Laatste nieuws
Nieuws

Longarts veroorzaakt ophef op social media

11 reacties

Met een video over onder meer het overheidsbeleid rondom corona en het ontwikkelen van een vaccin, heeft longarts David Prins, werkzaam in het Nederlands Astmacentrum Davos, een hoop ophef veroorzaakt op social media.

In de ruim acht minuten durende video die zondag online ging, zegt Prins geschrokken te zijn van de mededeling van minister Hugo de Jonge dat de samenleving niet teruggaat naar normaal, zolang er geen vaccin is tegen het SARS-CoV-2-virus. Hij zet vervolgens zijn vraagtekens bij onder meer de wetenschappelijke onderbouwing van het verbieden van evenementen, de veiligheid van een snel geproduceerd vaccin, de onafhankelijkheid van de WHO, de machtige rol van Bill Gates, de belangen van de farmaceutische industrie en waarom er door de overheid niet wordt ingezet op leefstijlcampagnes om het afweersysteem te verbeteren en obesitas tegen te gaan. Ook wijst hij op de, volgens hem, veelvuldig voorkomende censuur op social media op berichten van andersdenkenden – bijvoorbeeld op het gebied van 5G, waar hij zich ook graag in verdiept.

Naast veel steun op social media, zoals Twitter en LinkedIn, oogst Prins ook veel kritiek op de inhoud van zijn video. Zo beschuldigen ook artsen hem van complotdenkerij en van het uitkramen van onzin; zij zeggen onder meer dat hij zelf ook niet vrij is van belangen, omdat hij is in te huren als spreker. Zelf probeert hij zijn boodschap op zijn LinkedIn-pagina een dag na het publiceren van de video te nuanceren. In een ‘disclaimer’ stelt hij de ontwikkeling van een veilig vaccin te ondersteunen en diep respect te hebben voor het harde werk dat de overheid, het RIVM en alle andere experts in de afgelopen maanden hebben geleverd. Hij stelt ook dat het geenszins zijn bedoeling was misleidende informatie te verspreiden. En dat hij constateert dat wanneer je kritische vragen stelt over dit thema je door critici en media wordt neergezet als een complotdenker, maar dat hij zich daar niet in herkent. Zijn video is op zijn LinkedIn-pagina niet meer te vinden, maar wordt nog wel gedeeld door onder meer antivaccinatiegroepen op YouTube. Vanwege negatieve en zelfs bedreigende reacties zou hij zijn Twitter-account inmiddels offline hebben gehaald.

Nieuws video vaccinatie covid-19 5G
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Els van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Ik zie met collega Anoniem dat de controverses toenemen. Maar door reacties anoniem te plaatsen versterkt men dit effect.

  Ik ben ook één van de artsen die zeer kritisch is (geworden) op de genomen maatregelen. De anderhalve meter afstand is niet ...goed onderbouwd bijvoorbeeld en ik zie niet voor me hoe daarmee treinen rendabel kunnen blijven rijden. De maatregelen zijn in maart ingetreden op advies van het RIVM en Outbreak Management Team. Tegelijk ben ik in die tijd bijgeschoold over Covid-19 met de kennis van toen. Inmiddels heb ik vele besmette mensen gezien, de meesten werden nauwelijks ziek, sommigen hadden niet eens symptomen (oudere mensen waar ik een test afnam om te weten of beschermende maatregelen nodig waren). Voor dat gegeven is nauwelijks aandacht in de media. Tegelijk werden en worden mensen dagelijks van het aantal IC-opnames op de hoogte gehouden. Er is voor mij een grote discrepantie ontstaan tussen wat ik in de praktijk zie en wat ik in de krant lees.

  Nu het twee maanden later is heb ik steeds meer twijfels over de corona-maatregelen gekregen. Ik kijk met interesse naar Zweden, waar de horeca niet gesloten is. Maar ik maak me grote zorgen om Afrika, waar de lockdown leidt tot hongersnood, en straks misschien grote stromen mensen, op zoek naar voedsel.

  Zoals ik nu terugkijk, en ik geloof dat artsen toch ook kritisch mogen en moeten zijn, vind ik de getroffen maatregelen buiten proportie. Ik vind ze technocratisch genomen, enkel op advies van virologen en IC-deskundigen. Zonder oog voor de ontwrichtende effecten op samenlevingen wereldwijd: Ik ben bang dat ze mondiaal rampzalig gaan uitpakken en ik protesteer daartegen.

