Laatste nieuws
Blog

Ketelmuziek

7 reacties

Het premieseizoen is dit jaar nog eerder begonnen dan het seizoen van zwartepiet.

DSW-directeur Chris Oomen ziet een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro voor zorgverzekeraars, met als gevolg een premiestijging in 2018 van zo’n 30 euro per jaar per premiebetaler.

Het nieuwsbericht leidde tot een voorspelbare SP-riedel. Lilian Marijnissen gilde op Twitter ‘Ongelofelijk! Miljarden aan reserves liggen bij zorgverzekeraars op de plank. Maar dan zou premie weer verder omhoog moeten? No way!’

De buffers als nutteloos wegzetten is een favoriet frame van de SP. AD-columnist Özcan Akyol deed er nog een schepje bovenop. ‘Dit is nu eenmaal de werkwijze van gehaaide ondernemers die een verrot systeem optimaal willen misbruiken.’ Akyol schrijft niet alleen over een onderwerp waarvan hij niets weet, hij meent ook nog eens namens het volk te spreken: ‘In principe vond iedereen de voorspelde verhoging misdadig… Blijkbaar hebben we geen enkele politieke partij in Nederland die de onmetelijke woede van burgers aanvoelt en op basis daarvan een grote landelijke actie op poten kan zetten...’

We laten de zoveelste aangeprate onmetelijke woede van burgers maar even voor wat hij is; er zijn ook verstandigere opiniemakers. Zo vroeg Jasper Klapwijk zich terecht op Twitter af waarom een tegenvaller in het vereveningsfonds automatisch tot premieverhoging moet leiden.

Verzekeraars krijgen geld binnen via premies en het Zorgverzekeringsfonds, dat gevuld wordt met bijdragen van werkgevers en de rijksoverheid. Een tekort van dat fonds zou ook kunnen worden aangevuld door de betalers van het fonds in plaats van door premiebetalers.

De reden voor het tekort is een technische aanpassing: er zijn minder declaraties ingediend voor chronische ziekenhuisopnames dan gedacht, waardoor zorgverzekeraars te veel compensatie voor deze risicogroepen hebben gekregen. Dat bedrag moet nu terug.

Hier openbaart zich een ander probleem. Zowel ziekenhuizen als verzekeraars hebben gedurende het jaar geen idee wat hun werkelijke financiële positie is. Officiële jaarverslagen en -cijfers zeggen weinig vanwege de forse nacalculaties. Bij ziekenhuizen komt dat doordat verschillende complexe bekostigingssystemen elkaar hebben opgevolgd en er nog financiële lijken uit de kast kunnen rollen van jaren geleden. Bij verzekeraars komt dat doordat er herberekeningen in het fonds plaatsvinden.

Je kunt hieruit drie geheel verschillende conclusies trekken. Ten eerste dat de huidige premies kennelijk te laag zijn, omdat ze gebaseerd zijn op verkeerde aannames. Geen paniek, gewoon doorlopen.

Ten tweede dat zoveel onzekerheid in het systeem onwenselijk is. Nacalculatie is nodig, maar moet het zolang duren en kan het effect zo groot zijn? Het zou in ieder geval minder ophef geven als dit wat strakker kan worden georganiseerd. 

Tot slot dat het een politieke keuze is hoe een tekort moet worden aangevuld. De politiek zou kunnen besluiten dat een dergelijk groot onverwacht gat in het fonds ook (deels) door werkgevers of de belastingbetaler kan worden opgehoest.

Linksom of rechtsom betalen we met zijn allen voor een stijgende zorgvraag en is ophef hierover voor het grootste gedeelte ketelmuziek. Dat kan niet vaak genoeg herhaald worden.

marktwerking
 • Marcel Canoy

  Marcel Canoy is hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU in Amsterdam, adviseur van de Autoriteit Consument en Markt, lid van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut en hij schrijft columns voor www.socialevraagstukken.nl.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • marcel canoy

  econoom, santpoort

  De ervaring leert dat het reageren op de Pavloviaanse vuilspuiterij van het dappere duo huisartsen weinig zin heeft. Voor de overigen: ik stem geen PvdA.

