Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd

Stille tocht voor Nico Tromp

14 reacties

Een comité dat onder meer bestaat uit een van de assistentes van Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn, organiseert een stille tocht om steun te betuigen aan wijlen Nico Tromp.

Volgens assistente Sonja Blokker-Tesselaar zijn de resultaten van het onderzoeksrapport over de handelwijze van huisarts Tromp in Tuitjenhorn ingeslagen als een bom. Velen zouden vol ongeloof hebben kennisgenomen van de conclusies uit het rapport. Volgens haar is de huisarts in de ogen van zijn patiënten een held en verdient hij eerherstel en een standbeeld.

De stille tocht wordt gehouden op vrijdag 17 april om 19.00 uur en start bij het gemeentehuis aan de Oostwal in Tuitjenhorn. Het organiserend comité hoopt dat er ook veel collega-artsen aan de stille tocht zullen meedoen.

Simone Paauw

Lees ook:

 

Beeld: iStock
Beeld: iStock
Tuitjenhorn huisartsen
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Dr. Charles de Beus

  cardioloog niet praktiserend, Heiloo

  Als oud plattelandshuisarts en gepensioneerd cardioloog in Alkmaar ben ik betrokken bij de praktijk van huisarts Tromp.
  De belangrijkste kritiek op de handelswijze van Tromp is dat hij een veel te hoge dosis morfine heeft toegediend. Bij zijn termin...ale patiënt was de circulatie zeer slecht, gezien de lijkvlekken aan de benen. Eerder heeft Tromp waarschijnlijk meerdere malen morfine gegeven ,waardoor ook minder effect is te verwachten bij de intramusculaire toediening. De morfine werd niet alleen voor de pijn ,maar ook voor de stikkende benauwdheid gegeven.
  Deze heftig benauwde patiënt vroeg om acuut ingrijpen, waardoor er geen tijd was voor intercollegiaal overleg. Tromp wilde de patiënt zo snel mogelijk helpen en zijn toestand dragelijk maken.
  Dat de patiënt kort daarop overleed, is Tromp niet aan te rekenen. Waarschijnlijk heeft hij daarmee de patiënt zelfs ook naar zijn wens geholpen. De familie was en is hem in ieder geval daarvoor dankbaar.
  Dat de coassistente heftig reageerde is invoelbaar; misschien was het de eerste keer dat zij zo’n situatie meemaakte.
  Onbegrijpelijk is dat de huisartsenopleider geheel op haar verhaal afging, zonder contact op te nemen met de huisarts. De opleider veronderstelde dat hier sprake was van moord en schakelde het OM in met alle gevolgen van dien.
  Het grootste gedeelte van het rapport is een verdediging van de handelswijze van het AMC en het OM.
  Enig begrip voor de situatie waarin de huisarts zich bevond ontbreekt. Het is de vraag of huisartsen of anderen, die betrokken zijn bij patiëntenzorg, gehoord zijn voor het rapport. Hierdoor is het rapport een afstandelijk ,bureaucratische veroordeling, die bij velen – zeker bij de familie – ernstige schade heeft aangericht. De stille tocht in Tuitjenhorn getuigt hiervan.

 • M.G.P. Huber

  huisarts, Groningen Nederland

  De stille tocht als protest tegen het rapport van de commissie Tuitjenhorn was indrukwekkend.
  Waar inspectie en O.M. meenden op jacht te moeten gaan naar een seriemoordenaar, liet de gemeenschap zien hoezeer zij van hun dorpsdokter hielden: een einde...loze stoet burgers en overal de vlag halfstok. De kerkklokken beierden en de pastoor hield een mooie toespraak: Kon het niet anders instanties? Waarom in het donker met 15 man politie gekomen? Was dat nodig op die manier? Kan het misschien zijn dat het juist deze aanpak was die de aanleiding gaf tot de zelfdoding van Nico? Die vragen willen we nog altijd beantwoord zien.

 • E.K. Fogelberg

  kaderhuisarts ptz scenarts, ZOETERWOUDE Nederland

  Mijn deelname aan de stille tocht werd verhinderd door persoonlijke omstandigheden. Hier thuis in stilte, dacht ik aan de radeloosheid van onze collega Nico Tromp, zijn eenzaamheid. In herinnering dacht ik aan mijn medische fouten, aan het kerkhof va...n mijn praktijk.Ik kreeg de kans om tot verzoening te komen, met die anderen en met mijzelf; Nico niet.

 • M.G.P. Huber

  huisarts, Groningen Nederland

  Stuitend, dat er geen woord van excuus is gekomen, noch van het huisartseninstituut, noch van de IGZ, noch van het OM, dat zij in hun heksenjacht de menselijke maat kwijt waren.

 • M. den Hartog

  Internist-nefroloog., Wageningen Nederland

  Hoewel ik neig tot terughoudendheid met mijn oordeel omdat mij natuurlijk niet alle details bekend zijn, overheerst het gevoel van onbegrip over het oordeel van de commissie en minister Schippers. Voor mij is het onbegrijpelijk dat het AMC niet in ee...rste instantie in een collegiaal gesprek navraag heeft gedaan bij collega Tromp. Het zal overduidelijk zijn dat in deze acute situatie buiten de protocollaire richtlijnen om is gehandeld maar uit medemenselijkheid.
  De inspectie is hier ongehoord hard en dom op ingesprongen, hetgeen niet getuigd van wijsheid. Was er niet primair hoor en wederhoor in een veilige setting aangewezen?
  Dat de commissie dan tot een oordeel komt waarbij men positief is over de bewandelde paden is voor mij onbegrijpelijk.
  Helaas is hiermee een sterke impuls gegeven aan protocollaire en defensieve geneeskunde met alle nadelige gevolgen van dien.
  Ik vind het heel terecht dat de bevolking en collegae hiertegen in het geweer komen. Van harte hoop ik dat zijn echtgenote succes zal hebben in haar strijd om haar echtgenoot van alle blaam te zuiveren. Ook als ruggensteun voor al die collegae huisartsen die in acute situaties kiezen voor medemenselijkheid en moed boven defensieve geneeskunde.

