Laatste nieuws
Arjen Göbel
6 minuten leestijd
opinie

Praktijkhouders mogen niet alléén opdraaien voor ANW-zorg

Terwijl waarnemers een flexibel bestaan kunnen leiden:

80 reacties
Getty Images
Getty Images

Waarnemend huisartsen doen aan cherrypicking, terwijl praktijkeigenaren omkomen in werk en verantwoordelijkheden. Dat kan en moet eerlijker, vindt huisarts Arjen Göbel.

Er wordt nogal eens beweerd dat ANW-diensten bij het huisartsenvak horen. Maar dat is een veelgebruikte holle frase waar ik niks mee kan en die ik het liefst nooit meer wil horen of lezen, omdat ze op een ernstig misverstand berust. Dat op de Woudschotenconferentie spoedzorg tot een van de kerntaken van praktijkhouders werd benoemd, betekent niet dat deze er automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor zijn, en we alle consequenties daarvan mogen veronachtzamen. Dat de dokter buiten openingstijden traditioneel beschikbaar is in geval van nood heeft namelijk nog maar weinig te maken met het massale werkproces op de huisartsenpost anno 2020.

Deze 24-uurszorgverlening kan alleen functioneren doordat praktijkhoudend huisartsen contractueel verplicht zijn voor bezetting te zorgen. In mijn geval is dat 250 uur (zeven fulltime werkweken) per jaar, naast de vijftigurige werkweek in mijn praktijk. Het komt regelmatig voor dat ik vijftien uur achter elkaar werk, ’s nachts thuiskom, de volgende ochtend om 8 uur weer doorga, en dat ik de zaterdag daarna ook dienst heb. Ik bedien dan patiënten die ik niet ken, op tijdstippen waar ik niets over te zeggen heb, op een locatie die niet van mij is, tegen een beloning die niet onderhandelbaar is. Dat kun je niet zomaar rechtvaardigen als ‘iets wat bij je vak hoort’. Huisartsen van nu hebben het zwaarder dan ooit. Het zorglandschap is dermate veranderd dat elke vergelijking met vroeger zinloos is, inclusief de opmerking dat we er dankzij de posten qua werkwijze op vooruit zijn gegaan. De ANW-zorg kun je niet langer uitsluitend op de schouders van de praktijkhouders neerleggen.

Krenten uit de pap

Het valt dus wel te begrijpen waarom waarnemers niet van plan zijn een praktijk te beginnen. Maar laten ze dan eens openlijk toegeven dat ze zich daarmee doelbewust onttrekken aan het gangbare systeem en dus – omdat zodoende de verplichtingen en de werkdruk bij praktijkhouders almaar toenemen – een steeds grotere markt voor zichzelf creëren.

Waarnemers pikken, met andere woorden, de krenten uit de pap. Zij mogen boze brieven over die term schrijven, maar dan zijn ze niet eerlijk tegenover zichzelf en tegenover anderen. Dat er, wat weleens beweerd wordt, gewoonweg ‘te veel pap’ zou zijn, is onjuist. Als alle afgestudeerde huisartsen een praktijk zouden hebben, wat nog steeds de bedoeling is van het Nederlandse zorgsysteem, zouden we de dagzorg goed aankunnen en gezamenlijk naar ontkoppeling van de verplichte ANW-diensten en het praktijkhouderschap kunnen streven. Daar zijn we nu te verdeeld voor.

Dat praktijkhouders waarnemers dankbaar zouden moeten zijn, is waar, maar ik zou dat als gedachte-experiment even willen omkeren: waarnemers mogen blij zijn dat ze dankzij overbelaste praktijkeigenaren een flexibel bestaan kunnen leiden door te werken op momenten dat het hen uitkomt, in een gespreid bedje dat praktijk of huisartsenpost heet. Het zijn praktijkhouders die praktijken en gezondheidscentra neerzetten, huisartsenposten oprichten, personeel en processen aansturen, de ANW-zorg garanderen en die zelfs uit eigen zak marktconform financieren. Immers, praktijkhouders betalen zelf het verschil tussen het vaste NZa-uurtarief van de huisartsenposten en het door waarnemers gevraagde, veel hogere uurtarief.

Als je vindt dat ANW bij het vak hoort doe het dan vooral zelf

Waarnemers doen dat allemaal niet, ook al werken ze hard, vervullen ze een belangrijke rol en wonen ze af en toe een vergadering bij. Daarmee is toch hopelijk het punt van cherrypicking aangetoond? Het is geen scheldwoord maar een nuchtere constatering. Er is noodgedwongen een markt ontstaan die er niet zou moeten zijn. Ik wil helemaal niet moeten leuren met diensten die ik tegen meerprijs verkoop. Ik wil niet dat mijn praktijk steeds groter wordt omdat patiënten anders zonder arts zitten en dat ik daarbij geholpen moet worden door een HIDHA of waarnemer die zelf geen praktijk wil. En ik wil al helemaal niet dat ik daar dankbaar voor zou moeten zijn.

Bromsnor

Dat huisartsen met een praktijk hun diensten verkopen aan collega’s zonder praktijk en dat beide groepen daar hun handen vol aan hebben, laat zien dat het praktijkhouderschap qua werklast niet langer met ANW-zorg te verenigen is. De overheid lacht in haar vuistje, omdat de 24-uurszorg voor een prikje is geregeld en de huisartsen gezamenlijk een uitzendbureaufunctie voor waarnemers vervullen en de meerkosten daarvan dragen. En dat allemaal dankzij het hardnekkige morele kompas van de LHV die de fundamentloze boodschap de wereld instuurt dat ‘de Nederlandse huisarts pal staat voor de ANW-diensten’. Wie is die Nederlandse huisarts dan? Ik zal eerlijk bekennen: ik sta daar niet pal voor. Ik vind natuurlijk wel dat er ANW-zorg moet zijn, maar niet door huisartsen die al een overvolle dagtaak hebben. Ik doe het onder protest, omdat het nodig is. Maar eigenlijk kan ik het niet aan. Ik ben er doodmoe van. Er zijn collega’s die zichzelf een hele pief vinden door te zeggen dat ANW bij het vak hoort, maar daarmee helaas maatregelen tegenhouden die de toekomst van ons vak veilig kunnen stellen. Ik werk met hart en ziel in mijn praktijk, inclusief palliatieve zorg in de avonduren. Maar de ANW-diensten zie ik daar los van. Als je vindt dat ANW bij het vak hoort, beste collega’s, doe het dan vooral zelf, maar verplicht anderen niet. Of verplicht alle huisartsen, dus ook alle waarnemers. Politieagenten vinden ook dat er 24 uur per dag politie moet zijn en Bromsnor kwam heel lang geleden ook weleens zijn bed uit. Maar er is anno 2020 geen enkele agent die overdag werkt en meteen daarna nóg een shift draait en de volgende ochtend weer verder gaat alsof er niets gebeurd is. De directeur van onze huisartsenpost – die ik overigens waardeer – zei daarover laatst: ‘Dan neem je de dag na je nachtdienst overdag toch gewoon vrij, en zet je een waarnemer in je praktijk.’ Omgekeerde wereld – het is bijna niet te geloven.

Rare symbiose

We moeten niet doen alsof huisartsenzorg zonder ANW geen huisartsenzorg meer is. De uitspraak ‘dan geven we ons vak weg’ is ongefundeerde bangmakerij. Ik zie veel huisartsen bijna omvallen onder de werklast, dus er moet iets veranderen. En daarmee bedoel ik niet de huidige tendens dat twee huisartsen samen één praktijk overnemen. Dan ben je een onderbetaalde parttimer die nog steeds 45 uur werkt en overal verantwoordelijk voor is. Is dat de nieuwe norm? Een praktijk van 2300 patiënten moet door één arts gedaan kunnen worden, niet noodgedwongen door twee.

Er is dus een rare symbiose ontstaan die we zouden moeten doorbreken. Het zou verhelderend zijn als waarnemers toegeven dat zij de zorg inrichten naar hun leven, terwijl praktijkhouders hun leven inrichten naar de zorg. Misschien kunnen wij nog wat van hen leren…

Ik erger me als waarnemers zich presenteren als de Florence Nightingales van huisartsenland.

De eerste stap die we moeten zetten is dat waarnemers dezelfde dienstplicht krijgen als praktijkhouders. Dan praten we verder. 

auteur

Arjen Göbel, huisarts, Amstelveen

contact

arjengobel@gmail.com

cc: redactie@medischcontact.nl

Reactie van de huisartsenorganisaties

Acute zorg: samen voor een sterke keten

Er is op dit moment veel beweging op het dossier acute zorg. De overheid heeft een houtskoolschets gemaakt voor een anders georganiseerde spoedzorg. Wij – LHV, InEen, VPH en NHG – zijn al langer aanjager van zo’n organisatorische verandering en werken samen in de ANW-projectgroep, die concreet werkt aan drie aspecten, die we als huisartsen zelf initiëren.

1. ‘Spoed = Spoed’. Met dit deelproject willen we bereiken dat we als huisartsen en posten samen de ANW-zorg weer 100 procent spoedzorg maken. We streven ernaar dat op alle posten alleen een U1-, U2- en indien noodzakelijk een U3- patiënt wordt gezien.

2. ‘Leren van de lessen tijdens covid-19’. Tijdens de coronacrisis werd echt enkel spoedzorg geleverd en dat lukte! We willen de opgedane ervaring analyseren en gebruiken.

3. ‘Van Kopen en Verkopen naar Delen en Verdelen’. In dit project zoeken we naar manieren om tot een ander model van het invullen van de ANW-diensten te komen. We onderzoeken en toetsen of de verantwoordelijkheid voor het verdelen en uitvoeren van de diensten bij alle huisartsen kan liggen en bespreken dit in focusgroepen met huisartsen. De resultaten worden in het najaar met de achterbannen gedeeld.

Er is al veel aan het schuiven in de spoedzorg, mede dankzij de inzet van individuele huisartsen en huisartsenposten. We roepen huisartsen en huisartsenorganisaties op om positieve ontwikkelingen rond de spoedzorg te behouden. Houd Spoed = Spoed vast en blijf strikt in de triage!

We kijken ook naar de hele acute zorgketen. We trekken hierin gezamenlijk op met bijvoorbeeld SEH, ggz, ambulancedienst en wijkzorg om de werklast te verdelen en de patiënt bij de juiste zorgverlener te krijgen. Dit vraagt om complexe veranderingen en die kosten tijd. Maar wij menen dat hier de toekomst ligt.

Carin Littooij, bestuurslid LHV en voorzitter van het BO ANW, namens LHV, VPH, InEen en NHG

lees ook
opinie huisartsen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • A. G?bel

  Huisarts, Amstelveen

  Voor mij is nu de maat vol.
  Ik heb deze week nachtdienst. De vraag is: wie heeft ooit bedacht dat ik een hele nacht kan werken, ingeklemd in een drukke werkweek van dagelijks 8.00-19.00?

  Uiteindelijk via social media een waarnemer gevonden, die h...et wil doen voor 130 euro per uur. Ik krijg zelf 80 en betaal dus 9 x 50 = 450 euro EXTRA om van deze dienst af te komen. De waarnemer verdient 1170 euro voor deze nacht.

  Wat ik merk is dat de tarieven steeds hoger worden en waarnemers daardoor ook nee gaan zeggen tegen diensten die ze te laag gehonoreerd vinden (80-95 per uur) omdat ze door de hogere tarieven (110-130 en soms zelfs 150-170 euro/uur) anderhalf keer zoveel omzetten als pakweg 3 jaar geleden en dus eerder aan hun gewenste inkomen komen. Er ontstaat nu een spanning in huisartsenland waardoor de verwijdering tussen wel- en niet praktijkhoudend steeds groter wordt.

  Het is onverantwoord, oneerlijk en onredelijk dat de plicht tot het doen van ANW bij de praktijkhouders ligt en niet bij de waarnemers !!

  ELKE zichzelf huisarts noemende dokter moet verplicht deelnemen aan de ANW, wat betekent dat waarnemers net zo ingeroosterd worden als praktijkhouders !

  • Huisarts, Groningen

   Beste Arjen,

   Ik lees tot mijn grote verbazing dat je moeite hebt met het verkopen van je diensten aan waarnemers en dat terwijl je via dit artikel zo’n enorme hand hebt uitgestoken naar de waarnemende collega’s. De vriendelijke toon, de waardering..., de complimenten, ik moest echt blozen. En ondanks de naam die je hiermee hebt gevestigd bij de waarnemers wil het toch niet lukken om je dienst te verkopen. Ik leef echt enorm met je mee.
   Als de dagpraktijk zo zwaar is dat men de diensten er niet meer naast kan doen dan is het wellicht tijd om de praktijkgrootte terug te brengen naar norm, en als het dan nog niet te combineren is dan wordt het tijd dat de norm verder naar beneden wordt bijgesteld bij een gelijkblijvend inkomen….
   Ik zat laatst al te kijken of ik me niet zou gaan omscholen, eerst een paar weken wandelen en dan nog maar eens achter de oren krabben.

   • A. G?bel

    Huisarts, Amstelveen

    Wat is dat nu toch voor een cynisme, anonieme collega? Is een beetje kritisch artikel nou echt reden om cynisch te gaan doen en niet eens te bedenken dat er wel eens iets in zou kunnen zitten dat het systeem zoals we dat nu met zijn allen hebben opge...tuigd niet meer eerlijk is? Ik heb in al die cynische reacties van waarnemend collega's nog niet één eerlijk en open antwoord gehad op mijn opmerking dat het niet fair is dat praktijkhouders de plicht hebben en waarnemers niet.

    En wat de praktijkgrootte betreft: ik hoef je toch niet uit te leggen dat het niet de praktijkgrootte is die er hier toe doet? We werken dagelijks van 7.30 tot pakweg 18.30. Of ik nu 2800 patiënten heb of 2200 dat maakt in dat opzicht niet uit. Bovendien moet je wel een iets grotere praktijk hebben om die hoge waarneemtarieven te kunnen betalen.

    Toen ik gisteravond en vannacht met een palliatieve patiënt uit mijn eigen praktijk bezig was (ik had geen dienst) toen dacht ik: DIT is hoe het moet zijn. Ik (we?) willen op een bepaalde manier 24/7 voor onze patiënten zorgen, zoals bij palliatieve patiënten. Maar ik wil niet meer zaterdagdarmpjes of uit de hand gelopen kalknagels van mij totaal onbekenden reponeren op een dag dat ik eigenlijk zou moeten UITRUSTEN, zoals elk normaal mens dat doet.

    Dus loop even om je eigen cynisme heen en beantwoord nou eens de volgende vragen:

    1) Is het eerlijk dat praktijkhouders de plicht wel hebben en waarnemers niet?
    2) Is het normaal dat van huisartsen (zowel praktijkhouders als waarnemers) verwacht mag worden dat ze het ANW systeem in stand houden terwijl de maatschappij om ons heen volstrekt veranderd is?

