Laatste nieuws
Nieuws

Van Ark wil met wetgeving ic-triage op leeftijd verbieden

12 reacties

Minister Tamara van Ark werkt met spoed aan wetgeving om te verbieden dat bij ‘code zwart’ op basis van leeftijd of leeftijdscohorten wordt geselecteerd voor opname op de intensive care, als triage op medische gronden niet meer mogelijk is.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Ark dat het kabinet van mening is dat elk leven gelijkwaardig is. Wat het kabinet betreft mag niet uitsluitend op grond van leeftijd aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd, als een oudere patiënt op medische gronden evenveel herstelkansen heeft als een jongere patiënt. ‘De fundamentele gelijkwaardigheid van mensen sluit uit dat hun belangen bij verder leven tegen elkaar worden afgewogen. Ook komt geen bijzonder gezag toe aan de opvattingen van de staat of van artsen over de persoonlijke waarde van de levens’, aldus de minister voor Medische Zorg in haar brief.

Met de wetgeving die Van Ark met spoed in gang wil zetten, gaat zij tegen de afspraken in die de KNMG en Federatie Medisch Specialisten in samenspraak met vertegenwoordigers van medisch specialisten, (ic-)verpleegkundigen, bestuurlijk betrokkenen, ouderenbonden en huisartsen hebben vastgelegd in het ‘Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van fase 3 in de covid-19-pandemie’. Daarvan werd een aangescherpte versie eind november gepresenteerd.

Ook in deze versie van het draaiboek bleef tegen de wens van het kabinet triage op basis van leeftijdscohorten overeind staan. De veldpartijen die het draaiboek opstelden, gaan daarbij uit van ‘fair innings’, waarbij het er kort samengevat om gaat dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen moeten hebben om verschillende levensfases te doorlopen. De oudere generatie heeft daartoe al meer kansen gehad dan de jongeren generatie.

Kort samengevat gaat de triage bij fase 3 van het draaiboek in deze volgorde: patiënten die naar verwachting kort op de ic liggen, patiënten die werkzaam zijn in de zorg, jongere generaties voorrang ten opzichte van oudere generaties en tot slot triage op basis van loting.

Minister Van Ark stelt inmiddels gesprekken te hebben gevoerd met zowel zorgverleners als ouderenorganisaties. Uit de gesprekken met de ouderenorganisaties is haar gebleken dat deze wel begrip hebben voor het hanteren van leeftijdscohorten, maar dat er wel vraagtekens worden gezet bij de grofmazige indeling, bijvoorbeeld in het cohort van 60 tot 80 jaar. En dat het moeilijk verdedigbaar is dat iemand van 59 meer morele aanspraak maakt op zorg dan iemand van 61 op basis van fair innings.

lees ook
Nieuws beddentekort covid-19 code zwart leeftijdsdiscriminatie
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Collega's,

  Dit is politiek. Gewoon en simpel. Er komen verkiezingen aan en er is een Coronadebacle, een vaccinatiedebacle en een toeslagenaffaire. Om van alle andere schandalen nog maar te zwijgen.

  Voorwaar genoeg reden om de aandacht af te lei...den en iets lekker controversieels te starten. Hierbij.

  En het afleiden lukt ook nog aardig.

  Geen aandacht aan besteden en u richten op wat er belangrijk is.

 • Leo Horta

  Orthopeed, Drachten

  Met afschuw lees ik dit stuk... heeft deze minister echt geen andere prioriteiten in deze crisis dan zich gaan bemoeien met het vak van anderen?? Nog meer afschuw krijg ik terwijl ik via een andere bron lees dat minister van Ark weigert uitbreiding ...van IC bedden te vergoeden.

 • Frits B. Kaufmann

  Huisarts niet meer praktizerend, oud Scenarts , , Drachten

  Toen ik bovenstaande stuk las voelde ik een grote boosheid in mij opwellen. Wat de politiek moet regelen regelt zij niet ( vaccinatiebeleid met goede logistiek in één van de meest fijnmazige gezondheidssystemen ter wereld; hoe moeilijk kan het zijn!?...), en waar zij verre van moeten blijven, daar bemoeit zij zich mee. Een verregaande blijk van incompetentie.

 • barend kooistra

  Spec Ouderengeneeskunde, Almere

  Ik hoop dat de politiek gewenste loting bij de deur van de IC wel door een Notaris wordt uitgevoerd. Artsen zijn niet te vertrouwen in dit soort situaties, die gaan weer discussiëren en toch weer over medische criteria doorzeuren.

 • barend kooistra

  Spec Ouderengeneeskunde, Almere

  Het afgelopen jaar hebben wij in de verpleeghuizen en de huisartsen met hun thuiswonende patienten veel gesprekken gevoerd om bij Covid de opname van (kwetsbare) 70/80-plussers op de IC te voorkomen, daarvoor heeft de politiek deze dokters nog geprez...en. Maar ja dat is dan zeker geen leeftijdsdiscriminatie?

  Minister van Ark stelt dat de staat noch de artsen een oordeel over de persoonlijke waarde van de levens toekomt. Ze heeft groot gelijk, de staat evenmin. En wij artsen blijven wel triëren op medische gronden, gaat helemaal goed komen.

