Hoofdredactioneel
Hans van Santen
2 minuten leestijd
Hoofdredactioneel

Uiterst pijnlijk - Hoofdredactioneel

4 reacties

Hoe lang zou er nagedacht zijn op de betrokken ministeries over de reactie op de rapporten over de zaak ‘Tuitjenhorn’? De nadruk in de berichtgeving lag op de boodschap dat de betrokken instanties de procedures goed hebben gevolgd. Maar dat de communicatie beter had gekund. Minister Schippers zei op de persconferentie dat er ‘geen opeenstapeling van fouten was waardoor het wel zo tragisch moest aflopen. Had het beter gekund: ja’. Dat is behoorlijk stellig.

Vooropgesteld, zowel het calamiteitenrapport van de IGZ als het rapport van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn is een degelijk stuk. Duidelijk opgeschreven en buitengewoon verhelderend. Uit het rapport van de IGZ blijkt dat over de zorg rondom de betreffende patiënt het nodige was op te merken, niet alleen over de rol van huisarts Tromp, maar bijvoorbeeld ook over de gang van zaken
op de huisartsenpost. Dat de IGZ door het AMC geïnformeerd is over deze casus, is begrijpelijk. Dat de IGZ reden zag het OM in te schakelen is heel goed voorstelbaar. Tot zover ‘alles goed’ en dat is dan ook vooral voor het voetlicht gebracht door de ministeries. Maar tijdens het lezen van het hele rapport ontstaat toch een ander beeld. Een beeld waaruit blijkt dat de betrokken organisaties niet goed met elkaar communiceerden en vooral dat ze de regie op het proces kwijtraakten. Niet voor-bereid op de onrust die teweeg werd gebracht onder de beroepsgroep. Niet voorbereid op de onrust die in
de maatschappij ontstond. Ronduit onthutsend zijn de passages waaruit blijkt dat IGZ en OM niet van elkaar wisten wat ze deden.

Wat blijft er uiteindelijk voor een gevoel over, alles overziend? Toch een indruk dat het anders had kunnen lopen. Hoe was het gegaan als Tromp zich anders had uitgelaten naar de coassistent? Hoe als het AMC wel contact met hem had opgenomen? Als IGZ en OM wel goed hadden samengewerkt? Dat zullen we nooit weten. Ondanks, het is nogmaals gezegd, grondig onderzoek. Als dat onderzoek een ‘eens maar nooit meer’-houding bij de betrokken partijen oplevert én de structurele veranderingen die daarbij horen, dan is dat misschien de ‘winst’ van een uiterst pijnlijke zaak.

Hans van Santen, huisarts en hoofdredacteur

@twitter.com/hansvansantenmc

Dossier Tuitjenhorn

Tuitjenhorn
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • E.W. Hudig

  huisarts in ruste, ENKHUIZEN Nederland

  Collega Tromp uit Tuitjenhorn,

  De commissie, onder voorzitterschap van de ervaren jurist mr. Bleichrodt, heeft absoluut een grondig onderzoek verricht. Met de meeste feiten waren wij echter al bekend. Zo was het voor elke arts duidelijk dat collega ...Tromp alle regels van verantwoord beleid overtrad en zijn patiënt een dodelijke dosis toediende.
  Ook hadden we al snel onze mening gevormd dat de verantwoordelijke hoogleraren van het huisartsen instituut van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, samen met de Inspecteur Geneeskundige Zorg, op zijn minst wonderlijk/ongebruikelijk/verwijtbaar hebben gereageerd op deze “faux pas” van deze collega opleider, na een terechte melding van zijn co assistent eveneens in opleiding bij dit Instituut.
  Dat het Openbaar Ministerie niet weet hoe ze met medische aangelegenheden moet omgaan is wel bekend en inherent aan de twee werelden waarin juristen en medici leven.

  Maar waarom collega Tromp zelfmoord pleegde, is uit het rapport nergens duidelijk geworden. Dat was vast ook niet de opdracht, maar dat willen wij wèl weten.

  Ik vind dat dit wèl thuis hoort in het onderzoeksrapport. En mijn voorstel is, dat daar alsnog een onderzoek naar wordt ingesteld, zodat de verantwoordelijken van het opleidingsinstituut en de inspectie daarop aangesproken kunnen worden, ter verbetering van hun handelwijze en ter geruststelling van opleiders huisartsen, arts assistenten en coassistenten.

  Huisartsen verenigt u

  E.W. Hudig, Huisarts in ruste, Enkhuizen

 • P.A.T. Soons

  Huisarts in ruste, GAANDEREN Nederland

  Het probleem van deze tijd: Als het maar voldoet aan de regels/regelgeving, dan is het goed. Vergeten wordt over wie het gaat. De ambtenaar is druk met het controleren van de regels, terwijl hij er is voor de burger. Waar is empathie en inleving gebl...even?

 • F.C.M.W. Schueler

  huisarts, BREDA Nederland

  Bij de hele zaak 'Tuitjenhorn' bekruipt me het gevoel wat ik kreeg toen de top van de ABN zichzelf goed bedeelde omdat het zo was afgesproken : Ze voldoen aan de regels. Bij beiden rationeel je gelijk halen maar in beide gevallen is er emotioneel vee...l terechte ophef over. Het had anders gekund, maar blijkbaar hebben sommige mensen teveel boter op hun hoofd wat druipt tot in hun schoenen.

 • G.Th. van der Werf

  huisarts in ruste , HAREN GR Nederland

  Op de dag dat ombudsman van Zwolle werd geïnstalleerd, en we op televisie nog eens mochten zien hoe zijn voorganger Brenninkmeijer de overheid 'kilheid' in zijn benadering tegenover de burger verweet; in de week dat topbankiers meenden zich volgens a...fspraak te kunnen verrijken terwijl ze hun medewerkers de laan uitstuurden, blijken inspectie en OM niet goed met elkaar gecommuniceerd te hebben.
  Je niet aan de regels houden is soms strafbaar, ongetwijfeld. Dan besluit de rechter: ‘Dit is mijn uitspraak; daar moet u het mee doen’. Het leven is echter geen schaakspel, waar winst en verlies alleen maar door de regels worden beheerst. In dit geval waren de gevolgen maatschappelijke onrust en zelfmoord.
  Door mijn hoofd blijft spoken dat het woord 'communicatieproblematiek' soms gebrek aan aandacht voor 'collateral damage' verhult, en gebrek aan mededogen.

  ger van der werf spinozalaan 3 9752 nr haren

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.