    Groet, Arjen

    • A.A. van der Krabben

     Huisarts, praktijkhouder, Oldenzaal

     Beste Arjen,

     Het antwoord op vraag 1 is volmondig ja. Praktijkhouders tekenen ieder jaar een contract met de zorgverzekeraar waarin ze akkoord gaan met 24-uurs zorg en de bijbehorende betaling. Waarnemers niet. Dus het "probleem" van de 24-uurs ANW ...is voor praktijkhouders en niet voor waarnemers. Als we het als praktijkhouders niet eens zijn met deze overeenkomst moeten we klagen bij de politiek en zorgverzekeraars, niet bij collega's die je uit de brand helpen als ze het werk doen waar we zelf geen zin in/ tijd voor hebben.
     Het antwoord op vraag 2 is natuurlijk volmondig nee. Maar om dit te veranderen zullen we meer moeten doen dan klagen op onze eigen fora. Voor alle andere stakeholders is het systeem waarin huisartsen voor een appel en een ei de 24-uurs zorg in de lucht houden veel te mooi. Zij zullen nooit bewegen richting verandering als we zelf de druk niet ophogen, en dat betekend dus meer dan klagen dat we het niet leuk/ eerlijk meer vinden. Dat doen we al jaren en er veranderd niks.

     En dan nog even wat korte observaties;
     - Je kunt er altijd voor kiezen om gewoon je eigen diensten te doen, dat scheelt een hoop stress over waarneemtarieven.
     - Je hebt altijd een jaarplanning, dus als een dienst niet uitkomt ruil je hem op tijd met een collega, kan met gesloten beurs, dus geen stress over waarneemtarieven.
     - Mocht je dan toch een keer van een waarnemer gebruik moeten maken; die 450 euro extra (hier in de regio is het wat minder) maken in alle eerlijkheid op een gemiddeld bedrijfsresultaat van een praktijk van 2200 of 2800 patiënten (ruim boven de 200.000 euro) niet echt uit. Het gaat hier meer om het gevoel van oneerlijkheid dan werkelijk financieel lijden.
     - Praktijkgrootte maakt wel degelijk uit; hoe groter de praktijk, des te meer diensten, hoe meer de ANW-lijdensdruk.

     Zelf heb ik ook een zeer forse tegenzin tegen de verplichte ANW omdat het voelt als het onterecht in beslag nemen van mijn vrije tijd tegen een veel te lage vergoeding, maar ik besef me wel dat dit een probleem is tussen de beroepsgroep praktijkhouders en zorgverzekeraars/ politiek en niet een probleem tussen praktijkhouders en waarnemers. Willen we hier verandering in brengen zullen we als praktijkhouders andere contracten moeten gaan uitonderhandelen, anders veranderd er niets.

     Vriendelijke groet,

     Albert van der Krabben.

     [Reactie gewijzigd door Krabben, Albert van der op 15-09-2021 07:42]

  • K.B. Göritz

   Waarnemend huisarts, K Göritz

   Beste collega,

   U schrijft de maat is vol terwijl al een jaar geleden zo klonk. Wat betekent dit nou? U gaat de diensten niet meer verkopen? U gaat ze gewoon niet meer doen? U stopt als huisarts?

   Als er genoeg betaald wordt vindt men altijd iem...and dit wat voor werk dan ook doet. Ik hab al eens mijn hele weekplanning omgegooid om iemand ooit de brand te helpen en daarmee ook nog extra verdiend wat ik helemaal terecht vindt. Degene zeurde niet maar was blij. Er zijn ook praktijkhouders die zelf nog dit soort goed betaalde nachten erbij doen hier bij ons. Dus die kunnen kennelijk naast hun eigen dingen nog wat erbij doen.

   Na mijn idee blijft u voor een oplossing de verkeerde kant op kijken en heeft u zich vastgebeten op de verkeerde vijand. 130€ voor een nachtdienst is als we het eerlijk bekijken net een reeële vergoeding voor het werk wat wij dan doen (en hiermee bedoel ik alle huisartsen). Dat u hiervoor een belachelijk laag tarief krijgt is aan slechte onderhandelingen in het verleden en tegenwoordig door onze belangenbehartigers te danken. Als dit passender was bij ons werk en de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat (dus > 130€) zou u ze makkelijker en zonder verlies kunnen verkopen denk ik.

   Daarnaast is het probleem met uw voorstel niet opgelost en volgens mij is dit bij herhaling eerder gezegd: als wij verplicht diensten moeten doen hebben wij minder capaciteit voor de dagwaarneming die hier in Limburg even hard nodig is. Als wij verplicht (nacht)diensten gaan doen verliezen wij de capaciteit en flexibiliteit (nacht)diensten die alsnog aangeboden worden (en dat blijft natuurlijk wel gebeuren) over te nemen en worden die niet meer verkocht (denk aan vakanties etc). Op de posten hier doen wij ruim meer dan 50% van de nachten en zelf meer dan 50% van alle diensten. Dwang zal er alleen toe leiden dat de cijfers in essentie niet veranderen maar ik niet kan bijspringen als iemand met spoed een (nachtdienst) moet verkopen. Onze dag bestaat ook maar uit 24 uur.

   U pikt een punt die u dwars zit eruit en wild hiervan af. Eerlijker zou dan nog zijn: alle huisartsen hetzelfde en dan wel voor alle taken, lusten en lasten. Geen eigen praktijk meer, allemaal ergens in dienst en het probleem is opgelost zou je kort de bocht kunnen zeggen. Maar dit wil ook niemand blijkbaar.

   Samenvattend alweer: Uw is frustratie begrijpelijk maar misplaatst. hierdoor bijt u zich vast in een schijnoplossing waarbij veel dingen buiten beschouwing laat. Ik denk dat Den Haag en/ of de NZA een beter doelwit vormen dan u even hard werkende collega’s van het waarnemende soort.

  • T.A.W. Linssen

   Praktijkhoudend huisarts, Meerssen

   Collega Göbel, omdat u uw dienst niet op het allerlaatste moment tegen een redelijk tarief kwijt kunt, meent u te kunnen concluderen dat de waarnemers hun aandeel in de ANW niet nemen. Dit is onjuist en niet fair. Ik nodig u andermaal uit de cijfers ...van uw post te bekijken. Nachtdiensten worden doorgaans in (ruime) meerderheid door waarnemers ingevuld, omdat praktijkhouders deze om diverse redenen liever verkopen. Continuïteit van de dagzorg is ook voor mij een belangrijke reden hiervoor.

   Maar laten we dus ophouden met het vrij simplistische en onterechte gezeur over de veronderstelde lage ANW-deelname van de waarnemers. De huisartsenzorg in den brede wordt drukker en neemt in omvang en belasting toe.

   Dat merken zowel waarnemers met volle agenda's, als de praktijkhouders die niet altijd meer waarneming kunnen vinden op momenten dat ze dat graag zouden willen (zowel overdag, als in de ANW, als tijdens vakanties). Oplossing hiervoor vergt een systematischer analyse dan een zwartepietenspel.

   • A. G?bel

    Huisarts, Amstelveen

    Begrijp me nu voor eens en altijd goed: Ik zeg niet dat waarnemers een lage deelname aan de ANW hebben, ik zeg dat ze de PLICHT niet hebben. Dus stop a.u.b. met het onterechte verwijt dat dit een zwartepietenspel zou zijn want dat is het niet.

    Wa...arnemers onttrekken zich doelbewust aan het gangbare systeem, en houden voor zichzelf een markt in stand door tegen steeds hogere prijzen dienst te doen en zo lang mogelijk te wachten met het aannemen van een dienst tot de prijs een dag van te voren astronomisch hoog is. het lijkt de beurs wel. En ze gaan 6 weken op vakantie als ze daar zin in hebben. Zo is het Nederlandse systeem nooit bedoeld, collega Linssen.
    Dat staat als een paal boven water.

    Waarnemers zouden net als praktijkhouders op 1 januari 35 diensten in hun maag gesplitst moeten krijgen, zodat de plicht eerlijker verdeeld wordt. Er is nu wel degelijk sprake van cherry-picking. Als dat namelijk niet zo was, dan zouden waarnemers gewoon voor 80 euro per uur dienst doen, solidair met het systeem. Maar ze prijzen zichzelf uit het systeem. de enige reden dat ik zo gek ben om 130 euro per uur te betalen is dat ik die nachtdienst simpelweg niet KAN doen.

    Laat ik het zo zeggen: als de prijs maar hoog genoeg is doen ze het wel. terwijl je zou zeggen: je kan wel, of je kan niet.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Beste Wanja
  Er wordt ook helemaal niet gezegd dat waarnemers niet hun verantwoordelijkheid voor de zorg nemen.
  Er wordt gezegd dat ze niet verantwoordelijk ZIJN voor de invulling van de ANW.

  Er wordt ook niet gezegd dat waarnemers graaiers zijn,... en tevens wordt niet gezegd dat de uurtarieven voor hen hoog zouden zijn.

  Cherrypicking is wel degelijk wat er gebeurt en is geen negatieve kwalificatie op zich. Ik heb al geschreven dat ik het misschien zelf ook zou doen als ik jong was. Maar ondertussen is het wel zo en rust de volledige verantwoordelijkheid voor invulling van de ANW bij praktijkhouders. En dat is een onhoudbare zaak.

  Waarom is het zo dat je een beroepsgroep die de alle ballen in de lucht houdt niet zou kunnen steunen met een andere wijze van organiseren en financieren, zoals jij stelt? dat zou toch juist heel goed zijn.

  Misschien moet we niet alleen onze ballen in de lucht houden, maar ook eens zorgen dat we die ballen laten zién!

 • Wanja

  Waarnemend huisarts, Utrecht

  Persoonlijk herken ik me helemaal niet in gedachte dat waarnemers niet hun verantwoordelijkheid voor de zorg nemen. Het cherrypicking vind ik nogal negatief en denigrerend. Ter vergelijk met andere publieke sectoren: Met een uurtarief waar de gemeent...e een MBO opgeleide WMO consulent voor inhuurt, durf ik wel te stellen dat waarnemers geen graaiers zijn die makkelijk geld verdienen. Huisarts worden voor het geld is iets uit de vorige eeuw...

  Wel herkenbaar is de overbelasting van de huisartsenzorg. Dat een normpraktijk van <2100 patiënten incl diensten niet in minder dan 50 uur per week past is een recept voor opbranden van de beroepsgroep. Dat er collega's zijn die dat als duo uiteindelijk bijna voltijds doen, maar partime verdienen is eigenlijk een uitwas. Mede een reden dat ik geen patiënten op naam meer heb.

  Waarnemers kun je van deze werkdruk nauwelijks de schuld van geven denk ik. Je kunt wel stellen dat die blijkbaar beter hun werk/ prive/ inkomsten balans in de gaten houden. Dat daarmee niet alle huisartszorg 24/7 geleverd is in Nederland kun je waarnemend huisartsen niet aanrekenen. Sterker nog, als je als beroepsgroep alle ballen in de lucht houdt is er geen enkele reden om als maatschappij en overheid veranderingen te accepteren of te financieren.

  Dat huisartsen met een meer dan normpraktijk het alleen niet kunnen bolwerken snap ik wel. Maar dat die keus leidt tot overbelasting kun je een ander niet aanreken.
  Daarnaast, als huisartsen zich willen vestigen lopen die met regelmaat tegen weinig fraaie zaken aan als goodwill, oude solo praktijken en meer van zulks.
  Wat dan wel? Liefst ANW een vast onderdeel voor iedere huisarts en georganiseerd door huisartsen. Het aanpassen van herregistratie eisen zou helpen.
  Verlaging normpraktijk is er een denk ik een (moeten nog wel extra dokters bij) En niet meer alles bij de huisarts neerleggen. Niet meer de opvang en vangnet willen zij voor falende ketenpartners (GGZ, ouderen, sociaal domein) en overheid.

 • Willem van Walsem

  Huisarts-praktijkhouder, Winterswijk

  De discussie n.a.v. het artikel van collega Arjen is m.i. uit de hand gelopen.
  Zoals ik in een eerdere reactie aangaf is het m.i. eerlijk om diensten over alle huisartsen te verdelen en blijven diensten een belangrijk onderdeel van ons vak.
  Dat de ...waarnemers diensten kunnen uitkiezen is prima maar dan in een systeem waarin zij deze samen met de praktijkhouder verdelen en iedereen haar/zijn voorkeuren kan opgeven.
  Waarnemers doen hun werk prima maar kunnen dat tot op heden alleen doen omdat er praktijken bestaan gerund door praktijkhouders.
  Praktijkhouders verdienen erg goed daar ben ik het mee eens.
  Dat daar verplichtingen tegenover staan is terecht.
  Zelf zou ik altijd weer praktijkhouder willen worden maar vroeger was er geen keuze waardoor er onder de huidige praktijkhouders collegae zijn, die er in de huidige omstandigheden niet voor zouden kiezen en het water aan de lippen stijgt.
  Daar kunnen de huidige waarnemers niks aan doen.
  Als praktijkhouder zijn niet meer gewenst wordt zullen organisaties praktijken gaan runnen waarin huisartsen hun werk doen.
  Dat mag je willen maar dan krijg je situaties als in de GGZ waar de psychiater weinig meer in de melk te brokkelen heeft.
  Meeste stemmen gelden laten we ons daarom als huisartsen er met zijn allen over beslissen hoe wij willen werken in de toekomst.
  De Woudschotenconferentie was een goed initiatief maar leverde te vage oplossingen aan.
  De lappendeken van organisaties helpt ook niet :LHV (waar je als lid geen stem hebt alleen via de ledenraadvertegenwoordiger die een stem voor vele collegae heeft), Ineen, Lovah ,VPH etc etc. Het Roer moet om heeft veel reactie gekregen maar weinig verandering gebracht.
  We hebben een leuk en boeiend vak maar moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen om dat zo te houden. Dus laat alle huisartsorganisaties samensmelten en dan gezamenlijk beslissen hoe verder en niet bakkeleien.

 • Ton Jansen

  huisarts, praktijkhouder, Boxmeer

  Helemaal eens met het artikel van collega Arjen Göbel.

 • Sjoerd Zwart

  Huisarts en opleider, Kampen

  Arjen Göbel gooit de knuppel in het hoenderhok.Het systeem van de ANW-zorg is vastgelopen. Uit de vele, veelal emotioneel getinte reacties maak ik op dat de verplichte ANW-zorg veel praktijkhouders te zwaar wordt. Ik ervaar dat zelf ook als praktijkh...ouder en dat is één van de redenen dat ik in 2021 mijn praktijk neerleg.
  Waarnemers reageren boos op Göbels artikel, terecht vind ik. Waar ruzie is, draait het veelal om geld en macht.
  Wij praktijkhouders moeten meer in de spiegel kijken. Wij verdienen veel geld aan de dagzorg. Mijn iets-boven normpraktijk (2.500 ingeschrevenen) levert een kleine 4 ton omzet op, en 1 ton winst-uit-onderneming. Wij behoren tot de rijkste 5% van Nederland. Als wij stoppen met ANW-zorg, verwacht ik dat de overheid ons 10-15% kort op de tarieven. Terecht. Ik ken een maatschap gynaecologie en een maatschap anaesthesie waar je de diensten kunt afkopen. Dat kost je dan ongeveer 20% van je omzet.
  Elke huisarts kent de patiënt die blijft externaliseren, zijn probleem ligt bij de ander. Laten wij asjeblieft niet elkaar of de overheid de schuld geven. We moeten en kunnen onze eigen boontjes toch doppen? We zouden als beroepsgroep aan kwaliteit - en dus verdiensten- inboeten als we alle spoedzorg uit ons pakket halen. Praktijkhouders en waarnemers kunnen er samen uitkomen. Het geld, de macht en het comfort kan eerlijker verdeeld worden. Nu is het tijd.

