Laatste nieuws
Nieuws

‘OMT-verslagen geheim zodat leden zich niet geremd voelen’

1 reactie

De notulen van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, dat de regering adviseert over de coronacrisis, blijven geheim. ‘Deze beraadslagingen zijn vertrouwelijk, omdat de leden van het OMT vrijelijk, inhoudelijk en op persoonlijke titel met elkaar moeten kunnen discussiëren’, heeft minister Hugo de Jonge laten weten.

Het Algemeen Dagblad en andere media hadden de stukken van het OMT opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Jonge wil ze niet openbaar maken, meldde de krant dinsdag. ‘Alleen door deze vertrouwelijkheid kan worden voorkomen dat de deelnemende deskundigen zich belemmerd voelen hun visie en standpunten naar voren te brengen. Het openbaar maken van de verslagen zou ertoe leiden dat leden van het OMT niet langer bereid zullen zijn aan het OMT deel te nemen of zich geremd zullen voelen om vrijuit te spreken. Dit staat een goede bestrijding van infectieziekten in de weg en leidt dan ook tot een onevenredig nadeel voor de volksgezondheid in het algemeen en het RIVM en mijn ministerie in het bijzonder’, schreef De Jonge.

Daarbij wordt publicatie bemoeilijkt door het feit dat aan de OMT-leden niet is meegedeeld dat de beraadslagingen openbaar worden. ‘Integendeel, voorafgaand aan de vergaderingen is juist benadrukt dat de vergaderingen vertrouwelijk zijn en dat advisering op persoonlijke titel plaatsvindt’, schrijft De Jonge.

Persoonlijke levenssfeer

Het ministerie van VWS heeft wel delen van de agenda’s van de OMT-vergaderingen vrijgegeven over de periode januari-augustus. Omdat de agenda’s ook persoonsgegevens bevatten, ziet De Jonge af van volledige publicatie om zo geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te maken.

Mondmaskers

In de openbare delen van de agenda valt bijvoorbeeld te lezen dat het OMT zich op 23 maart boog over de vraag naar de centrale publieksboodschap. ‘Zou de centrale boodschap moeten zijn “ga niet naar buiten” of wegen de voordelen van buiten zijn (ook voor de geestelijke gezondheid) op tegen de kans op contact met derden, en is het beter om zwaar in te blijven zetten op de 1,5 meter afstandsnorm?’, valt te lezen in de agenda. Opvallend is ook dat op 30 maart voor het eerst het mondmasker op de agenda staat. ‘Zijn er situaties voor beroepsgroepen buiten de zorg denkbaar waarin mondmaskers gebruikt moeten worden?’ en ‘Kan het gebruik van mondmaskers op basis van medisch-inhoudelijke argumenten (medisch-inhoudelijke verdeelsleutel) worden geprioriteerd?’ waren twee te bespreken vragen. Eerder in maart zijn al wel persoonlijke beschermingsmiddelen besproken.

Verbeterpunten

Op 27 augustus stond een evaluatie van het OMT op de agenda. Vier verbeterpunten kregen de aandacht: ‘Samenstelling OMT, organisatie OMT, transparantie en verhouding wetenschap en beleid/onafhankelijkheid OMT.’ Dat laatste punt was opgedeeld in een aantal subverbeterpunten: ‘Agendering VWS, scheiding wetenschap en beleid, onderbouwing adviesbrief, non-covidzorg en maatschappelijke gevolgen en tot slot advisering strategie’, zo staat in de door De Jonge openbaar gemaakte agenda.

Zonder kennis van zaken

OMT-lid Marion Koopmans, viroloog bij Erasmus MC, zegt deze week in het AD in principe voor wetenschappelijke transparantie te zijn. Ze vraagt zich wel af of de gespreksverslagen ‘midden in een crisis’ naar buiten moeten komen, aldus de krant. Koopmans in het AD: ‘Het is een gekke tijd: iedereen wil alles per direct en volledig openbaar. Ik ben voorstander van open wetenschap hoor, maar ik zie ook nadelen, als mensen zonder kennis van zaken daar weer mee aan de haal gaan.’

lees ook
Nieuws RIVM VWS
  • Eva Nyst

    Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J.Duits

    Bedrijfsarts, Houten

    Het blijft een beetje vreemd, de leden van het OMT vertegenwoordigen deskundigen. Zij verkondigen standpunten die in principe wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. Als deskundige verkondig je een mening die onderbouwd is met wetenschappelijke fe...iten, geen persoonlijke mening m.i.. Waarom dan geen openbaarheid? Het ontneemt andere wetenschappers de mogelijkheid om hun wetenschappelijke collega's in het OMT van input te voorzien. Het OMT is een adviesorgaan en neemt geen inhoudelijke besluiten, het besluiten is een regeringskwestie. Maar het lijkt me toch belangrijk dat de regering voorzien wordt van de meest recente ervaringen en onderzoeksbevindingen?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.