Laatste nieuws
Eva Nyst
2 minuten leestijd
Nieuws

LHV informeert IGJ over huisarts die weigert te vaccineren

27 reacties

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over een arts uit Lelystad. Deze huisarts heeft zijn patiënten per brief laten weten zelf niet te willen vaccineren en hiervoor zijn assistente onder supervisie in te schakelen.

Patiënten van huisarts Ramdas van Gezondheidscentrum Kempenaar die aan de beurt zijn voor een vaccinatie kregen bij de standaard uitnodigingsbrief van de overheid ook een brief van hun eigen huisarts. Hij licht hierin toe zelf niet het covidvaccin te nemen en ‘omwille van de eed’ dit ook niet te willen geven. ‘Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik hiermee niet zal schaden. Omdat in ieder geval de producent van het vaccin immuniteit voor aansprakelijkheid heeft, wil ik ook mijn assistente beschermen.’ Ramdas vraagt daarom zijn patiënten ook een notitie te tekenen waarmee ze aangeven dat ze zich goed hebben laten informeren over de injectie en mogelijke gevolgen en dat ze de injectie ‘vrijwillig en niet onder druk’ hebben genomen.

De huisarts heeft ‘tal van bezwaren’ tegen de covidvaccinatie, maar wil de vaccinatie wel faciliteren, omdat het om een verzoek van de overheid gaat. ‘Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dit in te spuiten, geen één van de covidmiddelen’, aldus Ramdas. ‘Ik ben opgeleid met de notie dat een medicijn uit en te na wordt getest voordat dit op zo’n schaal op mensen wordt toegepast. Dit medicijn bevindt zich in de experimentele fase.’ Ramdas laat weten dat de brief was bedoeld voor zijn kleine populatie, maar heeft na publicatie in landelijke media bloemen ontvangen en steunbetuigingen gekregen uit de hele wereld: ‘Afrika, Aruba, Suriname, Amerika, heel Nederland.’

De inspectie geeft bij de veelgestelde vragen online antwoord op de vraag wat te doen als de huisarts geen covidvaccinaties geeft. ‘Het kan zijn dat uw arts gewetensbezwaren heeft. De arts kan dan weigeren mee te werken aan de covid-19-vaccinaties. Wel moeten ze dan regelen dat collega-huisartsen het covid-19-vaccineren van hun patiënten overnemen en dat patiënten weten waar ze terechtkunnen’, aldus de inspectie. Over het tekenen van een verklaring zegt de inspectie dat ‘de enige schriftelijke toestemming die een patiënt gevraagd kan worden is of hij/zij akkoord gaat met het doorgeven van de vaccinatiegegevens aan het RIVM’. Extra informatie van de huisarts ‘mag er niet toe leiden dat een patiënt voor deze informatie of toestemmingsverlening moet tekenen en dat hij/zij bij niet-tekenen geen vaccinatie krijgt. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, zoals verwarring bij patiënten, waardoor ze zich mogelijk niet laten vaccineren.’ De inspectie stelt dat ze een arts die om dergelijke toestemming vraagt daarop kan aanspreken.

Een woordvoerder van de LHV zegt dat de vereniging een melding doet als huisartsen afwijken van de beroepsnorm en patiëntenzorg mogelijk in het geding is. Of dat in dit geval zo is, mag de inspectie beoordelen, aldus de woordvoerder. In de Telegraaf zei een LHV-woordvoerder zaterdag dat huisartsen mogen weigeren: ‘Dat is hetzelfde voor kleine medische ingrepen, euthanasie en ook vaccineren. En nu speelt ook het belangrijkste aspect: de patiënten zijn bij deze praktijk alsnog geholpen, door de assistente.’ De LHV laat weten geen protocol te hebben voor het doen van meldingen over huisartsen bij de inspectie.

