Laatste nieuws
Nieuws

NZa: ‘Gezondheidswinst patiënt moet beloning arts bepalen’

2 reacties

Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg moeten worden beloond op basis van de gezondheidswinst die een patiënt boekt door hun behandeling, en niet voor het uitvoeren van handelingen. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De NZa wil af van het huidige dbc-systeem waarbij pas kan worden gedeclareerd nadat het diagnose- en behandeltraject helemaal is afgerond, en wil declareren na elke zorgactiviteit mogelijk maken.

De huidige bekostiging, waarbij geleverde zorg is opgedeeld in heel veel declarabele dbc-producten, is volgens de toezichthouder te veel gericht op het leveren van zorg, in plaats van de kwaliteit ervan. Contracten tussen zorgverzekeraars en -aanbieders worden nu opgevuld met dbc-productie, tot een afgesproken productieplafond is bereikt. Er wordt weinig tot niet over prijs en kwaliteit binnen de losse dbc’s onderhandeld, constateert de NZa. De manier waarop geleverde zorg nu wordt betaald, biedt ook weinig ruimte voor samenwerken binnen en buiten ziekenhuizen, en staat daardoor vernieuwing in de weg, luidt de kritiek. 

Prikkels bieden
De NZa ziet liever dat er in contracten tussen zorgverzekeraars en -aanbieders wordt toegewerkt naar alternatieve afspraken, die prikkels bieden voor zorgaanbieders om zich te richten op de gezondheidswinst van patiënten. Het moet dan niet alleen om klinische winst gaan, maar ook om wat de patiënt als verbetering ervaart. Als voorbeeld van zo'n alternatief noemt de NZa het model van bundelbetaling waar al proefsgewijs ervaring mee is opgedaan: een verzekeraar betaalt dan een vast bedrag voor bijvoorbeeld borstkankerzorg in een ziekenhuis, en dat ziekenhuis moet voor dat bedrag afgesproken zorg leveren, maar kan zelf bepalen hoe dat wordt ingericht. 

Ook het betalen van een vast bedrag per verzekerde in een ziekenhuisregio is zo'n mogelijk alternatief. De NZa verwacht dat het binnen zulke contractvormen makkelijker is voor zorgaanbieders om zich te richten op kwaliteit, en het eenvoudiger wordt om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, met meer oog voor de zorgvraag van patiënten. De bereikte gezondheidswinst kan dan de basis voor beloning vormen. De toezichthouder erkent dat het risico bestaat dat er risicoselectie of onderbehandeling optreedt, maar het al dan niet optreden van zulke effecten moet dan worden gemonitord. 

Platform

De NZa is geen voorstander van het direct afschaffen van de dertien jaar geleden ingevoerde dbc-systematiek, omdat dit voor te veel onrust zorgt. Maar een omslag naar een andere manier van contracteren maakt de dbc's op langere termijn wel minder bepalend in de contractering, verwacht de NZa. De financiële beloning voor zorgaanbieders wordt dan in het contract afgesproken en is veel minder afhankelijk van de productie van dbc’s. Als iedereen later is gewend aan contracteren op waarde van geleverde zorg en dat de nieuwe norm is, zou het dbc-systeem wel vereenvoudigd kunnen worden, verwacht de toezichthouder. Dan zou declareren op basis van elke verrichte zorgactiviteit, dus diagnose of behandeling, kunnen gebeuren, in plaats van na afronding van een heel dbc-traject. Dat zou dan ook gunstig zijn voor de administratielast en transparantie bevorderen over kosten voor medisch-specialistische zorg, hoopt de NZa. 

Om een dergelijke ontwikkeling te versnellen, is er al met zorgverzekeraars en zorgaanbieders een aantal afspraken gemaakt. Er moet bijvoorbeeld een platform komen waar al opgedane kennis en ervaring over zulke alternatieve contracten kan worden uitgewisseld. En de NZa pleit ook voor monitoring van contracten om in de gaten te houden of de ontwikkeling van de grond komt. Volgens de NZa zijn partijen als de Federatie Medisch Specialisten (FMS), ziekenhuisorganisaties NVZ, NFU, ZKN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betrokken bij het opstellen van het advies. 

lees ook

Nieuws dbc medisch-specialistische zorg
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.J. Duits

  bedrijfsarts, Houten

  Jullie kennen vast wel het sprookje "De nieuwe kleren van de Keizer". Iedereen die in het gevlij moest komen durfde niet te zeggen dat de Keizer in zijn blootje liep, totdat een kind de ontnuchterend opmerking maakte.
  Ik vermoed dat in onze tijd dat... kind opgesloten zou worden, omdat het de illusie zou verbreken en niemand benadeeld wil worden.
  Volgens mij zit de NZa aardig in het publiek dat in het gevlij wil komen. Het is jammer dat ze niet durven opstaan en te vertellen hoe het werkelijk is. Het wordt tijd dat de NZa eens ophoudt alleen maar te zeggen wat het Ministerie wil horen, neem eindelijk eens uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en neem de zorg eens serieus. En maak er nu eens uw opdracht van om er voor te zorgen dat de geldstromen helder en duidelijk worden, publiek, zodat we kunnen zien waar ons geld aan wordt besteed.

 • menno oosterhoff

  psychiater, Thesinge

  Spuit elf geeft modder. Niks mee gekregen van het debat nav het voorstel van Menzis over prestatiebekostiging en de haken en ogen daaraan. En de minister ziet er wel wat in. Zoals de staatssecretaris ook wel iets zag in het plan van Menzis.
  Ik schr...eef recent een blog over dat machteloosheid ergernis oproept. Ik heb vergeten nog een ander copingsmechanisme te melden: Geloven in sprookjes.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.