BIG-registratie

Als je je geneeskundeopleiding succesvol hebt afgerond, kun je je inschrijven in het BIG-register. Het is handig om dit te doen zodra je bent afgestudeerd. BIG-geregistreerd zijn is namelijk een voorwaarde om in opleiding te komen tot specialist. Als je geregistreerd bent, mag je je arts noemen en medische handelingen verrichten. Hiermee val je ook onder het tuchtrecht.

BIG-register

Het BIG-register registreert artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen in de bijbehorende registers. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. 
Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) is de instantie die het BIG-register voert en aanvragen voor erkenning van een buitenlands diploma afhandelt. Iedereen, van werkgever tot zorgconsument, kan bij het CIBG het BIG-register raadplegen. Zorgverleners kunnen zich via deze site aanmelden en eenmaal ingeschreven hun eigen registratie inzien en zelf een bewijs van inschrijving aanmaken.
Kijk op www.bigregister.nl voor meer informatie. Om direct te registreren heb je je DigiD inlogcode nodig.

KNMG-registers

De registratiecommissies van de KNMG verzorgen de registratie tot specialist. De MSRC doet dat voor de medisch specialisten, de SGRC voor de sociaal geneeskundigen en HVRC voor huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde.
Deze registratiecommissies toetsen het opleidingsschema aan de opleidingseisen. In het persoonlijke opleidingsschema wordt rekening gehouden met eerdere werkzaamheden, werken in deeltijd, zwangerschapsverlof of onderbreking van de opleiding. Op basis van anioswerkzaamheden zou je bijvoorbeeld vrijstelling kunnen krijgen van bepaalde stages in de specialistische opleiding. Het centraal College Geneeskundige Specialismen (CGS) is de commissie die zich hierover buigt. Ook staat in dit schema welke onderdelen je volgt, waar je deze volgt en gedurende welke tijd. Het landelijk opleidingsplan wordt dus in feite vertaald naar een individueel opleidingsplan. 
Wijzigingen in het schema worden doorgeven aan de registratiecommissie. Met deze continue monitoring zorgt KNMG ervoor dat je aan het einde van je opleiding ook daadwerkelijk aan alle eisen hebt voldaan en dat je direct geregistreerd kunt worden.
Kijk voor meer informatie opwww.knmg.nl/opleidingenregistratie.

Registers van de wetenschappelijke verenigingen

Als je je subspecialiseert binnen een bepaald specialisme, zorgen de wetenschappelijke verenigen voor de registratie in het betreffende aandachtsgebied. Iedere beroepsgroep heeft zijn eigen wetenschappelijk vereniging. Links naar deze verenigingen vind je op de pagina’s van de verschillende medische vervolgopleidingen.

ga naar vervolgopleidingenCookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.