Laatste nieuws
1 minuut leestijd
Nieuws

Op een werkdag zijn twaalf ambulances meer nodig

13 reacties

Op werkdagen moeten er overdag twaalf ambulances bij. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend. Voor deze tijden zijn in totaal 626 ambulances nodig. Dat komt door de bevolkingsgroei, het steeds vaker bellen van het noodnummer 112 en bijvoorbeeld ook door huisartsen die meer taken overhevelen naar de ambulancediensten.

Het RIVM ging uit van de ritgegevens over 2018. Op werkdagen zijn volgens het instituut in de avond negen ziekenauto's extra nodig. In het weekeinde moeten er op zaterdagen overdag twaalf en op zondagen overdag elf ambulances bij. Op andere uren van in het weekend varieert het aantal extra benodigde ambulances tussen vijf en tien.

Het RIVM kan niet zeggen of het ontbreken van genoemde aantallen extra benodigde ambulances inmiddels concreet gevolgen heeft gehad voor mensen. Daarvoor is de materie te complex.

De wettelijke norm is dat 95 procent van de ziekenauto’s binnen vijftien minuten ter plaatse is. In werkelijkheid haalt 92,4 procent van de ziekenauto's de tijdslimiet. Dat ze niet binnen de tijdgrens arriveren, kan bijvoorbeeld komen doordat er in een regio op meerdere plekken tegelijkertijd iets is voorgevallen. In sommige gebieden kunnen ook de grote afstanden een rol spelen.

Rapport: Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2019

Lees ook

Nieuws ambulance RIVM spoedzorg
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @TL AIOS: Het is al goed, en ik weet donders goed dat in het ziekenhuis ook dingen gebeuren waar ik plaatsvervangend het schaamrood van op de kaken krijg. Ook andere medisch specialisten kunnen er wat van als het om idiote verwijzingen gaat. Om over ...de verslaglegging nog maar te zwijgen.

  Maar het kan echt geen kwaad om een klein beetje over de grenzen van je vakgebied heen te kijken, en je bij het vragen van een consult je als eerste af te vragen, wat de betreffende collega eigenlijk voor je patiënt zou kunnen doen. En als het antwoord is: "Niets", moet je niet om het consult vragen. Dat voorkomt een hoop ergernis. En als je geen antwoord wilt geven op een vraag van een patiënt omdat je weet dat patiënt jouw antwoord niet leuk gaat vinden, schuif het dan niet op het bordje van een andere dokter.

  En ook voor de huisartsen geldt dat het simpelweg "nee" verkopen aan patiënten die iets willen dat zinloos is echt geen schande is, en soms gewoonweg onvermijdelijk. Ik rij 's nachts graag 190 op de snelweg, maar er is een instantie die daar "nee" tegen zegt en mij daarvoor de rekening presenteert. Dat kan ook bij patiënten. Wie "een scan" wil, kan naar een diagnostisch centrum, maar dan wel op eigen kosten.

  En om nog maar eens een knuppel in het hoenderhok te gooien: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat sommige artsen hun luiheid, domheid en desinteresse graag met een wollige en zachte deken bedekken als ze voorzichtig worden gewezen worden op deze kenmerken. Daar ben ik dan ook maar mee opgehouden.

  Het is een wollige deken die ze wordt aangereikt door de inmiddels ook in het ziekenhuis geïnfiltreerde psychomaffia. Die wollige deken kenmerkt zich over het algemeen door uitspraken als "ik voel me niet veilig, om...", "ik voel me niet vrij om...", "ik wil dat mijn mening wordt gerespecteerd", "met jouw kennis sla je iedere discussie dood" of "ik voel me niet serieus genomen."

  Onder deze wollige deken lig je altijd veilig en lekker warm.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @NE Huisart: Ah, nog een anonieme fatsoensrakker. Zoals ik al zie, er zijn er genoeg.

