Laatste nieuws
Nieuws

NIP-test voorlopig niet vergoed

2 reacties

De vraag of alle zwangere vrouwen een NIP-test vergoed kunnen krijgen, zal moeten worden beantwoord door een nieuwe regering. De Tweede Kamer probeerde deze dinsdag tevergeefs een standpunt van het demissionaire kabinet af te dwingen.

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en SP hadden per motie aan het demissionaire kabinet gevraagd om de NIP-test (niet-invasieve prenatale test) te blijven vergoeden voor alle vrouwen, via het basispakket of via een subsidieregeling.

Schippers stelde dit jaar via een subsidieregeling 28 miljoen euro beschikbaar, waarmee umc’s sinds april een NIP-test goedkoper kunnen aanbieden aan alle zwangeren die daarom vragen, dus niet alleen op medische indicatie. De minister vroeg het Zorginstituut Nederland daarnaast om advies over de vraag of de NIP-test standaard verzekerd zou moeten worden als eerste prenatale screening.

Het Zorginstituut Nederland liet in een eind vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd adviesrapport aan de minister weten dat het geen voorstander is van opname in het basispakket. Volgens het instituut is het alleen passend om te vergoeden bij medische indicaties. Standaard aanbieden van deze screening zonder dat er daadwerkelijk (al) sprake is van een individuele zorgvraag, valt volgens het instituut buiten de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet.

Schippers wilde vervolgens geen beslissing nemen over wel of niet in het basispakket opnemen, omdat zij vindt dat dit geen zaak is voor het demissionaire kabinet. De PvdA en de SP wilden echter niet wachten op een nieuwe regering. Na hoofdelijke stemming over hun motie bleek dat een flink deel van de Kamer zich achter hun standpunt schaart (65 zetels), maar dat 83 van de 148 aanwezige Kamerleden niets zien in een blijvende vergoeding van NIP-testen via verzekering of subsidie.

Lees ook:

Nieuws Schippers
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Sanne van der Hout

  Universitair docent biomedische ethiek, Universiteit van Maastricht

  Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs geadviseerd dat de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als screeningstest niet thuishoort in het basispakket. Volgens het Zorginstituut is het ‘aan de minister en de politiek om te besluiten welke financieri...ngsbron zou passen voor de vergoeding van NIPT als eerste test bij het ontbreken van een medische indicatie.’ Ook voor andere onderdelen van prenatale screening zou een alternatieve financieringsbron gezocht moeten worden, namelijk de voorafgaande counseling en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Het Zorginstituut stelt ‘dat het voor de hand ligt om alle onderdelen van prenatale screening op eenzelfde wijze te financieren.’
  Vorige week werd bekend dat een Kamermeerderheid het advies van het Zorginstituut steunt. Vooralsnog betekent dit dat de NIPT als screeningstest na 2020 niet meer door de overheid vergoed zal worden. Diverse media hebben dan ook terecht de zorg geuit dat de NIPT een voorrecht dreigt te worden van de elite. Een zorg die minder aandacht krijgt, is wat het advies betekent voor andere onderdelen van prenatale screening. Als, zoals het instituut stelt, voor de counseling en het SEO ‘dezelfde redenering’ zou gelden als voor de NIPT, zijn deze screeningsonderdelen in de toekomst dan ook slechts weggelegd voor de ‘happy few’? Door de kosten voor prenatale screening te vergoeden, stelt de overheid zwangere vrouwen en hun partners in staat om zelf te beslissen wat de geboorte van een kind met een aangeboren afwijking voor hen betekent. In de afweging het SEO al dan niet uit het basispakket te schrappen, moet bovendien worden meegenomen dat het hier, in tegenstelling tot bij de NIPT, niet louter gaat om een screeningsinstrument waarmee kan worden onderzocht of de foetus lichamelijke afwijkingen heeft. Het SEO is ook een zorginstrument dat kan bijdragen aan betere medische begeleiding tijdens en na de bevalling.

 • Jelle Tazelaar

  Student geneeskunde, Utrecht

  Let wel: ZN heeft nadrukkelijk niet geadviseerd tegen bekostiging van de NIPT door de overheid. ZN heeft alleen gesteld dat de NIPT zonder indicatie feitelijk niet onder de reikwijdte van de Zvw valt. Er is in feite sprake van screening en geen indiv...iduele zorg. Dat is ook zo voor delen van de prenatale zorg, zoals die nu wordt geleverd en wél vergoed via de Zvw. De ZN merkt op dat ook dat feitelijk niet helemaal klopt. ZN lijkt aan te geven dat de minister een nieuwe vraag moet stellen, opdat ze opnieuw advies kunnen uitbrengen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.