Laatste nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
2 minuten leestijd
Nieuws

Meer praten over vaccinatie omdat ouders twijfelen

3 reacties

Het rijk wil meer geld steken in het voorlichten van ouders die twijfelen of hun kind moet meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Met het geld kunnen jeugdartsen en verpleegkundigen meer tijd vrij maken voor deze doelgroep. Het geld, een bedrag van 2 miljoen euro, komt op zijn vroegst per 2018 beschikbaar.

Artsen en verpleegkundigen krijgen steeds meer vragen over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), legt programmamanager RVP Hans van Vliet van het RIVM uit. ‘Oude ziekten raken uit beeld. Mensen hebben geen idee wat mazelen of rode hond inhoudt. De effecten van de ziekte waar het HPV-vaccin tegen beschermt, zijn te ver weg voor mensen. Daarnaast komen er steeds meer vaccins bij. En dan is er nog de tendens dat mensen hun informatie zelf bij elkaar googelen. Daar moet je een antwoord op bieden.’

De vaccinatiegraad in Nederland ligt nu rond de 95 procent. Om te voorkomen dat minder mensen meedoen, en om de internationale streefcijfers voor vaccinatie te blijven halen, moet het RVP meebewegen, aldus Van Vliet. ‘Anders verlies je deelname omdat mensen op basis van verkeerde overwegingen kiezen om hun kind niet te laten inenten.’

De meeste vragen over vaccinaties kunnen binnen een regulier consult worden afgehandeld, stelt Van Vliet. Maar zo’n 15 tot 20 procent van de ouders heeft ‘aanvullende vragen of twijfels. ‘Je moet ervoor zorgen dat er meer tijd voor hen beschikbaar is, zodat een consultatiebureau dat niet uit eigen portemonnee hoeft te betalen.’

Of het extra geld beschikbaar komt, hangt samen met een ophanden zijn wijziging van de Wet publieke gezondheid. Het ministerie van VWS wil deze aanpassen zodat het RVP-budget van het rijk naar gemeenten wordt overgemaakt, om een koppeling te maken met de rest van de jeugdzorg. Die wijziging is voorzien per 2018, maar de Tweede Kamer moet er nog over stemmen. In het financieel onderzoek naar deze plannen is meegenomen dat consultatiebureaus meer vragen over inentingen krijgen, schetst Van Vliet. ‘Gemeenten moeten niet alleen geld krijgen om de prik te zetten.’

Deze week brak een discussie los over een toenemend aantal ouders dat hun kinderen niet wil laten vaccineren, bijvoorbeeld uit angst dat hun kind als gevolg ervan autisme ontwikkelt. Volgens voorzitter Mascha Kamphuis van de vereniging AJN Jeugdartsen zijn de vaccin-weigerende ouders tot nu toe geen centraal agendapunt van de vereniging geweest, ‘maar nu de discussie is losgebarsten, hoor je het veld wel zeggen dat het speelt’. Als jeugdarts werkzaam in de regio Zuid-Holland ziet ze ‘geen keiharde trend, maar zien we de vaccinatiegraad wel iets dalen’.

Als het geld beschikbaar komt, verwacht Kamphuis dat er  zestig- tot zeventigduizend extra gesprekken kunnen worden gevoerd. ‘Dat past ook bij de ontwikkeling om als arts naast de ouders te staan en inzicht te geven. Ik weet uit de praktijk dat zo’n gesprek kan helpen.’ Er zal in overleg met jeugdartsen nog een richtlijn worden ontwikkeld hoe de communicatie met twijfelende ouders zou moeten verlopen.

Lees ook:

Nieuws RIVM rijksvaccinatieprogramma
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Henrike ter Horst

  Jeugdarts , Arnhem

  Ik ben het van harte eens met de uiteenzetting van collega Keppel Hesselink. De bredere context zoals hij beschrijft is zichtbaar in de medische wetenschap en ook daarbuiten. Dit strategisch aanpakken lijkt onontbeerlijk, wie gaat dit doen?
  Echter, ...de ouders van nu, die bij mij in de spreekkamer zitten op het consultatiebureau verdienen ook nu een antwoord op hun vragen. Hun twijfels en angsten dienen gehoord te worden en van juiste antwoorden te worden voorzien. Dit kost tijd (en dus geld). Daarvoor komt nu geld vrij. Ondertussen zullen we verder en breder moeten kijken hoe de trend 'wetenschap is ook maar een mening' te keren.

