Laatste nieuws
2 minuten leestijd
Nieuws

Massaal pleidooi voor behoud Geneesmiddelenbulletin

64 reacties

Het plan om het Geneesmiddelenbulletin te laten inkrimpen tot mededelingenblad, valt niet in goede aarde. De onafhankelijke kritische berichtgeving wordt door 95 procent van de artsen belangrijk gevonden.

Het Geneesmiddelenbulletin mag in de toekomst geen plaatsbepalingen van geneesmiddelen meer publiceren, evenmin langere artikelen die een geneesmiddelgroep bespreken. Althans, als de plannen doorgang vinden uit het conceptrapport ‘Optimale informatievoorziening over farmacotherapie’, dat het ministerie van Volksgezondheid begin juni verstuurde. De plaats van een geneesmiddel zal in de toekomst conform de richtlijnen van de beroepsgroepen zijn.

Medisch Contact hield een enquête onder het ledenpanel van tweeduizend artsen, 543 artsen reageerden op de oproep. Uit de enquête blijkt dat het bulletin veel wordt gelezen, 73 procent van de respondenten leest het vaak of altijd. Van de deelnemers is 96 procent het eens met de stelling ‘Het Geneesmiddelenbulletin beoordeelt onafhankelijk en kritisch informatie over geneesmiddelen en onderzoeken met geneesmiddelen. Dat vind ik belangrijk.’

Op de stelling ‘In feite is het Geneesmiddelenbulletin volstrekt overbodig, aangezien de informatie die de farmaceutische industrie en de beroepsgroepen over farmacotherapie geven voldoende is’ antwoordt 92 procent van de artsen negatief.

Op de open vraag wat het Geneesmiddelenbulletin betekent voor de uitoefening van hun vak, roemen deelnemers de betrouwbare, objectieve en kritische houding van het Geneesmiddelenbulletin en met name de algemene update die het blad geeft op het gebied van farmacotherapie. ‘Een onafhankelijk oordeel tegenover de tsunami van medische reclame’, aldus een van de respondenten. Een ander vult aan: ‘Belangrijk dat het de beloofde gouden bergen relativeert.’

Er waren ook kritische geluiden. Een aantal artsen geeft aan dat het Geneesmiddelenbulletin weinig betekent voor de uitoefening van hun vak. Sommigen lezen weinig over hun vakgebied, zoals radiologie of chirurgie, maar ook oogheelkunde of anesthesiologie.

‘Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt’, reageert Eelke van der Veen van de Partij van de Arbeid op het plan op Radio 1. Teer punt is volgens hem dat de farmaceutische industrie een belangrijk rol speelt in het maken van de richtlijnen. Dat hoeft niet slecht te zijn, omdat ze de medicijnen hebben ontwikkeld, maar er speelt ook een financieel belang. In het Engelse toetsingsorgaan NICE zie je deze belangenverstrengeling ook, aldus het Kamerlid. Van der Veen: ‘Het idee dat je objectieve richtlijnen kunt vaststellen, daar ben ik wat aarzelender in dan de minister.’

Het ideaalbeeld van minister Klink dat artsen in de toekomst alleen voorschrijven volgens richtlijnen is niet haalbaar, bepleit Dick Bijl, hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. ‘De richtlijnen lopen vaak achter op de ontwikkelingen en zijn maar voor een beperkt aantal patiënten bestemd. De inhoud van de richtlijnen moet onafhankelijk en kritisch worden getoetst aan de wetenschap en vertaald naar de praktijk.’ hc

Lees hier meer over het Geneesmiddelenbulletin

Downloads:

Enquête-uitslag GeBu in De Praktijk (Avro)
Nieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • J. Jordans

  , Delden

  Ik (ex-internist) ben al jaren met pensioen, maar lees het GB nog altijd. Nuchter, kritisch, stevig onderbouwd, onafhankelijk, compact, men kan zich op dit gebied geen betere informatiebron wensen. Wantrouw iedere poging om dit af te schaffen!!

