Laatste nieuws
Nieuws

Ontregelende denkers over administratiedruk gezocht

2 reacties

Vier maanden lang onderzoek doen naar onzinnige administratie. Met dit doel richten ‘Het roer moet om’ en VvAA de denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’ op. Met paginagrote advertenties in NRC en NRC Next werven de organisaties hiervoor vandaag tien jonge mensen met verschillende achtergronden.

‘Het roer moet om’ (HRMO) en VvAA zoeken voor de denktank ‘daadkrachtige, creatieve en enthousiaste kandidaten’, die bijna of onlangs zijn afgestudeerd. De tien talenten ontvangen een vergoeding voor hun inzet en worden begeleid door De Argumentenfabriek. Zij moeten komend halfjaar onzinnige zorg in kaart brengen. De organisaties hopen hiermee inzicht te krijgen in hoeveel tijd artsen kwijt zijn aan administratie. Ook moet duidelijk worden welke impact dat heeft op de tijd voor de patiënt en op de werkmotivatie van zorgverleners. De denktank moet ten slotte voorstellen doen welke onzinnige regelgeving kan worden geschrapt.

Peter de Groof, huisarts en een van de initiatiefnemers van HRMO: ‘In de zorg werken uitstekend opgeleide professionals. Slimme, betrokken mensen. Als ze werk moeten doen dat niet zinnig is en dat niet bijdraagt aan kwaliteit voor de patiënt, dan moet je ingrijpen: schrappen wat niet bijdraagt aan betere zorg en op een simpele manier verbeteringen aanbrengen in de zorg. Het is de hoogste tijd om met alle betrokken partijen vast te stellen welke regels en procedures overbodig zijn en welke echt nodig zijn voor een goede gezondheidszorg.’

Dit voorjaar organiseerde onder andere HRMO een debat over politieke keuzes in de zorg. Tweede Kamerlid Kees van der Staaij deed toen de suggestie een schrapwet in te voeren. Maar volgens HRMO kosten wetswijzigingen te veel tijd en moet er een versnelling worden ingezet vanuit de beroepsbeoefenaren. De Groof: ‘Het succes van de beweging is sterk afhankelijk van de bewustwording en betrokkenheid van de diverse beroepsgroepen. Zorgverleners moeten zelf een cruciale rol spelen bij het aanpakken van (onzinnige) regelgeving en het saneren van de eigen kwaliteits- en registratiesystemen.’

Lees ook:

Nieuws werk politiek administratie ontregel de zorg
 • Eva Nyst

  Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Mijn bedrijfskundige kant zegt, ik heb hier vraagtekens bij. Wat gaan we nu aanpakken, de onzinnige administratie, of onzinnige zorgverrichtingen? Want twee doelen, betekent meestal eindeloze discussies, omdat er verwarring ontstaat over het onderwer...p.
  De administratieve druk heeft direct te maken met het financieringssysteem. We zullen we niets oplossen als we niet bereid zijn dat te veranderen. Het systeem van DBC,s heeft een ingebouwde grote administratieve druk, niet veranderen betekent de druk zal niet afnemen. Als we een transparante kostenstructuur willen hebben, dan zullen we moeten naar tijdsbesteding en uurtarieven, de gebruikte materialen, kosten van de werkruimtes e.d.. Een kostenstructuur die in het bedrijfsleven al wordt gehanteerd, waarom niet in de zorg?
  Het wordt dan ook duidelijk waaraan de tijd wordt besteed en hoeveel tijd handelingen kosten. Hoeveel geld er gaat er om in bestuur en schaalvergroting? Als VWS een hotel management zou zijn geweest, dan was het hotel nu failliet.
  Zinnigheid van handelingen is een andere discussie, waarom doen we bepaalde handelingen. Een van mijn opleiders, dan praat je over de tachtiger jaren, zij altijd: Wat doe je met de resultaten van je onderzoek? Hij zou nu waarschijnlijk zeggen bij het aanvragen van een MRI: "met welk doel doe je dit? Zal je beleid er door veranderen? Zo ja, dan moet je het doen, zo nee, niet doen. Als een patiënt vroeg om een CT (die hadden we al wel), dan legde hij uit waarom het geen zin had en deed het dan vervolgens ook niet.
  Ik denk zeker dat we daar veel kunnen winnen, vele collega bedrijfsartsen kunnen verhalen vertellen over wat eigenlijk spanningengerelateerde klachten waren bij patiënten, die na een traject van cardiologie( compleet met catheterisatie), longarts met longfunctieonderzoek, MRI, dan uiteindelijk die diagnose krijgen, al zo getraumatiseerd zijn dat ze een uitgebreide psychologische behandeling nodig hebben. Daar zit een grote kostenwinst.

 • Cornelis Bruijninckx

  chirurg, Rotterdam

  Zonder te weten wie in die ploeg van 10 jongelui komen, geloof ik dat dit heel succesvol zal worden. Daarvoor heb ik twee redenen. Een reden is dat deze jongelui begeleid gaan worden door De Argumentenfabriek. De andere reden is de gekozen werkwijze:... een doordringende blik van een absoute buitenstaander die goed getraind is om overbodige onzin te herkennen. Wij herkennen dat zelf waarschijnlijk veel minder goed omdat we al vele jaren vooruit zijn gevlucht door allerlei suffe regels maar zelf, als beroepsgroep, in te voeren "voordat anderen dat doen" werd daar dan dreigend bij gezegd. Onzin natuurlijk, maar zo ging dat wel en wij legden ons voor de lieve vrede bij neer, om de gelederen gesloten te houden of omdat we te lui waren op de barricade te springen? Succes jongens, jullie zijn onze hoop in bange dagen!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.