Laatste nieuws
Sophie Niemansburg
Sophie Niemansburg
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Zorgakkoord voldeed aan hun wensen, maar toch tekende LHV niet’

7 reacties
Merlin Daleman
Merlin Daleman

Minister Kuipers van VWS heeft zich uitgesproken over het feit dat dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet getekend heeft, hoewel aan ‘alles wat de huisartsen wilden, zoals meer tijd voor de patiënt en een hoger tarief voor de ANW-diensten, tegemoet is gekomen.’ Hij deed uit de doeken dat het ‘nee, tenzij’-standpunt van de LHV tot commotie leidde bij de andere partijen die aan de onderhandelingstafel zaten.

Deze uitspraken deed minister Kuipers tijdens het jaarlijkse Prinsjesdag-evenement van Medisch Contact ‘het Ontbijt met de minister’ waar bestuurders, artsen en politici bij aanwezig waren om met elkaar te praten over de begroting en de toekomstplannen voor de zorg.

Tegelijkertijd constateerde Kuipers dat de huisartsen het IZA feitelijk wél ondersteunen, aangezien branchevereniging InEen akkoord is gegaan. ‘Bij InEen zijn bijna alle huisartsenpraktijken aangesloten.’ Ook wees hij er fijntjes op dat de meeste andere domeinen in de zorg slechts één stem hadden, in tegenstelling tot de huisartsen die via InEen én de LHV waren vertegenwoordigd.

Kuipers liet ook een positief geluid horen en zei zich ervoor in te zetten ‘dat de afspraken werkelijkheid gaan worden en dat het vertrouwen van de huisartsen terugkomt’. Hij denkt dan ook dat de LHV uiteindelijk wel mee zal gaan doen.

Niet trots

Waar Kuipers zich tevreden uitte over het IZA, ‘is hij niet trots’ op het feit dat er voor de zorg in 2023 6 miljard meer is begroot dan in 2022. Hierdoor komt het bedrag dat VWS uitgeeft boven de 100 miljard euro uit. ‘Het piept en het kraakt in de zorg door een toegenomen vraag aan zorg door onder meer multimorbiditeit en het langer leven met chronische ziektes zoals kanker. Daar komt nog eens bovenop dat door de inflatie en energiecrisis de gezondheid van mensen afneemt: door stress of doordat men moet kiezen voor goedkoper maar ongezonder eten’, aldus Kuipers. Hij erkende dan ook dat een deel van de gezondheidsproblemen ‘geen medische problemen, maar eerder sociale problemen’ zijn.

Duurzaamheid

Kuipers gaf verder aan dat VWS zich via de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 wil gaan inzetten voor de verduurzaming van de zorg. Zorginstellingen zullen hierin zelf moeten gaan investeren. Kuipers vindt dat ook de overheid daar een rol in heeft, maar daar is nu in de begroting van VWS geen geld voor vrijgemaakt. Dat geld zal bij het ministerie van Klimaat en Energie vandaan moeten komen.

Lees ook
Nieuws huisartsen VWS duurzaamheid
 • Sophie Niemansburg

  Sophie Niemansburg werkt sinds 2022 als journalist bij Medisch Contact Ze schrijft onder meer voor de rubrieken tucht en wetenschap. Ook bespreekt ze regelmatig een tuchtzaak in de wekelijkse podcast van Medisch Contact.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.S. Gebel