 • J.T.A. te Gussinklo

  Voormalig Internist, ZWOLLE Nederland

  Vrijdag a.s. zal voordien in Zwolle worden stil gestaan bij Tuitjenhorn. Dit n.a.v. een boekpresentatie.
  http://waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities/boekpresentatie-paul-gellings/

 • J.B.J. Dries

  huisarts, Alkmaar Nederland

  Voor de thuisblijvers:
  Op A4 formaat met wat knippen, vergoten, afdrukken en op de spreekkamer deur of het raam opplakken.
  Idee voor u?

  Eerste idee:
  "Ik
  Respect-
  Eer
  De
  Dokter
  Tuitjenhorn april 2015

  Tweede idee:
  " I
  honour
  my
  colleague

  Tuitjenho...rn april 2015

 • M.M. Kaandorp

  arts-docent, Pesso-therapeut, CASTRICUM Nederland

  Een mooi initiatief van iemand die hem heeft gekend dus. Wat zijn we snel met morele oordelen is mijn conclusie uit dit drama. Hoe en wanneer kunnen we daarmee stoppen als hoogopgeleide mensen zijnde ? Iemand hoeft ook geen held te zijn, integendeel,... doen waar je ondanks alle regels heel zeker van bent dat je dit moet doen in een heel acute situatie hoort bij het artsenvak. Heel jammer dat ik er a.s. vrijdag niet bij kan zijn.

 • B.J. Kapper

  uroloog np, ENSCHEDE Nederland

  Fantastisch initiatief!
  de uitspraak van de onderzoekscommissie is een regelrechte belediging voor de oprecht werkende medisch stand. De inspectie heeft gefaald door overhaaste maatregelen en de strafrechter moet zich zeer diep schamen dat hij in dez...e zaak zo snel zich is gaan bemoeien, deze arts is geen misdadiger!!!
  Ik hoop dat de KNMG actie onderneemt, bv in de zin van een grootscheepse peiling onder haar leden en dan een petitie gaat aanbieden bij onze volksvertegenwoordigers om duidelijk te maken dat deze wijze van beoordelen apert fout is,
  Ik mag toch aannemen dat alle artsen in Nederland deze gang van zake walgelijk vinden.
  Groet aan alle collega's en nogmaals mijn oproep tot massaal protest.
  Ben Kapper

 • W.S. van Oijen

  huisarts n.p,, DUIVENDRECHT Nederland

  Een held was hij niet; maar wel een goed bedoelend mens zonder enig kwaad in de zin. Dat beide huisartseninstituten boter op hun hoofd hebben, moge duidelijk zijn. En dat Nico geslachtofferd is door de juridisering in ons land, moge ook duidelijk zi...jn. Overigens: ik had een kritische brief aan het huisartseninstituut van de UvA gestuurd.Geen enkel antwoord gekregen! Over communicatie gesproken...

 • dr. Mary J. van Schooneveld

  oogarts, Amsterdam Nederland

  Helaas ben ik vrijdagavond verhinderd, maar ik ben ontzettend blij met dit initiatief en ik hoop dat er heel veel mensen, waaronder collega's, zullen deelnemen. Ik heb me ook meer dan geërgerd over de wijze waarop collega Tromp door de commissie, de ...minister en de media is afgeschilderd als ..... ja, welke benaming zal ik kiezen: eigenlijk zijn de termen die in mij opkomen, allemaal te beledigend om over een dode collega, een dode echtgenoot en vader, te gebruiken. Hij is terzijde geschoven als iemand die buiten de orde van het toelaatbare opereerde, "daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken". Het is inderdaad verschrikkelijk zoals over Nico Tromp geoordeeld is. En ook de rol van mijn eigen AMC, waar ik ben opgeleid en nu alweer zoveel jaar werk, vind ik zeer laakbaar.
  Ik ben er vrijdag helaas niet bij, maar wil dit graag gezegd hebben.

 • R.E.M. Scholtens

  plc, OEGSTGEEST Nederland

  Ook ik ben vrijdag helaas verhinderd maar ik leef mee met deze gebeurtenis. Ik kan alleen zeggen dat ik in deze geheel met wat Prof. Smalhout geschreven heeft eens ben. Soms schaam je dat je arts bent. Dit is zo'n geval. Nico Tromp is be- en ver-oord...eeld door de ondeskundigen, de arrogantie en de onmenselijke bureaucratie.
  Heel veel sterkte aan allen as vrijdag!

 • J.B.J. Dries

  huisarts, Alkmaar Nederland

  De stille tocht is al begonnen. Afgelopen weekend met twee vrienden fietsen in Limburg. Eindelijk kon ik vertellen hoe dichtbij ik bij Nico werkte. Nu nog werd het meteen weer stil ....

 • W.J. Jongejan

  huisarts n.p., Woerden nl

  Als u als (huis)arts meeloopt met de stille tocht, draag dan uw stethoscoop zichtbaar, ten teken dat U als arts meeloopt. Als statement dat u als collega Nico Tromp herdenkt. De "zaak Tuijtjenhorn" is een schoolvoorbeeld van procedureel en protocolla...ir handelen van overheidsinstanties waar de menselijke maat ver te zoeken was. Laat door uw aanwezigheid zien dat op de werkvloer de menselijke maat nog bestaat.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.