Laatste nieuws
Irene Mathijssen
3 minuten leestijd
kwaliteit

Veilige cosmetische chirurgie is het doel

1 reactie

Plastisch chirurgen willen geen monopolie, wel hogere kwaliteit

Verkeerd uitgevoerde cosmetische ingrepen kunnen veel leed veroorzaken bij patiënten. Dat is de reden dat plastisch chirurgen hoge kwaliteitseisen stellen. Het verwijt dat ze alleenheerser willen zijn in deze lucratieve markt, is onterecht.

In de leidraad ‘Plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken’ (zie www.nvpc.nl) van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) worden criteria gegeven waaraan een kliniek, een plastisch chirurg en het behandeltraject moeten voldoen om kwaliteit en veiligheid van esthetische behandelingen te garanderen. De NVPC en Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) vonden het noodzakelijk om deze regelgeving te maken, aangezien plastisch chirurgen veelvuldig worden geconfronteerd met complicaties die ontstaan door ondeskundig uitgevoerde behandelingen. De wet geeft namelijk geen enkele basis voor kwaliteitsborging.
Als wetenschappelijke vereniging kun je uiteraard alleen maar regelgeving maken voor je eigen leden. Om die reden wordt er in de NVPC-leidraad alleen over plastisch chirurgen gesproken. Aangezien er veel meer partijen actief zijn in dit vakgebied, variërend van niet-artsen tot basisartsen, huisartsen en diverse medisch specialisten, is de leidraad aan alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten voorgelegd met het voorstel om deze aan te passen voor de eigen beroepsgroep. De intentie van de NVPC is dus dat de leidraad zal fungeren als blauwdruk voor alle andere medisch specialisten. Het hardnekkige verwijt van buitenstaanders dat de leidraad een middel van de plastisch chirurgen is om een monopoliepositie voor de esthetische chirurgie te bewerkstelligen, is hiermee aantoonbaar onjuist (zie het artikel Strijd om de cosmetische markt, MC 19/2012: 1142).

Misleidende namen
De NVPC en NVEPC hebben wel een uitgesproken mening over wie cosmetische chirurgie mogen uitvoeren. Chirurgische cosmetische ingrepen dienen voorbehouden te zijn aan specialisten met een chirurgische opleiding én aantoonbare scholing, nascholing en toetsing in de esthetische chirurgie. Niet-chirurgische cosmetische behandelingen vereisen eveneens opleiding en toetsing, omdat ook die tot ernstige complicaties kunnen leiden indien ze onjuist worden uitgevoerd.

De NVPC en NVEPC vinden het een positieve ontwikkeling dat de basisartsen verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) het voornemen hebben om zich op kwaliteit te onderscheiden door het opzetten van een opleidingsprogramma, inclusief nascholing en visitatie. De NVCG heeft een verzoek gedaan om hierin gezamenlijk op te trekken en daar is positief op gereageerd.
De NVPC en NVEPC strijden voor kwaliteit en veiligheid en tegen misleiding van patiënten. Iedere arts moet eerlijk en duidelijk zijn over zijn titel en deskundigheid. Het is juridisch niet toegestaan aan basisartsen om de term ‘cosmetisch chirurg’ te gebruiken, aangezien zij niet zijn opgeleid tot chirurg. Het is ook misleidend, omdat de term bij de patiënt de indruk wekt dat de betreffende arts een plastisch chirurg is, wat vrijwel nooit het geval is.

In dat kader is er kritiek te plaatsen bij de naam van de vereniging die Robert Boonen, basisarts, heeft opgericht: Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie. En ook de naam Werkgroep Plastische Aangezichtschirurgie (WPAC) is misleidend, omdat het hier gaat om kno-artsen, niet om plastische chirurgen. ‘Esthetische aangezichtschirurgie’ zou derhalve een betere benaming zijn.

Lage standaard
In januari 2010 kwam vanuit Oostenrijk het voorstel om te komen tot een Europese norm voor esthetische behandelingen. Het verzoek werd vervolgens door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) aan zoveel mogelijk belanghebbende partijen voorgelegd. Naast de NVPC en de NVEPC nemen vele andere partijen die cosmetische ingrepen uitvoeren hierin deel. Deze partijen moeten nu binnen de NEN-werkgroep tot consensus komen over de inhoudelijke zaken.

