Nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

Internist-oncoloog geschrapt wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

2 reacties

Vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimiderend gedrag mag een internist-oncoloog niet langer werken als arts. Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven heeft zijn registratie in het BIG-register doorgehaald.

De internist-oncoloog was sinds 2009 werkzaam bij ziekenhuis Amphia in Breda, waar hij enige tijd geleden al werd ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het Amphia heeft samen met het medisch-specialistisch bedrijf en een verpleegkundig specialist in opleiding de zaak ter beoordeling voorgelegd aan het tuchtcollege, zo staat in een verklaring van het ziekenhuis.

Over de internist-oncoloog bestonden al langere tijd klachten, zo blijkt uit de uitspraak van het regionaal tuchtcollege. In verschillende onderzoeken die sinds 2019 werden gedaan naar de medisch specialist gaven a(n)iossen die met hem te maken hadden gehad aan dat hij erg kortaf, bot, intimiderend en autoritair was en dat a(n)iossen zich zowel verbaal als fysiek geïntimideerd voelden, door onder meer vrouwonvriendelijke en denigrerende opmerkingen. Daarop werd de arts gewaarschuwd, werden er afspraken gemaakt met hem en werd in januari 2020 een coachingstraject gestart.

Vanaf januari 2020 werkten de arts en de klagende verpleegkundige nauw samen. Zij startte in september 2020 met haar opleiding tot verpleegkundig specialist. Ze verwijt hem onder meer meermaals kussen en knuffelen, tegen zich aandrukken, aan haar buik voelen, een tik op haar billen geven en op haar borst kussen. Ook trok hij haar op een onderzoekstafel, waarbij hij de gordijnen dichttrok, stuurde haar seksueel getinte whatsappberichten en maakte vele seksueel getinte opmerkingen. Hij zou haar er ook op hebben gewezen dat hij haar moest beoordelen en zij dus moest oppassen. Hij liet haar verder weten dat het ziekenhuis altijd achter hem zou staan en zijn maten hem altijd zouden blijven steunen. Op 11 september 2020 deed zij melding tegen hem bij haar manager, waarna de internist-oncoloog haar een whatsappbericht stuurde met de tekst: ‘Ga je mij kapot maken?’

De internist-oncoloog zelf erkende tijdens de tuchtzaak dat hij in de relatie met de verpleegkundig specialist in opleiding niet steeds de professionele distantie heeft bewaard, maar dat van seksueel grensoverschrijdend gedrag geen sprake was. Volgens de arts zou zij hem ook hebben geknuffeld en vrijpostige opmerkingen hebben gemaakt en speelde een en ander zich in de privésfeer af.

Het tuchtcollege oordeelt dat de internist-oncoloog zich had moeten realiseren dat de verpleegkundig specialist in opleiding zich in een afhankelijke positie bevond jegens hem, omdat hij haar als opleider beoordeelde. Volgens het tuchtcollege maakt het wat dat betreft niet uit of de klaagster zelf al dan niet ook initiatief heeft genomen of actief deelnam aan de gedragingen. ‘De professional die zich aan de machtszijde van de relatie bevindt, kan zich volgens het college niet met succes beroepen op gedragingen van de andere partij als rechtvaardiging voor grensoverschrijdend gedrag van zijn zijde’, aldus het tuchtcollege. De arts had zich dit extra moeten realiseren, omdat hij al gewaarschuwd was. Omdat de kwaliteit van de patiëntenzorg negatief is beïnvloed en de arts dit alles niet of onvoldoende lijkt in te zien, heeft het tuchtcollege er weinig vertrouwen in dat hij in staat zal zijn om zijn gedrag (blijvend) te veranderen.

Ook andere klachten over de arts acht het tuchtcollege gegrond. Die gingen onder meer over het laten uitvoeren van taken door de verpleegkundig specialist in opleiding, waarvoor zij niet bevoegd was. Daarnaast had hij tweemaal zonder geldige reden het medisch dossier ingezien van de overleden moeder van de verpleegkundig specialist in opleiding.

Lees ook

Nieuws Tuchtrecht aios grensoverschrijdend gedrag intimidatie seksuele intimidatie anios
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Y. Ilhan

  Psychiater, Rotterdam

  Ik vraag me ook altijd af of er niet strafrechtelijk wordt vervolgd, wat ik wel op zijn minst verwacht. Daar lees ik bij dit soort berichten weinig over.

 • P.J. Mitra

  arts en jurist, medisch adviseur, Schaijk

  Als je het zo leest, dan is het verbazingwekkend dat het nog zo lang geduurd heeft voor ingegrepen werd. Dit soort gedrag is mijns inziens onderbelicht, ook ten aanzien van zorgverleners en ook onderling, met name in het geval van afhankelijkheidspos...ities c.q. bij hiërarchische verschillen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.