Laatste nieuws
Nieuws

Treant sluit kinderafdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen

2 reacties

Vanwege een nijpend tekort aan kinderartsen wil Treant Zorggroep vanaf het najaar alle klinische verloskundige en klinische kindergeneeskunde zorg concentreren in Emmen.

Het voorgenomen besluit moet nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht. Bedoeling is om het besluit voor de zomer te accorderen. De personele consequenties worden momenteel in kaart gebracht.

Consequentie is dat de ziekenhuislocaties in Hoogeveen (Bethesda) en Stadskanaal (Refaja) niet langer klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zullen bieden.

De ziekenhuisgroep voert het tekort aan kinderartsen aan als reden en noemt het een ‘duivels dilemma’. ‘Er zijn momenteel te weinig kinderartsen om de benodigde diensten op een verantwoorde manier voor langere tijd op meerdere locaties te kunnen draaien.’

Treant kampt al langer met een tekort aan kinderartsen. Volgens een woordvoerder is de afgelopen maanden alles in het werk gesteld om extra specialisten aan te trekken. ‘We hebben overal geadverteerd, in het buitenland gezocht, onze contacten ingeschakeld en kenbaar gemaakt dat we vacatures hebben. Het heeft geleid tot één nieuwe kinderarts. Dat is niet genoeg.’ Concreet zou het gaan om ongeveer acht extra kinderartsen (5 á 6 fte) om de zorg op drie locaties te garanderen.

De ziekenhuisgroep heeft de afgelopen periode een aantal scenario’s besproken met de vakgroepen gynaecologie en kindergeneeskunde, verloskundigen, verpleegkundigen en het management. Uiteindelijk is gekozen voor ‘concentratie van deze zorg op één locatie’. De capaciteit van de locatie Emmen is het grootst en heeft de meeste faciliteiten. Bovendien zijn de aanrijtijden in Emmen korter. Patiënten kunnen op de locaties in Stadskanaal en Hoogeveen nog wel terecht voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde.

De raad van bestuur ziet concentratie als enige verantwoorde oplossing en zegt te kiezen voor ‘veiligheid en duidelijkheid’. ‘Onze patiënten moeten kunnen vertrouwen op fitte artsen. Nog erger dan het sluiten van afdelingen is onverantwoorde risico’s lopen’, zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel in een verklaring. ‘Hoe spijtig het ook is om afdelingen te moeten sluiten, het leveren van kwalitatief goede zorg blijft het belangrijkst.’

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea heeft de Treant Zorggroep in het Dagblad van het Noorden ‘dringend verzocht’ de verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen niet te sluiten en het besluit in ieder geval uit te stellen. Volgens Zilveren Kruis is het niet nodig om nu al zo’n vergaand besluit te nemen. De zorgverzekeraar denkt dat andere alternatieven het onderzoeken waard zijn, onder meer samenwerking met andere ziekenhuizen. Bestuursvoorzitter Van de Wiel noemt de reactie van Zilveren Kruis ‘tendentieus’. ‘Er wordt gesuggereerd dat je 8,8 kinderartsen nodig hebt om klinische verloskunde op drie locaties open te houden. Daarbij gaat de zorgverzekeraar er gemakshalve aan voorbij dat er ook nog kinderartsen nodig zijn voor 14.000 polibezoeken en 2350 opnames van kinderen per jaar. Om deze zorg te kunnen bieden hebben we meer dan 8,8 kinderartsen nodig.’

Zorgverzekeraar Menzis zegt op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en ‘in gesprek’ te zijn met het ziekenhuis.

Lees ook:

Nieuws gynaecologie kindergeneeskunde Treant
 • Marieke van Twillert

  Marieke van Twillert werkt als journalist voor Medisch Contact. Arbeidsmarkt, levenseinde en e-health hebben haar speciale aandacht.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G. Anholts

  huisarts, Zuidwolde

  Open brief aan de minister

  Geachte heer Bruins,

  Goede zorg voor iedereen, op de juiste plek, op het juiste moment. Uw favoriete zin uit het regeerakkoord.

  Recent is een voorgenomen besluit genomen om de klinische verloskunde en kindergeneesk...unde te concentreren in Emmen vanwege het gebrek aan kinderartsen. Dat zou inhouden dat deze zorg verdwijnt in Hoogeveen en Stadskanaal. Dit besluit houdt de gemoederen nogal bezig, ook die van mij. Dagelijks heb ik gesprekken met collega huisartsen en verloskundigen over situaties dat het erom spande en specialistische zorg geen moment langer had moeten duren.

  Een lokaal probleem dat je lokaal moet oplossen zou je kunnen denken. Ik ben echter van mening dat het niet gaat om een probleem dat lokaal op te lossen is. Artsen, zowel specialisten als huisartsen zijn erg lastig aan te trekken naar het noorden en noordoosten van het land. De consequenties zijn groot. Zorg verder weg, niet altijd op het juiste moment en kostenverhogend voor de patiënt.

  Iedere burger is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Dan heeft iedere burger recht op dezelfde basale zorg, toch?

  De overheid investeert financieel gezien veel in de opleiding tot arts en specialist.. Nu mag iedere arts gaan en staan waar hij of zij maar wil. Zou je in tijden of situaties van schaarste niet een beroep kunnen of moeten doen op artsen om zorg te verlenen op plekken waar deze nodig is? Een soort zorgplicht vergelijkbaar met dienstplicht?

  Het gegeven dat er in den lande voldoende artsen zijn, maar niet beschikbaar voor regio’s met krapte en dientengevolge een verschraling van de zorg en reële gezondheidsrisico’s voor de burger vind ik onverteerbaar. Er kan dan geen sprake meer zijn van goede zorg, noch van zorg op de goede plek, noch op het juiste moment en zeker niet voor iedereen.

  Hoogachtend,

  Greet Anholts, huisarts Zuidwolde

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  Ik verbaas me er over dat zich er nog iemand over verbaast. Het is niets nieuws. Als er tekorten zijn, zoals nu vast ook wel het geval zal zijn, vreet het grote ziekenhuis de kleintjes op. Dat is de afgelopen 20 jaar overal gebeurd waar er gefuseerd ...werd. Wie als klein ziekenhuis een fusie ingaat met de illusie dat het ziekenhuis op volle sterkte zal blijven functioneren, is hopeloos naïef of oliedom.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.