Brief huisarts

Lees ook
Nieuws werk vaccineren
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • M Hosseinnia

  Arts Infectieziektebestrijding M&G , Lelystad

  De huisarts geeft aan dat zijn doktersassistente deze taak vrijwillig op eigen verantwoordelijk uitvoert, dat is niet mogelijk volgens de wet BIG, het vaccineren valt onder de voorbehouden handeling volgens de wet BIG. Doktersassistente is een niet z...elfstandig functioneel beroep volgens deze wet, ze voert deze taak uit in opdracht van een wel BIG geregistreerde arts volgens de verlengde arm constructie. Dus hoe dan ook is hij de verantwoordelijke arts die hij niet wil zijn. M.a.w. zijn doktersassistente mag deze taak niet uitvoeren zonder opdracht van hem. Hiermee kan hij dus niet zeggen dat hij hiermee niks te maken heeft. Wanneer hij hierop tegen is, moet hij deze uitbesteden aan de andere huisarts. Je kan bijvoorbeeld niet tegen euthanasie zijn en vervolgens door je doktersassistente een euthanasie laten uitvoeren.

 • Baake

  Huisarts

  Ok, dan was dat een naamgenoot van u. Mijn excuses dan.

 • Els van Veen

  huisarts

  Nee, Baake, ik heb niets met die brief van doen.
  U moest u schamen, om collega's te beschuldigen. U kent mij niet eens.
  U kunt veel van mij zeggen, maar ik geef mijn mening hier met open vizier en zonder ad hominems.

 • Baake

  Huisarts

  @ Els van Veen. Uw naam stond onder de brief van artsen coronawaarheid toch?

 • Els van Veen

  huisarts

  @ Baake:

  Pardon?
  'Een collega Van Veen die haar kans schoon ziet om nogmaals haar podium te grijpen als "arts coronawaarheid", nadat ze duizenden collega's ongevraagd heeft bestookt met een brief vol ongefundeerde bangmakerij.'

  Waar haalt u da...t vandaan? Ik heb niemand een brief gestuurd. Triest dit. Zo gaat het al ruim een jaar.
  Voor de duidelijkheid: ik ben een gewone bezorgde huisarts. Geen anti-vaxxer. Geen virus-ontkenner.
  Ik voel mij inmiddels buitengewoon onveilig bij zowel KNMG als LHV en collega-medici zoals u.

 • Baake

  Huisarts

  Los van de vraag of de LHV hier nou goed aan deed, krijg ik een nare bijsmaak van verschillende reacties hieronder. Een collega Van Veen die haar kans schoon ziet om nogmaals haar podium te grijpen als "arts coronawaarheid", nadat ze duizenden colleg...a's ongevraagd heeft bestookt met een brief vol ongefundeerde bangmakerij. Merhai die erin vliegt met de discriminatiekaart. Woorden als schandpaal, inquisitie. Een collega die nogmaals Ivermectine wil aanprijzen. Verwijten van gebrek aan ethische discussies en democratie in wetgeving. Wat een gedoe.

 • huisarts

  huisarts

  @Peter dat is een heel mooi stuk tekst over juridische aspecten en een begrijpelijk verhaal.

  De pijn echter zit hem voor mij hierin dat wetten gewoonlijk een uiting horen te zijn van morele waarden die op democratische wijze tot stand zijn gekomen... ná het voeren van een ethisch debat.
  Echter de bestaande wetgeving wordt momenteel door de politiek in sneltreinvaart veranderd en ethische debatten worden niet meer gevoerd wat niet wil zeggen dat daarmee iemands (en voorheen onze) morele waarden meeveranderen.
  Daarnaast is er grote maatschappelijke discussie of de wijze waarop dat gebeurt nog wel de naam democratisch mag hebben.

  Ons vak is doorspekt met ethische dilemma’s, en ik vind het een dokter waardig dat die niet onder druk zijn ethisch besef kritiekloos opzij zet. Een dergelijk besef is niet alleen maar een onderbuikgevoel maar een belangrijk deel van onze menselijke waardigheid.

 • Peter

  arts en jurist, Oss

  (2/2)

  Wat de inspectie zegt over handtekeningen roept het beeld op van een inspectie, die niet open staat voor dissidente meningen ten aanzien van het vaccinatiebeleid.