 • A

  A, A

  Ik merk dat de gemoederen nogal oplopen bij de voor- en tegenstanders van huidige maatregelen, dus ik reageer liever anoniem.

  Ik verbaas me over de vele reacties op deze site die steeds kritischer worden ten opzichte van de huidige maatregelen. En... dan niet zozeer over het standpunt, maar meer over de argumenten die worden aangedragen. Het aantal sterfgevallen in de huidige pandemie is niet te vergelijken met het influenzavirus, simpelweg omdat er nu een lockdown is die aantoonbaar effect heeft op de verspreiding.

  Waarom ik o.a. een voorstander ben van huidige maatregelen:
  -De beschreven mortaliteit is hoog
  -De IC's waren niet gevuld met kwetsbare bejaarden, er werd flink geselecteerd op wie wel en wie niet een kans maakten.
  -Sterftekans is niet alles, als je op de IC belandt dan kan je hier de rest van je leven de effecten van ondervinden
  -Er is nog niets of heel weinig bekend over de lange termijn effecten na covid-19
  -Er is nog niets of heel weinig bekend over welk effect de transmissie route heeft op de ernst van je symptomen als je ziek wordt. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat als je direct het virus in je longen krijgt, je een grote kans hebt om heel ernstig ziek te worden. Dit wordt ook in dit artikel gesuggereerd: https://www.researchgate.net/publication/339916625_Association_of_COVID-19_Disease_Severity_with_Transmission_Routes_and_Suggested_Changes_to_Community_Guidelines
  -Als bovenstaande klopt dan kan het behouden van een sociale afstand niet alleen leiden tot minder zieken maar ook tot minder ernstige zieken

  Het zijn spannende tijden en om de angst te beteugelen kan ik me voorstellen dat je bedenkt dat het allemaal overdreven is en het wel meevalt. Zelf hoop ik dat als ik me aan de maatregelen houd dat de kans om ernstig ziek te worden zeer laag is. Maar om te zeggen dat het allemaal wel meevalt is nu nog veel te vroeg. Niemand zou nu met volledige zekerheid kunnen zeggen wat juist is. En bij twijfel, waarom dan niet in de overheid vertrouwen?

 • Jaap Dito

  Oogarts - directeur, Alkmaar

  Ik verbaas me over het gebrek aan kritiek van collega artsen op het RIVM, het kabinet en de IGJ.
  Deze epidemie is kleiner dan de Influenza epidemie van vorig jaar met 9.444 doden. Na de angst, gezaaid door virologen en epidemiologen die miljoenen d...oden voorspelden is het nu tijd voor realisme. Tijd om terug te gaan naar normaal. Met quarantaine voor de zieken en kwetsbaren, niet voor de gezonde mensen.

  In Frankrijk is gebruik van Hydroxychloroquine standaard in de eerste lijn. Bij ons geen onderzoek. Terwijl er sprake zou zijn van een uitzonderingssituatie mag het niet gebruikt worden. Wie houd deze paradox in stand.

  Terecht dat collega's nu vraagtekens stellen bij het beleid. Dit virus kan ook geen 1,5 meter ver springen in de buitenlucht. Luchtvochtigheid en ventilatie belangrijk in de discussie, die helaas nauwelijks gevoerd wordt. Een vaccin is er niet gekomen na SARS-Covid1. Waarom nu wachten?

 • M. Mazliah-de Vries

  Verzekeringsarts, Amsterdam

  @ Kaemingk de Lange: Dingen weerleggen/uitleggen is moeilijk als onbekend is hoe het zit.

  Want daar ga ik vooralsnog gewoon maar van uit: dat we met zijn allen gewoon niet weten hoe het zit. Het verschil tussen een mysterie (niemand weet hoe het ...zit) en een geheim (sommigen weten wel hoe het zit, maar houden het bewust voor de rest verborgen) is denk ik een lastige voor veel mensen in deze gekke tijd.

  Het is aantrekkelijk om in geheimen (of zo u wil: complotten) te denken. Dan zit en tenminste iemand aan de knoppen. (De illusie van?) controle, ook al is die controle in handen van de ‘verkeerde’ machten en krachten, betekent dat de controle ook potentieel weer in ‘goede’ handen terecht kan komen: een geruststellend idee.
  Veel geruststellender dan dan het idee dat er niemand in de cockpit zit (met dank aan Joris Luyendijk voor de analogie, ‘Dit kan niet waar zijn’).