 • R. Simon

  , Maastricht

  Het geneesmiddelenbulletin is voor mij de belangrijkste informatiebron als ik nieuwe geneesmiddelen wil beoordelen. De berichtgeving is kritisch en relativerend en het commentaar is betrouwbaar, eerlijk en wetenschappelijk onderbouwd. Dit is hard nod...ig omdat artsen op zoveel andere, onzichtbare manieren worden beïnvloed door farmaceuten, zorgverzekeraars en de politiek.

 • R.D.W. Duiverman

  , N'kerk ad IJss

  Iedereen hierboven heeft gelijk. Maar de overheid betaald en bepaald (laten ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen). Wij huisartsen vinden wel weer een andere manier om aan onafhankelijke info te komen. Niets zo flexibel als de strijder in de loopgra...ven van de eerstelijn.

 • H.J. van Schothorst

  , Leerdam

  Het GeBu al jaren een betrouwbare info-bron, o.a. gebruikt voor elke voorbereiding van FTO en andere bijscholingen.
  Of heeft een zoorgverzekeraar of de overheid ooit betrouwbare info op dit gebied aangeboden? Mij niet bekend.

 • M. Bonte

  , Rotterdam

  De overheid geeft indirect aan onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en een kritische blik niet erg belangrijk te vinden. Laten we wel wezen, welke academicus kijkt daar nu nog van op?

 • T.L. Spruit

  , STOLWIJK

  Het is uiting van het ontbreken van kennis van zaken op VWS, dat dit idee ontstond. Als de artsen geen objectieve informatie meer krijgen zullen ze wel geen medicatie meer voorschrijven die niet in een standaard genoemd wordt, is de gedachte. Als men...eer Klink 1 uurtje in de spreekkamer erbij komt zitten, toon ik hem 6 consulten waarbij zo'n standaard op basis van goede informatie individueel geinterpreteerd moet worden. Moeten we de artsenbezoekers dan maar weer uitnodigen?

 • Dr. J.A. Mazel

  , Borne

  Natuurlijk moet het Geneesmiddelenbulletin blijven! Een zo betrouwbare, onafhankelijke waardevolle voorlichting is voor iedere arts onontbeerlijk.

 • Dr B.B.Molenaar np chirurg& W G Molenaar-Hagedoorn np arts

  , Emmen

  een onafhankelijk( geen broodheren)geneesmiddelenbulletin is een eerste eis in een ware democratie.Kritische informatie over oude en nieuwe geneesmiddelen en aanstormende nieuwe zijn de moeite waard, evenals de valkuilen door interacties.De hypes gep...ubliceerd in de kranten,later in diverse vakbladen, ontkomen gelukkig niet aan een kritische beoordeling door dit bulletin. De papieren versie is voor onze leeftijd en visueel gehandicapten handiger, moet blijven naast de digitale.

 • Maartje Iacono

  , Amsterdam

  Gebu mag wat mij betreft niet verdwijnen; een onafhankelijk, helder, en zeer bruikbaar bulletin.

 • D. Tebbal

  , Gouda

  Klinklare onzin dat één van de steunpilaren van onafhankelijk voorschrijven en afleveren zou komen te verdwijnen. Duurzaamheid in de kwaliteit van het gezondheidsbeleid wordt op den duur beter beloond, dan een snelle bezuigingsactie.

 • E.G.A. de Jong

  , Zwolle

  Het Gebu geeft onafhankelijke info die goed leesbaar en direkt relevant is voor de dagelijkse praktijk.

 • M. Winkler, huisarts

  , Gouda

  Het geneesmiddelenbulletin is nu een van de weinige objectieve bronnen over geneesmiddelen met waardevolle en kritische artikelen. Zoals de special over de invloed van de industrie op richtlijn ontwikkeleing. Bewijs daarvoor is dat de redactie regelk...matig wordt aangeklaagd door de industrie. Is de invloed van de industrie op VWS al zo groot dat de enige waakhond ook het hok in moet? Het Gebu is m.i. een hulp om met gezond verstand generiek voor te schrijven en niet achter de waan van de dag aan te lopen aan de leiband van de industrie.
  De huidige voorstellen lijken me volstrekt contraproductief!
  Laat het objectieve Gebu in de huidige vorm vooral blijven.