 • Arzu Milli

  huisarts, Zaandam

  Mooi en compleet stuk, complimenten Arjen!.
  Door de veelheid aan verplichte diensten, komt nog een belangrijk aspect van de huisartsgeneeskunde in het geding: continuïteit in de dagpraktijk vanwege afwezigheid na een dienst! het gevoel dat dit opro...ept is: ANW zorg gaat voor de dagpraktijk.
  Wij draaien op voor de ANW zorg, het rooster is waterdicht en de huisartsenposten lopen geen enkel risico, want de huisartsen zijn verplicht de diensten in te vullen.
  We zijn idd bezig met het anders organiseren van de ANW zorg, maar dat maakt de druk zoals die nu is voor de praktijkhouders niet minder helaas. Al zien we minder patiënten (veelal complexere patiënten, of juist oneigenlijke zorgvragen) op de post, het aantal diensten neemt nog steeds niet af voor de praktijkhouder.

 • Martijn Mantingh

  Huisarts, Gieten

  Uit de hoeveelheid reacties van collegae, al dan niet mee eens, blijkt in ieder geval hoe actueel het onderwerp is en dat het een 'prikkelend' stuk is, chapeau! Het toont echter ook de zeer uiteenlopende visies op de ANW zorg. Dat er wat moet en gaat... veranderen moge duidelijk zijn, de vraag is alleen op welke termijn en in welke vorm. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het een sterk stuk vind, met name ook de verwijzing naar de overheid die in haar vuistje lacht, zo is het namelijk precies! En volledig mee eens dat de ANW zorg over alle huisartsen verdeeld dient te worden. De spijker op de kop, Arjen!

 • Schonewille Schonewille

  huisarts, Emmeloord

  In MC 37 schetst Arjen Göbel systematisch de huidige frustratie over de organisatie van de ANW-zorg. Hierbij komt ook de inhoud van de ANW-zorg aan de orde, die eveneensonvrede oproept door de grote werkdruk en de – merendeels als zodanig beleefde- ...oneigenlijke zorgvragen. De som van werkbelasting overdag én in de ANW-tijd is te groot.
  Dit geluid is heel herkenbaar en ik had gewild dat ik het zo had kunnen opschrijven. Complimenten dus!
  De LHV doet al jarenlang enquetes over ‘de opvattingen onder praktijkhouders’ en er zijn en worden ‘pilots’ uitgevoerd zonder opzienbarende resultaten kennelijk want in het werkveld merken we nog weinig van enige wijziging in de ANW-verplichting voor praktijkhouders. En moeten praktijkhouders zelf de extra kosten voor de uitbestede diensten dragen.
  Het is kennelijk een lastig dossier, waarvan ik denk dat de waarheid nog niet helder genoeg wordt uitgesproken. We dénken namelijk dat we als huisartsen graag de verantwoordelijkheid (lees: de claim) op de ANW-zorg willen hebben, maar ons gedrag is daar niet naar. Want waarom zouden diensten dan verkocht moeten worden? En als het zo zou zijn dat de overgrote meerderheid van de huisartsen de ANW-zorgverplichting wil, waarom is er dan geen keuzemogelijkheid voor de praktijkhouders, die dat niet willen? Die meer vrijheid willen in het aantal diensturen?
  Zelfs de vraag wat je zou aankruisen als je als praktijkhouder zou kunnen kiezen tussen een contract mét en een contract zónder de ANW-verplichting is in geen enkel enquete gesteld.
  Het zou zo maar kunnen dat de animo om zich te vestigen bij waarnemend huisartsen veel groter wordt als de ANW-uren buiten het praktijkcontract gehouden worden. Waarom niet een ‘los’ contract voor diensturen met variabel aantal ANW-uren voor álle huisartsen? Het aantal niet-ingevulde uren kan dan op de ‘markt’ worden bijgekocht.
  Ik ga ervan uit dat een dienst die vanuit een vrije keuze wordt uitgevoerd minder aversie oproept en minder als belastend wordt erv

 • Barbara de Vos

  Huisarts praktijkhouder, Groningen

  De analyse dat het vak te druk is, deel ik. Tot zover de herkenning.
  Ik vind anw zorg bij het vak horen en ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dat het veel is naast een drukke dagprajtijk doet daar niets aan af. Ik zou er graag meer tijd voor he...bben. De werkdruk moet omlaag, ook in de dagpraktijk, zonder dat de verdiensten dalen. Van politiek en zorg verzekeraar moeten we almaar meer voor minder geld en in minder tijd. Ik kan me nog goed herinneren dat ik al weer een paar jaar terug de online nascholing van het nhg deed over het soa consult. Ik kreeg het er Spaans benauwd van. Hoe denkt het nhg dat ik dat in 10 minuten ga doen? Als dit de kwaliteit is die van ons verwacht wordt waarom maakt niemand zich sterk voor15 minuten consulten? Of 20 minuten consulten? en significant kleinere praktijken? Er is een proef gedaan met 15 minuten consulten, patiënt tevreden, huisarts tevreden, minder verwijzingen. Alleen als je 15 minuten per patiënt hebt kun je minder patiënten op een dag zien. Dat mag je dan uit eigen zak betalen.
  Arjen wil oplossingen. Een mogelijke oplossing is alle dokters in loondienst. Dan bestaan er meteen geen verschillende soorten huisartsen meer en heb je een cao met arbeidstijden wet.
  Een andere optie is kleinere praktijken en meer tijd per patiënt. Grotere groepspraktijken waardoor je prima een dag kunt slapen na je nachtdienst. Dan is het voor waarnemers ook aantrekkelijker om voor ons te werken of om een praktijk over te nemen. Veel praktijkhouders schijnen te denken dat als waarnemers maar een praktijk zouden willen overnemen, het per direct zou kunnen. Dat is niet zo. Ik ken 2 waarnemers die geen praktijk willen, ik ken er minstens 6 die het graag zouden willen maar rechts worden ingehaald door huisartsjesmelkers, overspannen thuis zitten na een vastgelopen overname traject of er klaar mee zijn na een associatie traject wat niet door ging omdat de praktijkhouder wel het werk maar niet het geld wil delen.

 • Kevin Göritz

  Waarnemend huisarts, Maastricht

  Beste bestuurders uit Zwolle,

  Eens dat het ANW/ spoedzorgstelsel (en misschien de opleiding en andere delen van ons vak) aan herziening toe is. Alleen denken wij: zoek de oplossing niet bij ons maar doe het geheel anders. Is het niet juist ook kre...nten pikken om te zeggen: dagpraktijk vind ik leuk, dat wil ik wel doen (de krent) maar de ANW mag iemand anders op zich nemen? En het liefst willen dan zeker ook nog hetzelfde blijven verdienen? Mag ik vragen jullie stellingen met cijfers te onderbouwen? „Een sterke minderheid praktijkhouders“ zeggen jullie. Hoeveel praktijkhouders heeft Nederland en hoeveel waarnemers (altijd iets vertekend door het feit dat er altijd een hoop waarnemers zijn die net klaar zijn en nog niet meteen een praktijk overnemen)? En ja de cijfers verschuiven absoluut. Maar waar ligt dat toch in gods naam aan? Wie beweert dat wij geen praktijkhouders willen worden door niet verplicht ANW die vult voor ons (fout, los van het feit dat ik en menig andere wel praktijkhouder wil worden) in. Er is een enquête geweest (ik dacht van de LHV) en er worden veel redenen in benoemt. Moet je voorstellen je bent als huisarts in opleiding of net klare waarnemer met al het (deels terecht, deels niet) gezeur en gezeik van de praktijkhouders geconfronteerd. Over problemen met personeel, ANW diensten, drukte op de praktijk etc. Dan sta je daar met je jong gezin in een veranderenderende maatschappij waar mensen geen 5 dagen in de werk willen werken (ik ook niet, ook zo’n generatieding) en zult denken: na al die geweldige reclame voor praktijkhoudersschap ga ik er meteen aan beginnen. De aangedragen oplossingen zijn onbewezen en komen voort uit hulpeloosheid en daar hebben we begrijp voor. maar probeer eens te luisteren na de dingen die wij aandragen. Staar jullie niet blind op een, kortzichtige oplossing (die gene is, denken wij). Het moet niet over 5 jaar weer piepen en kraken maar duurzaam beter toch?

 • HRZ Huisartsen Regio Zwolle

  Praktijkhouders regio Zwolle, Zwolle

  50 reacties geleden stelden wij reeds dat de ANW aan herziening toe is. Ik denk dat Hiltje het goed samenvat, "Als waarnemer moet ik maar eens openlijk toegeven dat ik niet van plan ben een praktijk te starten en dat ik me daarmee doelbewust onttrek ...aan het gangbare systeem" Een ANW systeem dat nog ingericht is op alle huisartsen als praktijkhouder, Reeds eerder stelden wij dat er dan ook geen sprake is van een huisartsen tekort. Er zijn >12000 huisartsen waarvan een sterke minderheid praktijkhouder.. Zij zijn het die in het huidige systeem eindverantwoordelijk zijn voor de praktijk en een contract met de zorgverzekeraar afsluiten voor patientzorg en de ANW-bezetting. Een verhouding dramatisch is gedaald de afgelopen jaren voorlopig alleen maar door zet. Hier zit de kern van het probleem en de invoelbare ergenis van collega Arjen Göbel die terecht stelt dat de praktijkhouder de zorg voor de dag best willen blijven verzorgen maar niet meer verantwoordelijk willen zijn voor de vervreemde ANW zorg die steeds verder weg lijkt te gaan staan van het werk van overdag. Er zal een radicale wijziging van het systeem moeten plaatsvinden waardoor de ANW zorgdruk weer egaal over deze 12000 huisartsen wordt verdeeld of niet meer de verantwoordelijkheid is van de praktijkhouders die de dag al runnen. Tijd dat de VPH zich laat horen. Lukas Brouw/Han Mulder, Bestuur HRZ""

 • Ton Geerlings

  huisarts praktijkhouder, opleider, Koog aan de Zaan

  Ik heb nog geen reactie gezien op mijn stelling:
  "Geen contract tekenen met de ZV waarin de praktijkhouder persoonlijk garant staat voor 7x24 uur zorg."
  Als we dat allemaal doen, moet er wel iets veranderen in de ANWzorg. Dan ligt de bal bij de zor...gverzekeraars.

 • Hiltje Oude Luttikhuis

  waarnemend huisarts, scen-arts, huisarts-opleider, Venray

  Want de waarnemer richt haar werk in naar haar leven. Ja ik denk dat dat wel de huidige trend is anno 2020, en gelukkig maar, want anders hadden we ongetwijfeld met nog veel meer overbelaste en burn-out artsen te maken.

  Naar mijn idee draaien prak...tijkhouders niet alléén op voor de ANW-zorg.
  Ook hier hebben we het dus over een "het is niet eerlijk dat praktijkhouders alleen voor de kosten opdraaien discussie." De inhoudelijke discussie over wie er nu eigenlijk aan het cherry-picken is, is naar mijn idee niet echt bijdragend aan de oplossing van het probleem, nl. de te hoge werkdruk bij de huisarts, met in ieder geval te weinig financiele waardering.

  Dus laten we inderdaad ophouden met elkaar de 'zwarte piet' toe te spelen en #samensterk pleiten voor beter behapbare en betaalde huisartsenzorg. De onderhandelingen daarvoor vallen echter niet onder mijn privileges als waarnemer, dus bij deze het verzoek aan de praktijkhouders om die te starten.

 • Hiltje Oude Luttikhuis

  waarnemend huisarts, scen-arts, huisarts-opleider, Venray

  Als waarnemer moet ik maar eens openlijk toegeven dat ik niet van plan ben een praktijk te starten en dat ik me daarmee doelbewust onttrek aan het gangbare systeem. Nou bij dezen. Ik ben het absoluut niet van plan. En waarom niet? Omdat het gangbare ...systeem niet volstaat.
  Ik ben nu 5 jaar huisarts. De eerste twee jaar deed ik vrijwel alleen maar ANW-zorg en vakantie-waarneming. Mijn man werkte namelijk als medisch specialist aan de andere kant van het land. En ik kon, naast mijn werkzaamheden als huisarts, de zorgtaken voor onze drie kinderen onder de 4 jaar regelen.
  Na een jaar in loondienst waarin ik mijn overuren niet uitbetaald kreeg, met kerst lekker voor het geldende NzA-tarief kon werken, aangezien we allemaal een keer aan de beurt kwamen, en time-management advies in de trant van “als een vrouw voor een uitstrijkje komt, hoeft ze niet eerst aan het bureau plaats te nemen”, begreep ik, dat ik alleen het huisartsenvak zou kunnen uitvoeren, zoals ik denk dat het het beste is voor de patiënt, als ik mijn eigen huisartsenpraktijk zou starten. Want uiteindelijk blijft ook de timemanagement discussie een geldkwestie.

  En als ik er dan verder over nadenk, namelijk dat ik een eigen bedrijf zou starten, maar dat mijn inkomsten van buitenaf bepaald worden, niet door mijn klant de patiënt, maar door overheid en zorgverzekeraar, inkomsten die zoals collega Göbel aanvoert, niet onderhandelbaar zijn, dan ben ik er inderdaad niet happig op om praktijkhouder te worden. Zeker niet als ik dan ook nog de waarnemer ‘uit eigen zak’ marktconform moet betalen. Want als ik de tarievenmonitor er op na sla dan kost me dat gemiddeld wel 110 euro per verkochte nachtdienst extra als ik geen rekening houdt met inschrijftarieven, toeslagen en belastingaftrek. En ik heb dan ook geen vrij, zoals de waarnemer de volgende dag wel heeft, die heeft voor die 110 extra verdiende euro’s namelijk een oppas geregeld, zodat ze zelf lekker een compensatiedagje heeft.

 • Sonja Mentink

  Huisarts, praktijkhoudend, Driebergen

  Is dat niet het werkelijke probleem? 15urige werkdagen en 8 uur later weer fris op de praktijk moeten zijn. Of een nachtdienst tussen twee werkdagen in. Weinig zeggen schap hebben over wanneer en welke diensten je doet. Want als je ze niet verkocht k...rijgt, zit je eraan vast. Weinig zeggenschap over hoe je werkt, met welke assistenten, de kwaliteit van het triageren en ga zo maar door. Geen van deze problemen zijn op te lossen door iedereen de verplichting te geven om dienst te doen. Want of ik nu 25 of 15 diensten heb, ze blijven bovenop mijn werkweek komen. Bovendien ben ik van mening dat, niet alleen de dagpraktijken beter georganiseerd kunnen worden, maar zeker ook de huisartsenposten. Maar daarvoor heb je een goed opgeleid en goed op elkaar ingespeeld team van huisartsen, triagisten en verpleegkundig specialisten etc nodig. Daarvoor moeten de dagpraktijken beter hun spreekuren inrichten om de U3 en U4 in de ochtend op te kunnen vangen. Dat lukt niet als er meer dan 100 verschillende huisartsen op een post werken. En de motivatie van de praktijkhouders steeds geringer wordt om borg te staan voor de 24 uurs zorg. Onderling vechten tussen praktijkhouders en waarnemers helpt zeker niet en doet beide kanten tekort. Maar hoe de diensten nu georganiseerd zijn, is niet langer vol te houden. Na 14 uur werken begin ik fouten te maken. Dus ook voor de patientveiligheid is het belangrijk dat er een goede oplossing komt.

