Laatste nieuws
ANP
2 minuten leestijd
Nieuws

Rechtszaak over regie bij eigen levenseinde

2 reacties

De rechtbank in Den Haag doet uiterlijk 14 december uitspraak in een zaak over het recht op regie bij het eigen levenseinde, en de hulp van anderen daarbij, na een als voltooid beschouwd leven. De zaak werd tegen de staat aangespannen door de Coöperatie Laatste Wil (CLW).

De staat zou, althans in de visie van CLW, de burgers van Nederland het recht op die regie onrechtmatig onthouden.

CLW vindt dat de houding van de Nederlandse regering niet strookt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zegt onder meer dat ‘eenieder recht heeft op respect voor zijn privéleven’ en dat ‘geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is’.

Blokkeren

Dat regels nodig zijn, snapt CLW, en de middelen voor zelfdoding ‘hoeven niet bij de DA-drogist op het schap te liggen’. De organisatie vraagt de rechter ook niet om de huidige wetgeving helemaal te blokkeren, want dat is aan de wetgever, maar wel om het onverkort handhaven ervan onrechtmatig te verklaren. Voorkomen moet worden dat mensen geen andere optie zien dan bijvoorbeeld voor de trein te springen.

De staat zegt dat de huidige wetgeving juist voorziet in een evenwicht tussen de plicht om het menselijk leven te beschermen, met name van kwetsbaren en wilsonbekwamen, en de ‘persoonlijke autonomie’ bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Inmenging kan gezien die bescherming dus gerechtvaardigd zijn. ‘De wetgever kan niet iedereen plezieren en moet keuzes maken. Dat die in concrete gevallen pijnlijk zijn, neemt niet weg dat de wet moet worden gehandhaafd’, aldus een van de raadslieden van de staat.

Initiatiefwetsvoorstel

Intussen staat de discussie niet stil, maar een enkele oproep om iets te doen is niet voldoende voor aanpassing nu, aldus de staat. De hele kwestie is ook niks voor de rechtszaal, maar een kwestie voor de politiek. Zo is er nu een initiatiefwetsvoorstel voor ‘toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’.

CLW betoogt onder meer dat mensen in het algemeen, dus niet alleen ouderen, de zin en kwaliteit van hun leven kunnen beoordelen en moeten kunnen kiezen voor bewuste, gewilde levensbeëindiging. Nu zijn ze afhankelijk van het oordeel van artsen en de euthanasiewet, terwijl de wens om zelf te beschikken ‘een niet onaanzienlijke groep die niet genegeerd mag worden’ aangaat. De staat denkt daar anders over en verwees naar een onderzoek waaruit bleek dat het om 0,18 procent van de 55-plussers zou gaan. Hun redenen zouden ‘complex en veranderlijk’ zijn. Mensen moeten ook tegen zichzelf worden beschermd.

Lees ook
Nieuws CLW
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • P.J.E. van Rijn

    huisarts gepensioneerd, Rheden

    Hier speelt duidelijk gebrek aan erkenning van autoriteit en de weigering om op advies daarvan op een bepaalde manier te handelen .Waardoor er een afkeer ontstaat van wetenschap ,democratie en rechtspraak .Hierdoor is het taboe op zelfdoding verminde...rd. Dit niet willen accepteren heeft alles te maken met het bestaan van een vrije wil en stamt uit jood/christelijke bron .De kern van dit denken is gelegen in de opstand tegen God en wordt zonde genoemd. Die van Adam en Eva diende geen enkel doel. Zij waren al volmaakte mensen die niets te wensen meer over hadden omdat zij het eeuwig leven genoten in het aards paradijs. Waarom dan tóch van de verboden appel van de boom der wijsheid eten? Alleen maar vanwege het niet erkennen van Gods autoriteit dus. Zo ook de bevoorrechte mensen van nu die van niemand afhankelijk willen zijn. Niet van naasten ,dokters, geestelijken en zeker niet van God. Zij willen uiteindelijk alleen maar bewijzen dat er voor hen maar één autoriteit bestaat en wel hun eigen autoriteit .

  • J.M. Keppel Hesselink

    pijnarts, Bosch en Duin

    Ik zie het misschien veel te simpel, maar als iemand vindt dat zijn leven echt beëindigd dient te worden omdat de balans tussen 'fijn' en 'onfijn' verschoven is naar 'onfijn' dan heeft die persoon toch gewoon de mogelijkheid te stoppen met drinken? H...eb je niets voor nodig, geen euthanasie problemen, geen pillen, niets van dat alles. Wat gericht zorg erbij, een handvol benzodiazepines voor die periode.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.