  Ik ben zelf een uitgesproken pro-vaccinatie arts, alle pro's en con's over...wegende met inbegrip van dat de medicatie niet met de gebruikelijke controles op de markt is gekomen. De inspectie behoort ook te weten, dat in de zorg, naar vigerende jurisprudentie, géén enkele handtekening plaats heeft (en hier ook geen waarde aan kan worden ontleend), punt. Aansprakelijkheid kan verder nooit worden uitgesloten, ongeacht de vorm.

  Tegelijkertijd heeft druk maken over de unieke status van de farmaceuten weinig zin en toegevoegde waarde, dat is voer voor de verzekeraars die hier hun beleid ten aanzien van regres van aansprakelijkheid op moeten instellen, als dokter met een fatsoenlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoef je je hier niet druk over te maken.

  Aangaande het argument 'beschermen van de assistente' lijkt collega Ramdas te impliceren dat die als ondergeschikte zonder eigen BIG-registratie een eigen medische aansprakelijkheidspositie heeft. Dat is niet het geval; zij werkt, zoals elke medewerker van een huisartspraktijk, of kliniek, of ziekenhuis, binnen het medisch bereik onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke arts.

 • Peter

  arts en jurist, Schaijk

  (1/2) Tja, lastige situatie, ook te zien aan de vele, kennelijk door de onderbuik ingegeven reacties hieronder.

  Wat LHV heeft gedaan gaat ver, heel ver en zou mij als huisarts tegen de borst stuiten. Dit temeer men stelt dat er geen protocol is vo...or meldingen, maar tegelijkertijd dat men wel meldingen doet in bepaalde gevallen en dat de inspectie het dan maar 'mag beoordelen'; dit voelt niet alleen verwijzend naar een donkere periode in onze geschiedenis, maar ook als het afschuiven van verantwoordelijkheid voor (verondersteld, maar niet noodzakelijkerwijs) een van de eigen leden.

  Tegelijkertijd is door onze democratische vertegenwoordiging besloten, uit nood, bij gebrek aan beter, dat vaccineren een noodzaak is om het tij te keren wat betreft morbiditeit en mortaliteit en de samenleving weer van het slot te krijgen om de groeiende sociale onrust en maatschappelijke verdeling te verminderen.

  Uitgaande van de informatie uit het artikel, we kennen natuurlijk niet het hele verhaal, is het niet handig wat huisarts Ramdas heeft gedaan.

  Gewetensbezwaren mag hij prima hebben. Euthenasie mag je als arts ook weigeren aan bij te dragen, deed ik ook tijdens mijn opleiding, ook al vonden sommige opleiders daar ook weer wat van. Niet dat we ons daar wat van aan moeten trekken, maar we moeten wel altijd de patiënt met een vraag, die gewetensbezwaren oproept, doorverwijzen naar een andere zorgverlener die die vraag wel kan beantwoorden. Dat is hier niet gebeurd. Bovendien heeft collega Ramdas zijn eigen visie op de kwestie feitelijk opgedrongen aan zijn patiënten, in plaats van simpelweg met een andere praktijk afspraken te maken en de eigen patiënten hiernaar te verwijzen zonder nadere inhoudelijke toelichting onder de noemer 'samenwerkingsverband'.

 • R.v. Nispen

  Tuberculosearts, Utrecht

  Hulde aan collega B.W.Pieksma en Ramdas!
  Het is een schande wat nu gebeurd en vooral het feit dat de beroepsgroep het laat gebeuren.
  Vindt niemand vreemd dat praten over curatie, verboden is ???!?! Vraagt niemand zich af waarom vanaf begin al we...rd vaccineren een mantra? Zonder vragen, zonder uitleg. En de medische wereld monddood.
  Voor wie het nog niet beseft: Alle corona vaccins zijn experimenteel. Denk voor jezelf.