 • G.B.Groen

  , Roden

  De zin van dit voorstel ontgaat mij volledig.
  Het lijkt me van essentieel belang dat(para)medici in de gezondheidszorg een onafhankelijke bron van informatie over geneesmiddelen houden.
  De industrie is commercieel,het grootste deel van hun budget zit... in PR en reclame. Laten we wetenschappelijk verantwoorde bronnen over bruikbaarheid van (nieuwe) geneesmiddelen houden. Het moet niet gekker worden met de marktwerking in de zorg.

 • w andree wiltens

  , Ulvenhout Ac

  Onbegrijpelijk dat in tijden dat de gezondheidszorg al zo vercommercialiseerd een onafhankelijke kritische informatiebron gestopt zou moeten worden.Heeft VWS in kader van marktwerking zijn ziel ook al verkocht aan de meest biedende ?

 • m. eliel

  , hoorn

  Het Gebu is onmisbaar en houdt je up to date. Ik heb zelf meegewerkt aan richtlijnen, tot die uitkomen ( en gebruikt worden) duurt een tijd. Je blijft up to date door het Gebu, een richtrlijn is niet direct aangepast, dat zou VWS inmiddels kunnen wet...en.

 • Dr B.B.Molenaar np chirurg& W G Molenaar-Hagedoorn np arts

  , Emmen

  een onafhankelijk( geen broodheren)geneesmiddelenbulletin is een eerste eis in een ware democratie.Kritische informatie over oude en nieuwe geneesmiddelen en aanstormende nieuwe zijn de moeite waard, evenals de valkuilen door interacties.De hypes gep...ubliceerd in de kranten,later in diverse vakbladen, ontkomen gelukkig niet aan een kritische beoordeling door dit bulletin. De papieren versie is voor onze leeftijd en visueel gehandicapten handiger, moet blijven naast de digitale.

 • K. Gigengack

  , Rotterdam

  Ondanks het feit dat door mijn vakgebied (anesthesiologie) het geneesmiddelenbulletin mij niet veel informatie geeft (heeft gegegeven):
  HET IS BELANGRIJK OM EEN ONAFHANKELIJK PLATFORM TE HEBBEN VOOR DE BEOORDELING VAN ONS ARSENAAL VAN MEDICATIE IN NE...DERLAND.

  Kaj Gigengack

 • C. Westendorp

  , Amsterdam

  Het GeBu mag niet verdwijnen. Voor bijna alle specialisten is het esentieel een helder, eerlijk, niet bevooroordeelde informatiebron tot hun beschikking te hebben. Voor de kwaliteit van de zorg moeten we niet rekenen op informatie van de farmaceutisc...he industrie, die informatie levert met een evident ander doel dan medici en dan de overheid.

 • R. Hirsch

  , BILTHOVEN

  Ik werk, onder andere, op de huisartsopleiding. Daar zie ik hoe snel aios het voorbeeld van hun opleiders overnemen en zich laten beinvloeden door de informatie van de farmaceutische industrie. Wij proberen de aios in dat opzicht een kritische houdin...g aan te leren. Het geneesmiddelenbulletin is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hoeveel extra geld is later nodig om deze maatregel weer te repareren?
  Raf Hirsch, Bilthoven

 • B. Schouten

  , Rhoon

  Is dit een volgende stap in het verzekeraar geörienteerd geneeskunde uitvoeren? Het is voor professionele zelfstandigheid toch van het grootste belang om naast richtlijnen ook onafhankelijke bronnen te hebben? Waarom zouden wij ons nog moeten naschol...en en een studie van enkele jaren moeten doen als in de richtlijn toch al alle opties staan en wij niet zelfstandig op basis van wetenschappelijk verantwoorde informatie medisch beslissingen mogen nemen? Mijns inziens geven de antwoorden op bovenstaande vragen al de noodzaak weer van wetenschappelijk verantwoorde informatiebronnen zoals het GeBu en het FTK

