Laatste nieuws
Achter het nieuws

‘Tel ook de complementaire zorg mee voor herregistratie’

4 reacties
Getty Images
Getty Images

De herregistratie van basisartsen staat voor de deur. De Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde proberen álle gewerkte uren mee te laten tellen.

Het is onterecht dat niet-reguliere behandelwijzen, zoals homeopathie en acupunctuur, niet meetellen voor de herregistratie. Dat vinden de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) en de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Zij spanden een rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden, maar kregen geen gelijk van de rechter. De twee verenigingen besloten vorige week in hoger beroep te gaan, want, zegt AVIG-bestuurslid Frans Kusse: ‘We vechten niet alleen voor onze beroepsgroep, maar ook voor ruim een miljoen patiënten die straks mogelijk hun dokter kwijt zijn.’

Beoordelingskader

Waar gaat het precies over? Na hun afstuderen worden artsen als basisarts geregistreerd in het BIG-register. Sinds 2012 is deze registratie niet meer voor het leven, maar moeten basis- en profielartsen zich elke vijf jaar herregistreren. Voor medisch specialisten en huisartsen geldt al veel langer dat zij zich elke vijf jaar moeten herregistreren. Na uitstel van één jaar, is de eerste lichting basis- en profielartsen met ingang van het nieuwe jaar aan de beurt. Kort gezegd kunnen artsen zich herregistreren als ze voldoende uren werkervaring hebben in de individuele gezondheidszorg. Of als ze slagen voor een speciaal voor de herregistratie door de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) en VUmc ontwikkeld scholings- en toetsprogramma.

Lange tijd waren er veel onduidelijkheden over de precieze werkervaringseisen – vandaar het uitstel. Maar in 2016 verscheen een beoordelingskader, opgesteld door het CIBG (dat de BIG-registraties doet), waarin de voorwaarden staan opgeschreven. Kort samengevat moeten artsen in vijf jaar 2080 uur, ongeveer één dag per week, hebben gewerkt in de individuele gezondheidszorg – met patiëntencontacten dus. Alleen uren die passen binnen het deskundigheidsgebied waarvoor iemand is geregistreerd tellen mee. En werkuren buiten de reguliere zorgverlening, bijvoorbeeld in de homeopathie of acupunctuur, of andere interventies en therapieën, tellen niet mee.

Onterecht

John Lie van de NAAV en Frans Kusse (AVIG) vinden het onterecht dat deze bepaling is opgenomen in het beoordelingskader. Kusse: ‘Het BIG-register gaat in essentie om de kwaliteit van geneeskundige zorg en in de letter van de wet wordt er geen onderscheid gemaakt tussen artsen die zich met reguliere of niet-reguliere zorg bezighouden. Als een arts tijdens een homeopathische behandeling een fout maakt, valt hij gewoon onder het tuchtrecht. Onderscheid wordt alleen gemaakt in het beoordelingskader. Wij vinden dat we geneeskundige zorg bieden, dat we zorg leveren die het best is voor de patiënt en deze daar niet mee schaden. Volledig naar de eed van Hippocrates. Heel principieel zeggen we dus dat álle zorg die wij leveren, meegeteld moet worden voor de herregistratie.’

Wij vinden dat we geneeskundige zorg bieden

NAAV-bestuurder Lie vult aan: ‘Wij vinden dat minister Schippers onrechtmatig handelt door niet alle artsen gelijk te behandelen. We denken dat ze bovendien helemaal niet bevoegd is om te bepalen dat de niet-reguliere behandelvormen niet meetellen.’ Kusse: ‘Het gaat hier om een particuliere mening van Schippers, zonder wetenschappelijke basis.’

De rechter is het met de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging en de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde eens dat in de Wet BIG geen onderscheid wordt gemaakt en dat ook niet-reguliere geneeswijzen onder de geneeskunst vallen. Maar de rechter geeft de twee artsenverenigingen óngelijk over het meetellen van de uren voor de herregistratie. Ook is minister Schipper wat de rechter betreft wél bevoegd om het onderscheid te maken in het beoordelingskader. Dit sluit aan bij het door de beroepsgroep, in een standpunt van de KNMG omschreven, gemaakt onderscheid, zo staat in de uitspraak van de rechter.