 • B.W.Pieksma

  Huisarts, Steenbergen

  Wat een schande! Mijn lidmaatschap LHV is bij deze opgezegd!
  Steeds merk ik dat de meeste collegae geen enkel idee hebben wat de FLCCC is:
  Een prachtig onderzoeksteam opgezet om de werking van ivermectine bij Covid19 te onderzoeken.
  De mooiste re...sultaten zijn te zien.Er is een enorme hoeveelheid bewijs van uitstekende werking.
  Echter, hier mag geen aandacht aan worden gegeven omdat de experimentele! vaccinatiecampagne geen doorgang kan hebben indien er een oraal therapeuticum bestaat!
  Lieve collegae, wordt wakker.
  Noem me wat u wilt maar neem de moeite om de FLCCC te googelen en verbaas u!!
  De LHV, NHG en inspectie gaan niet vrijuit na dit hele drama dat voorlopig nog lang niet afgelopen is zolang corruptie ongestraft blijft.
  Blij dat ik een middenstandsdochter ben die snapt hoe de konijnen lopen!
  LHV - ondersteuning?? Alleen zich indekken is wat men daar doet...door aangeven ....
  Maar ja, dat is te verwachten in dit protocollenland...
  De huisartsen in Nederland moeten zich doodschamen!

 • Peter

  huisarts

  Eerst de juristen van VVAA die angst proberen te zaaien bij huisartsen. Nu de LHV die een kritische collega het lastig probeert te maken. Bijzondere tijden, ook wel droevig en eenzaam.
  Ondertussen vaccineer ik door met AZ, ook bij jongeren met een d...uidelijke indicatie. Maar respect voor de collega's die hier kritisch instaan. @Ramdas: Laat je niet hierdoor knakken, het vergt moed om je rug recht te houden. Wees niet bang voor de storm die wel weer over waait.

 • Anoniem

  verzekeringsarts

  Applaus en het is onbegrijpelijk dat er niet meer huisartsen volgen !!!!!

 • Serife Yildirim

  Jeugarts, Almere

  Een vraag komt bij me op als ik de motivatie/stelling van collega Ramdas lees. Alle interventies en medicamenteuze behandelingen brengen een zekere mate van een gezondheidsrisico met zich mee.
  Heel concreet als voorbeeld wil ik de behandeling met a...nticoagulantia bij een voor het gebruik bestaande indicatie, geven. Hoe meten we daarmee dan omgaan? Op grond van de eed maar niet geven?

 • anoniem

  arts

  Ach... deze keer is het collega Ramdas die aan de schandpaal is vastgemaakt.

  Ik wens hem/ haar veel sterkte

 • Eleonore Pruiksma Zijp dubbel gereg. med specialist

  gereg ba gereg va, Sellingen

  krijg de impressie dat de inquisitie is ingeschakeld. Ga mijn geschiedenisboeken te voorschijn halen, ergens komt me dit bekend voor.....

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  @Merhai:
  U schrijft: "Ik vraag me af of men ook zo zou handelen als de huisarts Jansen zou heten? In deze tijd weet je het niet meer en acht ik die vraag volledig legitiem."

  Dat is een ernstige beschuldiging richting LHV. Ik vind hem eerlijk gez...egd buitenproportioneel.

  Dat Ramdas een andere naam is dan Jansen was mij overigens pas opgevallen toen u er over begon. Juist in een tijdperk waarin het mij en vele anderen gelukkig nauwelijks nog opvalt dat namen verschillen en waarin we eindelijk toegroeien naar een situatie dat we ondanks de verschillende klanken van onze namen (wat dacht u van Göbel?) allemaal Nederlanders zijn, begint u er over. Dus wie discrimineert hier nu eigenlijk?

  Door te pas en te onpas iets discriminatie te noemen - of dat zoals hier te insinueren - devalueert mijns inziens de waarde van het belangrijke probleem dat discriminatie is.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Eigenlijk wel een interessante stellingname van Ramdas.
  Aangenomen dat hij vanuit integriteit handelt - en dat neem ik aan - heeft hij een punt als hij zegt dat hij niet kan beloven geen schade te doen met vaccineren. De 'beroepsnorm' waar de LHV he...t over heeft is ook maar een matig onderbouwde wetenschappelijke mening waar we het mee moeten doen en waar je al dan niet in mee kan gaan. We hebben in de loop van de medische geschiedenis wel vaker gezien dat belangrijke gangbare opvattingen later compleet moesten worden herzien.