Het is vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid zeer te betreuren dat een aantal eisen uit de leidraad ‘Plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken’ niet door de meerderheid van de deelnemers van de werkgroep worden gedragen. Zo is er geen overeenkomst bereikt over de eisen waaraan een behandelruimte moet voldoen, over het verbieden van gratis consulten en een beleid om zo min mogelijk reclame voor esthetische behandelingen te maken.

Het ziet er naar uit dat er een lage standaard van kwaliteits- en veiligheidseisen zal voortkomen uit de NEN werkgroep. Desondanks blijft de NVPC staan voor de hoge eisen die zij stelt aan haar leden zoals gedefinieerd in de leidraad. Kwaliteit en veiligheid van de patiënt staan voorop en esthetische chirurgie dient identieke eisen te kennen als medisch noodzakelijke behandelingen. Wij hopen dan ook dat de leidraad alsnog een brede implementatie zal krijgen binnen de wetenschappelijke verenigingen. Tenslotte is zowel patiënt als behandelaar gebaat bij een hoge standaard van zorg.

Namens de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC),
Irene Mathijssen, plastisch chirurg en voorzitter NVPC

Correspondentieadres: i.mathijssen@erasmusmc.nl
c.c.: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeld.


Meer lezen:
kwaliteit plastische chirurgie NVPC cosmetische chirurgie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R. Boonen

  arts voor flebologie en cosmetische chirurgie, Rotterdam

  Mw. Mathijssen en de NVPC en NVEPC mogen een uitgesproken mening hebben over wie cosmetische chirurgie in ons lang mag uitvoeren en wie niet. Immers iedereen heeft in dit land recht op zijn eigen mening en mag deze naar anderen ventileren. Alleen w...at niet mag is die mening aan anderen opleggen. Daar hebben we namelijk de wetgever voor. Dat schijnt men zich binnen de NVPC en de NVEPC nog steeds niet te beseffen! Het gevolg is dat zij collega’s andere artsen/specialisten blijven lastigvallen met hun regels, waarden en normen. Alsof die nog niet in de wet zijn vastgelegd!
  Voorts wordt de lezer door mw Mathijssen op het verkeerde been gezet door misleidende suggesties. Met de informatie dat artsen verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) het voornemen hebben om zich op kwaliteit te onderscheiden door het opzetten van een opleidingsprogramma, inclusief nascholing en visitatie, wordt de schijn gewekt, alsof zij dit initiatief genomen hebben. Op zich is dit een uitstekend initiatief, maar dit is echter ontstaan binnen de NEN, te weten de normcommissie esthetische chirurgie. Tijdens een vergadering van deze commissie is de wens uitgesproken om met alle beroepsverenigingen te onderzoeken of een opleidingsprogramma wenselijk zou zijn. De NVPC alsook alle andere beroepsverenigingen die bij deze vergadering aanwezig waren hebben hier positief op gereageerd, ook de NVVCC.
  Mw Mathijssen negeert de NVVCC, alsof die hierin niet betrokken is en niet mee zou willen werken aan een dergelijke kwaliteitsslag. Integendeel. De NVVCC wil hier zeker aan meewerken, maar wel op een zodanige manier dat men (lees de NVPC) hiermee niet opnieuw een instrument ontwikkelt om het andere artsen onmogelijk te maken hun vak nog uit te oefenen. Dat de NVVCC misleidend zou zijn slaat kant nog wal. Immers leden van de NVVCC doen chirurgische verrichtingen, en dat willen zij graag uitdragen. De vereniging staat open voor KNO-artsen, artsen, dermatologen, plastisch chirurgen, oogartsen etc. Er is niets wat er op wijst dat onze leden zich anders voordoen dan ze zijn. Hoe mw Mathijssen ertoe komt dat leden van de NVVCC zich voor zouden willen doen als plastisch chirurg is mij een raadsel. Een oogarts of KNO-arts gaat zich ook niet uitgeven voor een dermatoloog en vice versa? Ik vraag mij hier af of mw Mathijssen zelf wel een goed beeld heeft van de cosmetische markt, hoe deze markt in elkaar zit, en wie hierin actief zijn. Als KNO-artsen zich willen profileren als de WPAC, dan is het niet aan mw Mathijssen te bepalen hoe KNO-artsen zich dienen te profileren. Dit kunnen zij zelf bepalen. Hetzelfde geld voor de NVVCC!

