Laatste nieuws
Nieuws

Tariefverschil voor vrijgevestigde psychiater onterecht

Plaats een reactie

De toezichthouder NZa mocht niet twee verschillende tarieven hanteren voor verrichtingen van vrijgevestigde psychiaters. Tot dat oordeel is het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gekomen in een zaak die de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) had aangespannen.

De NZa had voor de maximale tarieven die het voor 2022 bepaalde, twee verschillende tarieven in de tariefbeschikking opgenomen voor iedere verrichting van zelfstandig werkende psychiaters. Welk tarief deze vrijgevestigde psychiaters zouden mogen declareren, moest afhangen van de vraag of de inzet van een psychiater als regiebehandelaar volgens het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ noodzakelijk werd geacht. Als dat noodzakelijk was, mochten de zelfstandigen het reguliere psychiatertarief declareren. Als dat niet noodzakelijk werd geacht, dan moest het tarief van een klinisch psycholoog worden gedeclareerd, dat 18 tot 20 procent lager ligt.

Rechter

De NVvP vond die differentiatie niet terecht, en stapte naar de rechter. Volgens de psychiatersorganisatie droeg de NZa met deze tariefdifferentiatie onterecht uit dat vrijgevestigde psychiaters vaak lichtere zorg bieden dan waar zij voor zijn.

Onrechtmatig

Het CBb noemt de gedifferentieerde tarieven in een uitspraak onrechtmatig, ongeschikt en onevenwichtig. Het rechtscollege vindt dat het kwaliteitsstatuut niet geschikt is om te bepalen wanneer de inzet van een psychiater noodzakelijk is. Want dat stuk is alleen bedoeld om aan te geven wat voor minimale opleiding een regiebehandelaar moet hebben, maar definieert niet wat noodzakelijke zorg is. Ook benadeelt deze differentiëring mogelijk psychiaters als zij een minder complexe patiënt na een verkeerde verwijzing toch in behandeling nemen als verder verwijzen medisch niet verantwoord is. En volgens de rechter klopt het ook niet dat die lagere tarieven kostendekkend kunnen zijn, omdat de NZa in de berekening daarvoor een verkeerd tarief als uitgangspunt had genomen.

Schadeloos

De NZa had zelf de verwijzing naar het kwaliteitsstatuut al geschrapt voor de tariefbeschikking voor 2023 en had daarmee volgens eigen zeggen al laten zien dat het bezwaar van de NVvP toch deels gegrond was. Maar de NZa had volgens het Cbb wel verzuimd om daar consequenties aan te verbinden voor de 2022-tarieven. Het Cbb bepaalt daarom nu dat voor alle psychiaters het reguliere maximumtarief had moeten gelden over 2022. Het is volgens de rechter nu ook aan de NZa om een oplossing vinden voor schadeloosstelling van psychiaters die zijn benadeeld door de onrechtmatige lagere tarieven op basis waarvan zij toen moesten declareren.

Respect

De NVvP reageert verheugd op de uitspraak. Volgens NVvP-voorzitter Niels Mulder toonde de oorspronkelijke tarifering ‘het gebrek aan kennis van en respect voor het werk’ van zelfstandige psychiaters. De voorzitter van de vrijgevestigdenafdeling van de NVvP Tina Vreys is blij met zowel de ‘erkenning’ als de ‘volwaardige’ betaling van de zelfstandig werkende psychiaters.

Lees ook

Nieuws Psychiaters
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.