Laatste nieuws
Nieuws

Kuipers: ‘Geen totaalverbod gunstbetoon aan medisch specialisten’

2 reacties

Er komt wat minister Ernst Kuipers betreft geen totaalverbod op (financiële) gunsten van medische hulpmiddelen- of farmaceutische bedrijven aan medisch specialisten. Hij vindt dat er goede redenen zijn om uitzonderingen te maken op het verbod op gunstbetoon.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van verschillende Tweede Kamerfracties over de maatregelen die Kuipers wil nemen om de betalingen aan zorgaanbieders en zorgprofessionals vanuit bedrijven inzichtelijker te maken. Hij wil minder zelfregulering binnen de zorgsector en meer overheidsregulering en beraadt zich daarom op aanpassing van de huidige wet- en regelgeving. Hij wil daarbij onder meer regelen dat er een wettelijke verplichting komt tot registratie van financiële transacties tussen bedrijven en beroepsbeoefenaren in een (overheids)register. Het huidige transparantieregister heeft geen wettelijke basis en is niet voor alle zorgprofessionals verplicht. Kuipers is hiervoor onder meer bezig met het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De kwestie van betalingen aan cardiologen van ziekenhuis Isala is mede aanleiding voor het aanscherpen van de regels.

Totaalverbod

De PVV stelt dat een totaalverbod op gunstbetoon aan medisch specialisten duidelijkheid schept en makkelijker te handhaven is. De partij is kritisch op uitzonderingen, zoals vergoeding van deelnamekosten van bijeenkomsten, dienstverleningsrelaties, geschenken van geringe waarde die bruikbaar zijn in de beroepsbeoefening. Maar Kuipers vindt dat de zorg juist gebaat is bij informatie- en kennisuitwisseling tussen medisch specialisten en fabrikanten van medische producten. Ook in antwoord op vragen van de SP stelt Kuipers dat de uitwisseling van kennis en ideeën tussen medisch professionals en fabrikanten nodig is voor onderzoek en innovatie. Dat gaat volgens hem onvermijdelijk gepaard met geldstromen. Het inperken van dat soort samenwerkingen is volgens hem niet in het belang van goede en innovatieve zorg. Hij wil de uitzonderingsregels wel onder de loep nemen.

Nog steeds beïnvloeding

Overigens verwacht Kuipers dat ook met aangepaste wet- en regelgeving en overheidsregulering nog steeds ongeoorloofde pogingen tot beïnvloeding zullen worden gedaan. En dat dergelijke financiële transacties vermoedelijk ook niet in een transparantieregister met wettelijke basis geregistreerd zullen worden. Toch verwacht hij een betere basis te creëren voor onder meer toezicht en handhaving.

Lees ook het uitgebreide onderzoeksartikel over gunstbetoon: Hoe onafhankelijk zijn patiëntenorganisaties?

Lees ook

Nieuws transparantieregister
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Er was een horlogemerk met de reclametekst: "Style is an attitude". Wat ik hiermee wil aangeven is dat een markt waarin diverse verleidingen worden aangeboden een sterk moreel besef nodig is. Kan ik deze "gunst" verenigen met integer verlenen van zor...g? In hoeverre wringt het aannemen van een "gunst" met mijn Artseneed of Artsenbelofte?
  Een zorg die verworden is tot een verdienmodel onderhevig aan de marktwerking, is geen omgeving waarin commerciële belangenafweging geen plaats kan hebben. Daar hoort ook bij dat er reclame-uitingen zullen zijn in de vorm van congressen, het geven van onderzoeksgelden, want daar ligt een hele dunne grens tussen zuiver commerciële activiteit en een vorm van algemeen belang om research te willen doen. Want als een Ministerie van VWS geen stimulans geeft tot onderzoek, dan moet het geld toch ergens anders vandaan komen, met alle risico's op te grote verleidingen.
  Een verbod is veel te simpel gesteld, daarvoor is het systeem veel te complex geworden. Het vraagt om een morele bezinning binnen onze beroepsgroep en geen bemoeienis van een Ministerie of Tweedekamer.

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Misschien een goed onderwerp voor de onderzoeksjournalisten bij Medisch Contact om het ondergrondse financiële bouwwerk van de zorg eens in kaart te brengen. Een giga klus, daar niet van. Met Follow the money als parool ? Lees dit interview met Rob ...Dillmann (Isala Zwolle) er nog eens op na en huiver.

  Deze club heeft zich gespecialiseerd in geen openheid van zaken te geven

  nrc
  https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/03/deze-club-heeft-zich-gespecialiseerd-in-geen-openheid-van-zaken-geven-a4147183

  zorgvisie
  https://www.zorgvisie.nl/rob-dillmann-cardiologen-hielden-gedragingen-onzichtbaar/

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.