 • wm vd hurk

  , heerde

  het geneesmiddelenbulletin moet blijven, is onafhankelijk en zeer betrouwbaar en een goed tegenwicht tegen alle te optimistische verhalen van de farmaceutische industrie

 • H.C. Schipper

  , Rotterdam

  De onafhankelijke en kritische beoordeling van nieuwe,maar ook nog steeds van oude geneesmiddelen door het GeBu kan niet gemist worden en moet daarom beshikbaar blijven!!

 • J. Zevering

  , Leusden

  Het GeBu moet blijven. Het geeft heldere onafhankelijke overzichten en analyses.

 • koop

  , herwen

  een baken van objectiviteit en kritische beoordeling.

 • A. Hillebrand

  , AMSTERDAM

  Het geneesmiddelenbulletin moet blijven, juist vanwege zijn onafhankelijkheid.

 • olthof

  , helmond

  Geneesmiddelen bulletin moet blijven.

 • R.Glowienka

  , Amsterdam

  het geneesmiddelbulletin moet in zijn huidige onafhankelijke vorm blijven. het vormt een belangrijke informatiebron die ik als EKC'er en huisartsopleider in de begeleiding van de FTO's en van mijn aios niet kan missen, nog afgezien voor mijn eigen in...formatiebehoefte als huisarts. Ik lees hem (bijna)altijd en ervaar in het geneesmiddelbulletin een zeer zorgvuldig, uitgebreid medisch tijdschrift wat onmisbaar is in de huidige tijd van veelvuldige belangenverstrengeling en ondoorzichtige beinvloeding van de farmaceut. Het geneesmiddelbulletin draagt voor een belangrijk deel bij aan kritisch blijven denken. Het is uniek en moet gewoon blijven in zijn huidige vorm.

 • G.I.Kruizinga

  , Heino

  Hoe zou het komen dat dokters in Nederland zinnige en zuinige farmacotherapie bedrijven? Minister, analyseer die vraag en kom tot de conclusie dat het GeBu daar een rol in speelt.
  Opstellers van richtlijnen zijn deskundigen op hun vakgebied, maar dri...nken aan de borst van de farma-industrie. Dat komt niet door karakterzwakte maar door de geldstromen in het wetenschappelijk bedrijf. Het GeBu treedt (samen met het FTK) op als geweten en zorgt voor een evenwicht. Er is op dit moment geen alternatief voorhanden.

 • C.S. Gortemaker

  , GELDROP

  Objectieve boordeling moet blijven, ik vind het geneesmiddelen bulletin erg belangrijk en maakt ook allerter op bijwerkingen

 • R.Glowienka

  , Amsterdam

  het geneesmiddelbulletin moet in zijn huidige onafhankelijke vorm blijven. het vormt een belangrijke informatiebron die ik als EKC'er en huisartsopleider in de begeleiding van de FTO's en van mijn aios niet kan missen, nog afgezien voor mijn eigen in...formatiebehoefte als huisarts. Ik lees hem (bijna)altijd en ervaar in het geneesmiddelbulletin een zeer zorgvuldig, uitgebreid medisch tijdschrift wat onmisbaar is in de huidige tijd van veelvuldige belangenverstrengeling en ondoorzichtige beinvloeding van de farmaceut. Het geneesmiddelbulletin draagt voor een belangrijk deel bij aan kritisch blijven denken. Het is uniek en moet gewoon blijven in zijn huidige vorm.

 • marthe bouvy

  , sint maartensdijk

  GeBu moet blijven omdat onafhankelijke informatie op dit terrein iets zeer belangrijks is.

 • Rob Hillerström

  , Vaassen

  Ik schrijf niets nieuws, maar wil het mede onderstrepen:
  Het GeBu kan inderdaad niet gemist worden, om zijn informatie en zeker om zijn tegengeluid c.q. onafhankelijke positie tov de industrie.