 • Bente Felix-Schollaart

  Huisarts, Vught

  Het artikel van Arjen Göbel roept veel herkenning op. Het alleen verantwoordelijk zijn voor de ANW zorg als gevestigd huisarts voelde verkeerd en dat doet het nog steeds. Ik herinner mij nog, toen het plan gelanceerd werd dat de huisartsenpost van De...n Bosch zou verhuizen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dat de werkbelasting van de (gevestigde!!) huisartsen niet zou stijgen. Dat werd gegarandeerd. Zo is het natuurlijk niet gegaan.
  Niet alleen omdat alle binnenlopers voortaan voor de huisartsenpost zijn en niet voor de SEH. Maar ook omdat de zorg voor het grootste deel helemaal geen spoedzorg is. Voorbeelden als: ‘Ik was toch in het ziekenhuis en dacht ik ga even langs.’ (conjunctivitis bij een man die net van vakantie terug kwam). Of: ‘Ik bepaal zelf wanneer ik naar de huisarts ga.’ (24 jarige vrouw met sinds 3 weken oogklachten, die nog niet bij haar huisarts was geweest om 03.00 uur).
  Dat is echter niet het hele probleem. Ook de geringe bereidheid van sommige waarnemende huisartsen stoort mij. Een voorbeeld van een waarnemend huisarts: ‘Ik doe geen nachtdiensten. Horens even, ik heb thuis nachtdienst met een klein kind!’

  En zo gaat het al jaren. Ik onderschrijf wat collega Göbel beschrijft. De reactie van de verschillende organisaties bij monde van Carin Littooij is er een van een bestuurder. En de opmerking van het kost tijd stoort mij zeer. De discussie over de ANW is al jaren aan de gang en er verandert niets. Ik als 64 jarige huisarts werk op een dienstdag nog steeds 15 uur en de dag er na begin ik weer om 8 uur. Het wordt tijd dat alle werkende huisartsen verantwoordelijk worden voor de ANW zorg, voordat de praktijkhouders op de korte termijn door hun hoeven zakken. En Carin: dat bestuurders niet zeggen dat het tijd kost, maar dat het de hoogste prioriteit heeft om ANW zorg goed te regelen én dat spoedzorg werkelijk Spoedzorg wordt.

 • Martin de Boer

  praktijkhouder, Ter Apel

  Als ik naar de tientallen reacties kijk die aan de hand van het artikel van Arjen Göbel geplaatst zijn op dit forum dan kan ik niet anders concluderen dan dat de polarisering en frustratie er uit lijken te druipen. Helaas herkenbaar.
  De onderlinge s...olidariteit lijkt verdwenen, terwijl we allemaal opgeleid zijn om met z’n állen de kar te trekken. Niet alleen de praktijkhouder, maar ook de waarnemer die á raison van enkele tonnen een opleiding/huisartsregistratie gekregen heeft waarvan in maatschappelijk opzicht dan ook verwacht mag worden dat die zich op basis daarvan inzet om de maatschappij te dienen in plaats van andersom.
  De oplossing: ophouden met vingerwijzen naar elkaar, dan heeft nog nooit iets opgeleverd, wég met de polarisatie, koppel krenten aan de pap, ieder die de huisartsopleidng heeft voltooid neemt een praktijk over, wat immers de bedoeling is van de fors gesubsidieerde opleiding. Maak dat aan het begin van de opleiding duidelijk.
  Degene die een praktijk niet overneemt blijft met de financiële schuld van de opleidingskosten zitten die in vijf jaar afgekocht kan worden door collectief verantwoordelijk te zijn voor zowel dagwaarneming als ANW-diensten. Niet alleen om de hoek, maar ook in de periferie zodat álle praktijkhouders hiervan mee kunnen profiteren. Laten we dat regelen via een centraal distributiesysteem, gekoppeld aan de herregistratie. Omgerekend naar zes weken vakantie op jaarbasis voor alle praktijkhouders (NIVEL jaarcijfers 2018) zou dat een werkbelasting per waarnemer zijn van ruim negen weken op jaarbasis. Die weken worden nog goed betaald ook. De rest van het jaar kan iedere waarnemer de eigen agenda zelf bepalen. Daarmee is er ook voor de volgende generatie huisartsen een garantie op ademruimte.
  Slechts mét elkaar komen we er uit.
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/werkdruk-huisartsen-is-riskant-hoog.htm

 • Leon Mentink

  Huisarts (helaas n.p.) , Haaksbergen

  -Er is de laatste 10 jaar zoveel veranderd en het loopt een beetje spaak. Het roer is om, maar we zitten vast op een zandbank en trekken allemaal in onze eigen richting. Iedere vereniging/ zorggroep/huisartsenpost/overkoepelende organisatie tot prefe...rente verzekeraar, behartigt met namehet belang van aangesloten huisartsen, terwijl het juist zo belangrijk is dat er ook gekeken wordt buiten deze verzamelingen aangesloten artsen. Hier kan, mits er goed wordt samengewerkt, een groot deel van de oplossing gevonden worden. Dit geld voor alle organisaties: LHV, VPH, Ineen, maar ook waarneemorganisaties en al die andere organisaties die de regie naar zich toetrekken. Huisartsen hebben allen dezelfde studie gevolgd en er is niet gedifferentieerd op spoedarts/ praktijkarts/ waarneemarts parttime of fulltime arts/ digitale arts of noem de manieren maar waarop we onze ambitie vorm willen geven. Wel zijn we allen huisartsen. Organisaties vissen uit dezelfde vijver en er wordt te weinig gebruik gemaakt van de diversiteit, kwaliteit, kennis en welwillendheid om samen de huisartsenzorg, waar we toch allemaal trots op willen zijn, vorm te geven. Daarnaast staan we er samen voor om: 1 dit ook voor zorgverzekeraars (onze geldschieter) overzichtelijk te houden zodat ze de zorg in kunnen kopen. (de manier waarop is een andere discussie waar we samen een standpunt in moeten kunnen nemen). 2 de continuïteit van huisartsenzorg, waar en wanneer deze ook plaats vindt, vorm te geven of aan te sturen. Het heeft geen zin om terug te kijken. Wel om een pas op de plaats te maken en vooruit te kijken. Daarbij moeten we ook aan de politiek laten zien, dat de professionals die we allemaal zijn zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om dit vraagstuk op te lossen. Hiervoor moeten vooroordelen over de andere culturen in huisartsenland opzijgezet worden. De bal ligt bij iedereen die hierin samen met de rest zijn verantwoordelijkheid wil pakken/wil meedenken/ wil delen hoe het anders kan.

 • MH Nieuwenhuis

  Huisarts, Groningen

  Anderen iets verplichten, klinkt leuk, laat anderen ook eindelijk eens verantwoordelijkheid dragen. Het is een loden last geworden....dan is het van mijn bordje af, ik heb al genoeg....
  Ik snap de noodkreet wel, die noodkreet speelt al heel lang in... de Achterhoek, in friesland, in oost groningen. We roepen het hier ook al zo lang. Ik was zo intens gelukkig toen 1,5 jaar geleden? de post in Amsterdam zijn diensten niet meer rond kreeg. Eindelijk hadden ze in de randstad dezelfde problemen als wij in de echte wereld. Misschien zouden er nu politici wakker worden, zou er iets verbeteren. Nee hoor, ‘er zijn op papier genoeg dokters’
  Het is niet zo dat waarnemers zich niet verantwoordelijk voelen voor de zorg, de patiënt, de dienst, de continuïteit van zorg en dat een gebrek aan verantwoordelijkheid de reden zou zijn dat er wordt gekozen voor waarnemerschap.
  Voor veel waarnemers ligt die reden in de privésfeer, een partner met een bedrijf, jonge kinderen, een zorgtaak, een gehandicapt kind, als je steeds naar het ziekenhuis moet etc. eerdere negatieve ervaringen met praktijkovername plannen die je weerhouden om er weer opnieuw een enorme bak energie in te pompen, op een gegeven moment bedank je daarvoor.

  80 euro per uur voor een coronadienst. Jeminee, wat een gunst. Wat een ongekende barmhartigheid, daarvoor verwacht je op zijn minst dat de waarnemers in de rij staan als je op vakantie wilt. Hebben ze zich niet ook in het zweet gewerkt?

  Er zijn genoeg regio’s waar de deuren dicht gaan zonder opvolging. Patiënten zonder huisarts. Er moet echt genoeg gebeuren en verbeteren en ik heb genoeg gezien. Ik heb er gewerkt totdat ik er bijna bij neerviel, 10.000 patiënten in je eentje, dat had ik wel eerder gedaan in een kleinschalig diensten systeem, toen nam ik de telefoon op, geen chauffeur, geen assistente en deed de visites en consulten ook zelf. Maar op een vrijdag echt niet grappig, er was gelukkig die ene collegiale collega die zijn vrije dag opofferde. Han wel.

 • Kevin Göritz

  Krentenpikker tegen verplichte ANW voor waarnemers, Maastricht

  Maar wat als die plicht er niet gaat komen? Dit scenario lijkt voor u onvoorstelbaar en is toch het meest waarschijnlijk. Dan is het nog steeds niet opgelost. Dus waarom niet nadenken over alternatieven? U gaat nog niet eens op mijn eerdere voorstell...en of mijn stellingen dat het probleem ergens anders (en dus ook deels bij de praktijkhouders zelf) zou kunnen liggen. Oogkleppen op en doorrennen.

  En als veel mensen blijkbaar de woorden verkeerd begrijpen zou het dan toch aan de schrijver en de gekozen woorden kunnen liggen? Vast niet :) Als u een hele groep mensen in zijn algemeenheid neer gaat zetten als krentenpikkers dan is het daarna lastig om nog open te staan voor u „waardering“. Maar ja. Zal ook wel aan ons liggen.

  Met collegiale groet,

  Kevin Göritz

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  één PS dan nog

  Nergens beweer ik dat waarnemers voor het idioot lage NZA tarief de ANW moeten gaan doen, noch dat zij de oorzaak van de problemen zijn.

  De ANW plicht moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden, dat wel!
  Is het nu zo moeilij...k om dat te begrijpen uit mijn stuk en mijn reacties? Ik ben heel blij dat er waarnemers zijn.

  Dus houd nu a.u.b. op met het steeds verkeerd weergeven van mijn woorden.

 • BJ Kole

  Huisarts , Utrecht

  Beste Arjen,

  Ik en anderen met mij blijven het proberen.
  Uit al je reacties blijkt dat je vindt de waarnemend huisartsen (en hun tarieven) de oorzaak van het probleem zijn , want de oplossing is dat ze gewoon verplicht voor het idioot lage NZA t...arief op de post gaan zitten. Maar dat doen ze niet , stouterds.

  Nogmaals , gebruik je boze energie om van de trias [verzekeraars/NZA(lees:’de politiek’)/HA-belangenbehartigers] te eisen dat het anders moet omdat het zo niet langer gaat.

  Er zijn plenty waarnemend huisartsen die je daarin zullen steunen.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Ik sluit mijn bijdrage aan deze discussie nu af. Ik heb vele tientallen mails gekregen van praktijkhouders die de situatie volledig herkennen. Als ik van waarnemers slechts te horen krijg dat het mij ontbreekt aan zelfreflectie en meer niet gespecifi...ceerde veroordelingen, zonder verdere oplossingsgerichtheid, dan houdt het voor mij hier op.

  Zeker als je vervolgens zegt (toegeeft?) dat dit probleem jou/jullie probleem niet is.

  Aha!

  Dank voor de aandacht.

 • Kevin Göritz,

  Huisarts , Maastricht

  Weinig zelfreflectie en selectief lezen. Ik hoef geen praktijk/ zaak die op volle toeren draait als een geoliede machine. Ik wil er graag ook een draai an kunnen geven. Maar ik wil ook niet bewust een praktijk overnemen om ze uit de diepste sloot te ...trekken. Dan kun je nog beter een 0 Patienten praktijk ernaast gaan openen en proberen er wat van te maken. Maar het punt is dat er in feite gezegd wordt: de vervelende krentenpikker wil ook nog niet eens de slecht georganiseerde, verouderde praktijk met de niet functionerende assistentes overnemen. Hoe durft die toch?

  Er hebben inmiddels ook praktijkhouders gereageerd die onze mening delen.

  Proberen wij het anders: het is niet echt ons probleem. Praktijkhouders hebben een probleem blijkbaar. Ik heb geleerd dat je het probleem moet terugleggen bij de probleemeigenaar. De oplossing die u op het oog heeft gaat er zeer waarschijnlijk nooit (mede door juridische problemen die hier in de weg zitten) komen. Zo lang er geen andere baten bij komen zullen wij als vertegenwoordiging van de waarnemers er vel tegenin gaan desnoods juridisch. Dus zou u de tijd beter kunnen investeren in andere mogelijke oplossingen voor dit probleem. (Zie mijn stuk van 6 reacties eerder voor tips)

 • MH Nieuwenhuis

  Huisarts, Groningen

  Nivea,
  Niet invullen voor een ander...

  Dacht je dat ik niet had geprobeerd om te associëren in een praktijk?
  Ik heb het cauteriseerapparaat nog op zolder staan, de rest van de investering in de ingrepenkamer is inmiddels naar Afrika. Nog behoe...fte aan een opstaptreetje voor naast de onderzoeksbank? Leuk hoor, als een ander een groot deel van het werk doet, misschien een bloemetje of een kladblok met kerst. Maar zodra het op de centjes en inspraak aankomt is de gelijkwaardigheid alleen maar ikke ikke ikke. En dan heb ik het niet over de waarnemer.

  ja, gebrek aan zelfreflectie, kortzichtigheid, onvoldoende mensenkennis en inlevingsvermogen. En oh ja. Ik heb op beide stukken die ik heb geplaatst geen reactie gehad op het totale gebrek aan inspraak in de organisatie van de huisartsenzorg waarin de waarnemer zich in bevindt.

  Gelijkwaardige verdeling begint bij een gelijkwaardige behandeling, verdeling van macht en geld. En daar ga je totaal niet op in.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Beste MH

  Wel leuk je reactie is een afspiegeling van de mijne, maar ergens vind ik hem ook ongelooflijk. Verwijt je mij nou gebrek aan zelfreflectie? :-) Als je graag een praktijk wil waarom neem je er dan geen over? Er is een enorm tekort aan pra...ktijkhouders, zeker in de toekomst.

  Wat het leed van waarnemers tijdens corona betreft het volgende. Ik ontving via de mail dit bericht van een praktijkhouder.

