Laatste nieuws
Marieke van Twillert
Marieke van Twillert
1 minuut leestijd
Nieuws

Burn-out maar ook hartklachten door werkstress

1 reactie

De meest gemelde beroepsziekten betroffen vorig jaar psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers Beroepsziekten 2018 van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC, dat maandag verscheen.

De psychische beroepsziekten komen vooral voor in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. In verreweg de meeste gevallen (76,1%) gaat het over overspannenheid en burn-outverschijnselen, gevolgd door posttraumatische stressstoornis (PTSS, 10,9%) en depressie (4,5%). Het aantal absolute meldingen van psychische aandoeningen daalde overigens iets ten opzicht van voorgaande jaren.

 Dat PTSS vooral voorkomt onder veiligheidswerkers zoals bij politie, defensie en in de vervoerssector is bekend. Uit het rapport blijkt dat het evenwel ook voorkomt onder zorgverleners in de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Werknemers in zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten worden veelvuldig slachtoffer van mishandeling door cliënten, met psychische klachten tot gevolg. Van de 245 PTSS-meldingen in 2018 waren er 90 afkomstig uit de gezondheidszorg.

 Het NCvB wijst in de rapportage op het feit dat werkstress ook in overwegende mate een risicofactor voor hart- en vaatziekten kan zijn. Bedrijfsartsen zouden zich hiervan meer bewust moeten zijn. Er lijkt dan ook, zo stellen de auteurs vast, behoefte te zijn aan de ontwikkeling van een registratierichtlijn voor hart- en vaataandoeningen die door werkstress zijn veroorzaakt.

 In 2018 zijn er 3854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Uit de beroepsziekteregistratie blijkt dat beroepsziekten even vaak voorkomen bij mannen als bij vrouwen en toenemen met de leeftijd: één op de drie meldingen betreft werknemers boven de 55 jaar. De gevolgen van een beroepsziekte blijven groot voor de arbeidsparticipatie: bij 84 procent leidt de beroepsziekte tot tijdelijke en bij 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

 Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkómen, stelt het NCvB. Bij elf veelvoorkomende aandoeningen (zoals tenniselleboog en contacteczeem, maar ook burn-out) is een daling tussen de 3 en 25 procent haalbaar.

 

Lees ook

Nieuws werk beroepsziekten
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert is sinds eind 2015 journalist bij Medisch Contact. Arbeidsmarkt en internationale gezondheidszorg hebben haar speciale aandacht, maar ze volgt ook het levenseindedebat, medische technologie en internationale gezondheid. Marieke is een van de presentatoren van MC de Podcast en schrijft geregeld een bijdrage voor de rubriek Media en Cultuur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dolf Algra

  commentator, opiniemaker zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  Het belangrijkste nieuwsfeit wordt door Medisch Contact over het hoofd gezien, namelijk dat het aantal meldingen door bedrijfsartsen en/of arbodiensten niet alleen verder is gedaald, maar zelfs in vijf jaar is gehalveerd !

  Naar mijn weten is dit... een all time low. En dit stelt de hele regeling van het melden van beroepsziekten ten principale ter discussie.

  Daarnaast niet onbelangrijk - wellicht het belangrijkste (?): deze NCVB cijfers zijn niet representatief en zeggen weinig tot niets. Ik verwijs naar eerdere blogs van mijn hand daarover.

  De verhalen erom heen zijn interessant, maar de cijfermatige onderbouwing is niet representatief. Er is bijzonder veel aan te merken op zowel de cijfermatige overzichten en onderbouwing als op de methodologische verantwoording

  Helaas worden deze NCVB cijfers door veel media jaar in, jaar uit 'voor waar 'aangenomen , zoals ook uit de kop van het artikel van Medisch Contact blijkt.

  Voor de goede orde even de cijfers over de laatste vijf jaar op een rijtje:
  2018: 3854
  2017: 4619
  2016: 6270
  2015: 8073
  2014: 8423.

  Dat is een halvering in vijf jaar tijd ! En dat ondanks het feit dat een paar jaar geleden de wettelijke regelingen tav het melden van beroepsziekten zijn aangescherpt met een boetebepaling. Voorwaardelijk, want de politiek/Asscher/SZW wilden de bedrijfsartsen graag nog enige 'ruimte voor een verbetering van hun meldingsgedrag gunnen'. Want het is de politiek al jaren een doorn in het oog dat er zo weinig beroepsziekten door bedrijfsartsen/arbodiensten worden gemeld. Ondanks de wettelijke afspraken.

  Grote kans dat dit aanleiding is tot Tweede Kamer vragen.

  De hoofdconclusie van het NCVB rapport had moeten zijn dat deze regeling niet (meer) werkt en dus dat grondige heroriëntering op dit meldingssysteem noodzakelijk is. En dat is helaas oud nieuws.

  Werkend Nederland verdient een beter systeem.

  http://www.csverbindt.nl/wp-content/uploads/2016/03/Schaf-meldplicht-beroepsziekte-af-CS9.pdf 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.