Laatste nieuws
Nieuws

Bedrijfsarts worstelt met begeleiding covidwerknemer

2 reacties

Meer dan de helft van de bedrijfsartsen heeft moeite om werknemers die uitvallen vanwege covidklachten goed te begeleiden. Gebrek aan voldoende onderbouwing voor adviezen speelt hun parten, aldus voorzitter Gertjan Beens van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). De NVAB hoopt met een nog verder te ontwikkelen leidraad bedrijfsartsen toch handvatten te kunnen geven.

De NVAB hield een ledenpeiling over de belangrijkste knelpunten die bedrijfsartsen ervaren in de begeleiding van werknemers met long covid of PASC, waar ruim vierhonderd bedrijfsartsen aan meededen. Volgens Beens gaf daarbij ruim de helft aan dat ‘gebrek aan kennis over de effectieve behandeling’ het belangrijkste knelpunt was. Andere genoemde knelpunten zijn dat bedrijfsartsen moeite hebben om passend werk te vinden voor een werknemer en om af te stemmen met curatieve artsen. ‘Bedrijfsartsen krijgen nu met deze groep werknemers te maken’, aldus Beens over de reden van de peiling. ‘Curatieve artsen kunnen een patiënt nog doorverwijzen, maar een bedrijfsarts moet toch proberen om goed advies te geven. Zij willen net als andere dokters hun advies ook op evidence of ervaring kunnen baseren.’

De NVAB constateert dat dergelijke onderbouwing nog ontbreekt. De bedrijfsartsenorganisatie wijst erop dat er veel onderzoek is gedaan naar de acute fase, maar dat de fase erna nog ‘onontdekt gebied’ is. Het risico van dit gebrek aan onderbouwing voor adviseren is volgens de NVAB dat bedrijfsartsen nu te snel of eenzijdig op conditieopbouw inzetten.

Advies op maat

De NVAB adviseert bedrijfsartsen daarom om advies op maat te geven en heel goed te luisteren naar wat werknemers aangeven. Om bedrijfsartsen toch enige steun te bieden bij de begeleiding, heeft de NVAB vast de nog in ontwikkeling zijnde Leidraad voor herstel en re-integratie in het kielzog van covid-19 gepubliceerd. Daarin waarschuwt de NVAB bedrijfsartsen om al paralellen te veronderstellen met andere aandoeningen of om voorspellingen over herstelduur te doen. Zo hoopt de NVAB verkeerde begeleiding, gemiste pathologie en stigmatisering te voorkomen. Het is de bedoeling de leidraad te actualiseren zodra er meer onderzoeksresultaten beschikbaar komen. Beens: ‘Dit is een voorlopige handreiking. We willen nog inventariseren waar de kennishiaten zitten.’

In de NVAB-peiling gaven bedrijfsartsen verder aan dat zij veel variatie zien in zowel de mate als het verloop van functieherstel. En ze zien werknemers bij wie de klachten afwisselend afnemen en opvlammen. Het Longfonds meldt deze maandag dat driekwart van een groep mensen met langdurige klachten na covid-19 nog niet volledig aan het werk is vanwege die aanhoudende klachten. Dat is gebaseerd op een peiling waar een kleine 1900 mensen aan meededen.

KRO-NCRV-programma Pointer besteedt deze maandagavond aandacht aan het onderwerp, met ook een toelichting van NVAB-voorzitter Gertjan Beens, om 22.20 uur op NPO 2.

Lees ook

Nieuws covid-19 long covid
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • H.J. van Iterson en K.D. Liem

  Voorzitter en secretaris van de WAVAN, Arnhem

  Het is zorgwekkend dat vele vooral relatief jonge patiënten na een doorgemaakte COVID-19 infectie langdurige klachten van vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen en concentratieproblemen overhouden. Hierdo...or hebben ze dikwijls een langdurig ziekteverzuim. Binnen de reguliere zorg bestaat er geen effectieve behandeling voor deze post-COVID-19 klachten. Bovendien blijkt dat de aangeboden zorg vaak gefragmenteerd is. Vele patiënten voelen zich niet gehoord door de zorgverleners en krijgen geen begrip bij werkgevers en bedrijfsartsen. De wachtlijst bij de corona nazorgpoli bedraagt 2 maanden en die zal waarschijnlijk alleen maar langer worden.
  Als bestuur van de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur Nederland (WAVAN) hebben wij er al eerder op gewezen dat medische acupunctuur kan bijdragen in het herstel van deze post-COVID-19 klachten. Vele arts-acupuncturisten van onze vereniging hebben inmiddels dergelijke patiënten met succes behandeld. Daarom menen wij dat je deze mogelijkheid niet moet onthouden aan patiënten met post-COVID-19 klachten. Wij pleiten voor een multidisciplinaire aanpak, waarin plaats is voor medische acupunctuur als aanvullende behandeling. Wellicht kunnen de bedrijfsartsen deze patiënten met post-COVID-19 klachten adviseren om hulp te zoeken bij een arts-acupuncturist. Doorgaans hebben die geen lange wachtlijst, en de behandeling wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien nodig kunnen deze patiënten ook contact nemen met ons via email: info@wavan.nl.
  Zowel de patiënten als de werkgevers hebben er belang bij dat deze patiënten zo snel mogelijk herstellen en hun werkzaamheden kunnen hervatten. Gezien de ernst en de omvang van de huidige problemen lijkt het ons van belang om alle mogelijke en relatief veilige behandelingen te benutten om deze patiënten te helpen.

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Het stuk geeft m.i. wat verwarring, ook zoals het in de kranten is terecht gekomen. De worsteling van de bedrijfsarts ligt niet in de begeleiding van deze medewerkers, maar het vinden blijkbaar van "bewijs" voor het advies. Er zijn wel meer ziektebee...lden die een groot energieprobleem veroorzaken, dat is ook niet geheel evidence based te verklaren. Denk aan het verschil in herstel na een hersenschudding, na een zware bacteriële longontsteking. We hebben meer ervaring hiermee en dat maakt het "makkelijker" uit te leggen blijkbaar.
  De behandeling is niet alleen inzetten op conditie, maar vooral het leren omgaan met energiegrenzen. Goede ervaring heb ik de afgelopen periode opgedaan met begeleiding door ergotherapeuten in combinatie met fysiotherapie. We zullen samen moeten kijken naar deze groep patiënten, revalidatieartsen, longartsen. Er zijn namelijk wel overeenkomsten met ons al wel bekende beelden waarbij energiegebrek een rol speelt. Het is belangrijk om de klachten niet weg te zetten als "conditioneel" of "psychisch", het betreft een energiegebrek dat de gehele mens aangaat. Het ergste wat je kan doen is aangeven dat je de klachten niet begrijpt.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.