  "In onze regio is tijdens de eerste maanden van de Corona crisis een brandbrief van de waarnemers uitgegaan, o jee, ze hadden niet meer genoeg werk, want alle praktijkhouders zegden hun vakantiewaarnemingen af… Ze hebben toen met onze HAP onderhandeld dat de dagdiensten op de HAP door de week, waar COVID verdachten werden gezien, tegen een verhoogd tarief van 80 euro werden gedaan, want ja, die diensten waren maar 6 uur en geen 8, anders was er inkomstenderving t.o.v. de gewone dagpraktijk…
  Toen de ergste crisis voorbij was en wij in de zomertijd omhoog zaten met lastige HAP diensten, gaven zij niet thuis, tenzij voor absurde tarieven. Krokodillentranen waren het dus. "

  Ik denk dus dat de meningen - herstel: erváringen - met dit fenomeen op zijn minst nogal wisselend zijn. • M.H.

  Huisarts, Groningen

  U noemt enkele nadelen op van het zelfverkozen praktijkhouderschap. Elke positie heeft zijn nadelen. Dat tijdens corona de collegialiteit naar waarnemers ver te zoeken was was een klap in het gezicht van veel waarnemers. De praktijkhouders kregen de ...taak om doorbetaling in de praktijk te continueren en daarvoor gecompenseerd door de zorgverzekering dit geld was ook expliciet voor het in stand houden van waarneemcontracten. Dat je liever een nieuwe tesla koopt van dat geld - maar inderdaad - leuk is anders. Er wordt steeds beweerd dat waarnemers een 'riant inkomen hebben uit de diensten'. Dat is gedeeltelijk waar maar een praktijkhouder verdient al snel 2 a 3 keer zoveel op jaarbasis. Stel je eens voor dat mijn volledige inkomen wegvalt terwijl ik mijn kinderen moet voeden, zorg heb voor een dementerende schoonmoeder. De kinderen thuis les moet geven en geen enkele zeggenschap heb over het crisisbeleid, niet gesteund wordt door de LHV die ik jaarlijks meer geld mag doneren?

  Polarisatie ontstaan door piepende praktijkhouders die niet verder kunnen kijken dan de dikte van een dubbeltje. Laten we ons tot de feiten beperken.

  Het is juist om te stellen dat waarnemers niet worden gewaardeerd, niet als collega of gelijke, geef me dan zeggenschap, dat waardeer ik enorm.
  Als je meer praktijkhouders wilt, begin een maatschap en verklein je praktijk tot een normpraktijk.

  De essentie van je betoog is niet PLICHT, het is kortzichtigheid en gebrek aan zelfreflectie

  Een betoog om waarnemers dezelfde ANW plicht te geven als Praktijkhouders.
  kan alleen als je ook de opbrengsten en het gezag wilt delen.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Beste Kevin

  Laten we het niet over vorm hebben maar over inhoud.

  In 2001 nam ik een praktijk over waar plots iemand wegging. De gemeente was in nood en ik sprong er in. Ik was net 2 jaar afgestudeerd huisarts. Ik nam de tent over, waardeloos ge...organiseerd. Bleken geen 3000 patienten te zijn maar 2000, Moest meteen verhuizen, want geen huisvesting. Ik kreeg 2 assistentes mee die niet goed waren. Heeft jaren gekost er iets van te maken en in het begin veel te weinig geld. Wel meteen de dienstverplichting natuurlijk...

  Kortom: been there - done that.

  Misschien is dat hier dus wel het punt: De huidige afgestudeerd huisartsen doen dat niet. Je zegt het eigenlijk zelf al: je wil alleen een goed georganiseerde praktijk overnemen, in een gespreid bedje terecht komen.

  Het was vroeger heel normaal dat een praktijkovername betekende dat er ook huisvesting gezocht moest worden, dat er gereorganiseerd moest worden. Miscchien heeft de huidige generatie afgestudeerd huisartsen daar helemaal geen zin in, maar willen die alleen een mooie praktijk overnemen met alles er op en er aan, in een reeds bestaand gezondheidscentrum, in een buurt die ze aanstaat, tegen een lage goodwill.

  Misschien is dat het probleem?

  PS ik realiseer me dat de discussie die gevoerd wordt een scherp randje heeft, maar misschien is dat ook wel nodig. Ik vertik het om me te laten vertellen dat ik een 'onconstructief verhaal' zou vertellen dat alleen 'op gevoel' gebasseerd is, of 'fabels' of niet uitnodigend genoeg etc. Kom nu toch.

  Ik heb nog geen waarnemer horen reageren met: er zit wel iets in dat wij ook de ANW plicht op ons nemen zodat we op 1 januari net als de praktijkhouders 20 diensten op ons bord krijgen, die we dan evt kunnen verkopen of ruilen. Nee - helaas alleen gemopper over dat mijn artikel niet uitnodigend genoeg is om de dames en heren waarnemers tot meedenken te bewegen. Is dat niet een beetje tekenend voor de situatie misschien?

 • Kevin Göritz, nog steeds waarnemer

  Huisarts, Maastricht

  Beste Arjen,

  Zelfverkozen is dus niet waar. De praktijk waar ik toe wil treden heeft pas over enkele jaren ruimte voor een nieuwe maat. Er zijn legio praktijken die je kunt overnemen maar die je door de door mij eerder benoemde redenen beter kunt ...laten schieten (zeer slechte organisatie, dubieus declaratiebleid, enorm achterstallige onderhoudt, aan huis van de praktijkhouder, Good will vragen en ga zo maar door). Je mag schrijven wat je wil. Alleen dan zeggen over feiten te praten terwijl het gros over gevoel gaat past dan niet. ALLE praktijkhouders hebben zelf voor de praktijkhouderschap gekozen. Wel wetende dat de diensten eraan verbonden zijn. Dat deze drukker/ verandert zijn de afgelopen jaren mag wel zo zijn maar dan moet de oplossing nog steeds niet bij de waarnemende huisarts gezocht worden. Makkelijk maar niet doeltreffend. Of men komt uit een generatie waar de posten nog niet bestonden en men elke dag dienst had voor zijn eigen praktijk. Dan laat dat toch weer invoeren als men het niet eens is met hoe het nu is? :) of dat beter is is maar de vraag.

  Dus: niet gevoelens en emoties als feiten neerzetten aub. Het enige feit in dit artikel is dat praktijkhouders verplicht zijn om diensten te doen en wij niet. Maar wij krijgen (ondanks dat u ook gewoon ondernemer bent en risico’s zou moeten dragen) geen coronatientje en een gegarandeerd inkomen. Krenten uit pap is puur gevoel omdat u de diensten die u graag kwijt wild voor een door u bepaald tarief niet kwijt krijgt is frustratie en geen feit. Dat het puur emotie is blijkt ook uit het FEIt dat u voor alle argumenten die er (terecht) worden aangedragen heenstapt. U mening (geen feit) staat als een rots. Maar dat maakt van een fabel nog geen feit.

  Met collegiale groet,

  Kevin Göritz, trotse waarnemer en ooit praktijkhouder :) ondanks alles.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  U noemt enkele nadelen op van het zelfverkozen waarnemerschap. Elke positie heeft zijn nadelen. Dat tijdens corona de waarnemers last hadden is onderdeel van ZZP-er zijn. daar moet je voor reserveren zodat je zo'n periode kan overbruggen, maar inderd...aad - leuk is anders. Er wordt steeds beweerd dat praktijkhouders een 'comfortabel want vast inkomen hebben'. Dat is gedeeltelijk waar maar beeldt je eens in dat mijn omzet instort terwijl ik maandelijks 8 (!) salarissen aan personeel (3 POH, 3 assistentes, 1 manager en 1 hidha) in vaste dienst moet betalen?

  Polarisatie ontstaan alleen als waarnemers blijven piepen dat ik een aardiger artikel had moeten schrijven. Laten we ons tot feiten beperken.


  Het is mijns inziens niet juist om te stellen dat we waarnemers niet waarderen. Dat is totaal niet waar deze problematiek over gaat. Ik heb ook een vaste waarnemer in de praktijk en die waardeer ik enorm. Ook de waarnemers op de hap waardeer ik zeer.

  De essentie van mijn betoog is de PLICHT.

  Ik hield een betoog om waarnemers dezelfde ANW plicht te geven als Praktijkhouders.
  Het punt is dat de VERANTWOORDELIJKHEID voor het leveren van zorg nu bij de praktijkhouders ligt en niet bij waarnemers. En dat is simpelweg niet eerlijk. Er is geen argument te verzinnen om te onderbouwen dat praktijkhouders verantwoordelijk zijn voor de materiële en personele infrastructuur van de hele huisartsenzorg, en waarnemers alleen werkuren draaien (hoe gewaardeerd ook).

 • MH Nieuwenhuis

  huisarts, Groningen

  Polarisatie tussen praktijkhouders en waarnemers helpt niet om de problemen in de zorg op te lossen. Hier in de regio doen de waarnemers de bulk van de nachtdiensten, en naar verhouding überhaupt meer diensten dan de gemiddelde praktijkhouder.
  De pr...aktijkhouders kiezen welke diensten ze wel en niet leuk vinden en welke ze willen verkopen....
  De praktijkhouders hebben de zeggenschap over de organisatie van de huisartsenpost. De waarnemers hebben geen stemrecht. Eerlijk verdelen?

  Een kleine meerderheid van de praktijkhouders heeft een paar jaar geleden op de beleidsvraag 'willen jullie meer of minder diensten' gekozen minder diensten te willen doen. Het gevolg is dat er regioposten en visiteauto's verdwijnen en dat de supervisiearts alleen nog maar in het weekend aanwezig is.

  Voor de patiënt betekent dit langere afstanden tot de zorg (en dus meer visites.) De diensten worden steeds drukker, de wachttijden voor de patiënt langer en de dokters oververhit en minder geconcentreerd. Een provincie verderop kun je tegen een lagere vergoeding en langere reistijd prettiger werken...
  Het wegvallen van een superviserende dokter en het onvoldoende begeleiden van triagisten resulteert in slechtere triage, continue onderbreking tijdens je consult en een verhoogde uitstroom aan ervaren triagisten. De praktijkhouder wil wel graag een ervaren assistente.
  Het afnemen van de kwaliteit van triage zorgt voor meer belasting op de spreekuren, dit is ook vervelend voor de patiënt die met een goed advies helemaal niet had hoeven komen.

  De diensten op de corona-post worden volledig ingevuld door waarnemers, deze diensten komen helemaal niet eerst op het bordje van de praktijkhouder, en als er problemen zijn luistert niemand daarnaar, de waarnemer waarderen we dus niet.

  Ik ken legio voorbeelden van waarnemers die door praktijkhouders worden misbruikt, gedumpt zodra corona begon, aso-ciatie etc. Als je eerlijk zou verdelen dan wil ik stemrecht, mijn coronatientje en avonddienst ipv nacht.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Beste Kevin,

  Ja, ik wil soms ook veel meer schrijven dan er in past :-)

  Goed dat je je er mee bemoeit, Niet veel waarnemers (idem praktijkhouders overigens) doen dat.
  Eén ding is zeker: ik neem waar dat veel praktijkhouders op 'omvallen' staan..., en dat praktijken worden overgenomen door 2 part-timers (die dan nog steeds 45 uur elk werken) op één normpraktijk.
  Er is dus iets wezenlijk mis aan de situatie en daar moet een oplossing voor komen.

 • Kevin Göritz

  Huisarts, Maastricht

  Beste Arjen,

  Lees maar al mijn reacties ??. Kon helaas niet als een doorlopende tekst.
  Ook als vaste waarnemer bemoei ik me degelijk met de organisatie van de praktijken waar ik werk. Naast het feit dat ik met bestuurswerk probeer niet alleen te... klagen maar ook echt wat te doen. Ik ben benieuwd hoe veel van de mensen die hier reageerde hebben ook bestuurlijk werk doen om de problemen aan te gaan?

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  @ Kevin

  Daar zit wel wat in, maar je gaat nog niet in op het feit dat praktijkhouders de plicht hebben en de waarnemers niet.

  Het zit hem in de verplichting. De ene helft van de beroepsgroep kan niet van de andere helft verlangen de verantwoord...elijkheid te dragen voor het organiseren van de 24 uurs huisartsenzorg in Nederland. Besef ook dat waarnemers geen verantwoordelijkheid hebben voor c.q. bemoeienis hebben met de gebouwen (praktijken, hap's), personeelsbeleid, financiële zaken. waarnemers hebben alleen medische verantwoordelijkheid. Er is echt een te groot verschil ontstaan in plichten en niet-plichten, tussen lusten en lasten.

  Niemand beweert dat waarnemers niet hard werken en niet belangrijk zijn - dat schreef ik ook in mijn stuk. Maar er is wel degelijk scheefgroei die onacceptabel is als je allebei in hetzelfde systeem werkt.

 • Kevin Göritz

  Huisarts, Maastricht

  Ik had te veel te zeggen om het in een reactie te proppen. Lees de laatste reacties van boven naar onder als je geïnteresseerd bent :)


  Geachte collega's (praktijkhouten, waarnemend of hidha),

  Als waarnemer en lid van de WAGRO Limburg heb ik m...ede als doorlopend doel op onze agenda gezet de kloof tussen praktijkhouders en waarnemers te dichten. Het is 2 stappen vooruit en 1 stap terug. Met dit soort artikelen helaas soms ook 3 stappen terug. Mijn eerste gevoel was: boosheid. Maar zelf een eigenwijs mens als ik heb inmiddels geleerd dat vel ertegen in gaan weinig oplevert. Wij allemaal hebben jullie klaagt gehoord

 • Kevin Göritz, waarnemend huisarts

  Huisarts, Maastricht

  Laat ons wat dingen op een rij zetten:
  - Wij zijn zo verschillend niet. Veel waarnemers hebben ook hun vaste dagen die zij werken, kinderen die verzorgt moeten worden, familie die mantelzorg nodig heeft en af en toe ook vakantie nodig. Dit betekent ...dat wij ook maar beperkte capaciteit hebben om diensten überhaupt over te nemen. Als praktijkhouder krijg je de diensten gewoon toegedeeld of je kunt of niet. Daartegenover staat wel dat je zekerheid van inkomsten hebt. Corona heeft voor persoonlijk heel duidelijk gemaakt hoe onzeker mijn huidige positie is: van 4 vaste dagen in 2 praktijken van de ene op de andere dag na 0 dagen. Net een huis gekocht een dochtertje gekregen. Pech gehad. De diensten waren door het feit dat er coronaposten geopend waren zo rustig dat praktijkhouders ze in een keer toch weer zelf konden doen. En nog wat anders werd zeer duidelijke: de dagpraktijken waren zo rustig dat een collega (in praktijken waar meerdere collega's werken) genoeg was om de praktijk te bemannen en de andere dus prima een (nach)dienst kon doen. Zou het dus mogelijk kunnen zijn dat de dagpraktijk te druk is en dus ook een rol speelt in de ervaren last van de ANW- situatie? Wordt de ANW- situatie niet mogelijk vonterecht helemaal los gehaald van een veel groter probleem (omdat het voor de hand liggend lijkt en het zich goed leent om over te zeuren). Ik werk in een praktijk waarbij beide praktijkhouders het gros van hun diensten zelf doet en er geen enkele keer over klaagt. Er wordt onderling geruild en als het niet lukt ook eens een dienst verkocht. En dat op een van de drukste posten van heel Nederland.

