Laatste nieuws
Nieuws

‘Lessen coronacrisis komen in hoofdlijnenakkoorden’

1 reactie
Phil Nijhuis
Phil Nijhuis

De lessen die zijn geleerd tijdens de eerste coronaperiode, moeten hun beslag krijgen in de toekomstige hoofdlijnenakkoorden voor de zorg. Dat vindt minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. Ze wil daar ‘een open gesprek’ over voeren.

Van Ark was deze woensdag te gast bij het Ontbijt met de Minister, de bijeenkomst die Medisch Contact jaarlijks houdt na Prinsjesdag, voor een toelichting op de begroting. Volgens Van Ark is het zaak ‘te blijven kijken hoe de toekomst eruitziet’. Vorige maand gaf ze in een Kamerbrief aan geen reden te zien om te tornen aan de afspraken die zijn vastgelegd voor de jaren 2019-2022.

Prioriteit

Van Ark noemde het ‘regelen dat er een hele berg persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad is’ als een prioriteit. Om een ‘ijzeren voorraad’ te krijgen wil ze ‘alles op alles zetten’ door ‘de productie in eigen land onder te brengen’ en te kijken of ‘Europese samenwerking’ inkoop vanuit het buitenland vergemakkelijkt. ‘Want dat hebben we ook nodig. Met de beschermingsmiddelen die we nu hebben, kunnen we uitgaande van de richtlijnen die we nu hebben een tweede golf aan. Maar er moet ook genoeg zijn als we ze meer preventief gaan gebruiken.’

Als andere prioriteit noemde ze de uitbreiding van de ic-capaciteit. Volgens Van Ark wordt er gewerkt aan een ‘subsidieregeling voor de kosten die hiermee zijn gemoeid’. ‘Ik hoor van de ROAZ-voorzitters dat het gaat lukken om voor oktober op te schalen naar 1350 bedden. Dat loopt op schema.’

Publieke zorg

Van Ark kreeg kritische geluiden te horen van andere sprekers over de overheidsinvesteringen in de publieke gezondheidszorg. Koning Willem-Alexander mag de Nederlandse zorg in zijn troonrede dan wel ‘van wereldklasse’ noemen, dat neemt niet weg ‘dat de GGD’s jarenlang te weinig geld hebben gekregen waardoor ze moeilijk hun taak kunnen uitvoeren’, aldus KNMG-voorzitter en arts maatschappij + gezondheid René Héman. ‘Dat voorkomen beter is dan genezen, daar is de laatste jaren te weinig aandacht voor geweest.’

Centrale regie

Van Ark stipte de kabinetswens aan om te kijken naar meer regie in de zorg. FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem toonde zich daar huiverig over. ‘Laten we oppassen met de politieke roep om centrale regie. Zinnige zorg bieden vraagt om maatwerk en daar is vertrouwen voor nodig. Blijf vertrouwen houden in medisch specialisten en laat hun intrinsieke motivatie het uitgangspunt zijn van beleid.’ In de ‘paniekerige situatie’ van de eerste coronatijd was regie nodig voor de inkoop van beschermingsmiddelen, aldus Van Benthem. ‘Maar is meer regie wel zinnig als we misschien pas over tachtig jaar weer een crisis krijgen? In deze crisis kregen medisch specialisten juist veel ruimte, en is zo veel goeds gedaan.’

‘In een crisis is centrale regie nodig, maar dat kan ook doorschieten’, waarschuwde ook KNMG-voorzitter Héman. ‘Laat een dokter dokteren. Laat een arts maatschappij + gezondheid inschatten hoe vaak het nodig is om na te bellen bij bron- en contactonderzoek. Laat de vraag hoe te handelen bij een tekort aan ic-bedden ook bij ons. Dat zijn vreselijke keuzes om te maken, maar we zijn ervoor opgeleid.’

Op stoel

Arts maatschappij + gezondheid en hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Amsterdam Anja Schreijer bekruipt het gevoel dat bestuurders op dit moment ‘te veel op de stoel van de professionals zitten’. ‘We schalen de testcapaciteit met plezier op, maar dat kan niet oneindig. Je kan eindeloos bellen voor bron- en contactonderzoek, maar op een gegeven moment heeft niemand meer overzicht. Wat is dan zinnige zorg? Laat de inhoudelijke adviezen bij de professionals.’

Nieuws
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Het organiseren van de zorg vergt regie. Er zal iemand moeten bepalen in welke wijze het georganiseerd moet gaan worden. In landen om ons heen. bijvoorbeeld Duitsland, is de zorg anders georganiseerd. Er zit ook meer extra capaciteit in het systeem d...aar, dat is gebaseerd op het uitgangspunt dat je ook voorbereid moet zijn op piekbelastingen, dat vergt in normale tijden wat extra overcapaciteit. In Nederland hebben we elke vorm van overcapaciteit weggesneden. Wij gaan uit van efficiency, maar kijken daarbij alleen naar de kosten kant van de zorg, maar is dat een reële wijze van kijken? Het organiseren van de zorg vanuit de visie "investering in de maatschappij" zal een andere dynamiek geven. Als we gaan organiseren dat we bepaalde piekbelastingen aankunnen, dus een stuk overcapaciteit accepteren, geeft ons ook ruimte om te kunnen opleiden. We zien nu bijvoorbeeld dat co-assistenten nauwelijks nog plekken kunnen krijgen bij bepaalde universiteiten. We zijn plekken gewoon kwijtgeraakt omdat er ziekenhuizen zijn gesloten. Als de medische staf en verpleging zich de benen uit het lijf moeten lopen om de productie te halen en hun administratie op orde te houden, heb je dan ook nog behoefte aan om iemand op te leiden? Overcapaciteit kan in normale tijden dus ook benut worden, tijd hebben om nieuwe collega's op te leiden. Het is dus een investering ook in onze toekomst.
  Het huidige gezondheidssyteem laat zich kenmerken door een telkens grotere mate van specialisatie, is dat eigenlijk wel reëel? Zijn we inmiddels mentaal zo beperkt dat we geen groot overzicht meer aankunnen? We zullen specialisten nodig hebben, maar voor de dagelijkse gang van zake kun je ook kiezen voor breder georiënteerde artsen, die makkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende noden die kunnen ontstaan.
  Als wij in Nederland een overcapaciteit zouden hebben gehad aan IC-bedden, zoals in Duitsland, hadden we dan niet wat rustiger kunnen ademhalen in het voorjaar?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.