Laatste nieuws
Simone Paauw
Simone Paauw
2 minuten leestijd
Nieuws

NVZ wil meer geld voor ziekenhuisbestuurders

8 reacties

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil dat de minister van Binnenlandse Zaken ruimhartig uitzonderingen zal toestaan op de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor bestuurders van ziekenhuizen en andere complexe zorginstellingen.

Dat staat in een brief die de NVZ dinsdag stuurde aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken die woensdagmiddag vergadert over de WNT. De NVZ vindt de verlaging van de norm, per 1 januari 2015, te snel en te fors. Eerder mochten topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal 130 procent van het ministerssalaris verdienen. Tegenwoordig is dat 100 procent: in 2016 mogen zij maximaal 179.000 euro per jaar verdienen. De NVZ vindt deze nieuwe norm een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg, omdat de bestuurbaarheid van ziekenhuizen in gevaar komt. Zo stelt de NVZ dat het vrijwel onmogelijk wordt om medisch specialisten in de raad van bestuur te benoemen, omdat zij dan te maken krijgen met een aanzienlijke salarisverlaging. En juist het ontbreken van medische professionals in de raad van bestuur vindt de NVZ zeer ongewenst. De WNT zou daarom zeer verlammend werken op raden van bestuur.

In een reactie op de brief van de NVZ herkent woordvoerder Vanessa Rompelberg van de Federatie Medisch Specialisten het beeld niet dat medisch specialisten omwille van de inkomsten niet in een raad van bestuur zouden plaatsnemen. Rompelberg: ‘Wij hebben geen signalen ontvangen dat de WNT een reden voor medisch specialisten zou zijn om niet in een raad van bestuur te gaan. Wat we zien is dat de werkzaamheden van raden van bestuur dusdanig zijn geprofessionaliseerd dat het een fulltime baan is geworden. Het vraagt zoveel tijd dat het werk als medisch specialist neergelegd moet worden. De meeste medisch specialisten kiezen daar niet voor. Die carrièreswitch weegt zwaarder in die beslissing dan het inkomen. De constructie van het medisch-specialistisch bedrijf in ziekenhuizen maakt een plaats in de raad van bestuur bovendien ingewikkeld, omdat je dan als medisch specialist tegelijkertijd in de positie van opdrachtgever en opdrachtnemer zit; een verstrengeling van belangen.’

Op de vraag of de Federatie Medisch Specialisten zich toch schaart achter de oproep van de NVZ, antwoordt Rompelberg dat daarover door de specialisten afspraken met de minister zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord. Medisch Specialisten vallen niet onder de WNT, maar wél als ze plaatsnemen in een raad van bestuur. ‘We houden ons aan het akkoord dat er ligt tot 2017 en daarna zien we verder.’

In een reactie op de eigen website stelt FNV Zorg & Welzijn dat alle medisch specialisten en bestuurders van ziekenhuizen onder een cao moeten gaan vallen. Volgens de vakbond zou het voorstel van de NVZ ervoor zorgen dat de medisch specialisten de norm voor de bestuurderssalarissen bepalen, omdat ze anders niet in de raad van bestuur plaatsnemen. De FNV noemt dat ‘de omgekeerde wereld’ en vraagt zich af waarom medisch specialisten en bestuurders meer zouden moeten verdienen dan een minister die eindverantwoordelijk is voor de hele zorg.
Simone Paauw
@SPaauw

© Shutterstock
© Shutterstock
Lees ook:
Nieuws werk inkomen ziekenhuizen NVZ
 • Simone Paauw

  Simone Paauw deed de deeltijdopleiding journalistiek in Tilburg en werkt sinds 2008 als journalist bij Medisch Contact. Ze interviewt het liefst de ‘gewone arts’ met een bijzonder verhaal, bijvoorbeeld voor de rubriek Het Portret. (Gezondheids)recht en medisch tuchtrecht hebben haar bijzondere interesse. Ze heeft aandacht voor diversiteit en inclusie in de breedte, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag (op de werkvloer) en de positie van vluchtelingen en vluchteling-artsen. Daarnaast schrijft ze over tal van andere onderwerpen.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Vosters

  arts M&G, AMSTERDAM Nederland

  Ziekenhuisbesturen is een verantwoordelijke taak. De beloning bestaat niet alleen uit geld maar ook uit aanzien. De kwaliteit van de prestatie vloeit voort uit opleiding, ervaring, netwerk maar ook uit houding of instelling. Wanneer een buitensporig ...hoog inkomen wordt geëist kan getwijfeld worden aan het maatschappelijk verantwoord kaliber van die houding of instelling. De kwaliteit van de besluiten zal er onder lijden!