 • Kevin Göritz, waarnemend huisarts

  huisarts

  - Hierop aansluiten mijn observatie van de afgelopen 6 jaar (3 in opleiding en 3 als waarnemer). Ik heb in heel veel praktijken gewerkt. Ik kan het niet in cijfers uitdrukken maar een significant deel ervan was op 1 of meerdere belangrijke punten nie...t goed tot opmerkelijk slecht georganiseerd. Dit heeft tot enorme frustraties en stress geleid bij de huisartsen en ondersteunen personeel. Som heb ik deze observaties gedeeld met soms herkenning maar veel vaker ontkenning. Wij worden anno 2020 nog steeds opgeleid als alleen maar medisch kundige huisartsen. Prima want dat is de kern van wat wij doen. Mijn stelling is echter dat veel praktijkhouders onvoldoende in staat zijn (deels door gebrek in de opleiding deels omdat men een te romantisch idee van praktijkhouderschap heeft denk ik) om een praktijk te houden/ te voeren. Dit wordt vaak vergeten in de discussie over of een waarnemer praktijkhouder wil worden of niet. Slecht georganiseerde praktijken, deels waanzinnige achterstand in onderhoudt, praktijken aan huis en dan het liefste ook nog good wil vragen. Ik kan mij de gedachtes en reacties over dit deel al voorstellen. Laat mij echter ook hier een verhelderend voorbeeld aanhalen. De praktijk waar ik laatste jaar van mijn opleiding heb doorgebracht ligt direct verbonden aan een andere praktijk. Hetzelfde wijk, de buren hadden iets meer patiënten maar ook volgens mij meer EFT. Wij waren elke dag (uitzonderingen waren er zelden) gezamenlijk op tijd klaar en gingen naar huis. De buren gingen dan nog makkelijk 1-2 uur door om de dag rond te krijgen. Zou het iets met de praktijkvoering te maken kunnen hebben? Vertellen jullie het mij. Zelfreflectie is echter iets wat wel groot deel uit maakt van de huidige opleiding maar wat blijkbaar niet iedereen heeft geleerd. Na ons zelf kijken en de dingen die wij mogelijk zouden kunnen verbeteren is veel moeilijker dan de fouten en problemen bij andere te zoeken.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  @ BJ Kole
  Ik zeg niet dat de situatie is veroorzaakt door waarnemend huisartsen, waar leest u dat? Ik constateer een nuchter feit: waarnemers plaatsen zichzelf doelbewust buiten het systeem van zorgplicht door geen praktijkhouder te worden.

  U hee...ft het over een verdienmodel. Wij praktijkhouders denken niet in verdienmodellen en uw notitie dat een tijd geleden het verkopen van ANW diensten 'prima paste in het verdienmodel van praktijkhouders' en nu minder is niet juist. Praktijkhouders vinden het niet bezwaarlijk tegen betaling diensten door iemand anders te laten doen, maar maken wél bezwaar tegen de verplichting voor bezetting te MOETEN zorgen. Als er geen waarnemers zouden zijn, zouden we al die diensten echt niet aankunnen.

  Daarom is iedereen blij dat er waarnemers zijn, maar zoals ik al zei: als zowel praktijkhouders als waarnemers hun handen vol hebben, dan betekent dat dat praktijkhouders dat in hun eentje toch nooit zouden kunnen doen?

 • Kevin Göritz, waarnemen huisarts

  huisarts, Maastrict  - Zoals collega Linssen hieronder in zijn voorbeeld benoemd worden op de meeste posten minimaal 50% van alle diensten reeds gedaan door waarnemers. Het verschil is idd dat wij niet verplicht zijn (en met de huidige situatie ook niet verplicht kun...nen worden) om bepaalde diensten over te nemen. Maar als de pap voor 50% uit krenten bestaat en deze worden dan allemaal door (kwaadwillende) waarnemers eruit gepikt dan is dat nogal een prestatie. Er zijn ook praktijken die geen enkele moeite hebben alle gewenste diensten voor een redelijk tarief te verkopen. Ze zeggen trots dat ze al 10 jaar geen enkele nachtdienst meer hebben hoeven doen. Wie pikt er dan de krenten uit de pap? Zou het niet ook eens solidair zijn als praktijkhouders zonder schoolgaande kinderen die het hele jaar op vakantie zouden kunnen de diensten gaan ruilen met de collega’s die wel gebonden zijn aan de vakanties (waarnemer of praktijkhouder maakt niet uit).

  - Het probleem zit hem volgens mij er niet in dat men diensten niet verkocht krijgt maar dat het tarief dat ervoor betaald moet worden als te hoog wordt ervaren. Sinds jaar en dag wordt echter geaccepteerd dat voor de diensten aan de praktijkhouders een zakgeld wordt betaald. De door waarnemers gevraagde tarieven liggen al eerder in de buurt van wat onze kwalificatie en de verantwoordelijkheid die het vak maar de diensten nog in het bijzonder met zich meebrengen. Als het tarief hoger was dat praktijkhouders betaald zouden krijgen zou het minder pijn doen om de gevraagde tarieven te betalen.

 • Kevin Göritz, waarnemend huisarts (met ambitie tot praktijkhouderschap)

  Huisarts, Maastricht

  - Ik heb een voorstel: niet het probleem van de ene binnen onze beroepsgroep naar de andere verschuiven maar streven naar een goede, toekomstbestendige lange- termijnoplossing. Hoe dit er concreet gaat uitzien weet ik niet. Ik weet wel dat wij hiervo...or als gesloten front moeten gaan optreden naar buiten en ons niet intern zelf het leven zuur moeten maken. Het is de huisartsen vaak niet aangeboren maar wij zouden soms ook best wat harder richting de andere partijen mogen optreden. Een collega noemt ons altijd de labrador’s van de geneeskunde. Plichtbewust en te lief. We hebben mensen nodig die echt voor de belangen van ALLE huisartsen opkomen. De huidige LHV en de huidige voorzitter laten dit na mijn mening op dit moment onvoldoende zien. De LHV is na mijn idee niet voldoende meegegroeid met de veranderingen in ons geweldig vak. Parktijkhouders lijken niet helemaal tevreden met de huidige situatie en waarnemers ook niet. Misschien ook daar tijd voor verandering? Ook voor de opleiding zouden sommige veranderingen niet verkeerd zijn denk ik. Meer leiderschap, praktijkvoering (wij mochten van ons budget destijds 1 week een cursus inkopen bij de LHV, daarbuiten was eigenlijk geen enkel aandacht voor dit belangrijke onderdeel in 3 jaar tijd). Misschien af en toe nog een assertiviteitstraining erbij ?.
  Oh ja! En meer geld… Cijfers die mij bij zijn gebleven van presentaties over de Nederlandse gezondheidszorg zijn: rond 100 miljard totale kosten per jaar en maar rond 5-6% hiervan voor de huisartsenzorg. Iets te gek gezien wij volgens mij het gros van alle patiënten binnen de 1de lijn zien en houden.

  Met collegiale groet,

  Kevin Göritz, eigenwijze waarnemer

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  @ Tim Linssen:
  Er is toch geen sprake van 'afgeverij op waarnemers'? Waar komt die gedachte vandaan? Je noemt mijn verhaal zelfs onsympathieke flauwekul. Ik begrijp daar niets van en het doet m.i. geen recht aan mijn weergave van de situatie. Je sug...gereert een 'meer constructieve manier' om het hierover te hebben. Die leg ik even ongelezen naast me neer onder de vriendelijke uitnodiging: kom maar op dan met de constructieve ideeën..

  Feit is dat veel praktijkhouders op het punt staan het bijltje er bij neer te gooien omdat ze oververmoeid raken en/of er onvoldoende opvolgers zijn om praktijken over te nemen. Althans: getalsmatig zijn die er wel, maar ze besluiten geen praktijk over te nemen en zichzelf als waarnemer in de markt te houden.

  Wat als een paal boven water staat is het verschil in plicht. Waarnemers hebben niet de plicht op ANW diensten te doen, en - in bredere zin - daadwerkelijk verantwoordelijk te zijn voor het leveren van huisartsenzorg. Dat is een groot verschil met praktijkhouders, die de zorg optuigen en met behulp van waarnemers in stand houden.

  Het is helemaal niet erg grip op de posten te verliezen want die hebben we nu ook al niet. De Huisartsenposten profileren zichzelf als zorginstelling maar kunnen die positie heel comfortabel innemen omdat praktijkeigenaren verplicht zijn voor bezetting te zorgen.

  Het is helemaal geen probleem dat dat in principe geld gaat kosten, maar het blijft een gek principe dat de praktijkhouders moeten gaan betalen om 24 uurs zorg te financieren. Dat dat 'in de tarieven' zou zitten is al lang achterhaald.

 • Tim Linssen

  Praktijkhoudend huisarts, Meerssen

  Collega Göbel is aangesloten bij HAP Amstelland. Deze vermeldt in haar jaarverslag 2019 netjes dat 49% van alle diensten door waarnemers wordt ingevuld (https://cutt.ly/4fOqOiy - pagina 26). Gek recept, met 49% veronderstelde krenten in de pap. Ben ...benieuwd welk percentage collega Göbel en de meejuichers wél tevreden stelt? 75%? 85%? De hele afgeverij op waarnemers is kortom weinig sympathieke flauwekul.

  Voorstanders van ontkoppeling willen van de ANW-verantwoordelijkheid en bijbehorende druk af. Consequentie is dan wel dat praktijkhouders hun grip op de posten verder zullen verliezen, en ongetwijfeld gekort zullen worden nu ze een deel van hun contractuele verplichtingen niet meer nakomen. En dat alles bij herregistratie-eisen waar ANW vlieguren gewoon deel van uit maken.

  Een (mogelijk) netto lagere dienstbelasting voor praktijkhouders zal hen dus hoe dan ook iets kosten. Zowel in omzet, als in inhoudelijke en bestuurlijke aspecten. Het is deze afweging waarover we het hopelijk op een meer constructieve manier kunnen hebben.

 • Kees Keijer

  Praktijkhoudend huisarts , Leiden

  Al de hele zondag zit ik weer aan te hikken tegen een avonddienst die zo op beginnen staat. Hoe eens kan je het zijn met Arjan Göbel en medestanders.
  Het zou nog wel een flinke tijd kunnen duren voor de genoemde houtskoolschets, reactie van onze ve...rtegenwoordigers, tot een toonbaar schilderij zou kunnen komen.
  Waarom geen actie?

 • Heijkamp

  Huisarts, 's Heerenberg

  Ik heb genoten van dit artikel waarvoor hartelijk dank aan collega Arjen Gobel ! Hij slaat de spijker op de kop en praat recht uit het hart van vele
  collega's waaronder ook mezelf.
  Wat een verademing om eindelijk eens een eerlijk geluid te horen i...n plaats van het eeuwige hypocriete ja-knikken van helaas te veel meelopers. De huidige huisartsenpost-structuur heeft NIETS te maken met continuïteit van zorg, maar ALLES met 24-uurs economie waarin een toenemende defensieve benadering die afgedwongen wordt door "de klant is koning" leidt tot een circulus vitiosus aan toename van (onzinnige) of in ieder geval electieve zorg in de ANW uren.
  Managers juichen het toe ivm toename van productie en omzet, artsen
  worden monddood gemaakt door een jungle aan richtlijnen en klachtenmogekijkheden (wanneer kunnen wij tegenwoordig nog tegen een patiënt zeggen dat een bepaalde klacht gewoon NIET in de ANW uren hoort-zonder verbale agressie/dreiging en de dreiging van klachten als gevolg ?).
  Geen wonder dat waarnemers geen haast hebben met overname van een praktijk.
  Ik zie maar twee oplossingen: 1./ verplichte mee-participatie van vaste waarnemers in de regio aan de diensten EN/OF
  2./ ontkoppelen van de nachtdiensten en oprichten van een aparte
  structuur hiervoor met artsen in loondienst die er bewust voor kiezen.

 • B.J.Kole

  Huisarts, Utrecht

  Beste Heer Göbel,

  Uw stukje verbaasd mij niets, uw argumenten die u nogmaals herhaalt in uw reactie verbazen mijn bijzonder.
  De huidige situatie is helemaal niet veroorzaakt door waarnemend huisartsen.
  De problematiek is veroorzaakt door trias v...an politiek, verzekeraars en onze (inerte) belangenbehartigers.
  Een Engels gezegde luidt: "shit never defies gravity" en dat bewijst u met uw betoog maar weer eens.
  Nog niet zo lang geleden paste het (kostenloos) doorschuiven van ANW verplichtingen prima in het verdienmodel van de de meeste praktijkhouders. Nu de bakens zijn verzet door de werkelijkheid (namelijk dat de huidige ANW tarieven idioot laag zijn) wordt er naar waarnemend huisartsen gewezen. Om maar één van de oorzaken te noemen.
  Zoals door vele andere vakgenoten al is gemeld , liggen oplossingen helmaal niet in het foeteren op waarnemend huisartsen.(die overigens op vele posten het merendeel van de nachten voor rekening nemen).
  Wellicht moeten we onze krachten bundelen en al die boze energie richten op het eisen van de bovengenoemde trias, dat het echt anders moet.

  MvG

  BJ Kole, Huisarts, vooralsnog waarnemend.

 • Ariette Sanders

  Huisarts, praktijkhouder, Leersum

  Zoveel verschillende patiënten bijna even zoveel verschillende huisartsen. Praktijkhouder, waarnemers, HidHas, mannen en vrouwen, parttimers en fulltimers, in (verstedelijkt) platteland of de stad, met veel allochtonen, ouderen, jongeren, hoogopgelei...den etc.
  Allemaal hebben we ons uitgesproken in de kernwaarden discussie. Niemand kan een one size fits all concept bedenken dat iedereen omarmt.
  We zijn het met elkaar eens dat we moeten samen werken. De een hecht meer waarde aan continuïteit, de andere aan werkuren, de volgende aan financiële beloning.
  We zijn het eens dat de huisartsenposten een gevoel voor de bevolking creëren van permanente beschikbaarheid van ( ook niet levensbedreigende) zorg. Dat kunnen en willen huisartsen niet (meer) bieden.
  Ook vinden we dat contextueel handelen des huisarts is en dat missen we momenteel in de ANW zorg.
  Waarom niet een grotere flexibilisering in werkuren met een goed betaalde werkdag van 7 tot 22u met spoed voor de eigen praktijk die de context kent. In de nacht zetten we, net als de specialisten ( ouderen geneeskunde of uit het ziekenhuis) basisartsen in als voorwacht. We blijven de kern van ons vak: triage op basis van (niet) pluis gevoel, behouden. Of stoppen geheel met de nacht maar dan ook gehele triage over aan de SEH arts die voor visites evt basisartsen inzet? Waarom die nacht artsen een opleiding huisartsgeneeskunde laten volgens als ze geen continuïteit van zorg bieden?
  Willen we dan nog wel de palliatieve zorg voor de nacht behouden voor onze eigen patiënten of bijt dat ook teveel met de zorg van overdag?

