Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Eerste ‘vrije dbc’s’ zien levenslicht

1 reactie

Voor de nieuwe bekostigingsmanier van de ‘vrije dbc’ voor medisch-specialistische zorg is tot nu toe acht keer een toepassing bedacht en goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Toezichthouder NZa introduceerde per 2021 de ‘facultatieve prestatie’: een nieuwe bekostigingsvorm die zorgaanbieders en zorgverzekeraars met een contractafspraak zelf kunnen invullen als ze zorg willen leveren die niet binnen bestaande dbc’s past. De facultatieve prestatie is bedoeld voor al bestaande zorg die op een vernieuwende wijze wordt georganiseerd.

Van deze optie is dit eerste jaar door een handvol ziekenhuizen, één diagnostieklaboratorium en drie verzekeraars gebruikgemaakt. Het gaat tot nu met name om telemonitoringtrajecten. Zo zijn er vier facultatieve prestaties gemaakt rond telemonitoring van hartpatiënten met hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen of pijn op de borst. En nog eens twee voor het op afstand monitoren van astma- en COPD-patiënten.

 

Whole genome sequencing

Daarnaast is er eentje aangevraagd en goedgekeurd voor whole genome sequencing, een DNA-diagnosemethode voor onbekende tumoren die in een gespecialiseerd centrum buiten een ziekenhuis plaatsvindt. Dat dit weinig gebruikte traject nu een eigen dbc heeft, heeft als voordeel dat ziekenhuis en expertisecentrum nu geen ingewikkelde verrekeningen hoeven uit te voeren, licht senior beleidsmedewerker Edwin Stuivenwold van de NZa toe. Bovendien hoeven de hoge kosten van de weinig gebruikte methodiek dan ook niet verdisconteerd te worden over alle oncologische dbc’s. ‘Je kunt zo heel gespecialiseerde zorg vangen.’

Verder is er nog een facultatieve prestatie in het leven geroepen rond een oncologische therapie, namelijk voor infusie bij immuun-effectorceltherapie. In dit geval ging het om een ‘overbruggingsprestatie’ tot de NZa reguliere bekostiging per 2022 mogelijk maakte. Voor elke facultatieve prestatie geldt overigens dat deze uiteindelijk omgezet kan worden naar een reguliere dbc als daar landelijk behoefte aan is.

Ook lopen er nog drie aanvragen voor facultatieve prestaties, die nog moeten worden beoordeeld door de NZa. Eén daarvan heeft betrekking op oncologische diagnostiek, eentje op palliatieve zorg en eentje op diagnostiek op afstand bij atriumfibrilleren.

 

Sectoroverstijgend

Voor eerstelijnsdiagnostiek bestaat de optie al wat langer, daar is tot nu toe drie keer gebruik van gemaakt. De facultatieve prestatie is ook als mogelijkheid opgenomen in de nieuwe bekostigingssystematiek die vanaf komend jaar voor de ggz geldt. Het streven van de NZa is om op termijn ‘sectoroverstijgende’ bekostiging op deze manier te regelen.

De NZa wil met de facultatieve prestatie bijdragen aan meer passende zorg, en ruimte bieden voor lokale oplossingen. ‘Je hoopt zorg zo beter te kunnen organiseren, of zorg die niet nodig of doelmatig is te vervangen’, aldus senior beleidsmedewerker Bernard Creutzburg van de NZa. Een ‘stoer ziekenhuis of zorgverzekeraar’ zou het middel ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld ‘te kiezen voor één betaaltitel in plaats van verschillende openstaande dbc’s voor de zorg die een patiënt nodig heeft’, oppert hij. ‘Dan is het een stap naar meer populatiebekostiging.’

lees ook
Nieuws dbc medisch-specialistische zorg
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.