  Transparantie over ‘we weten het niet’ heeft ook mijn voorkeur (@van Veen), maar ik kan me voorstellen dat dát voor Rutte en zijn kabinet geen aantrekkelijk verhaal is om zo’n 9 maanden ante verkiezingen uit te dragen.

  Ik denk (het geheim/complot waar ik persoonlijk in geloof) dat Rutte gokt op een ‘tweede golf’ dit najaar. De verkiezingen zijn in maart. Als hij nu te soepel is, kan hem dat de hele campagnetijd voor de voeten worden geworpen: “u stelt de economie boven mensenlevens!”, klinkt lekker.

  De optie om in oktober/november opnieuw vrijheden in te perken, is daarbij geen aantrekkelijke: dat zal weinig goeds doen voor de populariteit onder eigen achterban, ondernemend Nederland ziet zijn kerstomzet al verdampen (en stemt op?).

  Andersom kan dat verwijt veel minder hard gemaakt worden: Rutte was voorzichtig en ja, dat ging ten koste van de economie, maar de NLse economie is in hoge mate afhankelijk van het buitenland (im/export). En tja, wat het buitenland doet ligt buiten de invloedssfeer van de premier.

 • Petra Kaemingk de Lange

  Manueel praktizijn, Hardenberg

  Ik maak me grote zorgen over complottheoriën en antivaxers die graag 'alles' aangrijpen om hun eigen visie te ventileren. Ik maak me grote zorgen over de effecten daarvan op onze fysieke en mentale gezondheid.

  Ik maak me óok grote zorgen over ar...rogantie: ongeacht of 't journalistieke, academische, politieke, bestuurlijke, religieuze, spirituele, of natuurgeneeskundige arrogantie is.

  Is er onder u iemand die vriendelijk, invoelend, luisterend, wijs en onderbouwd en vooral ook rustig kan uitleggen hoe t zit, en de gevaarlijke complottheorieën kan weerleggen?

  Zonder de genoemde arrogantie?

  Volgens mij is daar nu grote nood aan.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  Nog wat meer bestrijding van de algemeen maatschappelijke paranoia over het vermeende "levensgevaarlijke" virus:

  https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-Begruendung-der-Corona-Massnahmen-4709563.html?seite=all

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  Ik heb het filmpje bekeken en geluisterd naar wat de longarts zegt. Eén van de vragen van de longarts houdt mij ook bezig: Op welke gronden wil de regering, gesteund door het RIVM (dat geen inzicht geeft hoe het tot zijn modellen en adviezen komt) de... coronamaatregelen handhaven totdat er een vaccin is gevonden? Wat maakt dit virus zo gevaarlijk dat dit nodig is? In maart j.l. kon ik dit nog begrijpen omdat het er toen op leek dat dit virus heel gevaarlijk was voor grote groepen mensen.

  Maar inmiddels heb ik toch een andere indruk: In onze praktijk van bijna 2800 patiënten is er niemand aan Covid-19 overleden, noch kwam één patiënt op de IC terecht. Mijn indruk is nu veel meer -dan in maart j.l.- dat ouderen kwetsbaar zijn en mensen met overgewicht en andere aandoeningen zoals COPD en DMII.

  Ik vind de ophef over dit filmpje veelzeggend. Ik ervaar zelf een soort groepsdruk vanuit de medische wereld, waardoor ik mijn vragen niet goed durf te stellen.
  Ik zeg nu niet dat ik het met de hele gedachtegang van deze collega eens ben, maar ik vind het niet goed dat ik en andere artsen onze vragen niet meer goed durven te stellen.

 • A.Wilschut-Verhoef

  algemeen arts, homeopathie, barendrecht

  Zolang wij onszelf niet realiseren, vanuit welk perspectief wij in het leven staan, zullen we steeds met de ander botsen. De ene mens houdt van regels en volgt deze graag. De andere houdt ook van regels, maar wil alleen dat anderen de regels volgen.... De volgende houdt van regels, maar ziet vaak de noodzaak voor uitzonderingen. Als we nou eerst op tafel leggen uit welk perspectief we kijken, dan is in elk geval duidelijk ,waarom het zo moeilijk is om gezamenlijk een probleem aan te pakken. Nu heb ik het alleen over regels, maar achterdocht is ook bij de ene persoon eerder opgewekt dan bij een ander. En het gezegde "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard" geeft al aan dat vertrouwen niet te makkelijk geschonden moet worden. Helaas is het voor de politiek heel moeilijk of onmogelijk om daar rekening mee te houden. Elke vier jaar kan de wind uit een andere richting waaien. Dus is het begrijpelijk, dat in deze chaotische tijd, met allerlei dilemma's, bij sommige mensen een achterdochtig gevoel ontstaat.