Consequenties

Naar de consequenties voor de leden en voor de verenigingen zelf is het nog gissen. Voor beide verenigingen is BIG-registratie als arts nodig. De AVIG heeft driehonderd leden, van wie de meeste complementair werken, vertelt Kusse. ‘Als bestuur proberen we boven water te krijgen welke leden problemen krijgen met hun herregistratie. Ik denk dat het geen grote groep is, al heb ik enkele signalen gekregen van leden die op het randje zitten. Of die toch al wilden stoppen. We zijn in de afgelopen jaren vaak in bespreking geweest met het ministerie van VWS. We hebben de toezegging gehad dat alléén de niet-reguliere handelingen niet meetellen in de urenverantwoording. Alles om de behandeling heen, zoals de anamnese, lichamelijk onderzoek en het stellen van een diagnose, is gewone, reguliere zorg. Niet anders dan bij andere artsen. Dus als je méér dan een dag per week hebt gewerkt – en je administratie goed hebt bijgehouden – zou de herregistratie geen probleem moeten vormen. Maar het is slechts een mondelinge afspraak, dus ik hoop dat de leden niet alsnog voor een verrassing komen te staan.’

De NAAV heeft 190 leden. Ongeveer 60 procent van de leden werkt naast de acupunctuurpraktijk ook in de reguliere zorg, vertelt bestuurslid Lie. ‘Ik verwacht dat zij geen problemen gaan ondervinden met de herregistratie. Er zijn ook leden die, anticiperend op de herregistratie, regulier werk zijn gaan doen. Ik ken bijvoorbeeld enkele leden die de opleiding voor bedrijfsgeneeskunde zijn gaan doen en er zijn een paar leden gaan promoveren.’

Ook Lie denkt dat alle patiëntcontacten buiten de acupunctuurbehandeling zelf zullen meetellen en dat de meeste leden geen problemen krijgen met de herregistratie. Toch verwacht hij dat het verloop binnen de vereniging aankomend jaar twee tot drie keer groter zal zijn dan normaal. Lie: ‘In een normaal jaar is het verloop van nieuwe en opzeggende leden 5 tot 10 procent. Aankomend jaar verwachten we meer leden te verliezen. Ik denk ook dat er leden zullen zijn die zelf het bijltje erbij neergooien. Die eigenlijk al met pensioen zijn en die die herregistratie niet meer zo nodig vinden.’

Profielartsen

Overigens zijn het niet alleen de complementair werkende artsen die mogelijk niet kunnen voldoen aan de vereisten voor de herregistratie, zo bevestigt de KNMG. Buiten artsen die door ziekte en omstandigheden niet aan de urennorm kunnen voldoen, zijn er ook profielartsen KNMG, voor wie de registratie in het KNMG-profielregister – in tegenstelling tot het specialistenregister – niet voldoende is voor herregistratie. Daardoor kunnen profielartsen die geen patiëntgebonden, of daarmee gelijkgestelde, uren maken mogelijk niet in aanmerking komen voor herregistratie. Dat zijn bijvoorbeeld artsen die beleids- of advieswerk doen bij een verzekeringsmaatschappij of de inspectie. Daarnaast kan het, volgens een woordvoerder van de KNMG, bijvoorbeeld voor tropenartsen die vijf jaar in het buitenland hebben gezeten, moeilijk zijn om aan te tonen hoeveel uur er is gewerkt.

Artsen die niet genoeg hebben gewerkt of van wie de uren niet voldoen aan de vereisten, kunnen zich herregistreren na het volgen van een scholings- en toetsprogramma dat is opgezet door de NFU en VUmc. Op dit moment volgen 222 mensen deze scholing.

lees ook:

Lees verder:

Uitspraak rechtbank

Beoordelingskader artsen

KNMG Standpunt De arts en niet-reguliere behandelwijzen

Download dit artikel (pdf)

Achter het nieuws acupunctuur
 • Simone Paauw

  Simone Paauw (1978) deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen

  @Kusse: Wat een kortzichtige en onwaarschijnlijk beperkte weergave van de werkelijkheid. U mag best even vermelden dat de meta-analyses over complementaire geneeskunde voor het overgrote deel gingen over "kleine kwalen". Dat ligt voor de reguliere ge...neeskunde toch iets anders. Geen wonder dat complementaire geneeskunde minder kwalijke bijwerkingen heeft aangezien het geen effect heeft behalve het placebo-effect.

  Ik hoop maar dat u eenzelfde arts treft als u zelf bent als u een ernstige aandoening onder de leden blijkt te hebben. Mijn ervaring is dat complementaire en alternatieve artsen zo snel als hun beentjes ze kunnen dragen naar een "normale" dokter rennen zodra ze iets ernstigs blijken te hebben. Niet zelden is het vertrouwen in hun eigen capriolen dan toch net iets minder dan ze ons wijs willen maken.