  Mijn eerste reactie was een rechtstreekse commentaar op het bovenstaande artikel. Ik zou er nog dit aan toe willen voegen:

  Vreemd hè, dat het ambulanceverv...oer overbelast is, met al deze zinloze ritjes naar het ziekenhuis. Patiënten met migraine, met Menière, stomdronken, met orthostatische hypotensie, met PHPD, met lamlendaemie, met jeuk aan mijn grote teen, iedereen met alle kleine kwaaltjes laadt je gewoon in de ambu en lever je af op de SEH, zodat we vooral maar niets meer missen. En dan gewoon meer ambulances laten rijden, zodat niemand meer zelf naar de huisarts hoeft te gaan, dat lijkt me een prima oplossing! Wellicht kunnen we naast de busbaan dan ook nog een speciale ambubaan creëren op weg, al zal dat ook wel niet mogen van onze stikstofhypochonders. Het zal er druk worden, zie ik in mijn glazen bol.

  En over de huisartsen die deze verwijzingen deden hoeft u zich geen zorgen te maken. Die krijgen van mij een brief met een zeer uitgebreide en niet mis te verstane motivatie waarom de verwijzing niet deugt. Zodat ze dat nog eens rustig terug kunnen lezen, mochten ze het vergeten. Over het algemeen zijn dat brieven die men niet snel vergeet, zo heb ik al gemerkt en een collega van mij heeft me al beloofd er een bloemlezing van te maken. Dan valt er in ieder geval nog wat te lachen...

 • NE

  , Huisarts

  @GJ BONTE volgens mij is de bedoeling van dit forum om reacties op bovenstaand artikel te plaatsen aangaande de ambulancezorg. Gelieve uw frustraties m.b.t. verwijzingen rechtstreeks op te nemen met de desbetreffende huisartsen, dat lijkt mij constru...ctiever.

 • TL

  , AIOS huisartsgeneeskunde

  @ Bonte: Mijn reactie heeft iets los gemaakt! Het is niet mijn bedoeling geweest om op te treden als moraalridder of u te betichten van geschreeuw. U reageert vaker hier en meestal kan ik me goed in uw mening vinden, dat was nu echter anders! Ik ben ...zeker geen fatsoensrakker en ben ook niet van mening dat we koste wat kost elkaar de hand boven het hoofd moeten houden. Ik ben recht voor zijn raap en spreek me uit. Met mijn reactie wilde ik niet meer dan de gemoederen sussen, maar daar ben ik klaarblijkelijk niet in geslaagd. Mijn opmerking over uw nachtrust kan onvriendelijker over zijn gekomen dan ik hem gekscherend bedoelde!

  Het lijkt me behoorlijk frustrerend om dit soort verwijzingen te ontvangen. Voor u is een diagnose dan zo klaar als een klontje en vaak kunt u weinig toevoegen in de vorm van diagnostiek/behandeling. De gedachte dat de huisarts gemakzuchtig dingen doorschuift is dan een hele logische, en die gedachte zal in een deel van de verwijzingen zeker terecht zijn. Het PHPD-syndroom kende ik nog niet bij naam, maar het is een diagnose die meer dan eens gesteld wordt in elke spreekkamer (in die van mij zeker wel). Bij sommige patiënten is het echter een enorme uitdaging om de wens tot verwijzing uit hun hoofd te praten, waardoor je er niet altijd aan ontkomt.

  Op dezelfde manier kan elke arts werkzaam in de eerste lijn een boekje open doen over zaken die specialisten 'fout' hebben gedaan. Mijn artsencarrière beslaat pas enige jaren, maar ik heb veel patiënten/families woedend tegenover me gehad omdat de specialist zijn/haar beleid niet goed heeft uitgelegd of fouten gemaakt zou hebben. Wie mag dit vervolgens sussen en in goede banen geleiden? Juist... Aan beide kanten van de ziekenhuis zitten goede en slechte dokters!

