Laatste nieuws
1 minuut leestijd

Elektronisch uitwisselen patiëntgegevens mag

2 reacties

De invoering en het verder ontwikkelen van het nieuwe elektronisch patiëntendossier kan gewoon doorgaan. Een poging van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tegen te houden is woensdag afgewezen door de rechtbank in Utrecht.

De manier waarop het systeem, het zogeheten Landelijk Schakelpunt, is ingericht is niet in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. Uitwisseling van medische gegevens kan alleen als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen, aldus de rechtbank. Artsen schenden ook hun geheimhoudingsplicht niet. In overleg met de patiënt kunnen bepaalde delen uit hun dossier worden weggelaten.

De VPH is de kleinste huisartsenvereniging in Nederland. Andere grotere belangenclubs zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging gingen wel akkoord met het uitrollen van het Landelijk Schakelpunt.

Novum

Meer hierover in het dossier Elektronisch Patiëntendossier

EPD
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • W.J. Jongejan

    huisarts n.p. , Woerden nl

    Bij het beantwoorden van de ontvankelijkheidsvraag geeft de rechtbank aan dat VZVZ met het LSP nastreeft het enige systeem voor medische berichtenuitwisseling te creëren. De rechtbank acht de mogelijkheid dat huisartsen een goed werkend alternatief... opzetten niet reëel. De rechtbank stelt dus dat VZVZ met het LSP als monopolist acteert. Ik ben benieuwd hoe de Autoriteit Consument en Markt hierover oordeelt. Wat in de uitspraak erg opvalt is dat de rechtbank haar oordeel over de rechtmatigheid van het LSP uitsluitend baseert op de thans geïmplementeerde en in de brochure van VZVZ vastgelegde overdrachtsmogelijkheden, nl. die tussen huisartsen(posten), apothekers en specialisten. Bewust gaat de rechtbank niet in op de rechtmatigheid bij komende toepassingen zoals ketenzorg, jeugdzorg etc. De rechtbank stelt dat de opt-in toestemming voldoet voor de bestaande toepassingen. Indirect geeft zij daarmee aan dat voor toekomstige toepassingen die opt-in-toestemming dus niet op voorhand voldoet. Het houdt in dat VZVZ voor elke nieuwe toepassing opnieuw een opt-in-toestemming moet gaan vragen en dat kennisgeving via openbare media niet voldoet. Wat bevreemdt is de opvatting van de rechtbank over het beroepsgeheim . VPHuisartsen had aangevoerd dat in het kader van het beroepsgeheim de huisarts onder alle omstandigheden gehouden is aan een andere zorgverlener exact die informatie te geven die nodig is voor de actuele zorgbehoefte. De rechtbank stelt dat deze invulling niet gebaseerd is op enig wetsartikel of regel van de beroepsgroep en haalt het gebruik van de professionele samenvatting bij waarneming aan. Waarneming is echter een geheel andere situatie dan het berichtenverkeer met apotheek of specialist, dan wel met andere categorieën van zorgaanbieders als de functionaliteit van het LSP wordt uitgebreid. Ik acht het een groot goed dat een arts zich telkenmale afvraagt of de informatie aan een andere zorgaanbieder precies voldoende is voor de actuele zorgbehoefte.

  • G K Mitrasing

    Vogelvrije Huisarts, Heerhugowaard

    De Rechtbank stelt vast dat VZVZ, een private partij, monopolist is. Wie juicht juicht wellicht te vroeg...

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.