 • Nico Terpstra

  praktijkhoudend huisarts, Hoorn

  Compleet terecht en goed verhaal van Arjen Göbel, extreem herkenbaar. Pas als de oorzaken duidelijk zijn, kan er een oplossing van deze compleet scheefgegroeide situatie worden gevonden. Volgens mij zijn de oorzaken:
  1. De totale onwil om mee te wer...ken van verzekeraars (en in hun kielzog politici)
  2. De slappe knieën van de LHV en haar politieke bestuurders die onderweg zijn van de ene goed betaalde functie naar de andere (was Bas Vos er nog maar)
  3. De onmogelijkheid of de terughoudendheid van de VPH om als enige vertegenwoordiger van praktijkhoudende huisartsen de leiding in dit dossier naar zich toe te trekken.
  4. InEen, een staat in de staat, heeft geen leden of bestaansgrond, maar veroorzaakt nieuwe inertie door de status quo te willen handhaven.
  5. De huisartsen zelf. Welke oenen hebben tijdens Woudschoten 2019 gezegd dat ANW bij ons vak hoort? Zoals het nu gaat, hoort het er echt niet meer bij. Maar wie gaat nu nog een staking organiseren nu "we" zelf gezegd hebben dat ANW er bij hoort?
  De oplossing zal wel zijn dat commerciële partijen huisartsenpraktijken gaan overnemen en overal beeldbellen en dergelijke invoeren. Zeg dan maar dag met je handje tegen kwalitatief hoogstaande en continue eerstelijnszorg.

 • Sander Jonges

  Praktijkhoudend huisarts, Paterswolde

  In de huidige tijd is het vak van praktijkhouder overdag een totaal ander vak dan tijdens de diensturen. Het omgaan met, en kennen van je eigen patiënten, het zijn van klankbord, vertrouwensman(vrouw), het van uit een vaak jarenlange relatie een prob...leem of hulpvraag beschouwen is niet te vergelijken met de benadering van een hulpvraag in de ANW-uren.

  Ik ben van mening dat we dat als maatschappij en beroepsgroep onder ogen moeten zien, en ook als twee aparte poten in de huisartsgeneeskunde zouden kunnen benaderen. Triage op spoed is een vak apart - en heeft niets te maken met het kennen van je patiënten, de context en relatie met de patiënt.
  Laten we een apart vak maken van huisartsgeneeskundige spoedzorg in de ANW uren. De doktersdiensten deze zorg laten leveren, en daarvoor verantwoordelijk laten zijn. Praktijkhouders voor de dagzorg, ANW-huisartsen voor de ANW-zorg. Zijn we van de discussie over wie waarvoor verantwoordelijk is af.

  Maakt de financiering van de zorg doorzichtiger, en laat de verantwoordelijkheid voor de praktijkhouder bij de dagzorg, voor de ANW-uren bij de doktersdiensten (die dan de huidige waarnemers die graag ANW-diensten willen doen in dienst hebben) .

 • Els van Veen

  (regie) huisarts, Dalfsen

  Beste Arjen, dit is mijn tweede reactie. Ik ben het eens met Geert Slock, dat jonge huisartsen die waarnemend blijven, niet het probleem zijn, maar juist het gevolg van de ontstane, ontspoorde situatie. Praktijkhouders zijn ook niet het probleem, hoe...wel in mijn ogen we -de LHV- de situatie wel wat laten gebeuren, al jarenlang. Vooral oudere praktijkhouders vinden dat we als huisartsen gewoon verantwoordelijk zijn en moeten blijven voor 7 x 24 uurs zorg.

  Je schrijft zelf 'Als alle afgestudeerde huisartsen een praktijk zouden hebben, wat nog steeds de bedoeling is van het Nederlandse zorgsysteem, zouden we de dagzorg goed aankunnen en gezamenlijk naar ontkoppeling van de verplichte ANW-diensten en het praktijkhouderschap kunnen streven. Daar zijn we nu te verdeeld voor.'

  Dit klopt als een bus. Het enige wat er moet gebeuren, is dat de praktijkhouders als één man opstaan en stoppen met de ANW. Maar het probleem is dat de achterban van de LHV verdeeld is (1), de LHV te veel verstrengeld is qua belangen met VWS, de voorzitter van de LHV is oud-politicus en geen huisarts-praktijkhouder (2) en vooral -in mijn ogen- het belang van de huisartsenposten zelf (verenigd in InEen). Deze laatsten hebben geen belang bij minder omzet. De HAPs hebben heel veel FTE ondersteuning. De schoorsteen moet daar ook roken (3), maar vooral; het triagesysteem NTS is erg defensief (4) waardoor er te veel mensen uitgenodigd worden om op de post te komen. Als triagistes strenger gaan triëren lopen zij en de huisarts een grotere kans op klachten. Dus de neiging zal groot zijn de ingangsklacht als 'urgenter' te gaan inschatten.

  Het systeem is verziekt. de oorzaak ligt bij VWS en ZN en de NZa. Laten we het probleem daar dan ook deponeren en stoppen met de ANW.
  De bal ligt bij de praktijkhouders.

 • geert slock

  huisarts, praktijkhoudend, sluis

  Volledig eens met Arjen en de andere collega's dat de huidige situatie onhoudbaar is, dit is gewoon de zoveelste vorm van misbruik van de praktijkhoudende huisartsen door de overheid. De werkdruk overdag explodeert al jaren en de NZA tarieven volst...aan niet langer om een waarnemer in te huren, zowel overdag als in de ANW, en de onbetaalde administratie neemt ook steeds toe. De tijd dat de huisartsenpost alleen maar huisartsenproblemen zag is lang geleden, wij zijn minstens de helft van onze tijd kwijt aan verplaatste specialistische zorg, psychiatrie, ouderengeneeskunde, etc.
  NZA/VWS moet de spoedzorg dan ook uit het huisartsenbudget halen, en alle spoed via een landelijke multidisciplinaire hap/seh regelen met een apart budget. Alle Big geregistreerde artsen in de regio zijn verplicht hieraan te participeren tegen hetzelfde tarief, met een aantal uren dienst evenredig met de inkomsten.
  Laten we elkaar ook niet onderling verdelen aub, het is niet de fout van de jonge huisartsen dat ze geen praktijkhouder willen worden maar wel van VWS/NZA/ZN die het praktijkhouderschap steeds onaantrekkelijkaar maken met arbeidscondities die in elke andere academische werksector onacceptabel en vaak zelfs ondenkbaar zijn.

 • Arjen Göbel

  Huisarts, Amstelveen

  Aan de reacties van waarnemend huisartsen merk ik dat zelfs bij het discussiëren aan cherry-picking wordt gedaan :-). U noemt zich boksbal, vindt de teneur van mijn betoog 'negatief' en wil het daarom liever met uw collega's aan de koffie bespreken d...at inhoudelijk op mij te reageren.

  Waarnemers onttrekken zich bewust aan het systeem van de inschrijving-op-naam en daarmee aan de verantwoordelijkheid voor het leveren van 24/7 zorg, zowel overdag als ANW. Dat u desondanks een goed bestaan opbouwt door zowel sappige kersen als rotte appels te nemen is u van harte gegund maar draagt wezenlijk bij aan een oneerlijke verdeling van de plichten.

  Opmerkelijk vind ik dat u nacht- en weekenddiensten 'rotte appels' noemt.
  Beseft u dat dat nu juist de diensten zijn die wij als praktijkhouders verplicht zijn te doen?

  U zegt: we kunnen beter proberen hier samen een oplossing voor te vinden. Wat is uw oplossing dan? Laten we het niet over vorm hebben maar over inhoud!

  Ik heb laatst een pinksterdagdienst verkocht voor 1000 euro. Dat was een heel dure mooie zoete kers, waar ik 100 dagconsulten voor moet doen om hem te kunnen terugverdienen, terwijl ik van dat geld eigenlijk best wat meer assistentes zou willen aannemen. En waarom verkoop ik die dienst? Omdat ik werkelijk doodmoe ben en het er gewoon niet meer bij kan hebben.

  Ik benoem gewoon feiten. Als u dat ervaart als het zijn van een boksbal waarop ik mijn frustraties zou afreageren vind ik dat jammer (en onterecht) maar dan heeft u het artikel echt niet goed begrepen.

  Ik begrijp dat ik mijn artikel 'uitnodigender' had moeten schrijven en dat u nu niet bereid bent mee te denken. Dan vraag ik het hier nogmaals heel vriendelijk: wat is de oplossing?
 • S. Ruitenberg

  Waarnemend huisarts, Utrecht

  Alle begrip voor uw heldere betoog, mijn indruk is wel dat u waarnemers een te grote rol toebedeeld in de oplossing van dit prangende multifactoriele probleem. Ik kan me voorstellen dat het voelt voor u als praktijkhouder dat waarnemers bewust aan ch...errypicking doen, maar dat is mijn inziens een beperkte voorstelling van zaken. Waarnemers nemen, weliswaar naar keuze, toch veel (nacht)diensten over en de waarneemconstructie stimuleert nu eenmaal niet om alle feestdagen een dienst te gaan doen, die luxe hebben we inderdaad.
  Laten we eerder - niet als waarnemer of praktijkhouder- maar samen als huisartsen ons hard maken voor een structurele oplossing en nog duidelijker maken aan de beleidsmakers dat deze situatie in de ANW zorg gecombineerd met de hoge werkdruk in de dagzorg niet goed houdbaar meer is.

 • Eline Biewenga, cherry-picker

  Boksbal/cherry-picker, Zwolle

  Ik sluit me aan bij Marike Ooms. Dit artikel gaat in feite over de ANW-diensten en uw frustratie omtrent de invulling hiervan. Deels goed invoelbaar, maar doordat u waarnemers als boksbal gebruikt om u af te reageren op dit probleem, kunt u in deze m...ijn sympathie niet krijgen. Dit maakt het meedenken naar een structurele oplossing niet aantrekkelijk. cherry picking doen we vast, maar ter nuance: vaak wel tussen de aangeboden rotte appels (namelijk vrijwel uitsluitend nacht- en weekenddiensten)... Mijn ambitie om in de toekomst praktijkhouder te worden, wordt door uw verhaal eerder ontmoedigd dan gestimuleerd. Bravo?! Laat de kloof tussen verleden en toekomst nu niet groter worden dan die al is, maar laten we streven naar een gezamenlijke basis.

 • Herman Schalkwijk

  Huisarts, Kollumerzwaag

  Prima, Arjen! Volledig mee eens. "Behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst." Oftewel, de situatie nu is anders dan toen jij en ik met de praktijk begonnen en vereisen dus ook andere oplossingen. De reactie van LHV, VPH..., InEen en NHG is om wanhopig van te worden; ze doen zoals gewoonlijk niets. Als dat zo doorgaat moet de wal het schip weer keren.

 • Marike Ooms

  huisarts, Nijeveen

  Ik beken, ik ben een cherry picking waarnemer. Ik ben geneigd om mijn kant van het verhaal op te schrijven, maar daar bereik ik niks mee. Ik pluk de kersen , de bomen hangen vol. De ene kers smaakt zoet, de andere is eigenlijk helemaal niet zo lekker.... Uiteindelijk zit mijn mond propvol.
  Na deze negatieve uitlating, want zo vang ik het op, vind ik het lastig om mee te denken vanuit jouw visie. En dat is jammer want ik ben het grotendeels eens. Maar het nodigt mij niet uit om op deze manier hierover mee te denken. Dan discussieer ik hier liever over tijdens de koffie met de praktijkhouders uit de HOED waar ik als waarnemer al jaren werk.
  Wisten jullie dat er ook kersen hangen op plekken buiten de praktijk? In de gevangenis, asielzoekerscentra, de kruisposten , als vrijwilligers ? Zoete en met rotte plekken.....

 • Ton Geerlings

  huisarts praktijkhouder, Koog aan de Zaan

  Als we het allemaal hiermee eens zijn, waarom tekenen we dan allemaal een contract waarin we PERSOONLIJK garant staan voor 7x24 uur zorg voor de klanten van de verzekeraar?
  Zullen we het eens worden om alleen contracten waar deze regel is uitgehaal...d tekenen?
  Dan heeft de verzekeraar ook een dwang en noodzaak een alternatieve structuur op te zetten. ( En de huisartsenorganisaties kunnen daarbij wel meehelpen, natuurlijk. Onder onze voorwaarden.)
  Bovendien is de financiering ook gelegd waar het hoort.

 • dianne nijman

  huisarts, nieuwveen

  Eens met Ajen, ik vind het fijn dat ik de baas ben (dat nadeel voor waarnemer is namelijk niet benoemd in het artikel: waarnemers moeten inschikken in het systeem van de praktijkhouden), maar verder vraag ik me wel eens af, waarom ik niet gewoon waar...nemer wordt.. minder stress, maar wel het leuke van het werk.

  Ik denk dat we het er bijna allemaal mee eens zijn, dat we een 24/7 systeem voor onze patienten willen, maar ik ben inderdaad niet bereid om de verantwoordelijkheid daarvoor alleen met mijn medepraktijkhouders te dragen.

 • Paul Zoomers

  huisarts, praktijkhoudend, Rotterdam

  Helemaal eens, behoudens het stukje van cherrypicking door waarnemers, dat lijkt me een begrijpelijk en verdedigbaar fenomeen. Het probleem zit hem er in de praktijkhoudende huisartsen zich laten scheren als makke schapen.
  Tijd voor actie? Ik hoop d...at de LHV en consorten zich deze oproep aantrekken!

 • Yvonne Luijten

  huisarts, Sittard

  Helemaal eens met het artikel en de reacties hierop!!! Ook hier een duopraktijk met 2200 patiënten die we met twee "part-time" artsen runnen (samen inderdaad ook al gauw goed voor 80+ uur per week, diensten en nascholingen niet meegeteld). En helaas ...ook hier in het zuiden problemen met het invullen van de waarneming voor de vakanties, wat er toe geleid heeft dat ik in de drie weken zomervakantie die ik eigenlijk gepland had, alsnog meerdere dagen heb moeten werken. Diensten op de HAP doen we maar noodgedwongen zelf, want die ene dienst die we dan te koop zetten, kom je met pijn en moeite kwijt. Diensten waarin de "spoedzorg" amper te onderscheiden is van de zorg die we overdag in de dagpraktijk leveren; hoezo spoed? Een avonddienst direct na een dag werken op de praktijk? 15,5 uur achter elkaar door, met hopelijk even pauze om een boterham te eten; onverantwoord, maar wij moeten maar. Dat allemaal gecombineerd met de toenemende werklast door overheveling van zorg naar de eerste lijn en administratieve zaken (die me alles bij elkaar inmiddels ook al bijna een volle werkdag kosten, ondanks inzet van een praktijkmanager, want die wordt ook maar voor een bepaald aantal uren per week vergoed) , maakt dat ik ook wel kan begrijpen dat het niet aantrekkelijk is om praktijkhouder te worden. Heb al meerdere verhalen gehoord van praktijkhouders die weer zijn gaan waarnemen, of zelfs helemaal met het vak zijn gestopt. Hoe dit tij te keren, weet ik niet. Een ding weet ik wel: help, de huisartsenzorg verzuipt!