  Mw Mathijssen stelt dat plastisch chirurgen veelvuldig worden geconfronteerd met complicaties die ontstaan door ondeskundig uitgevoerde behandelingen. Hiervoor ontbreekt elk bewijs, dan wel grondslag. Ik ga er dan maar van uit dat zij hier complicaties mee bedoelt die er binnen de eigen beroepsgroep (NVPC) worden veroorzaakt. In mijn vorige commentaar op het artikel Strijd om de cosmetische markt, MC 19/2012: 1142… heb ik met uitgebreide referenties toegelicht dat er meer complicaties bij plastisch chirurgen worden veroorzaakt dan bij andere beroepsgroepen.

  Voorts heb ik in mijn eerdere commentaar op het artikel Strijd om de cosmetische markt, MC 19/2012: 1142 … laten weten liever met rust gelaten te worden door de concurrent (lees NVPC). Dat meerderen hier zo over denken bewijst de reactie van de UEMS op de standard Aesthetic Surgery, welke op initiatief van de plastisch chirurgen in Europa nu ontwikkeld wordt.
  Ik citeer uit de brief van 22 mei 2012 , gericht aan de CEN:

  “”Since its creation in 1958, the UEMS has worked to promote patient safety and
  the quality of care through the development of guidelines and standards of medical training and high
  quality medical care across Europe. With a current membership of 35 countries the UEMS brings
  together approximately 1.4 million medical specialists in Europe.
  On the basis of a decision taken by the UEMS Council at its meeting in Brussels held on 21st April
  2012, we hereby express our strong opposition to the CEN project on defining standards in Aesthetic
  Surgery. In addition, we vehemently protest against the use of our organisation’s name in any
  document related to the afore-mentioned project.
  We wish to inform you formally that the UEMS will not collaborate with the CEN in any aspect of this
  project. Specifically, this includes the creation of any regulation or standard whatsoever related to
  any medical act, professional duties and/or obligations as well as training and CME/CPD for medical
  specialists””

  De conclusie die men hieruit kan trekken is dat alle specialisten in Europa, verenigd binnen de UEMS, niet zitten te wachten op dit initiatief van de plastisch chirurgen.
  Dat wil niet zeggen dat patiëntveiligheid, en kwaliteit van zorg niet belangrijk is, integendeel! Ik feliciteer mw Mathijssen en de NVPC met het initiatief om binnen hun vereniging de standaard van kwaliteits- en veiligheidseisen te definiëren.
  Wanneer gezonde concurrentie mogelijk blijft, zonder dat de markt verdeeld en beheerst wordt door een bepaalde beroepsgroep, zal iedere dokter strijden om de gunst van de patiënt. Dat kan alleen maar wanneer men de beste zorg levert. Ik wens iedereen veel succes toe met dit streven.
  In vervolg op dit commentaar en mijn commentaar op 16-05-2012 13:42 naar aanleiding van het artikel Strijd om de cosmetische markt, MC 19/2012: 1142 zou ik tegen mw Matthijssen en haar vakgenoten willen zeggen : verbeter de wereld maar.. begin bij uzelf.

  De geschiedenis laat inmiddels zien dat plastisch chirurgen veelvuldig de media opzoeken om uiteindelijk hun zin (lees: de controle over deze markt) te krijgen. Het zou hen sieren om niet maar lukraak ongefundeerde uitspraken te doen, echter deze te onderbouwen met feiten.

  Met vriendelijke groet,
  Robert Boonen

  Polikliniek de Blaak
  Tel. 010 - 4114044


 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.