Laatste nieuws
Nieuws

Huisarts niet vervolgd om euthanasie comapatiënt

3 reacties

Een huisarts die vorig jaar april euthanasie uitvoerde bij een 72-jarige vrouw met een verlaagd bewustzijn, wordt niet strafrechtelijk vervolgd.

Zijn zaak wordt onvoorwaardelijk geseponeerd, maakt het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

De patiënte leed aan uitgezaaide kanker, was uitbehandeld en haar situatie verslechterde snel. Ze had aangegeven dat ze euthanasie wilde omdat ze ondraaglijk leed. Twee dagen voor de levensbeëindiging raakte ze in coma na een hersenbloeding. Daardoor was ze wisselend en verlaagd bij bewustzijn. De arts besloot op verzoek van de familie die palliatieve sedatie ‘absoluut niet wilde’ de euthanasie toch te laten doorgaan. Twee dagen en een dag voor het overlijden bezocht de arts de patiënte en vroeg of zij euthanasie wilde ‘waarop patiënte met hoofdknikken en handknijpen reageerde’, aldus het oordeel van de toetsingscommissies.

De arts was ervan overtuigd in deze reacties een bevestiging van de euthanasiewens van patiënte te zien. Maar de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) oordeelde in haar oordeel 2017-73 dat de arts niet heeft gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging. De RTE vond het hoofdknikken en handknijpen in deze specifieke situatie ‘onvoldoende als kwalificatie van een bevestiging van de euthanasiewens van patiënte’. Daarbij was ‘de duiding van deze communicatie tevoren niet afgesproken’ en had er een wilsverklaring moeten zijn als basis van het handelen van de dokter.

Het parket Oost-Nederland deed het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak en oordeelt dat de arts wel voldoende heeft kunnen vaststellen dat de beslissing van de vrouw tot euthanasie ‘vrijwillig en weloverwogen’ was. ‘Hoewel er na de hersenbloeding sprake was van een verlaagd bewustzijn, was die niet zodanig dat de patiënte niet meer kon communiceren. Zij was in staat haar wil te uiten en haar euthanasiewens te bevestigen door met haar hoofd te knikken en in handen te knijpen’, aldus het OM. Daardoor was een schriftelijke wilsverklaring niet nodig. Ook had ze al eerder meerdere keren haar wens laten weten aan de arts.

Bij het College van procureurs-generaal lopen momenteel nog vier onderzoeken naar mogelijk strafbare euthanasie. Daarover wordt binnen enkele weken duidelijkheid verwacht, maakte het OM vandaag bekend.

Lees ook:

Nieuws euthanasie Tuchtrecht coma
 • Eva Nyst

  Eva Nyst werd geboren in Australië en groeide op in Middelburg. Ze studeerde filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte twee jaar als journalist bij De Volkskrant. Van 2001 tot 2022 was ze in dienst bij Medisch Contact. Sindsdien is zij werkzaam bij de KNMG als beleidsadviseur.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Jan Lavrijsen

  Specialist ouderengeneeskunde, onderzoeker, Nijmegen

  Voor wie zich in de achtergronden van de problematiek rondom 'euthanasie bij een verlaagd bewustzijn' wil verdiepen, is er de KNMG-richtlijn 'Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn' uit 2010. Destijds vanuit een breed samengestelde commissie tot stan...d gekomen, juist voor dit soort situaties. Als handvat voor artsen die de dilemma's ervaren in het handelen en voor degenen die dat handelen toetsen.
  https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/euthanasie-bij-een-verlaagd-bewustzijn.htm

 • RJJ van Es

  MKA-chirurg oncoloog, Bilthoven

  Hoewel oordeelsvorming in zo’n geval altijd lastig is, blijkt uit de samenvatting wel dat patiënte bekend was met uitgezaaide kanker, was uitbehandeld en haar situatie snel verslechterde. Ze had al aangegeven euthanasie te willen omdat ze ondraaglijk... leed. En bovendien was die al gepland. Slechts 2 dagen ervoor kwam daar nog een invaliderende ziekte bovenop. Dan is het wel door laten gaan van de euthanasie toch een zeer correcte beslissing. En zeker niet een andere, zoals palliatieve sedatie. Los van wat de familie daarover vond. Wat een belastend proces is hieromheen nu ontstaan. Speelt daar dan wantrouwen of overcorrectheid bij de RTC? Betrokken collega heeft mijn sympathie.

 • Hans Maring

  Huisarts, Tolbert

  Hoewel ik op basis van deze samenvatting en het missen van het ziekteproces zelf absoluut geen oordeel kan en wil geven over het wel of niet toelaatbaar zijn van het handelen van de euthaniserende huisarts: het lijkt er wel op dat de familie met haar... negatieve oordeel over een eventuele palliatieve sedatie hier bepaalde wat er uiteindelijk gebeurde. "Een schrikbeeld van palliatieve sedatie" van de omgeving als het ware. Dat daar aan toegegeven wordt geeft mij een bijzonder ongemakkelijk gevoel. Zou het zo nodig verder verlagen van haar bewustzijn werkelijk geen begaanbaar pad zijn geweest? Wat voor (terechte/onterechte) beelden hebben mensen bij palliatieve sedatie? Met welk recht wordt de arts door de familie het toepassen van een geïndiceerde behandeling ontzegd? Van deze afstand kan ik alleen vragen stellen. Zekere antwoorden heb ik ook niet.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.