 • Albert van der Krabben

  Huisarts, praktijkhouder, Oldenzaal

  Ik zie een groot verschil in de grieven van veel praktijkhouders ("we willen af van de diensten/ ontkoppeling of we willen véél minder diensten") en de reactie van de huisartsenorganisaties ("we gaan proberen de diensten rustiger te maken/ spoed is s...poed"). Ik verwacht niet dat ik één dienst per jaar minder zal gaan doen als er strenger getrieerd wordt, het zal hoogstens iets rustiger zijn, tenzij je aan de telefoon zit, dan krijg je het voor je kiezen. Ik geloof sowieso niet dat een systeem waar een hele maatschappij de afgelopen 15 jaar aan gewend is geraakt nog op die manier structureel veranderd kan worden. Zoals mijn oude economieleraar zei: "De tandpasta kan wel de tube uit, maar niet meer in".
  Als er dus grote(re) veranderingen gewenst zijn zullen we het daar eerst in meerderheid mee eens moeten zijn (motie met stemming?) en zullen onze vertegenwoordigers vervolgens met een andere opdracht aan de slag moeten.

  Verder ben ik het niet eens met het aanwijzen van de waarnemers als "schuldigen" van het huidige probleem, de praktijkhouders kunnen ook deels de hand in eigen boezem steken; als iedereen zijn eigen werk was blijven doen en niet was gaan uitbesteden (van die vervelende diensten), was er géén zeer grote waarneemmarkt ontstaan en waren al deze collega's ondertussen praktijkhouder geweest!

 • Cathelijne van Hasselt

  praktijkhoudend huisarts, Amsterdam

  Uit het hart gegrepen!!
  Heb ook meer dan mijn buik vol van de verplichte onevenredige deelname aan de HDS. Om nog maar te zwijgen over de moeite die het kost om vakantiewaarnemingen rond te krijgen (ook in de grote stad is dat nu een toenemend probl...eem, en door de toegenomen werkbelasting is het ook bijna niet meer te doen om door onderlinge waarneming vakantie uit te ruilen- terug van een broodnodige vakantie raak je direct weer bijna overspannen van de vakantiewaarneming voor de collega uit de buurt...herkenbaar denk ik voor velen)
  Zou er nog aan willen toevoegen dat het mooi zou zijn als de (van de dagpraktijk losgekoppelde) nachtpost voor spoed sochtends tot 9 uur open blijft zodat het als praktijkhouder ook mogelijk is om de eigen kinderen naar school te brengen.
  Is daarmee meteen ook een drempel verlaagd voor jonge collega's om een praktijk over te nemen.

 • Nanny van den Braken

  Huisarts, Leiden

  Duidelijk geschreven artikel en helemaal eens met de inhoud. Marktwerking is er niet voor ons, uitsluitend tegen ons is mijn gevoel....
  Waar ik wel bang voor ben is dat een onafhankelijke HAP (losgekoppelde organisatie zonder link met de huisartsen ...lokaal) zich in de markt gaat storten als DE spoedorganisatie en zich ook met de dagzorg-spoed gaat bemoeien. En in welke vrije val komt ons vak dan......

 • Willem van Walsem

  huisarts-praktijkhouder, Winterswijk

  Helemaal eens met het bovenstaande behalve dat ANW-diensten=spoedzorg een andere tak van sport is dan overdag en een kundigheid die elke huisarts moet behouden en blijven doen.Helaas is merkbaar aan collegae die weinig diensten meer doen dat ze onze...ker worden. De oplossingen van Mw. Littooij van de LHV zijn te vaag.
  Onderzoeken of er een probleem is en of er anders verdeeld kan worden is niet nodig.Het probleem is bekend.Door betere triage dan met het huidige systeem is wat te bereiken maar vooral door betere verdeling van de diensten over alle huisartsen die werkzaam zijn.

 • Annet Dam

  Praktijkhouderd huisarts, Franeker

  In ieder geval 200 % eens met de tegenwoordige middeleeuwse manier van doorbikkelen als praktijkhoudend huisarts, bedankt Arjen, voor je heldere artikel en vooral ook bekende noodkreet.
  Of het verplichten van waarnemers tot diensten en het met harde... bekritiserende of dwingende hand bewegen tot praktijkhouderschap betwijfel ik. Geef ze eens ongelijk ?
  Laten we nogmaals aandacht besteden aan de redenen, die weten we ondertussen ! Ons beroep moet aantrekkelijker worden zonder tweedeling praktijkhouder/waarnemer. De crux zit hem in de oorzaak, uitgebreid bekend.
  LHV, fijn dat jullie direct reageren. Wij verwachten dat reactie actie betekent, daarin meegenomen de noodkreten van mijn eerder op Arjen’s epistel reagerende collega’s. De ANW is daarbij in het bijzonder wel een grote bij voorkeur eerst op te lossen doorn in ons beroep en volstrekt achterhaald op de manier waarop het nu ingericht is.
  Laten we ons beroepen op onze kostbare vereende krachten, de beroepsorganisatie LHV.

 • Gemma Olislagers-Lemmens

  Praktijkhoudend huisarts, Den Bosch

  Deze week deelgenomen aan het interview/onderzoek van de LHV over 'een andere invulling van de ANW'. Erg hoopvol om bij aanvang te vernemen dat reeds veel collega's hier aan hebben deelgenomen en hiervoor dus tijd vrij hebben gemaakt (zowel praktijkh...ouders, hidha's, als waarnemers).

  Feit; zoals het nu gaat, kan het simpelweg niet meer. Hoe eerder dit stopt, hoe beter.
  Lastig; de onderlinge verdeeldheid binnen onze beroepsgroep, waar iedereen buiten onze beroepsgroep dankbaar misbruik van maakt, zo simpel is het!
  Mijn grootste wens; ANW volledig loskoppelen van de dagzorg. ANW heeft inziens (zoals het nu is) niks meer te maken met de normale huisartsenzorg. In onze dorpspraktijk zien we meer spoed dan tijdens welke dienst op de SPOEDpost dan ook..! Productiedraaien voor niet spoedeisende klachten moet écht verleden tijd worden. En niet pas in 2030.. Ook ik heb tijdens het interview een aparte nieuwe discipline voorgesteld; de HAP-arts. Lijkt me een top idee!
  Indien dit om wat voor reden niet mogelijk is, of we hierover geen consensus krijgen binnen onze beroepsgroep; eerlijke verdeling onder ALLE huisartsen, tegen een fatsoenlijk tarief.

  We zullen dit samen door moeten drukken, anders gebeurt er niks. Veel teveel voordelen voor alle partijen, behalve de praktijkhoudend huisarts, om alles zo te laten zoals het nu gaat.

 • Dieter Boswijk

  huisarts, niet meer praktijkhoudend, Stegeren

  Ik vind het een goed idee dat de ANW dienstenbelasting niet eenzijdig op het bord van de praktijkhouders wordt geschoven en ook dat gestimuleerd moet worden dat er meer praktijkhouders komen. Er staat veel op het spel: de continuiteit als kernwaarde ...van de huisartsgeneeskunde. Mijn voorstel zou zijn om van de nood een deugd te maken en gebruik te maken van de grote hoeveelheid regelgeving, die wij nu al kennen. Het doel is dus meer praktijkhouders. Als instrument zou ik de herregistratie-eisen, die toch al wat willekeurig lijken, willen aanbevelen (dit ondanks de recente klacht van collega Bond). Plan: stel voor praktijkhouders X uren op de post verplicht als herregistratie-eis, voor hidha's 1,5 X en voor waarnemers 2 X. Dan hoef je niet te wachten op een "system change" en vang je twee vliegen in een klap: de praktijkhouders worden ontlast en de waarneemtarieven zullen agv het grotere aanbod dalen. Hopelijk wordt het dan ook weer aantrekkelijker om praktijkhouder te worden, want daar was het ons allen toch om te doen? Overigens lijken de plannen van Carin Littooij mij ook een goede aanvulling.
  Tenslotte wil ik nog wijzen op een intiatief van recent gestopte praktijkhouders in de regio Hardenberg: die hebben zich verenigd in een soort geriatrische hagro, die regulier deel neemt aan de huisartsenpost, en een gedeelte van de nachtdiensten op de post voor hun rekening neemt. Voor het NZA tarief. Wie volgt?

 • Hans Bet

  Praktijkhouder, Lisse

  De constructie deugt niet. Als praktijkhouder is er in feite geen vrije keuze. Je moet je aansluiten bij een dokterspost. Dat je dan verantwoordelijk bent voor het invullen van je diensten, ook als je op vakantie bent of ziek of arbeidsongeschikt v...oor nachtdiensten, ken ik in geen enkele andere beroepsgroep. Je mag je Hagro smeken om je probleem op te lossen.
  Nu er een tekort aan waarnemers is wreekt dit zich.
  Ik verwijt die waarnemers niks, ik had er als ik nu jonge dokter was ook gebruik van gemaakt.
  Probleem is dat er maar een partij is die belang heeft bij oplossen van dit probleem: de praktijkhouders.
  En die zullen dus op moeten staan, anders gebeurt er niets.

 • Josvanbemmel

  Huisarts ., Hoogland

  Beste Arjen,

  Goed dat je weer eens aandacht vraagt voor dit krentenuitdepapdilemma. Natuurlijk helemaal met je eens. Laten we ons maar hard gaan maken voor loskoppeling ( eens met Els van Veen) echte huisartsenwerk overdag en het ANW circus dat ...niet veel meer te maken heeft met ons ( cliché) echt mooie vak. Ik stel een nieuw specialisme voor: de ANW arts naar analogie van de SEH arts. Een marktconform tarief ( dus erg hoog) voor ANW specialisten ( opleiding na huisartsopleiding van half jaar?) die met onregelmatige diensten het vuile werk opknappen en daar een heel aardige cent mee kunnen verdienen. Om dit voor elkaar te krijgen: staking praktijkhouders en de zorgverzekeraar voor het blok zetten...wie durft?

 • Raymond Mookhram

  Huisarts, Zorggroepbesturder, Vlissingen

  @NZA: Dames en heren, even wakker worden. De ANW en waarneem markt zijn de bijl aan de wortel van betaalbaarheid, toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van zorg. De premiebetaler betaalt minstens 10 maal zoveel voor een consultatie. De thuiszo...rg-instelling, de ziekenhuizen en de GGZ misbruiken deze faciliteit om hun ondermaatse kwaliteit qua continuïteit van zorg te borgen: de HAP vangt het wel op. En maar DOT’s vangen. Dat is dubbele bekostiging. Verder is de ANW markt voor huisartsenzorg niets anders dan lokale kartels met prijsopdrijvend effect dat ten koste gaat van de dagzorg. Niet alleen bus het duurder, ook arbeidscapaciteit is niet meer beschikbaar. Een dwazer en funestere manier om de basis van de hele zorg in Nederland te ondermijnen is er niet. De NZA zou moeten ingrijpen met een tarief-maatregel om deze totaal ontspoorde en verziekte markt een reset te geven naar een meer doelmatigere besteding van ons premiegeld. Dat geld is bedoeld om voor de zieken en zwakken te zorgen, niet om de leefstijl van sommige te bekostigen.

 • Maaike Willemsen

  Huisarts praktijkhouder , Heerenveen

  Een goed verhaal wat ik ook zo ervaar. Als duopraktijk met 2650 patiënten zijn wij samen zeker 80 uur per week aan het werk wat dus idd niet meer parttime werken is...

 • Mulder

  HRZ , Zwolle

  "Er zijn huisartsen genoeg"

  Reeds eerder stelden wij dat ‘Tekort aan huisartsen leidt tot patiëntenstops’ bezijden de waarheid is. Er is geen sprake van huisartsen tekort. Als de meest recente Nivel cijfers worden bekeken (2017) zijn er 12127 hui...sartsen waarvan 5020 praktijkhouders in de klassieke zin. Zij zijn het dus die in het huidige systeem eindverantwoordelijk zijn voor de praktijk, die een contract met de zorgverzekeraar afsluiten, de patientzorg en de ANW-bezetting (gebaseerd op aantal ingeschreven patiënten) en degene waarbij een patiënt zich op naam kan inschrijven voor zorg. Dit houdt dus in dat slechts 40% van de huisartsen daadwerkelijk eindverantwoordelijk praktijkhouder is. Een percentage dat sinds 20 jaar dramatisch is gedaald ten op zicht van het sterk aantal toegenomen huisartsen (bijna verdubbeld). Een lijn die zich voorlopig alleen maar door zet. Dit terwijl de zorg, waarvoor dus alleen de praktijkhouders eindverantwoordelijk worden gehouden, verveelvoudigd is. Hier zit de kern van het probleem en de invoelbare ergenis van collega Arjen Göbel. Waarnemers/Hidha’s komen en gaan maar de praktijkhouder blijft voor zijn patiënten eindverantwoordelijk. Nog meer huisartsen opleiden zal dus maar gering helpen. Er zal een radicale wijziging van het systeem moeten plaatsvinden waardoor de ANW zorgdruk weer egaal over deze 12000 huisartsen wordt verdeeld. Hierover willen wij de discussie aan gaan. Als het klopt wat de LHV/NHG hierboven melden dat de dienstlast over de 12000 huisartsen egaal verdeeld gaat worden dan zal het praktijkhouder probleem ook snel zijn opgelost. Geen verplichtingen hebben is juist een van de redenen om waarnemer te blijven. Lukas Brouw/Han Mulder, Bestuur HRZ"

 • E.B. van Veen

  huisarts, Dalfsen

  Alle sympathie voor dit pleidooi.

  Maar ik vind het onlogisch om alle huisartsen te verplichten tot het doen van ANW diensten. Ik ben nu ongeveer 20 jaar huisarts. En wat ik moet zien en beoordelen in ANW-uren heeft niets meer met het huisartsenva...k te maken. Het is vervelend productiewerk voor een beledigend tarief (nog geen 80 euro per uur) bij mensen die ik niet ken. Ik mis elke regie en ik mis een gevoel dat ik zinvol werk doe.

  Ik moet mensen zien die in verkapte particuliere verpleeghuizen zitten, waar het management te beroerd is om een specialist ouderengeneeskunde voor de ANW in te huren. Idem voor instellingen met verstandelijk beperkte mensen. Beddenproblematiek. Thuiszorgproblematiek. Psychotische ontregelingen bij mensen die alleen tussen 9 en 17 uur bij hun psychiater terecht kunnen. En dan nog het effect van de mondige, eisende 'patiënt', die overdag moet werken en daarom liever 's avonds of in het weekend naar een huisarts gaat.

  Tja, een effect van de bejubelde marktwerking in de zorg, van achtereenvolgende ministers van VWS. Wat wij huisartsen in de diensten zien is dit:

  De patiënt werd klant en de klant is toch koning? "Ik betaal toch premie?" hoor ik nergens zo vaak als op de huisartsenpost.

  Het lijkt mij logischer om de ANW-uren los te koppelen van de dagpraktijken. Laat de huisartsenposten, met de enorme overhead aan management, zelf zorg dragen voor voldoende huisartsen. Die voor een fatsoenlijk tarief dienst doen in avond, nacht en weekend. Een mooie taak voor InEen lijkt mij.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.