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen Nederland

  http://fd.nl/opinie/1135009/gedrag-aan-de-top-belangrijker-voor-bedrijf-dan-regels

 • R.N.G.M. Fresow

  plastisch chirurg, Veghel Nederland

  Volgens mij gaat het bij verdiensten niet om hebzucht of wie de eindverantwoordelijkheid draagt. Het gaat er om wat je er precies voor doet.
  Zo lang een 21-jarige voetballer miljoenen per jaar mag verdienen, mag een kinderarts die 's nachts het leven... van je kind redt dat ook. Dat de minister minder dan die kinderarts verdient is wat mij betreft prima te verkopen. Want die ligt op dat moment lekker te tukken en voelt niets van zijn/haar eindverantwoordelijkheid op dat moment. Kortom, het gaat om belonen van inzet. Zowel in het verleden (studie), heden (hoge werkdruk) als in de toekomst (pensioen).

 • R.N.G.M. Fresow

  plastisch chirurg, Veghel Nederland

  Geachte collega Bonte, ik geloof niet dat mijn reactie spreekt over een hogere beloning voor bestuurders? integendeel! Ik deel uw mening dan ook van harte. De beloning dient te passen bij de prestatie, niet bij "verantwoordelijkheid" of de "functie".... Ook de norm dient dan ook niet worden gelegd bij de functie maar bij de prestatie. En volgens mijn bescheiden mening presteert de gemiddelde arts momenteel beter dan de gemiddelde bestuurder. Mocht een bestuurder echter bovengemiddeld presteren, dan past daarbij ook een betere beloning. Dat zal men dan wel eerst eens moeten waarmaken.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen Nederland

  Dan moet u mij toch eens uitleggen waarom bestuurders meer moeten verdienen dan de norm, mijnheer Fresow, zonder ooit een patiënt het leven te redden, zonder ooit een dienst te doen, en maar zelden iets bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg of d...e kwaliteit van het ziekenhuis. Gelooft u mij niet? Lees "Thinking Fast and Slow" van Daniel Kahneman, met name over de invloed van "Topbestuurders" op het resultaat van een onderneming.

 • GJ Bonte

  Neuroloog, Dalfsen Nederland

  Beste heer Fresow, ik had u inderdaad niet goed begrepen. Dit is inderdaad ook mijn stellige overtuiging. Over het algemeen denk ik dat een doorsnee medisch specialist meer verantwoordelijkheid draagt voor de zorg dan de gemiddelde bestuurder. Het is... meer dan eens voorgekomen dat ik de clustermanager in het ziekenhuis om 16.00 het pand al zag verlaten met het koffertje onder de arm, en er waren perioden dat ik hem helemaal niet zag.

 • W. van der Pol

  Ziekenhuisapotheker, Delft

  "Het kan niet waar zijn" van Joris Luijendijk is hier ook van toepassing. Wij moeten de hebzucht niet op een presenteerblaadje aanreiken. In de zorg kennen we een CAO. Het is zelfoverschatting van bestuurders om zich daar ver boven verheven te voelen.... En verder zou de NVZ de belangen van ziekenhuizen moeten behartigen en niet van bestuurders.

 • F.G.M. Ploegmakers

  huisarts met pensioen, DORDRECHT Nederland

  Het terugdraaien van de bovengrens doet pijn, dat snap ik. Maar toch is het nodig om een eind te maken aan de hebzucht die iedereen mee kan voeren naar een nieuwe crisis. Van de bankiers willen we het niet. Dan ook niet in onze eigen beroepsgroep. Ma...tigen is het parool dames en heren! Iedereen! Een ton per jaar is al genoeg, ook voor een minister.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.