 • G K Mitrasing

  Vogelvrije Huisarts, Amsterdam

  Altijd wel weer grappig om een projectieve opmerking over ketelmuziek te lezen van iemand die dat steeds in zijn blogs doet. Tja.. 400 miljoen: als er iets de afgelopen jaren is gebleken is het wel dat VWS en Financiën nimmer fatsoenlijk kunnen begro...ten. Ene directeur van het SCP , Schnabel, zei het zelf nog: ambtenaren op VVW hebben geen bal verstand van begroten. En al helemaal niet als je geen realistisch beeld hebt van de financiële gevolgen van de zogenaamde transities.
  Dat binnen dit zorgstelsel zorgverzekeraars buffers moeten aanhouden lijkt me duidelijk. De SP is tegen dit zorgstelsel en dus tegen deze buffers, niks mis mee om dat te uiten. Hoeveel landen hebben dit zorgstelsel al gekopieerd? Zero.. dus waarom zouden we het eeuwig verklaren? Maar goed, Canoy heeft al genoeg reacties over zijn blogs gekregen. Vooral lekker blijven negeren en verongelijkt doen.

 • Tjaka Tamsma

  np, Alkmaar

  @dolfagra :
  (Canoy) "De reden voor het tekort is een technische aanpassing: er zijn minder declaraties ingediend voor chronische ziekenhuisopnames dan gedacht, waardoor zorgverzekeraars te veel compensatie voor deze risicogroepen hebben gekregen. Da...t bedrag moet nu terug".
  Het is natuurlijk nogal merkwaardig dat Oomen geld dat in de verzekeraarspot is gestort en door zorgverleners niet gedeclareerd is, tot een premieverhoging zou moeten leiden. Mevrouw Schippers heeft inmiddels besloten dat het uit de reserves van de verzekeraars betaald moet worden.
  En dat kostenberekening zo lastig is heeft meerdere m.n. historische (door de overheid veroorzaakte) redenen. Bovendien worden appels, peren, mangos, bananen en kiwi's tot een smakelijke kostensalade gemixed.......

 • Atta van Westreenen

  medisch student, Rotterdam

  Geachte drs. Duits,

  U raakt meteen de gevoelige snaar. Voor het daadwerkelijk berekenen van de zorgkosten, zou een uniforme prijstoerekening erg wenselijk zijn. Het zal u niet verbazen: dit is geenszins het geval. Elk ziekenhuis en boekhouder gebr...uiken een andere manier van kostenberekening en -toerekening, hetgeen de daadwerkelijke kosten onberekenbaar maakt. Niet elke methode van kostenberekening is overigens onzinnig of onverdedigbaar per se, doch ik heb wel mijn twijfels over of alle gebruikte manieren verdedigbaar zijn.
  Het probleem zit er mijns inziens met name in dat een beetje zichzelf respecterend ziekenhuis gebruikt maakt van "kostenplaatsen". Dat wil zeggen: activity based costing, zoals dat in goed Nederlands heet. Dit houdt in dat per activiteit gekeken wordt hoeveel " kosten" gemaakt worden. Bijvoorbeeld de inkoop van hardeschijfruimte bij de (eigen!) afdeling IT. De bezetting in m2. Facilitaire dienstverlening als schoonmaak etc. Hoewel dit alles kan leiden tot orde in de chaos, is het veelal, in ieder geval in mijn ogen, een kunstgreep. Het zou veel logischer en goedkoper zijn om gebruik te maken van throughput of direct costing. Een methode die expliciet alleen productiekosten respectievelijk productie en directe arbeidskosten meeneemt, om daarna alle overige kosten op een berg te vegen en uit te storten als overhead op de directe kosten. De prijs van minder accuratesse ten opzichte van activity based costing wordt ruimschoots terugbetaald in overzichtelijkheid (en kosten).

