Laatste nieuws

Overeenkomst over budgetmodel specialisten

Plaats een reactie

Het budget voor medisch specialistische zorg komt vanaf 2012 in het beheer van specialistencollectieven per ziekenhuis.

De Orde van Medisch Specialisten heeft met minister Schippers van Volksgezondheid en met ziekenhuisvereniging NVZ overeenstemming bereikt over de verdeling van het specialistenbudget vanaf 2012. Vanaf dat jaar zal de Nederlandse Zorgautoriteit per ziekenhuis een specialistenbudget vaststellen en toewijzen aan het ziekenhuisbestuur. Die draagt het vervolgens over aan een samenwerkingsverband van medisch specialisten in dat ziekenhuis. De constructie laat toe dat medisch specialisten als vrijgevestigde ondernemers blijven functioneren.

De specialistencollectieven mogen 75 à 85 procent van het budget geheel onder eigen beheer verdelen. Dit vaste deel geldt als reguliere vergoeding. 15 à 25 procent van het budget is variabel en wordt uitgekeerd op basis van prestaties op het gebied van onder meer lokale speerpunten, kwaliteit en opleidingsactiviteiten.

Voor het variabele deel van het specialistenbudget moeten de medisch specialisten afspraken maken met de raden van bestuur. Het geld komt op een geblokkeerde rekening van het specialistencollectief en mag pas worden vrijgegeven na overeenstemming tussen bestuur en artsen.

De hoogte van het budget is voor 2012 vastgesteld op 2021 miljoen euro. Per jaar mag het volume met 2,5 procent groeien, al worden er afspraken gemaakt met de verzekeraars over het voorkomen van wachtlijsten. De medisch specialisten kunnen nog 30 miljoen euro aan hun honorariumbudget toevoegen als zij de doelstelling voor doelmatig geneesmiddelen voorschrijven halen.

De Orde is tevreden met het behaalde resultaat en zal het met een positief advies aan haar leden voorleggen. Woordvoerster Saskia van Kleef: ‘Onze inzet was behoud van professionele autonomie – die is toegezegd door Schippers –, behoud van het vrij beroep en een rechtvaardige inkomensverdeling.’ Volgens Van Kleef komen de specialistenomzetten met het voorstel uit op 2,5 à 3 ton euro bruto. Zij erkent dat er tussen ziekenhuizen nog inkomensverschillen tussen medisch specialisten zullen optreden. Het budget wordt immers per ziekenhuis verdeeld. ‘Maar die verschillen zijn er nu ook al. En het is tenslotte zo dat specialisten niet in elk ziekenhuis precies hetzelfde werk doen.’

Dat de raden van bestuur zeggenschap krijgen over het variabele deel van het specialisteninkomen ziet de Orde niet als een nederlaag. ‘Wij vonden het belangrijk dat het budget bij de specialisten kwam en dat is voor het overgrote deel gelukt.’

Anders dan nu heeft extra werk voor vrijgevestigde specialisten geen zin meer, bevestigt Van Kleef. 'Het open einde-model bestaat straks niet meer. Je kunt wel meer productie draaien, maar als het budget op is, levert het geen extra omzet op.' Overleg tussen specialisten, ziekenhuizen en verzekeraars moet het ontstaan van wachtlijsten voorkomen.

Van Kleef benadrukt dat het een overeenkomst op hoofdlijnen is. De hoofdlijnen zullen de komende maanden worden uitgewerkt als het onderhandelingsresultaat wordt goedgekeurd. De leden van de Orde moeten zich voor 1 februari uitspreken over de voorstellen.

Deze overeenkomst heeft overigens niets te maken heeft met de al dan niet  gedifferentieerde tariefkortingen voor 2011. ‘Dat staat hier helemaal los van’, aldus Van Kleef.

Robert Crommentuyn

Lees het onderhandelingsresultaat

Lees ook:

  • Dossier Specialisteninkomens
  • Meer nieuws

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
specialisteninkomens
  • Robert Crommentuyn

    Robert Crommentuyn (1966) is als adjunct-hoofdredacteur verantwoordelijk voor de totstandkoming van het weekblad Medisch Contact, de bijlagenreeks Thema, het lifestylemagazine Geniet en het studentenmagazine Arts in Spe.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.