Laatste nieuws
Mathijs Smit
2 minuten leestijd
Nieuws

NKI-AVL weigerde aansluiting bij AMC-VUmc

2 reacties

De raad van bestuur van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) heeft geweigerd aan te sluiten bij de verregaande oncologische samenwerking tussen AMC en VUmc. Dat zeggen hoogleraren Kees Punt (AMC) en Peter Huijgens (VUmc) deze week in een interview in Medisch Contact over de alliantie tussen de twee Amsterdamse universitair medische centra op het gebied van de kankerzorg.

Medisch oncoloog Punt en hematoloog Huijgens speelden afgelopen anderhalf jaar als hoofdonderhandelaars een centrale rol in het ontwerp van een werkbaar plan voor de integratie van de oncologische zorg van AMC en VUmc. Door samenvoeging en onderlinge verdeling van patiënt- en researchgroepen willen de twee partners de kwaliteit van zorg en onderzoek sterk verbeteren. In maart werd bekend dat oncologie een van de vier vakgebieden is, die een voortrekkersrol in de bredere alliantie tussen AMC en VUmc gaan vervullen.

Volgens Punt en Huijgens werd ook de derde oncologische grootmacht in Amsterdam herhaaldelijk gevraagd om aan te haken bij de combinatie. ‘Samenwerking zou logisch zijn, gezien de fysieke nabijheid. Wij hadden een goed idee over wat wij elkaar kunnen bieden, en boden hun aan over de samenwerking mee te denken. De raad van bestuur van het AVL zag daar echter van af’, aldus Punt. ‘Voor de oncologische patiëntenzorg hebben wij hen niet echt nodig, maar het is vooral jammer omdat er op onderzoeksgebied veel goede contacten met het NKI zijn’, tekent Huijgens aan.

Bestuursvoorzitter René Medema van het NKI-AVL bevestigt het stuklopen van de gesprekken. Volgens Medema sloot de vorm waarin VUmc en AMC de samenwerking zagen ‘onvoldoende aan’ op de zienswijze van het NKI-AVL.‘Er bestond een essentieel verschil van inzicht over de wijze waarop een Comprehensive Cancer Center (CCC) vorm moet krijgen. Het CCC zoals dat op het Antoni van Leeuwenhoek is vormgegeven, behelst alle oncologische zorg en onderzoek onder één bestuur. (…) In academische centra is die zorg vaak nog versnipperd over meerdere divisies en locaties, die veelal ook verschillende patiëntengroepen bedienen.’

Punt en Huijgens benadrukken dat AMC en VUmc er nadrukkelijk niet voor kozen al hun oncologische zorg op één locatie onder te brengen, omdat zij vinden dat oncologische zorg juist wel moet worden ingebed in een brede academische setting. ‘Categorale ziekenhuizen zijn echt uit de tijd. Je moet een patiënt met kanker blijven zien als een mens met alles wat daarbij hoort; een hart, longen en weet ik wat meer. En niet als een kanker waar een patiënt omheen zit’, aldus Huijgens.

NKI-AVL-topman Medema tekent aan dat het mislukken van de gesprekken met AMC en VUmc de bestaande samenwerkingsverbanden niet zal bedreigen. ‘Er is besloten de samenwerking met de beide umc’s op dezelfde voet als tot nu toe voort te zetten. Die samenwerking is van belang omdat het de centra in Amsterdam in staat stelt de complexe zorg zo goed mogelijk te coördineren. Ook nu nog hebben veel van onze artsen een nul- of deeltijdaanstelling bij AMC en VUmc en ook als het gaat om de behandeling van diverse patiëntengroepen weten onze artsen elkaar te vinden.’

Mathijs Smit

Lees ook:

© Thinkstock
© Thinkstock
Nieuws samenwerking VUmc oncologie AMC
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J.P. Detering

  Directeur, Zaandam nl

  Prima dat AvL niet wil opgaan in de verregaande oncologische samenwerking met het VU en AMC. het is juist goed dat in de grootstedelijke regio een oncologisch centrum blijft bestaan met eigen visie en beleid. Een verregaande samenwerking met AMC en V...U zal leiden tot één protocol en één beleid binnen de grootstedelijke regio waarbij niet meer naar de patiënt als individu wordt gekeken maar als object welke in het protocol zal moeten worden geperst. En dat is juist niet meer van deze tijd!

 • P.B. Dunki Jacobs

  chirurg, adviseur Medisch specialistische Zorg, ALKMAAR

  Mijn eerdere reactie op artikel in MC 9 mei over de alliantie VU-AMC past ook in kader met AvL/NKI:

  • “Academische ziekenhuizen zijn nog te klein om echt te kunnen focussen” stelt een van de auteurs. Ik voeg daaraan toe: Verdere concentratie en diff...erentiatie met focus op academisch niveau is noodzaak. Daar wordt ook al aangewerkt, bijvoorbeeld door het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Hier werken verschillende UMC’s en ook perifere centra samen, waaronder UMCU en AvL/NKI.

  • Samenwerking binnen de alliantie VU en AMC met als sub-doel om colorectale oncologische chirurgie 7 x 24 uur te laten uitvoeren door aandachtspecialisten is geen unicum! Dit plan sluit wel aan bij al bestaande netwerkorganisaties van (grote) perifere ziekenhuizen met regiomaatschappen, die deze kwaliteitszorg al jaren leveren met aandachtsspecifieke specialisten op gebied van Trauma, Vaatchirurgie en Acute Abdominale problematiek. UMC’s moeten vooral focussen op laag volume hoogcomplexe zorg.

  • Door netwerken van regionale ziekenhuizen (waar het grote volume van zorg wordt geleverd) te laten samenwerken met Focus Centra in UMC’s (waar bijzondere laagvolume casussen thuishoren), zal de kwaliteit van zorg exponentieel kunnen toenemen, maar dan wel pas echt wanneer alle klinische (uitkomsten van zorg) en onderzoeksdata centraal worden geregistreerd en geanalyseerd.

  • Samenwerking en concentratie zullen tot stand moeten komen van uit de zorginhoud met focus op de kwaliteit van de patiëntenzorg. De kans van slagen is het grootst als deze innovaties bottum up tot stand komen. Randvoorwaarden zijn gestandaardiseerde dataregistratie bij de bron, in een goed functionerend EPD, met in achtneming van alle privacy regels en bekostiging van DOT's op daadwerkelijke kostprijs. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf, wat niet wil zeggen dat behoud van alle bestaande instituties, innovaties in de zorg mogen blokkeren. Er liggen kansen voor het grijpen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.