  Nogmaals, het is niet mijn doel geweest om u geschreeuw te verwijten. Ik blijf echter wel van mening dat dit platform er niet is om elkaar op een dusdanig zwart-witte manier te betichten van wanbeleid of slecht dokterschap.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @TL AIOS: Nachtrust uitstekend, en rustige diensten gehad. Dank voor je welgemeende belangstelling. Wel erg veel last van ronduit idiote verwijzingen van sommige huisartsen. Misschien heb je daar als AIOS nog geen last van, maar zelfs als stoicijn lo...opt mijn bloeddruk nog af en toe nog even op als ik de verwijzing lees:

  Wat te denken van het volgende:

  Een jongeman van in de 30 wordt verwezen met onbegrepen pijnklachten op de thorax, waarvoor hij internistisch, cardiologisch, neurologisch en orthopedisch al meerdere malen zowel in een perifeer ziekenhuis als ook in de alwetende academie helemaal binnenste buiten gekeerd werd en nooit een oorzaak voor zijn pijnklachten werd gevonden. Na het lezen van de uitvoerige correspondentie is mijn voorzichtige mening dat het een onderdeel van het PHPD syndroom is. Mocht je niet weten wat dat is, Google doet wonderen. Ik hoef van de huisarts ook niet opnieuw naar zijn klachten te kijken, ik hoef hem alleen maar "medicinale wiet" voor te schrijven.

  Patiënt is namelijk werkloos en alles wat hem in het verleden als pijnstilling werd voorgeschreven had geen effect maar had wel onbeschrijfelijk ernstige bijwerkingen. Maar hij had ontdekt dat het roken van jointjes erg goed werkte voor zijn pijn en ook op zijn welbevinden, en de huisarts vond nu dat ik hem dat wel voor kon schrijven. Dat scheelde waarschijnlijk ook in de kosten, want hij rookte er nog al veel. Ik de hooggeleerde huisarts voorzichtig gewezen op het Standpunt Cannabis van de NHG met de mededeling dat het woord "neuroloog" hierin precies 0 keer wordt genoemd. Dat zal een reden hebben, denk je niet?

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  En wat te denken van een dame met een periapicale ontsteking van een kies in de bovenkaak waarvoor ze al meerdere malen werd behandeld door de tandarts en de kaakchirurg, waarbij de laatste na enkele kuren antibiotica uiteindelijk de kies maar had ge...trokken. Maar ondanks antibiotica, antidepressiva en benzodiazepines was ” haar hele kaak ontstoken” en ging het ”haar heel erg slecht”. Tijdens dit proces had ze een tinnitus ontwikkeld, die zowel in een perifeer als ook academisch ziekenhuis door meerdere KNO-artsen al uitgebreid geanalyseerd was en ook al een behandelvoorstel gedaan was. Maar dat behandelvoorstel stond haar niet aan. Nu ”zag ze het helemaal niet meer zitten”, ”wilde niet meer verder leven” omdat ”haar leven op slot stond”. Oh ja, voor ik het vergeet, als ze op haar voortanden duwde met de wijsvinger, veranderde bij iedere tand de frequentie van de tinnitus. Ze vond dat dit toch wel bewijzend was dat de getrokken kies verantwoordelijk was voor de tinnitus.