 • C.N.M. (Cees) Renckens

  vrouwenarts n.p., HOORN NH Nederland

  Aan het onbeperkt gerechtigd zijn de artsentitel te voeren van alternatief praktiserende basisartsen komt eindelijk een einde. Van de plm. 1200 praktiserende alternatieve artsen, meestal basisartsen, zullen er naar de verwachting van het Platform Int...egrale Gezondheidszorg de komende jaren zo'n 1000 uit het BIG-register verwijderd worden. De NAAV en AVIG zijn minder pessimistisch, maar hebben toch via de rechter getracht deze bedreiging tegen te houden, welke opzet mislukte. In MC van 7 september melden acupuncturist Lie en homeopaat Kusse dat zij in hoger beroep zullen gaan. Ze vinden dat ‘complementaire geneeskunde’ ook tot het domein van de geneeskunst behoort. Ook beweren zij dat zij met VWS hebben afgesproken dat zij bij de eis inzake de minimaal te werken uren de tijd besteed aan ‘anamnese, lichamelijk onderzoek en het stellen van een diagnose’ als reguliere uren mogen meetellen. Zij beweren dat die onderdelen volkomen regulier zijn, maar dat is natuurlijk ver bezijden de waarheid: de acupuncturist kijkt naar de tong, voelt de pols op 12 plaatsen en meent soms in de oorschelp een homunculus waar te nemen, terwijl de homeopathische anamnese (‘Bent u bang voor onweer? Houd u van hartig?’) met zijn geneesmiddelbeelden voor reguliere artsen eerder een bron van vermaak is dan dat zij in de verste verte gelijkenis vertoont met de reguliere anamnese. Gelukkig staat deze beweerde toezegging van VWS niet in de wet, want anders zou elke alternatieve arts, die twee dagen per week werkt en 50% van zijn patiëntencontact als ’regulier’ wegzet gewoon zijn artsentitel kunnen behouden. Dat zou absoluut schandalig zijn. • Frans Kusse

  Arts voor integrale geneeskunde, Amsterdam

  Beste collega Ossekoppele,

  De feiten liggen anders dan u meent.
  In het algemeen kan gesteld worden dat het bewijs voor de effectiviteit van CAM (Complementary and Alternative Medicine) niet veel onderdoet voor dat van regulier. Een analyse van de... Cochrane database (2004) van alle meta-analyses toonde dat 37,2% van de CAM-onderzoeken positief was en 44,4% van de reguliere onderzoeken.(1) Daarentegen bleek slechts bij 0,69% van de CAM-onderzoeken een schadelijk effect terwijl bij 7% van de reguliere onderzoeken een schadelijk effect werd gevonden.(2) Uit onderzoek blijkt verder dat als huisartsen een van de eerste drie therapieën toepassen, dat al meer dan 10% besparing geeft.(3)

  1. Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public (2005). 5 State of Emerging Evidence on CAM: Cochrane Review Evidence for CAM. Complementary and Alternative Medicine in the United States. Washington DC: The National Academies Press.pp.135–136.ISBN 978-0-309-09270-8.
  2. El Dib RP, Atallah AN, Andriolo RB (2007). Mapping the Cochrane evidence for decision making in healthcare. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13:689–692.
  3. Kooreman P en Baars EW (2014) Complementair werkende huisartsen en de kosten van de zorg, ESB Gezondheidszorg 99: 90-92


 • R.Ossekoppele

  internist-allergoloog, Hengelo

  Citaat uit dit artikel: John Lie van de NAAV en Frans Kusse (AVIG) vinden het onterecht dat deze bepaling is opgenomen in het beoordelingskader (...).
  "We denken dat ze bovendien helemaal niet bevoegd is om te bepalen dat de niet-reguliere behand...elvormen niet meetellen.’ Kusse: ‘Het gaat hier om een particuliere mening van Schippers, zonder wetenschappelijke basis.’"

  Vreemd dat nu als argument gebruikt wordt, dat minister van gezondheidszorg "zonder wetenschappelijke basis" haar particuliere mening als basis gebruikt voor haar beslissling.
  Dus de minister wordt van een aantal zaken tegelijk beticht:
  1. ze gebruikt haar particuliere mening als basis van haar beleid;
  2. ze baseert zich niet op wetenschappelijk bewijs;
  3. De minister van gezondheidszorg geen bevoegdheid hebben om hier een beslissing over te nemen, dus begeeft ze zich op verkeerd terrein?

  Gelukkig denkt de rechter hier anders over.
  Ad 1. Deze opmerking is zeer suggestief, bijna manipulatief.
  Ad 2. Terwijl de alternatieve en complementaire geneeskunde zelf een wetenschappelijke basis ontbeert.......

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.