  Ik ben een overtuigd vaccineerder, maar kan net als Ramdas niet garanderen dat we geen kwaad doen met onze vaccins. Het is heel verdrietig als iemand overlijdt - hoe zeldzaam ook - door een bijwerking, terwijl hem/haar niets was overkomen bij niet vaccineren. Statistische risico's kun je niet zonder pardon tegen elkaar wegstrepen. Dat is het grote probleem hier. Een patiënt die kiest tussen wel of niet opereren bij zijn inmiddels vastgestelde ziekte kiest tussen twee risico's die daadwerkelijk op hem van toepassing zijn. Hier is dat niet zo.

  De LHV moet in dit geval zo min mogelijk proberen politiek correct te denken - of zelfs wetenschappelijk correct - maar daadwerkelijk proberen te begrijpen met welk dilemma collega Ramdas hier worstelt. Als je huisartsen inschakelt om te vaccineren mag je niet verwachten dat ze als marionetten het beleid volgen. Dan had je het de GGD vanaf het begin in zijn geheel moeten laten doen.

 • Ronald Morshuis

  Huisarts praktijkhouder, Drunen

  Huisartsen vervullen een belangrijke publieke maatschappelijke taak bij het bestrijden van een dodelijke epidemie die de gehele bevolking treft en veel ernstige restschulden veroorzaakt bij getroffen patiënten. Er is geen steekhoudend wetenschappelij...k onderbouwd argument waarom de geadviseerde vaccins niet gegeven zouden moeten worden. De veiligheid bijwerkingen en betrouwbaarheid van de vaccins zijn door WHO, FDA en EMA in voldoende mate onderzocht voor een uitvoerbaar goed advies aan artsen en overheid om toediening van de vaccins adequaat te kunnen uitvoeren. Er is geen onderwerp binnen de LHV waarover intensiever is gediscussieerd het laatste jaar dan de vaccinatiecampage voor SARS-COVID 19. Er is veel terechte kritiek over het zeer rommelige en zwabberende en politiek ingestoken beleid van de minister rondom de campagne zelf. Het is goed dat de LHV de inspectie vraagt te oordelen over het handelen van deze individuele huisarts tav de patiënten waarvoor hij primair verantwoordelijk is. Drempels opwerpen voor patiënten door behandelende huisartsen in de vorm van te tekenen verklaringen van patiënten die zich toch willen laten vaccineren, is demotiverend,contraproductief, absoluut notdone en onverantwoord medisch handelen.

 • Glenn Mitrasing

  Huisarts, niet in dienst van VWS of LHV of ander polderorgaan, Amsterdam

  Erg dapper... eerst de huisartsen in de polderoverlegjes opzadelen met een vaccinatietaak en dan dit..

 • Els van Veen

  huisarts

  Wálgelijk van de LHV.
  De LHV ontpopt zich hier als een handlanger van het onbetrouwbare ministerie van VWS.
  Ik weet weer waarom ik er geen lid meer van ben.

  Ik heb ook gewetensbezwaren aangaande het hele covidbeleid, dat rechtstreeks vanuit VW...S/RIVM over de huisartsen wordt uitgerold. Als je gewetensbezwaren hebt, wordt je eerder publiekelijk verketterd en verraden door 'collega's' dan dat zij je steunen. En de Inspectie is ook geen knip voor de neus waard. Huisartsen die het wagen Ivermectine voor te schrijven kunnen 150.000 euro boete krijgen konden we onlangs lezen. De LHV hield zich stil. Oh wee, als je je patiënten met ernstige covid, die niet naar het ziekenhuis willen, eens zou behandelen.

  Nee, het vaccin moet en zal de enige uitweg zijn.

  Bah.

 • J.Hoekstra

  Huisarts , Castricum

  Eens met collega Den Besten, hoe en door wie is deze melding tot stand gekomen? Een uitgebreide verklaring van de LHV is hier wel op zijn plaats denk ik.