 • B. Bruijn

  , Streefkerk

  Mocht dit gebeuren, dan dienen m.i. de beroepsgroepen alle richtlijnen acuut in te trekken.

 • B. Bruijn

  , Streefkerk

  Wat heeft de huidige overheid toch een miezerig, onwetend, beperkt, kleinkruideniersachtig, ongeinteresseerd en onvoorstelbaar kneuterig blikje op de zorg. Daarbij zijn ze zo wantrouwend als je maar zijn kunt en dat op grond van vooroordelen en hun e...igen uiterst beperkte inzichtjes. En het ergste is, dat ze zich nog niet eens schamen ook. We maken ons nog lang niet genoeg zorgen.

 • C.VAN ESCH

  , APELDOORN

  ZONDER MEER DUIDELIJK DAT EEN OBJECTIEVE VOORLICHTING NOODZAKELIJK IS

 • C. Rietsema

  , Emmen

  Minister Klink wil dat we zuinig en zinnig voorschrijven, de verzekeraars willen dat ook en stimuleren dat op allerlei wijzen. Het GeBu geeft ons (huis)artsen handvaten hiertoe. Hierop bezuinigen staat gelijk met in de eigen voet schieten. Laat evt. ...de zorgverzekeraars een subsidie zonder voorwaarden verstrekken aan GeBu, ook in hun eigen belang als deze oliedomme minister niet tot inkeer te brengen is.

 • Coen Albers, huisarts

  , Middelburg

  'Pennywise, poundfoolish'

  Wie kan de waarde van deze uitdrukking aan onze, van geldingsdrang doordrenkte bewindvoerders duidelijk maken?

  Hoe kan de minister zover gebracht worden dat hij echt luistert naar wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt?

 • A.M. van de Ven

  , Houten

  Het enige onafhankelijke en evidence based stukje voorlichting over voorschrijfbeleid, zeker als het gaat om nieuwe geneesmiddelen en plaatsbepaling. Deze maatregel gaat meer geld kosten dan ze oplevert, zeker als de farmaceutische industrie nog meer... voeten aan de grond krijgt in andere fora (waaronder richtlijncommissies via zgn expert opinions) om hun zienswijze te propageren. Zie ook het boek van J. Bouma. Het GeBu moet blijven.

 • Dr.G.J.Hallewas

  , Bonaire

  Artsen worden in Nederland hoe langer hoe meer omgevormd tot waterdragers. Het onthouden van objectieve voorlichting is ongeveer de laatste stap in dit proces

 • d.f.van houten

  , zeist

  Wanneer minister Klink niet onmiddelijk het geneesmiddelenbulletin een krachtige subsidie geeft laat hij daarmee zien dat alles wat hij zegt over 'beinvloeding door de farmaceutische industrie" het geblaat is van een ondeskundig leeghoofd. Het enige ...wat hem dan nog rest is aftreden als minister van "volksgezondheid" .

 • L. Walschot

  , Nijmegen

  Afschaffen is valse zuinigheid. Het GeBu dient te blijven als onafhankelijke informatiebron voor de miljarden-kostenpost van geneesmiddelen.

 • Jan Linthorst

  , Berkel en Rodenrijs

  Het GeBu (43 2009) had een alleraardigst artikel over de vaccinatie tegen het HPV. In dit stuk is de preventie van het cervixcarcinoom niet aangetoond en dat snijdt hout......en kost 'niets'

 • H. Groen

  , Deventer

  Een blad met een traditie van helderheid, degelijkheid, onpartijdigheid en toegankelijkheid. Het enige blad dat de industrie van repliek dient met kracht en eenvoud zou moeten verdwijnen: hoe maak ik mijn geneesmiddelen voorziening zo snel mogelijk, ...zo duur mogelijk: cursus op Teleac door A. Klink

 • Dr.Regina Axt

  , Den Haag

  de handelwijze van minister Klink is onbegrijpelijk. Als dat doorgaat is de arts uitgeleverd aan de artsenbezoekers en daarmee de pharmaceutische industrie, want niet iedereen kan een studie maken over een geneesmiddel. En waar haal je anders een ona...fhankelijke informatie vandaan?

