Laatste nieuws
Nieuws

Orthopeden zeggen samenwerking met CVZ op

3 reacties

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft de samenwerking met het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voorlopig opgezegd. Dit staat in een brief van het NOV die aan verschillende partijen is verstuurd. De orthopeden vinden dat er te weinig ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden.

Orthopedisch chirurg Jan Verhaar, voorzitter van de NOV: ‘Het patroon is verontrustend. De afgelopen anderhalf, twee jaar, vroeg het CVZ onze reactie over zo’n acht rapporten over nieuwe orthopedische behandelmethoden. Maar onze mening doet er eigenlijk niet toe. Als we zeggen dat het CVZ gelijk heeft, staat erin ‘de wetenschappelijke vereniging is het ermee eens’. Als we kritisch zijn, staat er een weerwoord in waarin staat dat het CVZ het anders ziet. Maar vrijwel zonder uitzondering eindigen de rapporten met een negatief advies vanwege een gebrek aan sluitend wetenschappelijk bewijs. Mij bekruipt sterk het gevoel dat geld daar een grote rol in speelt.’

Verhaar spreekt niet tegen dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt: ‘Voor nieuwe technieken is zelden sluitend bewijs. Maar als je zo doorgaat, kan je tot het jaar 3000 niets nieuws doen, want methoden moeten zich uitkristalliseren. Sommige zullen nuttig blijken, andere niet. Op zo’n manier zijn we volledig afhankelijk van buitenlands onderzoek en staat de Nederlandse zorg stil.’

De orthopeden pleiten voor een beperkte ‘experimenteerruimte’: ‘Laat een aantal centra de nieuwe technieken wel uitvoeren.’ Op de vraag of het CVZ hier wel verantwoordelijk voor is: ‘Wie anders? Het gaat hier niet om technieken waar een farmaceut bijvoorbeeld een financieel belang bij heeft. Neem kraakbeentransplantaties, of scopieën van het MTP-gewricht: daar zijn geen financiers voor te vinden. Maar verzekeraars hebben uiteindelijk ook baat bij vooruitgang van de geneeskunde.’

Overleg met CVZ leverde tot nu toe niets op, zegt Verhaar: ‘Je stuit op een muur van bureaucratie. Soms krijgen we niet eens een reactie, of zoiets als ‘het is nu eenmaal de wet’. Maar dan moet die veranderen, of anders geïnterpreteerd worden. Maar de wil moet er eerst zijn.’

Wat het effect zal zijn van deze stap, weet Verhaar niet: ‘In het slechtste geval doet het CVZ dan gewoon wat het zelf wil. Maar dat doet het toch al, dus span ons dan niet meer voor dat karretje. Maar weet dan wel dat innovatie afhankelijk is van anderen.’

Een woordvoerder van het CVZ laat weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de brief, maar dat het in overleg wil treden met de NOV.

Sophie Broersen

 • Meer nieuws

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws
 • Sophie Broersen

  Journalist en arts Sophie Broersen schrijft over geneeskunde en zorg in de volle breedte: van wetenschap tot werkvloer, van arts-patiëntrelatie tot zorg over de grens. Samen met de juristen van de KNMG becommentarieert zij tuchtzaken. Sinds eind 2020 werkt zij daarnaast als arts bij het team seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.W. Kreis

  chirurg, BEVERWIJK

  Behandelingen zonder sluitend bewijs, horen niet in de basisverzekering thuis. Het "oude ziekenfonds-systeem" had een speciaal budget voor veelbelovende en goed gefundeerde/gedocumenteerde vernieuwingen. In een onderzoeksopzet kon van deze voorzienin...g gebruik gemaakt worden. Misschien ontbreekt het aan een dergelijke regeling.

 • , Diemen

  Graag willen wij reageren op het bericht op de website van Medisch Contact op 11 augustus j.l. In dit bericht wordt gerefereerd aan een brief van de Nederlandse Ortopaedische Vereniging gericht aan het CVZ. In deze brief wordt aangekondigd de medewer...king met het CVZ op te schorten. Deze brief is in kopie ook verzonden aan Medisch Contact.

  Het College voor Zorgverzekeringen (een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid) heeft de taak om mede op geleide van het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ te beoordelen of zorg vanuit de basisverzekering vergoed kan worden. De verzekerde moet ervan uit kunnen gaan dat de verleende zorg effectief is. Experimentele zorg of zorg waarvan de effectiviteit onvoldoende aangetoond is behoort daarom niet tot het basispakket. Pakketbrede vergoeding van zorg waarvan het klinische nut niet of onvoldoende is aangetoond leidt tot een toename in kosten met het risico dat daar geen gezondheidswinst of mogelijk zelfs schade tegenover staat. Het draagvlak voor ons op solidariteit gebaseerde zorgstelsel kan dan afnemen.

  Natuurlijk onderschrijven wij de noodzaak innovaties gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te kunnen toepassen. Des te sneller kan dan immers ook besloten worden tot opname in de basisverzekering. Mede op ons initiatief werkt VWS aan een voorstel voor wetswijziging om voorwaardelijke toelating tot het basispakket mogelijk te maken. De voorwaarde is dat er gegevens worden verzameld die een definitief besluit over opname in het pakket mogelijk maken. De minister wil voor volgend jaar een beperkt aantal onderwerpen aanwijzen. ZonMw zal het begeleidende wetenschappelijke onderzoek beoordelen en subsidiëren.

  Professionals en CVZ hebben een gezamenlijk doel: het verlenen van effectieve en zo doelmatig mogelijke zorg binnen de basisverzekering. Barrières moeten we zoveel mogelijk slechten en daaraan wordt ook gewerkt. Verruiming van het basispakket is hiervoor echter niet het juiste middel.

  Namens het CVZ,
  Joke Derksen en Gerry Ligtenberg.

 • A.J.J.M. Smeur

  , NIEUWERKERK AD IJSSEL

  Professor Verhaar stelt in zijn kritiek op het CVZ “tegen een muur van bureaucratie te stuiten”, omdat het CVZ niet meegaat in het vergoeden van behandelingen waarvoor geen sluitend wetenschappelijk bewijs is. Dit heeft geleid tot het opzeggen van he...t overleg tussen de orthopedische beroepsgroep en het CVZ.
  Niet te begrijpen valt dat een ambtenaar zijn eigen apparaat ter discussie stelt, dat nota bene in onze overeengekomen en noodzakelijk geachte ‘evidence based medicine era’ sluitend wetenschappelijk bewijs als criterium hanteert om behandelingen voor vergoeding in aanmerking te laten komen. De tijd waarin, naar later bleek, desastreuze orthopedische operaties verricht werden ligt niet ver achter ons. Wil de hoogleraar de klok terugdraaien?
  Niet is duidelijk voor wiens belangen professor Verhaar opkomt, noch welk risico de gezondheidszorg of de individuele patiënt lopen door de handelwijze van het CVZ en van professor Verhaar. Ook is onduidelijk wat de positie van de industrie hierin is.
  Naar we mogen hopen wint hier binnen de gedachtenwereld van de professor de wetenschappelijke muze, anders wacht wellicht een schone taak voor collega Renckens.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.