Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

‘Te vaak tijdelijke en oneigenlijke contracten voor jonge klaren’

3 reacties

De werkeloosheid onder jonge medisch specialisten moet op korte termijn worden teruggedrongen. Ook moet er minder gebruik worden gemaakt van tijdelijke en oneigenlijke arbeidscontracten voor jonge medisch specialisten. Het inzetten van tijdelijke contracten lijkt onderdeel van een verdienmodel.

Dat stellen FMS, NFU, NVZ, LAD en DJS in een gezamenlijke brief aan de besturen van algemene en universitaire ziekenhuizen en de medisch-specialistische bedrijven. De organisaties maken zich zorgen over de oplopende werkeloosheid, een gebrek aan permanente posities en de beroepsinvulling van jonge medisch specialisten in tijdelijk posities. Op dit moment speelt deze problematiek vooral binnen de orthopedie, heelkunde, interne geneeskunde en cardiologie, maar ook in andere vakgebieden neemt het toe. De vijf branche- en beroepsverenigingen hebben een taskforce bestaande uit 25 medisch specialisten, bestuurders en aiossen laten kijken naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Verdienmodel

De taskforce stelt onder meer vast dat (te) vaak gebruikt wordt gemaakt van tijdelijke overeenkomsten en, zo staat in de brief, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit onderdeel is van een verdienmodel. Door korte contracten te gebruiken kan men medisch specialisten met minder financieel risico voor de werkgever laten werken. Maar het gevolg is dat een toenemend aantal medisch specialisten van jaarcontract naar jaarcontract gaat en geen perspectief heeft op een vaste overeenkomst. De taskforce stelt onder meer voor dat het aantal jaarcontracten gemaximeerd moet worden en dat deze aangeboden moeten worden met uitzicht op een vaste aanstelling.

Geen formele status

De taskforce is ook kritisch over de inzet van chefs de clinique en fellowships. Chefs worden geregeld ingezet als voordelige oplossing om tijdelijk een vrijgevallen positie in te vullen en niet zonder uitzondering bij herhaling. Volgens de taskforce is het de vraag of het altijd een volwaardige positie als medisch specialist betreft. De taskforce stelt daarnaast dat fellowships interessante posities kunnen zijn, maar geregeld geen formele status hebben. Het aantal fellowships moet beperkt worden en ze moeten daadwerkelijk ingezet worden voor de specifieke ontwikkeling van een startend medisch specialist, de versterking van het cv en het vergroten van de arbeidsmarktkansen. En er moeten eisen worden gesteld aan deze specifieke vorm van nascholing, vindt de taskforce.

Pensioen

Verder constateert de taskforce dat er lang wordt doorgewerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit gebeurt met name bij vrije vestiging. Vooral bij medisch specialismen waarin veel werkeloosheid en tijdelijke contracten voorkomen, moet worden aangestuurd op het daadwerkelijke vertrek van pensioengerechtigde medisch specialisten. Daarnaast vindt de taskforce dat zittende medisch specialisten uren kunnen inleveren, om ruimte te maken voor startende specialisten.

Lees ook

Nieuws werk arbeidsmarkt jonge klaren
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jonge klare, Rotterdam

  Tijdelijke posities voor startende medisch specialisten zijn niet per definitie een probleem zolang voor beide partijen duidelijkheid bestaat over invulling en perspectief. Een tijdelijke positie als kennismaking met een vakgroep voordat er een vaste... overeenkomst wordt aangegaan kan bijvoorbeeld voor beide partijen prettig zijn. Maar de brief van de taskforce legt de vinger op de zere plek met de volgende woorden: " De taskforce kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het inzetten van tijdelijke contracten onderdeel is van een verdienmodel om zo kosten in de hand te houden." Het is helaas geen uitzondering dat door een vakgroep jaar op jaar een nieuwe chef of fellow wordt aangesteld. En dat is niet per se met slechte bedoelingen. Ik denk dat veel vakgroepen hierin een "win-win" zien: de jonge klare een leuke baan voor een jaar om daarna met een gevulder CV op zoek te gaan naar een vaste aanstelling; de vakgroep een relatief goedkope collega met de flexibiliteit om na een jaar een ander of niemand aan te nemen afhankelijk van de bedrijfseconomische situatie. Maar hoe meer vakgroepen zo zijn gaan denken, hoe minder kans de jonge klare over de jaren heen heeft gekregen op een vaste aanstelling. Het stuwmeer van jonge klaren met meerdere jaren ervaring als specialist wordt steeds groter. En hoewel op micro-niveau een chef-plek of fellowship zeker een win-win kan zijn, is op macroniveau de "win" voor de zittende specialisten en verliest de jonge klare. En overigens ook de patient die na drie tijdelijke dokters begrijpelijkerwijs wel een keer een vaste behandelaar wil.