 • Fokke Meima

  , Deventer

  Mijn reactie is als vele anderen: onbegrijpelijk voornemen om deze belangrijke en betrouwbare informatiebron weg te saneren. Minister, kom tot inkeer!

 • Guido Spitz

  Het GeBu moet als enige echt onafh informatiebron blijven bestaan!

 • M. Riebandt

  , Zeist

  Het Ge.Bu moet blijven! Laten we ervoor zorgen zo min mogelijk overgeleverd te worden aan de subjectiviteit van de farmaceutische industrie.
  De gezondheidszorg wordt kapotbezuinigd. Ik word gedwongen te denken in DBC's en productie, en niet meer met... en over patienten. Wil ik zo verder werken?

 • G.Wiegman

  , Goutum

  De invloed van de farmaceutische industrie heeft zich blijkbaar al uitgebreid tot de ambtenaren van het ministerie van Klink. Hoe halen ze het in hun hoofd om het onafhankelijke kritische weerwoord van het Geneesmiddelenbulletin aan banden te leggen.

 • M. de Kruiff

  , Den Haag

  De onafhankelijkheid van het Geneesmiddelenbulletin is een groot goed, dé bron van betrouwbare informatie. Onmisbaar voor iedere arts.

 • Schipperijn; A.J.M.

  , Noordwijk

  Weer wat nieuws: een goed informatieblad moet ineens maar verdwijnen! Ik zou graag willen weten, wiens brein dit verzint. Ik ben het met de inhoud van bovenstaande commentaren inzake het voort blijven bestaan van het GeBu volledig eens en wil er verd...er geen woord meer aan vuil maken.

 • JW Lely

  , Leiden

  GeBu moet zeker blijven. Als onafhankelijk tegenwicht tegen de farmacie lobby en de kwakzalver clubs.
  Zinvolle onafhankelijke actuele kritische informatie.

 • JW Coebergh

  , Leiden

  Een minister(ie) dat vooral voortvarendheid toont bij het bestellen van grote hoeveelheden tamiflu en vaccins met veronderstelde betrekkelijke werkzaamheid tegen varkensgriep en HPV is kennelijk zo onzeker (gemaakt), dat hij/het vooral applaus wil. W...elnu, dat is niet te koop bij het Geneesmiddelenbulletin. Er zit niet veel anders op dat de nederlandse medici hun gewneste onafhankelijkheid zelf financieren met bv 1 Euro per week. Eigenlijk een fooi, als het ook nog kan worden afgetrokken als beroepskosten.

 • floris strumphler

  , zwolle

  HET GENEESMIDDELENBULLETIN MOET BLIJVEN ! !
  Het is echt een heel belangrijk blad voor mij als huisarts - ik heb
  behoefte aan objectieve , evidence-based informatie over medicijnen die
  voor mij in de praktijk toepasbaar is .EN DAARIN VOORZIET HET G...E.BU ! !

 • Philip Boot

  , Vledder

  Waar blijven we wanneer de voorlichting over in NL te verkrijgen medicijnen niet meer kritisch en objectief zal gebeuren zoals nu voor ons door de redactie van het Gebu gebeurt? Dit met nuances zoals we die in ons land waarderen. Ph.D. B.

 • R. Ossekoppele

  , ALMELO

  De minister wil dat we alleen via richtlijnen gaan voorschrijven c.q. handelen. De geneeskunde wordt gereduceerd tot kookboekkunde. De minister bemoeit zich rechtstreeks met de uitoefening van ons vak, denkt hierin in zijn alwetendheid beslissingen ...over te kunnen nemen.
  We kunnen andersom voorstellen de minister alleen via richtlijnen te handelen, lekker goedkoop en simpel. Kunnen we de ministerspost voor volksgezondheid afschaffen, het ministerie VROM minimaliseren. Scheelt BV Nederland miljarden....