  Een combinatie van een KNO, kaakheelkunde en psychiatrie zou ik zeggen. Waarom dan naar mij verwezen? Nou, patiënte wilde ”een scan”, want op ”een scan” zag je meer dan op de foto, zo had zij bedacht. Dat er geen enkele neurologische klacht of symptoom was dat ”een scan” zou rechtvaardigen, dat hinderde de huisarts in kwestie geenszins. En dus zat patiënte huilend op mijn spreekuur. Ik heb de huisarts vriendelijk uitgelegd dat de polikliniek neurologie weinig overeenkomsten vertoont met de supermarkt, en dat de polikliniek neurologie dan ook geen plek is waar men naar believen aanvullend onderzoek uit de schappen kan nemen, en al helemaal niet als er geen neurologische klachten of symptomen zijn die aanvullend onderzoek rechtvaardigen. Zinnige diagnostiek noemt men dat, en heel soms doe ik daarvoor nog enige moeite.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  Ik krijg steeds vaker de indruk dat het spécialité van de huisarts, waar ik in mijn opleiding mee dood gegooid ben, namelijk ”het exploreren van de hulpvraag”, in de loop van de tijd aan enige erosie onderhevig is huisartsenland. En helaas voor jou b...en ik niet de enige die dit denkt. Of de orenmaffia die de opleiding huisartsgeneeskunde al jaren lijkt te terroriseren daar debet aan is, weet ik niet. Maar bij sommige huisartsen heb ik wel eens de indruk dat ze niet een opleiding van minimaal 9 jaar achter de rug hebben, maar eerder een tweedaagse schriftelijke LOI-cursus hebben gevolgd. De goede huisartsen niet te na gesproken, want die zijn er gelukkig ook heel veel. En die krijgen waarschijnlijk plaatsvervangend het schaamrood op de kaken bij het lezen van deze verwijzingen.

  Natuurlijk vinden fatsoensrakkers zoals jij, ”TL AIOS”, dat ik lelijk schreeuw en niet zelden een schande ben voor het Medisch Gilde. En ik heb soms de indruk dat de fatsoensrakkers in het Medisch Gilde nogal oververtegenwoordigd zijn. De ene dokter is nog niet braver dan de andere. Niet zelden zijn diezelfde fatsoensrakkers te laf om onder hun eigen naam hun mening te geven, maar verschuilen ze zich achter naampjes als ”TL AIOS” , of achter mailtjes verstuurd naar een vakgroepvoorzitter zonder een cc naar het onderwerp van discussie. Of zoals een vriend van mij recent meemaakte, tijdens het door Paul Brand bejubelde IFMS-toneelvoorstellinkje waarin hij allerlei kritiek kreeg over zijn attitude en karakter die nog nooit eerder door een van de critici met hem zelf besproken was. Dat is de (nieuwe?) norm van samenwerking in de geneeskunde. Gluiperig, achterbaks en bij voorkeur niet te traceren. Been there, done that, a lot of times. Ik zou zeggen, noem je eigen naam en strijdt met open vizier. Om niet te zeggen, wordt eens volwassen!

 • Anton Maes

  huisarts niet-praktiserend, Dieren

  Beste collega's, de afname van het aantal SEH's (2010: 105, nu 70, boze tongen beweren op weg naar 40) kan niet anders samengaan met uitbreiding aantal ambu's. In elke Kamerbrief over zkhszorg meldt minister dat de ambuzorg de eerste opvang is bij sp...oed en daarmee een stukje "SEH-zorg" overneemt. Dit alles om <45 min spoedzorg te kunnen krijgen. En ja, er is ook wat veranderd met taakverdeling bij huisarts. Straatongevallen, POB, radiospotjes met "hangende mond en spraakprobleem etc", wordt burger gevraagd 112 te bellen. Dan geen stepped care via huisarts, maar matched care. Deze discussie en de afname van 40% zkhs organisaties bevestigt voor mij weer eens , dat voordat uberhaupt regioplannen (minister noemt 31) worden uitgewerkt, eerst duidelijk moet zijn: hoeveel bedden? hoeveel UMC, TZ, AZ? ZBC? hoeveel poli's? hoeveel SEH's etc. in de regio Dat heet visie, geloof ik. Dat is mijn punt van zorg, dat we zonder besluit "de regio" in worden gerommeld.

 • TL

  , AIOS

  Collega Bonte heeft een slechte nachtrust of erg onrustige dienst gehad? Zo kunnen we over elk specialisme onze persoonlijke negatieve ervaringen wel gaan delen, maar het doel van de reacties kan niet zijn om elkaar zwart te maken...

