Laatste nieuws
J. Vesseur
2 minuten leestijd

Elektronisch voorschrijven nu al nuttig

Plaats een reactie

Dit artikel is een reactie op: Elektronisch voorschrijven voorbarigHet is zeer risicovol om geneesmiddelen voor te schrijven zonder geautomatiseerd systeem dat direct interacties en mogelijke contra-indicaties signaleert. Dat dit systeem nog lang niet dekkend is, doet daar niet aan af, vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Aarts en Bal signaleren een aantal problemen bij het elektronisch voorschrijven (zie het artikel Elektronisch voorschrijven voorbarig). Die zijn er, maar zijn eigen aan innovatie. Zorgaanbieders en partijen zoals softwareleveranciers zouden die problemen moeten oppakken. En waar Aarts en Bal terecht stellen dat nog verder onderzoek nodig is, wil de inspectie daar waar de kennis aanwezig is, niet langer wachten. Natuurlijk zijn er nog tal van invoeringsmaatregelen noodzakelijk en bestaat er een verschil in de mate waarin artsen nu al in staat zijn om elektronisch voor te schrijven. Maar dat huisartsen daar nog onvoldoende toe in staat zouden zijn, bestrijden wij. Zij beschikken nagenoeg allemaal over een elektronisch patiëntendossier en hebben de mogelijkheid om elektronisch voor te schrijven. Dit per 1 januari 2012 verplichten, is dan ook een logische maatregel. Dat ligt anders voor bijvoorbeeld artsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De inspectie gaat met hen na wat per 1 januari 2012 gerealiseerd kan zijn. Dat geldt ook voor andere groepen artsen.

Handhaven
Daar waar elektronisch voorschrijven nog onvoldoende is doorgevoerd, verwacht de inspectie concrete initiatieven om dit zo snel mogelijk te realiseren. Dit bepaalt ook de wijze waarop de inspectie zal handhaven vanaf 2012.

Het siert wetenschappers dat zij kritisch zijn en vragen stellen en natuurlijk moeten de gestelde vragen beantwoord worden. De inspectie wil echter de veiligheid van de patiënt niet ten koste laten gaan van de tijd die het kost om al de vragen beantwoord te krijgen. Te veel patiënten lopen nu vermijdbare schade op door het gebruik van medicatie, terwijl we al in belangrijke mate weten hoe dat kan worden voorkómen. De risico’s zijn te groot om af te wachten en niet die maatregelen te nemen die alleen al met gezond verstand te bestempelen zijn als verstandige maatregelen in vergelijking met de situatie zoals die nu is.

Druk
Het mag duidelijk zijn dat de inspectie een landelijk elektronisch medicatiedossier (EMD), zoals ook wordt beoogd door het ministerie van VWS en is ontwikkeld door Nictiz, van groot belang acht om het veilig gebruik van medicatie mogelijk te maken. Een landelijk EMD zal de medicatieoverdracht en het elektronisch voorschrijven enorm vergemakkelijken. Andersom zal het elektronisch voorschrijven de ontwikkeling van het landelijk EMD enorm vergemakkelijken.

De inspectie betreurt het dat de discussie rond het landelijk EMD zich meer richt op de privacyaspecten ervan dan op de mogelijkheden de veiligheid van de patiënt bij het gebruik van medicatie te vergroten. Externe druk door de inspectie is nodig om de veel te lange implementatietermijnen van good practices aanzienlijk te bekorten.


Jan Vesseur, project-hoofdinspecteur patiëntveiligheid en zorg ICT bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Correspondentieadres: loket@igz.nl; c.c.: redactie@medischcontact.nl

Geen belangenverstrengeling gemeld.

<b>PDF van dit artikel</b>
Elektronisch Patiëntendossier patiëntveiligheid
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.