Laatste nieuws
Nieuws

Juridische stappen tegen Kuipers’ besluit kinderhartcentra

Plaats een reactie

Minister Kuipers van VWS ziet geen ‘doorslaggevende redenen’ om af te wijken van zijn eerder genomen besluit om het aantal kinderhartcentra te concentreren bij Erasmus MC en UMC Groningen.

De twee centra die niet zijn aangewezen, UMC Utrecht en Cahal (samenwerkingsverband van LUMC en Amsterdam UMC) hebben donderdag laten weten dat zij het besluit zullen aanvechten.

Minister Kuipers heeft donderdag in een Kamerbrief laten weten dat zijn besluit om het aantal kinderhartcentra terug te brengen naar twee locaties, definitief is. Twee maanden geleden had hij zijn voornemen bekendgemaakt, en toegelicht in de Tweede Kamer. Sindsdien hebben betrokken instellingen zowel schriftelijk als mondeling bezwaar gemaakt. Dit alles heeft de minister evenwel niet op andere gedachten kunnen brengen.

Drie locaties

Kuipers blijft erbij dat het beter is om de interventies bij kinderen met een aangeboren hartafwijking en de hoogcomplexe interventies van volwassenen met aangeboren hartafwijking te concentreren op twee plekken. Bij het vasthouden aan vier, zou ‘de continuïteit van zorg in het geding’ komen.

In eerdere bezwaren werd geopperd om dan te kiezen voor drie locaties, maar Kuipers schuift dat alternatief terzijde. Hij wijst op de ‘drie pijlers’ waarop het besluit is gebaseerd: ‘grotere overlevingskans, het verlichten van de grote druk op professionals en de kwetsbaarheid in de continuïteit van zorg, én het bieden van een structurele en robuuste oplossing’.

Veldnorm

De minister gaat in zijn brief in op de ‘veldnorm’ van minimaal zestig ingrepen per jaar bij neonaten, een nogal bediscussieerd cijfer, zowel tijdens het debat op 22 februari, als elders. Zo noemt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ) het aantal van zestig een ‘vigerende veldnorm’. Een van de beroepsgroepen, NVT (Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie), heeft juist gezegd dat ze zestig níét als veldnorm ziet. De minister merkt hierbij op dat de NVT ‘evenmin een andere norm hiervoor in de plaats heeft gesteld’. De IGJ heeft haar eerdere standpunt herhaald dat het aantal van zestig ‘als volumenorm kan worden gehanteerd’.

Verder gaat de minister in op de keuze voor Groningen. Hij verwacht dat de aanwijzing van het UMCG leidt tot ‘meer evenwichtige toename van de reistijd voor patiënten uit alle delen van het land, dan wanneer wordt geconcentreerd in twee delen van de Randstad’.

Juridische stappen

LUMC is ‘uitermate teleurgesteld’ over het definitieve besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in slechts twee centra, waarvan Cahal geen deel uitmaakt, laat een woordvoerder weten. ‘Wij maken ons zorgen over de effecten van dit besluit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg voor huidige en toekomstige patiënten, voor onze zorgverleners en voor de kinderhartzorg in Nederland in het algemeen.’

UMCU Utrecht vindt dat de overheid ‘vooraf duidelijk had moeten zijn’ over de toe te passen criteria en de verdeling. Het neemt de juridische stappen samen met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Beide wijzen er in een reactie op dat ‘als het kinderhartcentrum uit Utrecht verdwijnt, ernstig zieke kinderen voor zeer gespecialiseerde en ingrijpende onderdelen van hun behandeling (moeten) reizen naar een andere locatie waar geen oncologische expertise is. Dit brengt grote risico’s met zich mee.’

Met het besluit van de minister, treedt een ‘transitieperiode’ in van tweeënhalf jaar.

Lees ook
Nieuws
  • Marieke van Twillert

    Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.