 • N.K.Kerimov

  , Almere

  Het is de laatste jaren al veel beperkingen in de aktiviteiten van huisartsen. En dit ook nog meer...
  Het Geneesmiddelenbulletin is en blijft een aktuele hulpmiddel voor ons zonder extra nascholing of (dus) de extra kosten. Eh dat moet blijven ook be...staan.
  Dit is heel belangrijk!

 • F.G.M. Ploegmakers

  , DORDRECHT

  Het enige objectieve informatie medium met onafhankelijke geneesmiddel informatie, en dat zou moeten verdwijnen, daarmee vervalt mijn oprechte argument, waarmee ik sinds jaar en dag artsenbezoekers buiten de deur houd...

 • M. Wiggers-Schrijver

  , Burgh-Haamstede

  Terug van vakantie merk ik dat GeBu dreigt te worden opgeblazen. Ik had graag mijn bijdrage geleverd aan het invullen van de enquette, maar helaas lijkt niet meer mogelijk

 • WJE Verheggen

  , Tilburg

  Zijn ze helemaal gek geworden?
  Onafhankelijkheid, kwaliteit en kritische blik is hard nodig.
  Dus handen af van GeBu!

 • j. rutten

  , maastricht

  Ik vind dat get GEBU moet blijven.
  Dit is hét tijdschrift waar ik onafhankelijke informnatie in opzoek.
  Ook nieuwe ontwikkelingen en de plaatsbepaling binnen mijn voorschrijfbeleid zijn belangrijk.
  Als het GEBU er niet meer is waar kunnen wij deze in...formatie dan vinden?

 • a. landsmeer

  , Gorinchem

  Het geneesmiddelenbulletin moet absoluut onafhankelijk blijven!!! Waar vind je als huisarts zo'n goede, overzichtelijke,duidelijke en onafhankelijke informatie??

 • Dr.A.P.M.Rutten

  , Horn

  Als gepensioneerd chirurg, lees ik het GEBU altij nauwkeurig door. Omdat ik het op prijs stel op objectieve wijze te worden geinformeerd over nieuwe en oude geneesmiddelen.
  De informatie en de bijsluiter van de phar. industrie zijn in de praktijk onb...ruikbaar, omdat ieder denkbare bijwerking wordt vermeld.
  Ik stel het op prijs dat het bulletin gratis wordt meegestuurd met Medisch Contact.

 • M.A.C.Blijdenstijn

  , Zeist

  Ik vind het echt schandalig wat hier nu weer gebeurt! Eerst worden bijna alle homeopathische middelen in de ban gedaan, dat je ze zelfs in Duitsland moet gaan bestellen, en nu dit weer! Ik ben geen arts maar een patient, een Nederlander, een wereldbu...rger. Ik vind dat ik recht heb op een huisarts die up to date informatie heeft,ook voor zichzelf om een GOEDE arts te kunnen blijven zijn!Ik roep hierbij alle artsen in Nederland op dit niet te pikken!!!! Jullie zijn een machtige beroepsgroep, maak daar gebruik van! Anders rest jullie straks niet meer dan een veredelde EHBO-er te zijn! (waarmee ik niets ten nadel van de EHBO-ers wil zeggen!Ook deze hebben te maken met allerlei inkrimpingen en regeltjes! Wij moeten dit niet toestaan met z'n allen!!!
  Een zeer verontruste Nederlander

 • mevr.E.Verhoef

  , 's Hertogenbosch

  Als het Geneesmiddelenbulletin gaat stoppen, krijgt de Farmaceutische
  industrie nòg meer macht dan ze al hebben en dat wordt toch wel heel
  gevaarlijk. Daarom is het zo goed dat het Geneesmiddelenbulletin er is,
  want zij zorgen voor de zo broodnodi...ge "vinger aan de pols"!!!!!

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.