterdam 06-08-2019 17:40

  "@ collega Hentzen: ik begrijp werkelijk uw opmerking niet. Het Centraal Tuchtcollege verklaart klaagster wel ontvankelijk op grond van de 2e tuchtnorm. En geeft vervolgens een deels gegrond verklaring omdat er in 1 van de 3 brieven van de anesthesioloog een waarde-oordeel over het ontstaan van de klachten wordt gegeven.
  Dat is nu juist nadrukkelijk voorbehouden aan onafhankelijke artsen, niet aan de eigen behandelaar. Zie de richtlijn van de KNMG daarover, die bijzonder duidelijk en behulpzaam is als uw patiënt u om een verklaring komt vragen voor een huis, voogdijzaak, arbeidsongeschiktheid etc etc.
  @ collega Geurts: u hebt gelijk, alleen had de brief aan Slachtofferhulp nooit zo geformuleerd en verstuurd mogen worden. Maar als hij dan in het dossier zit, kan patiënt hem gebruiken, maar de schrijver is wel verantwoordelijk ervoor.
  Lees altijd de hele uitspraak, dat helpt bij het begrijpen. "

 • Jelle Tazelaar, Student, Utrecht 06-08-2019 14:07

  "De link bij dit artikel werkt op dit moment niet. Dit is de link: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2019/ECLI_NL_TGZCTG_2019_170?zoekterm=buurvrouw&DomeinNaam=gezondheidszorg&Pagina=1&ItemIndex=2

  Inhoudelijk is de waarschuwing goed te begrijpen. Inmiddels zullen de richtlijnen omtrent medische verklaringen bekend zijn.

  Het RTG verwijst naar ECLI:NL:TGZCTG:2016:244, waarin een klager niet ontvankelijk is. Die uitspraak lezende is het mij niet helemaal duidelijk waar precies de grens ligt m.b.t. het zijn van belanghebbende via de tweede tuchtnorm. Het CTG had destijds wat uitgebreidere uitleg kunnen geven, waarom daar slechts een indirect belang gediend was. Het CTG had in het meest recente geval wellicht wat meer zinnen kunnen spenderen aan het definiëren van het onderscheid met het eerdere geval. Ik kan wel enkele factoren verzinnen, maar de vraag is waar het CTG nu echt belang aan hecht."

 • M. Mazliah - de Vries, AIOS verzekeringsgeneeskunde, Amsterdam 06-08-2019 13:20

  "@ redactie: Misschien goed om naar de daadwerkelijke uitspraak te door te linken? Of anders wat meer inleidende tekst/uitleg? Dit zorgt wel voor heel veel onrust zo. Dat klager alsnog ontvankelijk is volgens het CTG, is dan plots ook minder opmerkelijk, denk ik. Voor de liefhebber: TGZCTG:2019:170

  De gegrondverklaring (+ waarschuwing) lijkt gestoeld op het feit dat er een oordeel in de door de anesthesioloog verstrekte stukken (3 brieven) staat. Met de brief van de anesthesioloog naar de huisarts is niets mis (inderdaad, het dossier is eigendom van patiënt en desgevraagd kunnen daar ook stukken en feiten uit worden opgevraagd en gebruikt voor diverse doeleinden). In de brief naar de advocaat staan ook geen vreemde dingen.

  Maar een andere brief, die aan slachtofferhulp, wordt door het CTG aangemerkt als geneeskundige verklaring, omdat er een uitspraak wordt gedaan over de causaliteit van de klachten van zijn patiënte, en daarmee “een waardeoordeel [...] dat een ander doel dient dan de behandeling of begeleiding van patiënte”. Zo’n verklaring mag volgens de vigerende richtlijnen niet door de behandeld arts worden opgesteld. Ergo: tuchtnorm overschreden (kennelijk óók als je ruime ervaring hebt als gerechtelijke deskundige, of misschien wel juist dan?), waardoor klaagster mogelijk werd benadeeld in het strafrechtelijke proces tegen haar. "

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.