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Mookhram: Ja, hoor... Alles meteen met de ambulance mee! Geen huisarts er meer tussen. Dat lijkt me een heel goed idee!

  Het gevolg: Man, na flink tafelen en twee flesjes wijn, wordt als trombolysekandidaat op de SEH afgeleverd wegens krachtsverl...ies in de benen. Hij kon niet uit de taxi komen en dus werd 112 gebeld. Zelf wilde hij niet en zei nog tegen de ambulancebroeders met een zwaar alcoholisch accent: "Ik denk dat ik gewoon dronken ben..." En dat was ie.

  Vrouw, 23 jaar, met migraine, krijgt een visueel aura en wat tintelingen in de arm, gevolgd door bonzende hoofdpijn. Huisarts belt 112, want dat zegt het protocol op de post voor "neurologische uitval" en patiënte wordt op de SEH afgeleverd als thrombolyse kandidaat.

  Vrouw van 80 met sinds de eeuwigheid diabetes en 5 anti-aritmica en anti-hypertensiva, wordt zittend aan tafel lijkbleek, met zweetdruppeltjes op het voorhoofd, zegt nog tegen haar man met een dubbele tong dat "ze niet goed wordt", zakt met het hoofd op tafel, is een minuutje buiten bewustzijn, komt daarna weer bij en spreekt enkele seconden onduidelijk. Ze wordt daarna op de SEH afgeleverd met, jawel en godbetere het, een verdenking op TIA.

  Een vrouw met sinds jaar en dag Menière met daarbij hevige aanvallen met draaiduizeligheid, die een nieuwe aanval van vertigo krijgt, belt de huisartsenpost. Vertigo, dat moet wel een herseninfarct zijn volgens de huisarts op de post, vraagt niets over de voorgeschiedenis en dus wordt zonder tussenkomst 112 gebeld en de dame als thrombolysekandidaat afgeleverd op de SEH. Dat terwijl ze nota bene in een ander ziekenhuis bekend is, maar ja, dit was zo lekker dichtbij.

  Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar ik kan nog vele velden vullen met soortgelijke casuïstiek. Ik zou zeggen, maak je zelf vooral nog meer overbodig als huisarts, dan hebben we jullie binnenkort helemaal niet meer nodig, en laten we de triage wel over aan de pleeg op de SEH of de ANIOS. Wat een gotspe...

 • Raymond Mookhram

  Huisarts, Vlissingen

  Wat een crap. 1) Val van oudere met verkort been in exorotatie —-> ambu en naar SEH ( en geen visite met tijdsverlies) 2) Hoofpijn, pijn op de borst en pijn in de benen—-> Spoedrit ambu ( en geen visite), de broeder rijdt door naar Erasmus en de pati...ënt is restloos genezen van zijn dissectie. 3) Diabeet met tintelingen en krachtsverlies in linker arm—> spoedrit ambu ( en geen visite), pt heeft succesvol trombolyse gehad. Kappen met die flauwekul en de huisarts in het verdomhoekje te plaatsen. Overheid zorg voor meer ambulances en betaal deze mensen goed; dan kunnen we veel leed en mortaliteit voorkomen. En stop nu eens met janken. Ja liever 10x tevergeefs erop uit trekken dan een keer te weinig met alle gevolgen van dien.

 • .

  , huisarts

  Geef de huisartsen maar weer de schuld...
  De werkelijke oorzaak is dat de huisartsen(posten) afvoerputje van Nederland zijn. Zeker tijdens diensturen. Ik baal ontzettend van dit soort oppervlakkige berichtgeving in een artsenblad nota bene.

 • B. Baake

  Huisarts, Amsterdam

  Welke taken hevelen mijn collega's en ik zoal over aan de ambulancediensten?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.