 • W.J.Duits

  Bedrijfsarts, Houten

  Weer een mooi beschrijving van "eigenlijk weten we niet waar de kosten vandaan komen". En vervolgens "wie zal dat betalen"?
  Laten we er dan nog een schepje bij op gooien: Wie betaalt de overheid? Dat is de belastingbetaler. Ja en het bedrijfsleven... zullen de economen roepen, maar wie werkt daar? Juist, de belastingbetaler. En wat doet de belastingbetaler nog meer? Zorgkostenpremie betalen, dus hoe het ook zij de belastingbetaler betaalt sowieso.
  Wat ik jammer vind is dat ik als belastingbetaler geen overzicht kan krijgen van wat mijn zorg nu eigenlijk kost. Daar zou ik graag eens een geleerde econoom over horen. Hoe berekenen we nu eens een feitelijke kostprijs?

 • dolf algra

  arts , opiniemaker en commentator zorg en sociale zekerheid, rotterdam

  Curieuze reactie van huisarts Bart Bruijn op column/blog van Marcel Canoy. Met onmogelijke vraag . En bijna lachwekkende oproep tot ‘politieke’ correctheid . Wat zou de redactie van Medisch Contact hierop moeten antwoorden vraag ik me af.

  Ik heb ...Bart Bruijn - in zijn reacties in Medisch Contact en op andere plekken - leren kennen als warm voorstander én pleitbezorger van SP - plan - Nationaal Zorg Fonds. Geen probleem. Iedereen maakt zijn eigen afwegingen.

  Medisch Contact lijkt mij mooi platform voor het uit wisselen van standpunten, meningen, visies, en overdenkingen. Hoe meer debat, des te beter. Een blad met gezag en een vleugje peper - zoals ze het zelf - geloof ik stellen. Het zou wat mij betreft best wel wat gepeperder mogen.

  Een blog/column moet scherp aan de wind zijn, het moet kleur op de wangen hebben. Geen grijze niet zeggende hap dus. Het is bedoeld voor meningsvorming.

  Bart Bruijn heeft zich – zo blijkt - stevig geërgerd aan de column van Canoy. Geslaagde column dus. Doel bereikt. Pluim voor Canoy.

  Dat Canoy zich op zijn beurt ook heeft flink heeft geërgerd aan de voorspelbare en gemakzuchtige kritiek van SP voorvrouw Lilian Marijnissen (portefeuille zorg) en met name AD-columnist Özcan Akyol is ook helder. Alle reden lijkt me als je dit leest:

  ‘Ik hoor regelmatig aperte nonsens van dit soort types - over DSW voorzitter Chris Oomen.

  ’Blijkbaar hebben we geen enkele politieke partij in Nederland die de onmetelijke woede van burgers aanvoelt en op basis daarvan een grote landelijke actie op poten kan zetten’.

  Blijft over de grote quizvraag die door beide partijen niet wordt beantwoord: WAAR KOMT DAT PLOTSELINGE GAT VAN 400 MILJOEN OP EENS VANDAAN ?

  Dat is de vraag die Bart Bruijn aan de redactie Medisch Contact had moeten stellen om verder te onderzoeken. Zoek en gij zult vinden. Dieper kijken is het adagium.

 • Bart Bruijn

  Huisarts, Streefkerk

  Geachte redactie,

  Ik protesteer tegen het gebruik van collums (blogs) in dit medisch tijdschrift voor explicite partijpolitieke uitingen, tenzij in een daartoe bestemde en benoemde setting, bijvoorbeeld net voor de verkiezingen.

  Bovenstaande i...s wel een heel beschamend voorbeeld van een PvdA-er die dit medium misbruikt onder het mom van 'zorgeconoom' om een concurrerende partij in diskrediet te brengen.

  Gaarne uw reactie.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.