Laatste nieuws
Heleen Croonen
3 minuten leestijd
Nieuws

Elsevier: beste/slechtste ziekenhuizen bekend

Plaats een reactie

Het Groene Hart Ziekenhuis, het Slotervaartziekenhuis en Ziekenhuisgroep Twente zijn de beste ziekenhuizen, volgens de nieuwste analyse van weekblad Elsevier.

De hoge score van het Slotervaart valt op, omdat het ziekenhuis in het nieuws kwam doordat zorgverzekeraar CZ aanvankelijk geen contract meer wilde sluiten voor borstkankeroperaties vanwege het lage volume. Het laagst scoren Medisch Centrum Alkmaar, Universitair Medisch Centrum Groningen, ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg en het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren maakte Elsevier niet meer gebruik van enquêtes onder professionals in de zorg, maar van openbare gegevens, zoals de basisset prestatie-indicatoren van de inspectie, indicatoren uit Zichtbare Zorg, scores op de patiëntenenquêtes volgens de CQ-index, jaarverslagen, de veiligheidsindicatoren van de inspectie en gegevens van MediQuest over de wachtlijsten. Bureau SiRM heeft de analyse van de gegevens op zich genomen en haalde daartoe de data van openbare websites of vroeg ze op bij de instellingen die ze verzamelen. Voor het eindoordeel ‘beste ziekenhuis’ tellen de jaarverslagen en patiëntenenquêtes niet mee. ‘Veilig voor de patiënt, nauwgezet in de medische zorg, betrouwbaar als organisatie en optimaal als voorlichter. Dat is het profiel van een goed functionerend ziekenhuis’, aldus Elsevier.

Wat niet in de lijsten staat, is hoe goed de dokters hun werk doen; registratiesystemen van de beroepsgroepen zijn niet openbaar. ‘Het is bijna onmogelijk om op basis van openbare gegevens boven water te krijgen waar patiënten terechtkunnen voor staar, een hartkwaal of een liesbreuk. Ook is onbekend waar ze extra risico lopen op complicaties en infecties en waar de sterftecijfers hoog liggen’, aldus Elsevier. Eerdere pogingen tot classificeren van de medisch specialisten waren gedaan op basis van de enquêtes onder zorgprofessionals, een methode die in de loop der jaren op kritiek stuitte.

Dokters willen data over hun prestaties niet leveren, omdat ze niet gecorrigeerd zijn voor de complexiteit van het patiëntenaanbod, de zogenaamde casemixcorrectie. Elsevier heeft zich gewaagd aan een afgeleide daarvan, een eigen zorgzwaartecorrectie. Dit in afwachting van de casemixcorrectie op de sterftecijfers die volgend jaar openbaar wordt. Aan de hand van demografische cijfers van het CBS, de inkomsten per polipatiënt en de ic-faciliteiten van een ziekenhuis is geschat hoe ziek de patiënten van een ziekenhuis kunnen zijn. Deze eerste indicatie voor zorgzwaarte is niet meegenomen in de beoordeling. Hier valt op dat academische ziekenhuizen wel potentieel de zwaarste patiënten hebben.

Ziekenhuizen die het meest bijdragen aan de openbare datasets zijn bekroond met het predicaat ‘meest transparant’ – een open cultuur wijst op zorgvuldigheid en dus indirect op kwaliteit, aldus het weekblad. Opmerkelijk is dat Medisch Spectrum Twente hier bovenaan staat, met speciale vermelding dat zij als enige alle data hebben geleverd. Juist dit ziekenhuis had destijds informatie over de slecht functionerende neuroloog onder de pet gehouden.

De financiële analyse van Elsevier op basis van de jaarverslagen geeft meteen een interessante uitslag: zwakke financiën duiden niet op zwakke prestaties. Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam staat er financieel het meest beroerd voor, maar scoort gemiddeld op medische zorg en patiëntzorg. HC


Lees de verantwoording van de Elsevier analyse

Tien ziekenhuizen deden niet mee aan de enquête van 2009 omdat ze de kwaliteit te slecht vonden: Verzet tegen enquête van ElsevierDe Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft een van de hoogste beoordelingen gekregen in het onderzoek van Elsevier. Met name aan veiligheid wordt veel aandacht besteed. Op 1 november zendt MC.tv in het kader van nascholing live een online discussieprogramma uit over de veiligheid van medische apparatuur, waarbij onder meer naar de situatie in Twente gekeken zal worden. Lees hier meer over de uitzending!Ziekenhuisgroep Twente zal ook in de MC.tv uitzending over de veiligheid van medische apparatuur worden belicht
Ziekenhuisgroep Twente zal ook in de MC.tv uitzending over de veiligheid van medische apparatuur worden belicht
Nieuws apparatuur
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.