Laatste nieuws
Nieuws

Verenso kritisch over kwaliteitskader verpleegzorg

Plaats een reactie

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso is in grote lijnen best tevreden met het conceptkwaliteitskader dat is opgesteld door het Zorginstituut, maar plaatst er ook kanttekeningen bij. De definitieve versie wordt 9 januari verwacht.

Het kwaliteitskader beschrijft onder meer wat patiënten en naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleegzorg en wat zorgverleners en zorgorganisaties kunnen doen om de kwaliteit te verbeteren. Verenso vindt dat specialisten ouderengeneeskunde erg op de achtergrond zijn geraakt binnen organisaties voor verpleegzorg. Carrol Terleth, sinds 1 december directeur-bestuurder van Verenso, stelt dat er daarom binnen die organisaties bijvoorbeeld medische adviesraden moeten komen. Terleth: ‘De specialisten ouderengeneeskunde zitten nu in veel organisaties helemaal niet met de raad van bestuur aan tafel. Wij vinden het vreemd dat er wordt gepraat over de kwaliteit en veiligheid van de zorg, zonder artsen daarin te betrekken. In de curatieve sector, waar ik vandaan kom, is dat heel anders. Daar hebben specialisten terecht een veel sterkere positie. De medische adviesraden moeten een formele positie krijgen binnen  alle verpleeghuisorganisaties, om de communicatie tussen raden van bestuur en specialisten ouderengeneeskunde weer op gang te laten komen. Het is zonde dat de specialisten ouderengeneeskunde zich de invloedrijkere positie die ze vroeger hadden, hebben laten ontglippen.’

In het kwaliteitskader is wat Terleth betreft ook te weinig aandacht voor andere vormen van verpleegzorg dan die in het verpleeghuis. ‘Eigenlijk is het kwaliteitskader bedoeld voor zowel intra- als extramurale zorg, maar in de uitwerking gaat het alleen over verpleeghuiszorg. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut lijkt gelukkig wél geluisterd te hebben naar deze kritiek en zal de veldpartijen opdracht geven dit jaar zelf een kwaliteitsnorm voor de extramurale verpleegzorg te ontwikkelen. Als vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde gaan we daar graag mee aan de slag en ik denk de andere veldpartijen ook. Specialisten ouderengeneeskunde zijn nog veel te weinig betrokken bij extramurale zorg, terwijl er heel veel ontwikkelingen zijn. Denk aan kleinschalige woonvormen voor ouderen op basis van het persoonsgebonden budget; daar zou altijd een specialist ouderengeneeskunde bij betrokken moeten zijn, maar dat is vaak niet het geval.’

Andere kritiekpunten van Verenso op het kwaliteitskader zijn dat de administratieve last dreigt toe te nemen – doordat er te gedetailleerde en te veel kwaliteitsregistraties worden gevraagd – en dat sommige voorstellen strijdig zijn met de huidige richtlijnen en veldnormen, al benadrukt de vereniging dat dat wel ‘onbedoeld’ zal zijn. Verder vindt Verenso dat er te weinig aandacht is voor de positie van het medisch dossier, dat er een elektronisch cliëntendossier moet komen en dat er veel meer aandacht – in de vorm van tijd en geld – nodig is voor verplichte nascholing van onder meer verpleegkundigen en verzorgenden.

Lees ook
Nieuws kwaliteit verpleeghuizen specialisten ouderengeneeskunde
  • Simone Paauw

    Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.