 • barend kooistra

  Spec Ouderengeneeskunde, Almere

  De KNMG zal dit toch wel niet laten passeren. Als de politiek gaat bepalen wat het beste is voor de patient is het hele bouwwerk van de professionele autonomie en verantwoordelijkheid ondergraven, er staat dan weinig meer in de weg om allerlei andere... politieke wensen op te leggen aan de arts/ patient situatie. Nog even en de politiek verbiedt haar onwelgevallige behandelingen, elk nieuw kabinet opnieuw, of gebiedt ingrepen bij aan haar ter beschikking gestelden, zonder tussenkomst van de rechter uiteraard.
  Professionele Autonomie zie ik overigens niet als een recht van de dokter maar een plicht, zodat de patient erop kan rekenen dat de dokter het beste voor hem nastreeft, onafhankelijk van politieke, financiele of logistieke omstandigheden.

 • O

  Ic, Polman

  Sentimenten en symbool politiek inderdaad. En een gevaarlijk wetje met potentieel grote consequenties. De minister moet zich bezighouden met de achtergrond van de dreigende code zwart: de kapot bezuinigde zorg! Alsof artsen lichtvaardig beslissen op ...deze afschuwelijk moeilijke momenten en enkel “te oud” zullen roepen. Ik neem aan dat de KNMG hier samen met de opstellers van het draaiboek in een veto afstand van neemt.

 • Yvonne

  Arts, Leiden

  Symboolpolitiek en inspelen op het sentiment... Ze kan haar tijd (met spoed) beter besteden aan het maken van beleid hoe het dan wél zou moeten (gezien er al een draaiboek is, in dit geval in contact komen met de zorgverleners om het gesprek hierover... aan te gaan), waar de mensen die dit beleid in het slechtste geval moeten uitvoeren ook achter kunnen staan.
  Zoals collega Holslag al zegt: het rekenen met Quality Adjusted Life Years is momenteel al gebruikelijk bij bekostigingsvraagstukken.
  Het is overigens te hopen dat we nooit bij een 'code zwart' terechtkomen.

 • Arie van der Krans

  Orthopedisch chirurg, Veenendaal

  Als gepensioneerd miliair orthopedisch chirurg zie ik dit hoofdschuddend aan. De minister begrijpt het verschil tussen het T en P systeem in de triage niet. In een code zwart gaan we naar een zgn “mass casualty” situatie, welke ik tijdens mijn vele u...itzendingen heb mogen ervaren. Dan gaat best (mogelijke) zorg over naar zorg waar je met beperkte middelen zoveel mogelijk mensen het leven redt. Dan moeten keuzes gemaakt worden. In dit licht is een keuze op leeftijd als laatste criterium (meest te winnen levensjaren en hogere kans op herstel) volledig gelegitimeerd. Het is triest dat politieke emotie boven de werkelijkheid en medische kunde van professionals gaat. Mijns inziens het failliet van de politiek en teleurstellende kennis van zaken van betreffende politici. Graag nodig ik de minister uit om op de werkvloer mee te komen kijken.

 • Joost Holslag

  Arts, Amsterdam

  Dit artikel doelde ik op: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-patienten-met-hersentumoren-drie-met-longkanker-wie-wordt-er-wel-en-niet-geopereerd~be6991df/

 • Joost Holslag

  Arts, Amsterdam

  En hoe moet het dan wel?
  Doet mij ook denken aan recent interview met chirurgen in de Volkskrant. Waarin juist gesteld werd dat politici dit soort keuzes moeten maken (selectie op niet medische gronden). Maar alleen zeggen wat niet mag helpt niet li...jkt mij. Of is het idee van de minister om na medische gronden en zorgpersoneel direct naar loting te gaan?
  Ik vind het zelf (als 30’er) een prima uitgangspunt: de gene met het meeste (levensjaren) te winnen krijgt voorrang. Niet een heel prettig argument, maar zeer vergelijkbaar met rekenen met Quality Adjusted Life Years zoals gebruikelijk bij bekostigingssvraagstukken.

 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Het lijkt me toch wel wat ver gaan. Een Wet die zelfs bepaald hoe we als arts moeten handelen. Het lijkt me volkomen duidelijk wat de triage inhoud. Het leeftijdscriterium zal pas worden ingezet als er bij gelijkwaardige levenskans een keuze moet wor...den gemaakt.
  Het is jammer dat deze minister nu wel van zich laat horen. Het is wel duidelijk dat het kennisniveau bij het Ministerie en van de Kamer hoger wordt aangeslagen dan dat van de professionals die het moeten uitvoeren.
  In tijden van crisis wordt duidelijk dat er leiderschap nodig is en regie. Beide eigenschappen lijken volledig te ontbreken. Ook laat deze crisis zien dat we te veel ministeries hebben die zich met de zorg bemoeien. Kan iemand mij nog zeggen wie nu waarvoor verantwoordelijk is? We hebben minister De Jonge en minister van Ark, wie gaat er nu waar over? Soms bekruipt een mens het gevoel dat Nederland gelukkig wordt gedragen door de Nederlanders, ondanks de regering.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.