Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
1 minuut leestijd
Nieuws

‘Overheid dreigt op stoel arts te gaan zitten’ 

5 reacties

De overheid komt op de stoel van de professional te zitten als het wetsvoorstel ‘financiële toetsing voorgedragen zorgstandaarden’ doorgang vindt. Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en verpleegkundigenorganisatie V&VN in een brief aan de vaste Kamercommissie, die tot 6 maart kan reageren op het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel wordt volgens de drie organisaties geregeld dat de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid krijgt om kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules vóór invoering in het register van het Zorginstituut te toetsen op financiële consequenties voor de collectieve zorguitgaven. Maar door de financiële gevolgen af te wegen tegen de meerwaarde van de kwaliteit van zorg maakt de minister van VWS een inhoudelijke afweging, vinden FMS, NHG en V&VN. Als een kwaliteitsstandaard door de financiële toetsing níét in het register van het Zorginstituut wordt opgenomen, wordt onduidelijk wat dan wél goede zorg is. Dat heeft gevolgen voor onder meer artsen, patiënten en het tuchtrecht. 

FMS, NHG en V&VN vrezen dat de vrijheid van medisch- en zorginhoudelijk handelen wordt aangetast en dat vinden zij onacceptabel. Ook denken de drie organisaties dat veel meer kwaliteitsstandaarden in aanmerking komen voor een financiële toetsing dan de minister en het Zorginstituut aangeven. 

De aanleiding voor dit wetsvoorstel is het twee jaar geleden ingestelde kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Met dit kwaliteitskader verplichtte de overheid zich per 2021 jaarlijks 2,1 miljard euro extra in deze zorg te steken. Dit leidde tot verbazing en ophef in de Tweede Kamer. 

In mei 2018 dienden de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, MIND, het Nederlands Instituut van Psychologen, V&VN en andere organisaties ook al bezwaar in tegen de voorgenomen Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. 

Lees ook
Nieuws politiek
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Anton Maes

  huisarts, Dieren

  Het risico is goed beschreven. Maar zorg dan in elk geval dat je een goede gesprekspartner bent. Met een eigen berekening en kostenplaatje. Hierbij mijn bijdrage:
  http://zorgenstelsel.nl/financiele-toets-bij-zorgstandaard-eerst-zelf-uitvoeren/

 • geert slock

  huisarts, sluis

  Zoals collega Loonen terecht opmerkt zit de overheid al jaren op onze stoel, het lijkt mij dan ook eerder vooruitgang dan bedreiging dat de financiële consequenties van de 1001 normen en protocollen die wij moeten volgen worden doorgerekend. Zoals d...e zaken nu lopen worden we voor deze normen niet of nauwelijks betaald of zijn de tijd en/of middelen niet voorhanden om aan deze normen te kunnen voldoen, een grote oorzaak van burnout bij artsen.
  NHG is trouwens zelf mede verantwoordelijk voor het uithollen van de vrijheid van medisch handelen, de standaarden worden door de tuchtcolleges en de inspectie al jaren misbruikt als blind te volgen norm en daar moppert bijna niemand over.
  Als de zaken niet snel verbeteren zijn er straks meer mensen die de zorg normeren en aansturen dan er zorgverleners zijn.

 • Merhai

  Anesthesioloog, medisch manager, Lelystad

  Worden deze organisaties nu pas wakker? U hebt meegewerkt aan de ontmanteling van de zorg zoals die geleverd dient te worden door een dokter. Richtlijnen, protocollen , DBC, MSB, VIM, CRM, inkoop initiatieven, IFMS, diverse practitioners en ondersteu...ners, capaciteitsorganen , selectiecriteria, opleidingsquota, superspecialisaties, concentratie van zorg, volumenormen enz. En toch zijn de wachtlijsten opgelopen, de kwaliteit niet bijster verbetert , te weinig huisartsen, te weinig tandartsen, toename burn outs, grote werkdruk en de zorg is 3 keer zo duur geworden.
  De overheid heeft ergens gelijk. De dokters zijn niet in staat om het zelf te regelen dus gaan zij het doen. Proficiat.

 • William van der Stappen

  chirurg, Nijmegen

  Eindelijk wordt er eens gekeken naar de financiele consequenties van (nieuw) beleid, met de bedoeling om te dure ontwikkelingen een halt toe te roepen. Helemaal niet zo'n gek idee: dit is van alle tijden: geef je geld niet uit als je het niet hebt. ...De overheid bemoeit zich daarmee niet met de inhoud, maar bewaakt de betaalbaarheid.
  Omgekeerd had de Zorg dit zelf al veel eerder moeten doen: geen tijdrovende maatregelen ( b.v. nieuwe kwaliteitsregistraties) accepteren als er geen geld voor wordt vrijgemaakt. We moeten eens inzien dat de bomen niet tot de hemel reiken: pas op de plaats maken als er geen middelen zijn om nieuwe ontwikkelingen te implementeren. De overheid moet met deze gedachte ook eens kijken naar alle regelgeving en bureaucratie die over de Zorgaanbieders wordt uitgestort. Alleen opleggen als er extra middelen bij worden geleverd om de plannen uit te voeren, anders gaat het namelijk steeds ten koste van het budget voor de werkelijke zorgverlening...

 • Anton J.M. Loonen

  Gelukkig bijna weg uit de Nederlandse gezondheidszorg, Roosendaal

  Wat een belachelijke kop. De Nederlandse overheid heeft de arts al decennia geleden op het krukje van de co-assistent gezet. Het eindeloze gepolder van FMS, NHG en andere beroepsverenigingen hebben haar dat ook erg gemakkelijk gemaakt. Het begon met ...de in- en uitvoering van de Wet BIG: niet kennis van de geneeskunde, maar het uitvoeren van de richtlijnen werd voortaan het hoogste goed. Uit de studie geneeskunde verdween het artsexamen en dan niet alleen de titel maar ook de passende kwalificaties. De nieuwe dokter moet nauwelijks in staat worden geacht om de aangeleerde richtlijnen vanuit geneeskundig perspectief gefundeerd te bekritiseren. Terwijl dat toch als een eerste vereiste voor het toepassen van richtlijnen moet worden gezien: altijd eerst uitsluiten dat afwijken van de richtlijn voor deze individuele zieke beter is. Ik heb nogal te doen met de Nederlandse burger die voor zijn welzijn is aangewezen op deze gezondheidszorg. Hoogtechnische en peperdure zorg voor de enkeling is alles waar KNMG, FMS en overheid zich sterk voor maken; ook goed voor de financiële positie van weer andere enkelingen. Mij wacht, juist zoals iedere andere burger, een aantal jaren van afschuwelijk lijden voor de dood de uiteindelijke verlossing brengt. Is dat geneeskunde soms?

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.