  Praktijkhouder, Alphen aan den Rijn

  InEen heeft het IZA wel ondertekend. Ik heb het meermaals moeten lezen voor ik het geloofde. InEen, een organisatie die grotendeels bestaat bij de gratie van de huisartsen, meent een akkoord te kunnen ondertekenen waar de huisartsen de handtekening n...og niet onder hebben willen zetten wegens gebrek aan concretisering van de gemaakte afspraken. Door schade en schande wijs geworden, door de bedroevende resultaten van het HLA uit 2018/2019 waarbij veelbelovende afspraken door zorgverzekeraars zijn getraineerd, besloot de LHV ondanks de persoonlijke garantie van de minister (daar ligt het ook niet aan) nog niet te tekenen. InEen wel.
  Een betere demonstratie hoe ver veel, vaak multidisciplinaire zorggroepen zijn afgedreven van de dagelijkse realiteit van de huisarts is niet denkbaar. In zorggroepen wordt doorgaand gesproken over juiste zorg op de juiste plek, over multidisciplinaire samenwerking, over wijksamenwerking, over nieuwe zorgprogramma’s, zonder dat de randvoorwaarden gerealiseerd zijn die nodig zijn voor dat soort zaken, zoals meer tijd voor de patiënt, een reële kostenvergoeding en voldoende personeel (en vaak zonder dat er enige echte evidence is voor de effectiviteit van deze veel geld kostende zaken en organisatie, maar dat terzijde). De handtekening was reeds gezet voordat duidelijk was of de afspraken over betere, gedifferentieerde ANW-tarieven nagekomen worden, een rechtstreeks belang van de dienstdoende huisartsen.
  Het effect van de handtekening van InEen is pijnlijk duidelijk geworden. ‘De meeste huisartsen zijn lid van Ineen, dus de meeste huisartsen hebben het IZA getekend’ konden we tijdens de algemene beschouwingen horen, en gisteren bij Jinek. Bedankt, InEen. Ik ben geen lid van InEen (praktijken zijn geen lid, minister), helaas enkele organisaties waar ik afhankelijk van ben (de zorggroep en de huisartsenpost) wel.
  De twee voorwaarden voor de LHV zijn heel simpel in te vullen: de nieuwe ANW tarieven komen er vóór 1 oktober aan, en het opstellen van een leidraad van ZN voor MTVDP in 2023 en een S1-tarief voor MTVDP met (eenvoudige!) bijbehorende voorwaarden vanaf 2024 hoeft echt geen drie maanden te duren. Het ware prettig geweest als InEen daar ook op had gewacht. InEen, u spreekt dus niet namens mij.

 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  "De boeren en de minister waren het meteen helemaal eens over het stikstofbeleid, en toch stonden er 1000 tractors op het binnenhof"

 • Huisarts, Streefkerk

  Bart Bruijn

  Wat een opstapeling van valsheden.

  En dan denken dat hij betrouwbaar overkomt.

  Groot gelijk om niet te tekenen.

 • J.G.H. Mulder

  Arts, Amsterdam

  De zin "Tegelijkertijd constateerde Kuipers dat de huisartsen het IZA feitelijk wél ondersteunen, aangezien branchevereniging InEen akkoord is gegaan. ‘Bij InEen zijn bijna alle huisartsenpraktijken aangesloten.’ " is op zijn minst zorgelijk te noem...en en feitelijk ernstig onjuist.

  InEen is de club van managers van huisartsposten, ketenzorg organisaties en enkele stichtingen van huisartsen in dienstverband. Het over-over grote deel van de huisartsenpraktijken is daarom NIET aangesloten bij deze club en InEen vertegenwoordigd hun zeker niet. Dat doen de LHV en VPH. Sterker nog de afstand tussen InEen en LHV/VPH is alleen maar aan het toenemen aangezien standpunten over hoe de huisartsenzorg in te richten diametraal tegenover elkaar staan waarbij de laatste groep daadwerkelijk met de laarzen in de modder staat.

  • J.G.H. Mulder

   arts, Amsterdam

   Op 22/9 herhaalt de minister president dezelfde onzin de Kuipers beweert in het algemene beschouwingen debat (zie lifeblok MC)

   "De minister-president noemde het integraal zorgakkoord ‘historisch’ omdat er ‘nog nooit met zoveel partijen’ tegelij...k een zorgakkoord is vastgesteld. Hij wees erop dat partijen als Actiz en Ineen wel hebben ondertekend. ‘Volgens mij zijn de meeste huisartsen ook lid van InEen’, merkte hij op naar aanleiding van het ontbreken van de LHV-handtekening onder het stuk.

 • L.Y. Cederhout

  AIOS psychiatrie

  Beetje treurig om de huisarts op deze manier weg te zetten... De huisartsen hebben duidelijk aangegeven meer concrete afspraken te willen, waarbij ze erop willen kunnen vertrouwen dat het ook wordt uitgevoerd. Vanuit een eerder akkoord zijn ze teleur...gesteld door oa de zorgverzekering die mooi weer speelt en zegt 'het was een afspraak, geen contract' en waarbij er geen (positieve) veranderingen zijn gekomen, maar alleen lastenverzwaring. Het heeft een reden dat huisartsen massaal hun mooie beroep verlaten en wat anders gaan kiezen... Ernst Kuipers is dan ook straks vast verrast dat de kosten nog verder oplopen als er geen huisartsen meer overblijven.
  De partijen die wél het akkoord hebben ondertekend, hebben aangegeven wel nog significante aanpassingen te willen en wensen meer duidelijkheid op cruciale onderdelen. Een handtekening onder een heleboel onduidelijkheid dus.
  Het is wat mij betreft dan ook niet nodig om de verschillende beroepsgroepen tegen elkaar (proberen) uit te spelen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.