 • A.F. Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, Rotterdam

  Heikele zaak. Dit raakt het ziekenhuis in het hart. Natuurlijk is het een goed initiatief, maar wel eentje waarbij de olifant in de kamer niet echt benoemd wordt.

  Illustratief komt dit aan bod in de slotzin 'wij adviseren raden van bestuur en MSB...'s om dit gezamenlijk op te pakken en hieraan invulling te geven vanuit het uitgangspunt van gelijkgerichtheid in ziekenhuizen'

  Die gelijkgerichtheid in ziekenhuizen is die olifant of moet ik zeggen de Mammoet.

  De voorstellen die gedaan worden zoals - gezond roosteren, loopbaanbeleid, pensioenbeleid, herverdelen van formatie, tijdelijke contracten, inzet van chef's en fellows en andere ideeën- ( allemaal prima dus) - staan en vallen bij de bereidheid om (oud) inkomen, macht, status te herverdelen.

  In dit stuk wordt dit probleem niet benoemd. Een gedegen analyse van het machtsprobleem ontbreekt eveneens. Waardoor de kans groot is dat het bij mooie woorden en fijne vergezichten blijft. het ligt niet voor de hand dat de oude garde 'zomaar' afstand doet van bezit, inkomen, voorrechten ed

  Voor het geval het ziekenhuisveld het nog steeds niet door heeft. Doorgaan op de oude weg is onmogelijk. De gehele ziekenhuisstructuur plus opleiding van artsen/medisch specialisten zal op schop moeten.

  Als het veld het zelf niet doet, zal VWS/Den Haag/Nza en of ander partijen (zorgverzekeraars, politiek) het roer over nemen en besluiten doordrukken cq afdwingen

  Ik verwijs naar het recente interview met Kaljouw van de Nza in het FD : de zorg zoals we die gewend zijn kan gewoon niet meer
  https://fd.nl/samenleving/1456728/de-zorg-die-wij-gewend-zijn-kan-gewoon-niet-meer

  Of lees de analyse van Cees Wittens - al weer 6 jaar geleden - de zorg zelf is ziek - een medisch specialist die wel bij de les is ! en actief meedenkt. En dat zouden er meer moeten doen ! Zo niet, dan kunt nu als vast gaan starten met het nadenken over de after party.

  Het lijkt mij de hoogste tijd om wakker te worden en bij de les te blijven.


  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/doodzieke-zorg-moet-op-de-schop.htm

 • G.R.I. Slock

  huisarts, Sluis

  De taskforce zou moeten benoemen dat er alleen schaarste is aan centen, vooral niet aan werk.
  De werkdruk is voor veel collega's te hoog, de bevolking vergrijst , de wachtlijsten in de 2e lijn lopen op en er wordt steeds meer onrendabel werk afgesc...hoven op de huisarts. Ouderen die niet meer operabel (en dus rendabel) zijn krijgen steeds meer te horen dat ze niks in het ziekenhuis te zoeken hebben en worden zonder concrete hulp naar huis gestuurd, terwijl ze wel advies van een specialist op prijs zouden stellen. Ik krijg steeds meer postoperatieve complicaties op mijn spreekuur omdat de specialist niet bereikbaar is. Dus er is nog meer dan werk genoegd zodat niemand uren moet inleveren of vroeger op pensioen met gaan, alleen past het blijkbaar niet in het verdienmodel.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.