Laatste nieuws
Joost Visser
3 minuten leestijd
fraude

Geen parlementair onderzoek naar fraude

2 reacties

Er komt geen parlementaire enquête naar de zorgfraude. Een voorstel van de Tweede Kamerfractie van de SP krijgt alleen de expliciete steun van GroenLinks en 50 Plus. De meeste andere woordvoerders denken dat een enquête te veel tijd in beslag neemt.

Hoe vaak fraude voorkomt en wat het kost, weet eigenlijk niemand. Partijen die een parlementaire enquête afwijzen, steunen daarom wel het plan van minister Edith Schippers om met een divers samengestelde onderzoekscommissie onderzoek te doen naar de omvang van de zorgfraude, en daarover nog dit najaar te rapporteren.

Het enige rapport dat nu al enig licht werpt, is het rapport ‘PInCeT’, dat staat voor Project Intensivering Controle en Toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet, en dat is uitgevoerd door onder meer de organisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars. Maar dit rapport dateert van begin vorig jaar, er circuleren twee verschillende conceptversies van en een eindversie is nooit verschenen, omdat de partijen het onderling niet eens konden worden.

Unaniem vroeg de Kamer zich af wat dan het breekpunt was, en vooral ook waarom minister Schippers de laatste versie van dat rapport pas na lang aandringen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het rapport kunnen op vier terreinen – het behandelen van varices, PAOD (chronische belemmering van de bloedstroom naar de benen), ooglidcorrecties en herniaoperaties – besparingen worden behaald van tientallen miljoenen euro’s, onder meer door scherper te letten op de niet-verzekerde zorg.

Dat in de curatieve sector kan worden gefraudeerd, benadrukte vooral de SP, is het resultaat van perverse prikkels in het bekostigingssysteem: ‘Het fundament is rot, en dan helpt het niet om alleen het dak te repareren', zei Kamerlid Renske Leijten, die minister Schippers er fijntjes aan herinnerde dat die als Kamerlid al had gewaarschuwd voor de gevaren van honorering per verrichting.

Anne Mulder van de VVD stelde dat van honorering per verrichting al geen sprake meer is: zorgverzekeraars werken met aanneemsommen, en uiteindelijk zal het stelsel gebaseerd zijn op outcomefinanciering, wat minder gevoelig is voor fraude. Verschillende partijen bepleiten om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat patiënten nota’s krijgen die zij ook werkelijk kunnen begrijpen; alleen de SP vindt dat controle daar niet thuis hoort, en vreest voor de komst van ‘13 miljoen politieagenten’.

Veel instemming krijgt ook een bonus-malussysteem, waarbij zorgverzekeraars zorgaanbieders kunnen belonen als zij hun controle op eventuele fraude goed hebben geregeld. Arie Slob van de ChristenUnie kreeg weinig steun voor zijn voorstel om de menselijke geneigdheid om zichzelf te verrijken te temmen door medisch specialisten in loondienst te laten werken.

Om de fraude in de care te bestrijden pleit de Kamer vrijwel unaniem voor vervroegde invoering van de zogeheten trekkingsrechten, waarmee geld niet meer rechtstreeks aan de patiënt wordt overgemaakt. Staatssecretaris Van Rijn wil dat systeem vanaf 2014 invoeren, de Kamer zag graag dat dat nog dit jaar gebeurt.

Gisteren berichtte RTL dat zorgverzekeraar DSW gevallen van fraude heeft gemeld aan het FIOD en het Openbaar Ministerie en daarbij nul op het rekest kreeg: de capaciteit van beide organisaties zou onvoldoende zijn om deze meldingen op een goede manier af te handelen. De Kamer is onthutst over deze zaak en vraagt minister Opstelten en staatssecretaris Weekers van Veiligheid en Justitie, die ook bij het debat aanwezig zijn, om opheldering. De vier bewindslieden antwoorden de Kamer later vandaag.

Joost Visser

Vervolgbericht: Opstelten: 'Wél reactie op fraudemelding'

Lees ook:

 


beeld: NOS Politiek 24
beeld: NOS Politiek 24
fraude
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.W. Kreis

  chirurg n.p., BEVERWIJK

  Eens dat een parlememtaire enquete waarschijnlijk niet veel bijdraagt aan het inzicht waarom de zorgkosten zo hoog zijn opgelopen. Vrijwel alle politieke partijen hebben ingestemd met de DBC/DOT-systematiek en de invoering van de "marktwerking", onda...nks alle waarschuwingen. De meeste politici begrijpen het systeem waarmee ze hebben ingestemd, zelf niet. Een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer zal veel meer inzicht opleveren over het hoe en waarom de zorgkosten zo zijn gestegen. Het is opvallend dat politiek Den Haag tot nu toe een dergelijk onderzoek weigert te laten uitvoeren.

 • W.J. Duits

  Bedrijfsarts, HOUTEN

  Kunnen we niet gewoon kijken naar de verantwoordelijkheidsstructuur? Wie is verantwoordelijk voor deze kwestie? Verantwoordelijk zijn betekent dat je iets kunt veranderen omdat je de macht en de bevoegdheid hebt om die verandering door te voeren. Hoe... zorg je dat mensen die verantwoordelijk zijn hun verantwoordelijkheid nemen? Door te zorgen dat ze de noodzaak daartoe zien.
  Even dit in ons achterhoofd: Wie is verantwoordelijk en waarvoor: De minister is verantwoordelijk voor de verdediging van het algemeen belang. Hoe kan zij dat belang nu dienen? Door de verantwoordelijke aan te spreken. In casu de zorgverzekeraars, want zij hebben de mogelijkheid deze fraude aan te pakken. Ze hebben de mogelijkheid tot controle op hun betalingen en zij kunnen bij fraude of andere misstanden aangifte doen bij de politie. Want fraude is in strijd met de wet. Vervolgens kan het openbaar ministerie haar verantwoordelijkheid opnemen om de fraude justitieel te onderzoeken en te straffen waar nodig. Hoe kan de minister de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid laten voelen? Bijvoorbeeld ze een verplichte korting op te leggen van de zorgpremies ter hoogte van de schade die ze niet oplossen, want dat bedrag keren ze kennelijk zonder blikken of blozen uit en benadelen daardoor de premiebetaler. Volgens mij is dat effectiever dan een parlementaire enquete, kamercommissies, want de kamer heeft geen directe verantwoordelijkheid in deze, behalve dan de minister aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor het algemeen belang en dat is inmiddels gedaan.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.