 • Nico Terpstra

  huisarts, Hoorn

  Het is altijd goed en verstandig om de wereld om je heen kritisch te bekijken, zoals het een wetenschappelijk opgeleide arts betaamt.

  In de video van Prins worden de vragen echter op een dusdanig suggestieve manier aan elkaar gebreid dat het overd...uidelijk is dat deze longarts geloof hecht aan een abjecte rol van Bill en Melinda Gates, vaccin-ontwikkelaars, 'big pharma', 5G enzovoorts enzoverder. Er wordt - lekker makkelijk - geen onderbouwing gegeven voor zijn onuitgesproken maar overduidelijke aanwezige complottheorieën. Als tante Truus of Ruud Gullit dat doet, nemen we dat maar voor kennisgeving aan. Van een longarts verwacht je die malle constructen niet. Helemaal niet als hij op zijn splinternieuwe bedrijfswebsite beterbewust.com zich laat voorstaan in het Martiniziekenhuis een cursus persoonlijk leiderschap te geven. Hij lijkt inmiddels geschrokken van de ophef, maar afstand nemen van zijn vreemde praatjes doet hij niet.

 • Jan keppel hesselink

  pijnarts, Bosch en Duin

  Dit onderwerp is zeer belangrijk, omdat het inzicht geeft in de wijze van denken van hoogopgeleide mensen, waarvan je verwacht dat wetenschap en rationaliteit de leidraad vormen van de denkprocessen.
  Ik heb me de laatste maanden enorm verbaasd over ...vele reacties op FaceBook van vrienden en collega's die allemaal toch niet dom zijn, dacht ik. Wel dus. De onderwerpen die hierboven genoemd worden, en de koppeling aan Bil Gates, de WHO, het RIVM, 5G en dan liefst ook de Rothschilds en de elite met haar enige agenda van de massa dom houden en onderdrukken, worden breed uitgemeten. Een rationeel debat voeren is onmogelijk. Op Youtube vond ik een filmpje van een auteur van een boek over verlichting, die zeer invloedrijk is. Hij meende dat we door lichtwezens gevolgd worden, en dat de Aarde het energetische afvalputje van de kosmos is, maar dat die lichtwezens niet verder omhoog kunnen stromen, zolang de mens er een puinhoop van maakt. Vroeger was hij Zen monnik. Ik reageerde inhoudelijk, er ontstond een debat, en het einde van het debat was dat je volgens hem niet met elkaar kan spreken, als je niet dezelfde (lichtwezen-) ervaringen hebt. Vervolgens werden door hem alle discussie alinea's tussen ons gewist.
  Een man die intelligent genoeg is om boeken te schrijven en in de media te verschijnen als een verlichte geest.
  Het lijkt er steeds meer op dat we de verlichting achter ons hebben gelaten, en een technologische hoogstaande maatschappij hebben met middeleeuwse buikgevoelens. Ratio is verdacht, iedereen heeft recht op zijn mening en ventileert die breeduit op het internet. Vervolgens menen anderen dat wat er geschreven staat ook juist moet zijn, en elke vorm van argumentatie op basis van onze rede wordt inmiddels verdacht gemaakt.
  In het kader van medische voorlichting lijkt het hele hoofdstuk rond meningen van 'anti-vaxxers' een must om verder uit te diepen.

 • Atta van Westreenen

  Arts, Hulst

  Interessant hoe zeer mensen tegenwoordig de bevraging van het ingestelde beleid niet verdragen. Zou me niet verbazen als dat gebrek aan verdraagzaamheid voor kritische vragen invers correleert met de hoeveelheid offers die men zelf maakt. Immers, hoe... meer je hebt opgeofferd, hoe pijnlijker als dit niet nodig zou zijn geweest.
  Jammer dat de kritische houding naar de bevrager overigens de kritische beantwoording van de vragen in de weg staat.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.