 • K den Besten

  huisarts, Papendrecht

  Mijn eigen beroepsorganisatie schakelt de IGJ in .

  Dit omdat een collega- huisarts niet zelf vaccineert met een vaccin waarvan hij meent dat het zich nog in de testfase bevindt en mogelijk schadelijk kan zijn voor de patient.

  Onze ministe...r koos in het geval van zeer zeldzaam optreden van schadelijke bijwerkingen ook voor opschorting van de vaccinaties met AZ.

  In de Mexicaansegriep-tijd heb ik ook mijn bezwaren gehad tegen de immuunresponsversterkende component in een bepaald vaccinmerk. Dat stond diametraal tegenover het inzicht dat vaccinatie noodzakelijk was en nu ook weer is.
  Gelukkig werd dat vaccinmerk niet aan mij geleverd.

  Ramdas heeft voor zichzelf zwaarwegende bezwaren; wel biedt hij de mogelijkheid aan patienten om gevaccineerd te worden.
  Dat siert de collega en is ook zoals je mag verwachten.
  De eigen betrokkenheid bij een -voor hem- onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde handeling wenste hij echter niet op het geweten te hebben.
  IK koester de autonome gewetensbezwaarden , ook al ben ik het niet met ze eens .

  Nu had de berichtgeving en de vaccinatie van de eigen patientengroep door Ramdas echt anders ingeregeld moeten worden,dat staat buiten kijf.
  Je eigen assistente de patienten laten vaccineren , ontslaat je niet van de gedelegeerde verantwoordelijkheid..
  Ook is een vrijwaringsverplichting niet volgens de wet etc etc.

  Maar deze collega probeert op de eigen manier weliswaar, in zijn ogen verantwoorde zorg te leveren .
  Dan verwacht je , juist in gewetensconflictsituaties, steun en advies van de LHV .
  Zeker als je de zaken niet conform de regelgeving dreigt te regelen.


  Waarschijnlijk is overleg, hulp en begeleiding vanuit de LHV en collega's niet aangeboden of door Ramdas niet geaccepteerd.

  Anders stelt het feit dat onze eigen LHV de IGJ inschakelt mij diep teleur.

 • huisarts

  huisarts

  -vervolg-
  en verklaart de patiënt zijnde niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij/ zij tot zich neemt


 • huisarts

  huisarts

  Ingewikkelde zin:
  "Extra informatie van de huisarts ‘mag er niet toe leiden dat een patiënt voor deze informatie of toestemmingsverlening moet tekenen en dat hij/zij bij niet-tekenen geen vaccinatie krijgt. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, ...zoals verwarring bij patiënten waardoor ze zich mogelijk niet laten vaccineren".

  Verklaart VWS/ Inspectie hiermee nou dat huisartsen niet in staat zijn om Informed Consent te geven?

  of dat áls huisartsen Informed Consent geven mensen zich niet meer willen laten vaccineren?

  En LHV heeft hierover niets te zeggen...

 • JH Leenders

  zorgveldwachter, Leeuwarden

  1) Ben benieuwd of er ook monitoring komt van het aantal LHV-opzeggingen wegens deze volstrekt zinloze, infantiele, achterbakse reactie vd LHV.
  2) " De LHV" doet melding; kunnen we ook de identiteit van de betreffende melder ( met naam en rugnummer ...svp) vernemen?

 • Merhai

  Anesthesioloog, medisch manager, Lelystad

  “ Een woordvoerder van de LHV zegt dat de vereniging een melding doet als huisartsen afwijken van de beroepsnorm en patiëntenzorg mogelijk in het geding is. Of dat in dit geval zo is, mag de inspectie beoordelen, aldus de woordvoerder”
  Mijn conclus...ie na het lezen van het bovenstaande is : “ brevet van onvermogen”
  Kent de LHV niet een “ zelf-oplossend-mechanisme”?
  Ze kunnen het niet oplossen dus laten ze het over aan de IGJ.
  Ik vraag met dan altijd af of men ook zo zou handelen als de huisarts Jansen zou heten?? In deze tijd weet je het niet meer he en acht ik die vraag volledig legitiem.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.