 • PJM van Loon

  orthopeed, Oosterbeek

  Het grote probleem van de verontruste ouders kan wel eens liggen in het feit, dat de medische wetenschap geen verklaring ( en oplossing) aanreikt voor de sterk in incidentie stijgende aandoeningen bij de jeugd. De logica van de gewone ouder kan makke...lijk gevolgd: we zijn het aantal vaccinaties, waar al dan niet een verplichting voor is, sterk gaan uitbreiden terwijl ouders , net als wij en het RIVM, ook een flinke stijging zien in allerlei aandoeningen ( die in de verste verten niet bij infectievormen passen) . Vanuit de Gezondheidsleer weten we, dat bij loslaten of niet kennen van de juiste hygiëne maatregelen Zivilizationskrankheiten de kans krijgen. Met het telkens veranderen van leefomstandigheden, zeker in de groei, moet het lichaam vaak volkomen nieuwe uitdagingen aan. Het wordt duidelijker , dat de sedentaire leefstijl in de groei , vanaf de Maxicosy tot de collegebank en alles daartussen het vormen en functioneren van lichaam en organen geen goed doet . Geen enkel weefsel komt dan aan zijn optimalisatie toe. Het RIVM heeft het zitten van kinderen al als belangrijke oorzaak van een paar chronische aandoeningen ( DM, hart-en vaatziekten en sommige kankers) op latere leeftijd aangewezen. Vanuit de preventieve orthopedie kan de teloorgang van de goede lichamelijke opvoeding tot goede houdingen en het gebrek aan kwalitatief goed bewegen daaraan toegevoegd te worden. Dat is OOK een taak van ouders.
  Misschien moeten de jeugdartsen en het RIVM daar de discussies met de ouders eens over aangaan. Het is dan aan te bevelen dit wel staand en liefst buiten te doen. Dan wordt het logisch verband ook invoelbaar.

 • Jan Keppel Hesselink

  arts-pijnbehandelaar, bosch en duin

  Alleen meer praten helpt niet! Iedereen die blogs leest en FB ziet hoe groepen 'antivaxers' zoals ze aangeduid worden, zich verenigd hebben in kleine virtuele communities, en de grond onder de wetenschap uit trekken door enkele wetenschappelijke gege...vens uit te vergroten en als maverick te gebruiken voor het hele vaccinatie gebied.

  In het artikel in medisch Contact dat ik recent schreef met Lex Bouter, 'Wetenschap is ook maar een mening' probeerden we juist deze postmoderne trent te analyseren en een antwoord ervoor te formuleren op meerdere vlakken: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/Wetenschap-is-ook-maar-een-mening.htm

  Het fenomeen 'twijfelen over vaccinatie' dient absoluut in een bredere context bezien te worden, samen met 'twijfelen over cytostatica', 'twijfelen over wat de huisdokter weet', 'twijfelen over de medische wetenschap' en' twijfelen over het nut van antidepressiva'.
  Daarbij horen dan ook topics als 'langdurig antibioticagebruik bij Lyme' en 'colloïdaal zilver bij ontstekingen'.

  Het vaccinatie thema is een veel ingewikkelder probleem als hierboven geschetst wordt. Het kan ons inziens NIET opgelost worden met meer geld voor meer gesprekken. Waarom dat zo is, hebben we in ons artikel uiteengezet.
  Het lijkt bijzonder moeilijk om dit probleem op een hoger strategisch niveau te bestuderen. Maar we weten allen: symptoom oplossingen werken uiteindelijk niet. En wat hierboven aangegeven wordt is precies alleen dat: symptoom bestrijding en niets meer dan dat.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.